Verslag aan kiezer

Verantwoording aan de kiezer over 2018

verslag

GB neemt deel aan coalitie in 2018

Elk jaar geeft GemeenteBelangen een verantwoording aan de kiezers over hun activiteiten van het  afgelopen jaar. GB kijkt terug op een heel productief 2018/2019.

 

Coalitie
Het politieke jaar begon na de verkiezing met een lange onderhandelingen over de coalitie, coalitieakkoord en wethouders portefeuilles. GemeenteBelangen nam deel aan de coalitie en leverde voor het college wethouder Rien Nagtegaal voor de portefeuille mobiliteit en groene leefomgeving. In juni lag er dan ook een mooi akkoord, wat anders was dan alle voorgaande periodes. De open bestuursstijl is de basis van dit college, dit resulteerde dan ook in een coalitieakkoord op hoofdlijnen en niet een opsomming van 100 al vastgestelde punten. Katwijk is door die open bestuursstijl democratischer geworden omdat het college beter de inbreng kan verwerken van de fracties die niet in het college zitten.Het betekent voor zowel coalitie als oppositie een andere manier van politiek bedrijven, waarvan de voordelen langzamerhand zichtbaar worden.

Link naar de artikelen:
Coalitie akkoord 2018-2022: Samen voor het Katwijk van morgen

parkeren op zondag 1

Parkeren
Parkeren en vooral op de zondag was een behoorlijk item dit afgelopen jaar. Samen met de CDA stelde GB vragen over handhaving op parkeren op zondag. Dit ter voorbereiding van het nieuwe parkeerbeleidsplan. Betaald parkeren op zondag moet in dat beleid zeker een van de scenario’s zijn.

Link naar de artikelen:
GemeenteBelangen en CDA stellen vragen over parkeren

Verkeer
Verkeersveiligheid is zeer belangrijk, zo bekeken wij de kruising Hoorneslaan vanaf de N206. Recent heeft het college een voorstel gedaan om de burgers te vragen om alle onveilige kruispunten aan te dragen, want elke raadsvergadering een motie voor aandacht voor weer een ander kruispunt werkt niet echt gestructureerd. Het nieuwe wegenbeleidsplan had een rare start, maar kan toch gewoon uitgevoerd worden door het college. Voor GB gaat dit zorgen voor vooral betere stoepen in onze dorp, maar ook de nodige aanpassing aan het veranderende klimaat zitten in dit beleid. Maar ook kleine acties hebben we zeker niet geschuwd voor de verkeersveiligheid, zoals de actie “zet je licht aan”. Op verschillende punten in onze gemeente hebben we de ANWB sjabloon gebruikt om de tekst op de straat te spuiten. Met milieuvriendelijke spuitbussen natuurlijk.

Link naar de artikelen:
Kruispunt Hoorneslaan N206 gevaarlijk?
Gewijzigd wegenbeleidsplan ongewijzigd vastgesteld

Groen
Groen SessieVoor GB blijft het groen natuurlijk het allerbelangrijkste, zo had onze bijdrage op de algemene beschouwing een sterk groen karakter “meer aandacht voor natuur, voetgangers en fietsers”. Zeer recent kwam er dan eindelijk een einde aan het absurde plan om een snelweg door de duinen te maken. De verlengde westerbaan wordt een fietspad en daarmee is het klaar. De natuur blijft gespaard van de uitlaatgassen. Ter voorbereiding van het nieuwe groenbeleidsplan organiseren GB samen met CU en Durf een “praat mee over groen” sessie waar veel organisaties en gewone burgers in gesprek gaan over groen. De verkoop van de Kwakelwei aan een bouwbedrijf was voor GB genoeg om de strijd voor binnenstedelijk groen te verharden en een duidelijk statement te maken “Tijd om kleur te bekennen - Groen”

Link naar de artikelen:
Algemene Beschouwing: Meer aandacht voor natuur, voetgangers en fietsers


Hondenveld
Van de 26 hondenvelden lag er maar eentje in Rijnsburg, tijd voor actie dus. Het resultaat mag er zijn, want met onze motie is er nu een nieuw hondenveld in Rijnsburg.

Link naar de artikelen:
GB en CDA: nieuw hondenveldje aan Kanaalpad NW


Kennis en Cultuur Centrum:
Een zeer langlopend en controversieel dossier wordt afgesloten en moet opnieuw worden bekeken. GemeenteBelangen ziet nog steeds graag in elke kern een bibliotheek voorziening, samen met andere basisvoorzieningen.

Link naar de artikelen:
Een Kennis en Cultuur Centrum in Katwijk aan Zee
Hoe nu verder met de bibliotheek?


Milieu
Als bedrijven net doen alsof ze aan recycling doen, maar eigenlijk het milieu meer schade doen, stellen wij dit aan de orde bij het college. Zo ook bij de fraude bij recyclen van kunstgrasvelden.

Link naar de artikelen:
Fraude bij recycling van kunstgrasvelden


Zorg
Een bijzonder hoogtepunt was het aannemen van onze motie om zorgprofessionals een stem te geven bij WMO indicaties. De wethouder moet nog handen en voeten geven aan de uitvoering van onze motie, maar daar zitten we natuurlijk bovenop.

Link naar de artikelen:
GB Motie aangenomen: Geef zorgprofessionals een stem


Cultuurwaaier 1929
Cultuurhistorie is belangrijk goed, het verwijzen naar onze historie mag dan ook terugkomen in nieuwbouw project. Zoals de verwijzing van de vrouwenabdij in de hof van Rijnsburg. Maar het moet niet vanzelfsprekend zijn dat de gemeente een subsidie levert terwijl een lening ook tot de mogelijkheden behoort. Zeker met de recente te koop aangeboden barakken.

Link naar de artikelen:
Verwijs naar vrouwenabdij in Hof van Rijnsburg
Minder betalen voor monumenten


Dieptepunt
Elk jaar kent haar hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Voor GemeenteBelangen was het absolute dieptepunt op eerste kerstdag het overlijden van onze bestuursvoorzitter Adriaan Heijnen.

Link naar de artikelen:
Overlijden Adriaan Heijnen


Wonen
Het woningaanbod moet meer aansluiten op de behoefte van de inwoners. Maar we zien geen doorstroming, omdat de woningen in de midden huur niet voldoende zijn. Middels artikel 41 vragen vroegen wij aandacht voor deze categorie van huurwoningen.

Link naar de artikelen:
GB wil meer woningen in de midden huur segment


Sport
Als het aan GB lag dan droeg de gemeente bij aan een 333 meter ijsbaan in Leiden, waar de hele regio van profiteert. Het is bijzonder jammer dat er geen meerderheid in de raad was om dit mogelijk te maken.

Link naar de artikelen:
Nog geen besluit op 333m ijsbaan in Leiden


Economie
De herinrichting van het Andreasplein was voor GB een kans om van het plein een echt terrassenplein te maken, maar daar dachten de ondernemers anders over.Het duidelijk maken van specifieke locaties van terrassen was hier het hoogst haalbare.

Link naar de artikelen:
Terrassen, Terrassen en nog eens Terrassen


Jeugd
De verbouwing van Scum blijft een aandachtspunt, we brachten wederom een bezoek aan dit jongerencentrum en gingen in gesprek met bestuur en vrijwilligers.

Link naar de artikelen:
GemeenteBelangen op bezoek bij Scum


Niet zo serieusFunctioneringsgesprek raw
Heel recent is GemeenteBelangen begonnen met een tweewekelijkse blog over en door de raadsleden en burgerraadsleden, die je mee nemen in de een blogserie in de wereld van het raadslid. Persoonlijke verhalen, kijkjes achter de schermen en de politieke sleur met een knipoog.
De maatschappij en de politiek lijken soms mijlenver uit elkaar te liggen. Met onbegrijpelijke discussies die regelmatig niet te volgen zijn lijkt het dan ook bijna alsof politici niet in de “gewone wereld” staan.
Maar wat blijkt, politici zijn net mensen en de politiek is soms net die “gewone wereld”… Via onderstaande links lees je het eerste drie blogs van de serie.

Wachten, wachten en nog eens wachten
Functioneringsgesprek op verjaardagen
Raadslids is ook gewoon opa Geert


En ook nog
In het afgelopen jaar liet GB ook weten het niet eens te zijn met de Nashville verklaring. Iedereen is volgens GB gelijk. Ook werd ons burgerlid Paulina geïnstalleerd om de fractie bij te staan in de drukke raadsvergaderingen.
Daarnaast was er weer een aflevering van winkels open op zondag discussie, die maar niet schijnt op te lossen: Mag het op zondag?
Voor veiligheid, milieu & plezier voor mens en dier streeft GB naar een jaarwisseling met een beperkt aantal aangewezen zones voor het afsteken voor vuurwerk of georganiseerde vuurwerkshows met een particulier verbod op zwaar vuurwerk: Vuurwerkvrije zones