Verslag aan kiezer

Verantwoording aan de kiezer over de periode 2018-2022

verslag

Over de periode 2018-2022 

GemeenteBelangen verantwoord jaarlijks aan de kiezer wat zij de afgelopen jaar gedaan en bereikt heeft. Het is voor GB al vele jaren een terugkerende traditie en we vinden het leuk dat we nu ook andere fracties zien die deze jaarlijks verantwoording adopteren. Weer een goed idee van GB…

 Raadsperiode 2018-2022

Ons jaaroverzicht gaat dit keer over de hele raadsperiode, de jaren 2018-2022. We hebben mede dankzij onze plaats in het college nogal veel bereikt. We noemen de belangrijkste acht resultaten: de ‘open bestuursstijl’, de vaststelling van een hoofdgroenstructuur met daarin de Mient Kooltuin en de Kwakelwei, het Vlaggeduinpad, betaald parkeren op zondag, het vrachtwagenverbod voor de Brouwerstraat, een erkende stem voor zorgprofessionals wanneer de gemeente de zorgbehoefte van een inwoner vaststelt, huurkorting voor verhuizende senioren en sociale koopwoningen die ook na verkoop beschikbaar blijven voor de doelgroep.

Coalitie en open bestuursstijl
De open bestuursstijl houdt in dat het college niet bij voorbaat een meerderheid heeft voor bijna elk voorstel, zoals vroeger, maar voor elk voorstel een meerderheid moet zoeken. Dat geeft alle fracties de mogelijkheid die voorstellen te verbeteren. Onze wethouder bracht die open bestuursstijl in bij de vorming van het college. Die vernieuwing heeft Katwijk democratischer gemaakt.

Zie ook:

Coalitie akkoord - Samen voor het Katwijk van morgen

RESULTAAT Groenebuurt 2 Groen
De vergroening van Katwijk is hard nodig. Deze raadsperiode is een groenbeleidsplan aangenomen met de input van veel deskundige inwoners. Ook is er een groene hoofdstructuur vastgesteld. Die maakt het mogelijk de resterende groengebieden te verbinden tot één geheel. De aanleg van een extra groenstrook op de Julianabrug past hierin. Net als de motie van GB dat de Kwakelwei niet mag worden bebouwd met woningen. Het college bezuinigde de hanging baskets in 2020 weg. Maar GB heeft gezorgd dat ze terugkwamen. Ze horen immers bij onze bloemen dorpen.

Zie ook:
Nooit meer bouwen op de Kwakelwei
Van woorden naar daden, het Groenbeleidsplan
GB omarmt Rijnpark
Groene Julianaburg
Inspriatieavond over groen
Praat mee over groenRESULTAAT Geen autoweg 2

Fietsers en voetgangers
De aanleg van het Vlaggeduinpad door de Zuidduinen was de kroon op vijftig jaar inzet.
Samen met de stichting Duinbehoud keerde GB zich vanaf 1970 tegen het plan van de gemeente om door de Zuidduinen, een Natura 2000 gebied, een weg voor autoverkeer aan te leggen. Er ligt nu een prachtig fietspad, compleet met wandelpad en ruiterpad. Alle gebruikers zijn vol lof. De fietspaden langs de Biltlaan zijn verbreed en er is nieuwe fietsverbinding gekomen onder de Zeeweg door. Ook is er een fietsverbod gekomen voor het winkelgebied in Katwijk aan Zee, voorlopig alleen op zaterdag.

Zie ook:
Auto's van de Westerbaan
Katwijk wordt fietsveiliger

RESULTAAT Parkeren 2Parkeren op zondag
Betaald parkeren op zondag was nodig omdat het parkeren door strandtoeristen op zomerse zondagen de inwoners van Katwijk aan Zee veel overlast gaf. Er was geen handhaving en parkeren was gratis. GB heeft gezorgd dat de strandtoeristen ook op zondag voor hun auto moeten betalen en dat de gemeente boetes uitdeelt aan wie niet betaalt. De overlast is nu grotendeels verdwenen.

zie ook:
Parkeren maar dan anders
Handhaven ook op zondag

 Vrachtwagen verbod BrouwersstraatRESULTAAT Vrachtwagenverbod 2
GB verminderde ook de overlast van vrachtwagens in de Brouwerstraat in Rijnsburg. Trucks met opleggers mogen er niet meer door. Al in 2010 had GB daarvoor een plan maar pas in 2020 kwam er een meerderheid voor in de gemeenteraad. Onze wethouder realiseerde vervolgens deze maatregel die de leefomgeving in de straat en de buurt verbetert en het verkeer veiliger maakt.

Zie ook:
Vrachtwagen verbod Brouwerstraat

RESULTAAT Zorg 2Zorg
GB verwijderde een weeffout uit het gemeentelijke zorgstelsel. Door die fout kwamen sommige inwoners al in een verzorgingstehuis terecht ook al konden ze nog een tijd thuis blijven wonen dankzij mantelzorg door familie en paramedische voorzieningen. Afgesproken is dat de gemeente altijd een zorgprofessional raadpleegt als ze de zorgbehoefte van een inwoner moet vaststellen. Ook als dat kan leiden tot extra uitgaven voor de gemeente. Dankzij een motie van GB kregen de huisarts, de wijkverpleegkundige en de case managers in zulke situaties de broodnodige erkende stem.

Zie ook:
Geef zorgprofessionals een stem

 

Betaalbaar WonenRESULTAAT Huurkorting
Veel ouderen willen verhuizen naar een kleinere woning als hun kinderen uit huis zijn. Maar zien er van af als ze meer huur moeten betalen. Hun grotere woningen komen daardoor niet vrij voor jonge gezinnen, vaak met tweeverdieners. GB droeg de wethouder op met Dunavie af te spreken dat ouderen die verhuizen, hun oude huur blijven betalen en dat de jonge gezinnen die naar zo’n grotere woning verhuizen, een nieuwe marktconforme huur betalen aan Dunavie. Die kan met dat geld dan de nieuwe woningen bouwen die zo nodig zijn.

GB heeft ook gezorgd dat nieuwe sociale koopwoningen tien jaar beschikbaar blijven voor de doelgroep, ook na verkoop.

Zie ook:
Huurkorting bij kleiner wonen
Meer woningen in het midden huur segment
Betaalbare woningen betaalbaar houden
Virtuele koeien

Wat nog meer?
Dit zijn de acht belangrijkste resultaten. Andere resultaten zijn de verbetering van fietsverbindingen (Biltlaan, tunnel bij Waterloopje), het skatepark bij Scum, de verbouwing van Scum, hergebruik van afval,de inrichting van twee hondenveldjes in Rijnsburg, behoud van een bibliotheek in elke kern, Hoornes gasvrij, aankoop van een meetpunt voor vlieghinder en van een apparaat waarmee de politie de geluidsoverlast van motoren en opgevoerde auto’s kan bekeuren en, tot slot, de terugkeer van de hanging baskets. Zie daarvoor onze website. We doen de volgende raadsperiode graag weer ons best! Hieronder een toelichting op deze andere resultaten.

RESULTAAT SkateparkJongeren die met een plan kwamen voor een nieuw skatepark, inclusief geld, kregen de financiële steun van het college zodat het park wordt gemoderniseerd . Ook startte GB de aanvraag voor de verbouwing van Scum weer op nadat die onbedoeld was mislukt.

Zie ook:
Blij met budget voor skatepark
Wat is er aan de hand bij Scum?
Op bezoek bij Scum

 


RESULTAAT Afval 2Inwoners die ondergrondse afval containers gebruiken voor GFT en restafval mogen die blijven gebruiken als de gemeente in 2023 overstapt op een nieuwe manier van afval inzamelen.

zie ook:
Meer afval hergebruiken
Positieve stimulans afval scheiden

 

 

RESULTAAT honden 2

 

Rijnsburg had in 2018 geen enkel gemeentelijk hondenveld terwijl er toen 25 gemeentelijke veldjes waren in de rest van de gemeente. Maar nu heeft Rijnsburg er in ieder geval twee. Nog altijd erg weinig natuurlijk.

Zie ook:
Rijnsburgse honden uit in eigen buurt
Nieuw hondenveldje aan Kanaalpad NW

 

Elke kern houdt in de toekomst een eigen filiaal van de bibliotheek. Dat GB standpunt wordt nu door een meerderheid gedeeld.

zie ook:
Cultuur in alle dorpskernen

Ook Katwijk moet minder gas gaan gebruiken en sommige wijken kunnen zelfs van het gas af. Dan moeten inwoners wel een vuist kunnen maken tegen de leverancier van de warmte. Daarom heeft GB gezorgd voor een inspraakregeling bij de gunning en de prijszetting.

Zie ook:
Hoornes gasvrij het hoe en waarom

Vliegtuigen gaan in de toekomst vaker over Katwijk, Oegstgeest en de Bollenstreek want minder over Amsterdam en Amstelveen. De vlieghinder zal daardoor toenemen, en daarmee de ongezonde biologische stress en slaapverstoring. Alleen met metingen kunnen inwoners en gemeentes zorgen dat deze overlast binnen de normen blijft. GB heeft daarom samen met SGP, D66, HvK en Lijst Smits het college gevraagd een meetpunt te kopen, Dat heeft het in februari 2022 gedaan. Sommige motorrijders rijden zo luid over de boulevard dat ze overlast geven. De gemeente heeft op aandringen van GB een Noise Patrol apparaat gekocht waarmee de politie hen kan bekeuren. Dat apparaat kan de politie ook inzetten op plekken waar auto chauffeurs te hoge toeren maken.

Zie ook:
Opsporing geluidsoverlast

De periode bestond GemeenteBelangen 50 jaar, helaas konden we dat door de Corona crisis niet uitgebreid vieren

Zie ook:
GemeenteBelangen 50 jaar