Actueel

René Slootweg

GemeenteBelangen en CDA stellen vragen over parkeren

  • Geschreven door René Slootweg

parkeren op zondag 2

Voor veel inwoners is het een ergernis, fout parkerende auto's maar ook fietsen en scooters midden op de paden.

Op de doordeweekse dagen worden deze door fietscoachen en GOA's er op attent gemaakt of beboet.
Maar helaas zijn deze opties er niet op zondag.

GemeenteBelangen is al veel langer van mening dat bij parkeren geen onderscheid dient te worden gemaakt welke dag het is.

Samen met het CDA, heeft GemeenteBelangen de volgende vragen aan het college gesteld:

 

 Aan:  College van burgemeester en wethouders gemeente Katwijk

Van:  De fracties van GemeenteBelangen en het CDA

Betreft:  Vragen ex. Art.41 RvO over: parkeerbeleid op zondag

Geacht college,

Foutparkeren lijkt een groeiend probleem in Katwijk aan Zee. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van dagen waarop de parkeerdruk groot is, zo ook recent op zondag 15 juli De parkeerdruk op zomerse dagen is ook op zondagen groot, zeker in de woonstraten. Het geeft hinder, zorgt voor ergernis en kan leiden tot gevaarlijke situaties omdat stoepen niet meer begaanbaar zijn. Bovendien blokkeren de auto’s en fietsen/scooters delen van de weg voor spoedeisende diensten.

Deze ergernis over fout parkeren is zeker geen nieuw probleem en het lijkt alleen maar toe te nemen. Redenen voor GemeenteBelangen en het CDA om de volgende punten aan te kaarten:

1) Heeft het college kennis genomen van de overlast die met het foutparkeren gepaard gaat? Zo ja: hoe staat u hier tegenover?

2) Is het college het met ons eens dat de hinder, ergernissen en gevaarlijke situaties die ons via inwoners regelmatig bereiken zorgen voor een zeer onwenselijke situatie en concrete maatregelen daarom gepast zijn?

3) Is het college het met ons eens dat, gezien de complexiteit van het probleem, er meerdere scenario's moeten worden onderzocht om tot een oplossing te komen?

4) Is het college bereid, om ‘handhaving op zondagen’ als een van de scenario’s te onderzoeken?

5) Ziet het college het inzetten van fietscoaches ook op zomerse zondagen als een oplossing voor de vele scooters en fietsen die de strandingangen blokkeren en voor verdere overlast zorgen?

Met vriendelijke groet,

René Slootweg (namens de fractie van GemeenteBelangen)
Barend Tensen (namens de fractie van het CDA)