Actueel

René Slootweg

Nooit bouwen op de Kwakelwei

  • Geschreven door René Slootweg

De Katwijkse politiek spreekt met regelmaat over de Kwakelwei. Veel plannen zijn de revue gepasseerd, van stadspark tot villadorp. Maar nooit kwam de politiek tot een raadsuitspraak over de toekomst van het laatste stukje binnenstedelijk groen.

Kwakelwei luchtfoto


De raad behandelt nu een groenstructuurplan. Dat is een document waarin de gemeente aangeeft wat ze vindt van het groen, wat hoort bij de hoofdgroenstructuur en wat niet. Zo’n plan is nog nooit eerder in deze gemeente gemaakt, laat staan vastgesteld..

GemeenteBelangen is als dé groene partij van mening dat met het binnenkort vaststellen van dit groenstructuurplan het moment is gekomen een formele uitspraak over de Kwakelwei te doen. GB roert zich al langer over de plekken beschreven in dit plan, zoals de Mient Kooltuin en de Kwakelwei. Deze moeten we groen houden en niet volbouwen met woningen, en zeker niet met onbetaalbare villa’s. Het groenstructuurplan merkt de Mient Kooltuin en Kwakelwei aan als onderdeel van de hoofdgroenstructuur, en dat is mooi, maar helaas zijn die gebieden daarmee nog niet voor de volle 100% beschermd tegen bebouwing.

Op 7 oktober zal GB daarom samen met andere partijen een motie indienen om de mening van de raad over de Kwakelwei vast te leggen .

De raad zal dan als mening uitspreken dat:

  1. de Kwakelwei groen moet blijven, zonder bebouwing.
  2. realisatie van een stadspark gewenst is,


en het college opdragen bij het beoordelen van initiatieven en plannen voor de Kwakelwei te handelen overeenkomstig de opvattingen onder 1 en 2.

GB hoopt dat zo voor de eigenaar duidelijk wordt wat we als gemeente Katwijk met deze mooie groene oase willen. En wat zeker niet…

 

De bijdrage van GB in de oordeelsvormende sessie : 

 

De tekst van de voorgenomen motie: Motie Kwakelwei