Actueel

René Slootweg

AB 2022 - Meer geld naar groen en verduurzaaming

  • Geschreven door René Slootweg

De eerste begroting van een nieuw college is altijd spannend om te zien. Komen de
aandachtspunten overeen met wat je als politieke partij belangrijk vindt?
Voor GemeenteBelangen zijn de belangrijkste punten het verduurzamen van onze
leefomgeving, groen, mobiliteit en wonen.

 

2023 AB Foto KP GB v3

Groen en de Kwakelwei
Katwijk is nog steeds een van de minst groene gemeente van Nederland. De groene ambities worden onderdrukt door de continue mantra van bouwen. Natuurlijk kost vergroenen en verduurzamen geld, maar de “kostendragers” worden helaas te vaak gezocht in woningbouw. Elk stukje grond dat wordt bebouwd is voor altijd verloren voor vergroening.

Een van de meest besproken plekken is de Kwakelwei. Hier ligt een mooi plan om een prachtig park te realiseren. Maar de grond is eigendom van een projectontwikkelaar, een lastige maar zeker niet onmogelijke opgave.

Het college lijkt hier haar vingers niet aan te willen branden. Zij leggen nu de verantwoordelijkheid voor vinden van subsidie en financiering bij de vrijwilligers van de vrienden van het Rijnpark.
Het college maakt hier een grote denkfout, want het is niet een initiatief van de stichting, maar van de gemeenteraad. Vorig jaar oktober werd de motie van GemeenteBelangen, waar de raad zich uitsprak over de wens voor een park, zeer breed gesteund.

Dit is dus nu een voorstel van de raad en het is daarom niet juist dit terug te leggen bij de burgers. De eerste uitwerking van deze motie staat klaar, een brief met vijf scenario’s voor realisatie van dit park. De vraag was dat het huidige college dit verder zou gaan uitwerken. Begin deze periode heeft GemeenteBelangen deze brief geagendeerd, maar zowel in het coalitieakkoord als in de begroting wordt dezelfde brief volledig aan de kant gelegd.
Daarom zal GB bij de begrotingsbehandeling het college opdragen deze brief alsnog uit te voeren en te komen met een voorstel voor realisatie van een park.

Daarnaast is het beoogde budget voor groen wat mager. Terwijl groenvoorziening en klimaatadaptatie juist meer aandacht nodig heeft in het extremer wordend klimaat. Zo blijkt dat Katwijk niet eens een noodbewateringsbeleid heeft.
Bij herplanting van gekapte bomen worden er vaak maar ielige sprieten teruggezet. De lobby van GB heeft gezorgd dat bij het Waterloop tunneltje juist een aantal grotere bomen zijn geplant. Maar tijdens de afgelopen droogte hebben deze niet voldoende water gekregen, en gaan ze het hoogst waarschijnlijk niet redden.
Zonde van het geld en zeker niet duurzaam. GB gaat daarom pleiten voor meer geld voor groen.

Even wat recht zetten
Even een kleine correctie. Vorig jaar kreeg GB kritiek om het feit dat we maar voor 23 extra bomen hadden gezorgd. Goed om te zien het college deze opmerking heeft gecorrigeerd door een brief te sturen waarin het aantal wordt aangepast naar 164.
Dank het corrigeren van deze foutieve aantijging.

Wonen
Er wordt in deze begroting veel ingezet op intensiveren van de woningbouwopgave, maar
duidelijkheid over de invulling ontbreekt.
Mogen we verwachten dat het langverwachte mobiliteitsonderzoek met de miljoenen impuls van deze begroting versneld wordt uitgevoerd? Betaalbaar bouwen is nodig, maar hoe bewegen deze nieuwe bewoners? Hoe wordt deze extra binnenstedelijke verdichting goed en veilig ontsloten?
GemeenteBelangen voorziet veel problemen op het gebied van mobiliteit door binnenstedelijk te bouwen. Het project Valkenhorst biedt daarentegen wel de mogelijkheid meer en betaalbaar te bouwen.

Verkeersveiligheid
Op het gebied van mobiliteit zet dit college structureel 2 ton in, maar alleen voor kleine maatregelen en onderzoek. De grote vraagstukken worden voorgesteld en gekozen in de investeringsagenda.

Natuurlijk is het afschalen van wegen van 50 naar 30 km/u een prima uitgangspunt.
GemeenteBelangen heeft echter een tweetal punten met een hogere prioriteit.

We missen de investeringen voor voorrang voor fietsers op de rotonde. Het is onbegrijpelijk dat we hierover volgend jaar pas een voorstel zien, terwijl er al lang een onderzoeksresultaat ligt dat duidelijk aangeeft dat fietsers in de voorrang de enige juiste keuze is.
Daarnaast zien wij ook graag de herinrichting van de Boulevard op deze lijst. Iedereen kent het verschrikkelijke verhoogde fietspad, die nu echt aangepakt moet worden. Hierover dienen wij dan ook een wijzigingsvoorstel in, om deze twee investeringen mee te nemen in de investeringsagenda.

Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie staat onder druk en grote opgave eisen veel van onze ambtenaren.
Er staan veel vacatures open en zullen, realistische gezien, de komende tijd niet ingevuld gaan worden. Toch wordt in deze begroting structureel geld uitgetrokken voor extra ambtenaren. Dat is op veel punten zeker hard nodig.
Maar er wordt dan gekeken naar een newsroom, twee extra ambtenaren die dagelijks sociale media te gaan afstruinen. GB ziet liever dat de gemeente meer fysiek naar de mensen toegaat en niet afgaat op een kleine club notoire klagers online.

Ook wordt er jaarlijks een kwart miljoen op de begroting gezet om initiatieven te
ondersteunen. Maar bij initiatieven zoals het park op de Kwakelwei wordt aangegeven dat er geen ondersteuning is. Deze extra impuls moet dan toch juist ruim voldoende zijn?
Dat laat duidelijk zien dat het een kwestie van keuze is welk initiatief je wilt ondersteunen en welk initiatief, hoe geweldig dan ook, keihard laat vallen.

Zorg om ouderen
Het versterken van de wijkteams vindt GB een goed idee. We snappen dat de jeugdzorg beter georganiseerd moet worden om wachtlijsten te verkleinen. Laten we een andere groep, de kwetsbare ouderen, echter niet vergeten. De vergrijzing gaat door en daarmee ook de toename van kwetsbare ouderen met meer complexe ondersteuningsbehoefte.
Maatwerk voor ouderen is een ondergeschoven kindje in de begroting. We waarschuwen voor de oplopende kosten in de toekomst. Met bezuinigingen op vervoer en verminderen van het aantal zorgaanbieders gaan we dit niet redden

Positieve punten
Natuurlijk zijn er best wel positieve punten te noemen in deze begroting. Vaak zijn dit dingen uit de koker van GemeenteBelangen, maar dat mag de pret niet drukken.
Het idee een laagdrempelige maatschappelijke accommodatie in elke wijk, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, is iets waar GB al jaren naar vraagt. Een Gemeenschapshuis, inclusief allerlei functionaliteiten als bibliotheek en muziekschool, in elke kern van onze gemeente.
Ook vindt GB het introduceren van een puntensysteem voor specifiek natuurinclusief bouwen een positieve ontwikkeling.

OZB niet verhogen
Met grote verbazing lazen we in de media dat het college trots vermeld de OZB volgend jaar
niet te verhogen. Maar er wordt niet vermeld dat vanaf 2024 deze “alvast” met 5%
extra omhoog gaat.
Dat is volgens het college nodig voor het ravijn jaar 2026 waar we een tekort hebben, maar in 2024 en 2025 gaat er wel meer dan 10 miljoen naar de algemene reserve en dan houden we ook nog eens 1 miljoen per jaar over op de balans.
GB is van mening dat dit ravijn jaar, waar alle gemeenten van Nederland last van hebben, best met een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve gecompenseerd kan worden. Het is daarom niet nodig de OZB extra te verhogen.

Nachtbus
De nachtbus, het paradepaardje van dit college, zitten weinig mensen op te wachten. Met €75,000 wordt geprobeerd een nachtlijn op te laten in het weekend, van Noordwijk, via Katwijk naar Leiden.
Dus niet voor de verpleegster in het ziekenhuis of de bewaker in het museum, maar alleen voor jongeren die uitgaat in Leiden. Als het college het OV echt wil verbeteren ziet GB dit graag in het verbeteren van de minder frequente lijnen die door de komst van R-Net zijn verslechterd.

Tenslotte
Voor GemeenteBelangen moet de prioriteit liggen in het verduurzamen van onze
leefomgeving, groen, mobiliteit en wonen.

Helaas zien we in deze begroting onvoldoende ambities hierop. Soms wel voldoende geld, maar weinig duidelijkheid. Er worden extra ambtelijke uren ingevlogen, maar op de verkeerde plekken. Te weinig investering op groen en ook de keuzes op het gebied van mobiliteit zien wij graag anders. Niet echt een begroting met een wow factor.