Actueel

René Slootweg

Nog geen besluit op 333m ijsbaan in Leiden

  • Geschreven door René Slootweg

Dat bleek nog best een lastig punt, de raad was verdeeld. GB, CDA en D'66 waren vóór de bijdrage. Onze gemeente ondersteunt en financiert vele sportverenigingen met jaarlijkse subsidies of tegemoetkoming in de huisvestingskosten. De schaatsverenigingen krijgen een dergelijke structurele bijdragen niet. Het gaat om een eenmalige bijdrage van omliggende gemeenten waardoor er een langere officiële wedstrijdbaan gerealiseerd kan worden. Nu moeten de schaatsers uit de regio naar Haarlem of Den Haag om wedstrijden te kunnen schaatsen. Daarnaast is een 333m baan veiliger, comfortabeler en biedt veel meer mogelijkheden zoals het trainen met grotere groepen.

333meter baan

De schaatsverenigingen waren goed vertegenwoordigd op de publieke tribune in de raadszaal, vol spanning of de raad van Katwijk in zou stemmen met de gevraagde bijdrage voor het realiseren van een langere en officiële wedstrijdbaan in Leiden. Zélfs prof schaatser Mark Tuitert had zich nog even met de kwestie bemoeit door de raad een onderbouwende brief te sturen over het belang van deze baan!

Maar uit welke pot halen we het geld, en op welke wijze gaan we dit financieren? Dat bleek een heikelpunt. Na wat discussie en overleg komt de wethouder in de eerst volgende raadsvergadering hierop terug. Er is verzocht meerdere financieringsvoorstellen te doen aan de raad zodat er een definitieve keuze gemaakt kan worden. Wordt vervolgd..