Actueel

René Slootweg

Neem handhaving op zondagen mee in toekomstig parkeerbeleid

  • Geschreven door René Slootweg

parkeren op zondag 2Deze zomer hebben de fracties van het CDA en GemeenteBelangen het college vragen gesteld over het groeiend aantal foutparkeerders in Katwijk aan Zee. (link naar de vragen)

De parkeerdruk op zondagen en zomerse dagen is groot, zeker in de woonstraten. Bovendien wordt de weg voor spoedeisende diensten versperd. De gemeente heeft afgelopen zomer veel meldingen gehad met betrekking tot hinder.

Het college geeft in de beantwoording aan dat de overlast door parkeren die door de drukte op zomerse dagen ontstaat een negatief gevolg is van de op zichzelf positieve grote toestroom van bezoekers en beseft dat foutparkeren kan leiden tot gevaarlijke situaties. (link naar de antwoorden van het College)

Specifiek vroegen Barend Tensen (fractievoorzitter CDA) en René Slootweg (fractievoorzitter GB) naar de mogelijkheid om ‘handhaving op zondagen’ als een van de scenario’s te onderzoeken. Volgens het college hangt het momenteel af van de prioriteiten die er op dat moment voor de politie zijn of de politie ook handhavend op zondag optreedt.

Zoals we deze zomer duidelijk hebben gemerkt is dit op drukke zondagen niet voldoende. De politie mag dan 24/7 bereikbaar zijn, we hopen dat het nieuwe beleid op parkeren, die volgens het college begin volgend jaar met de raad wordt besproken de nodige maatregelen treft”, aldus Barend Tensen.

René Slootweg: “Het is een politieke keuze geweest om op zondagen geen betaald werk te verrichten, zoals handhaving en inzet van externen. Laten we gezien de toenemende parkeerdruk een open politiek debat voeren over de mogelijkheden dit ook op zondag in te voeren. Dat geldt overigens ook voor de inzet van fietscoaches.”