Actueel

René Slootweg

Mag het op zondag?

  • Geschreven door René Slootweg

 closedGeen betuttelende overheid, maar keuzevrijheid bij alle ondernemers om zelf te bepalen wanneer ze open gaan. Een discussie die al langer in Katwijk galmt; mogen de winkels op zondag open? In de raadsvergadering van 20 december werd een motie ingebracht voor een proef van 12 maanden van zondagsopening. Deze heeft het niet gehaald.

GemeenteBelangen is voor de keuzevrijheid van alle ondernemers om te ondernemen wanneer zij dat geschikt vinden. Een betuttling van de overheid past daar niet in, daarom is er ook in het coalitieakkoord een passage opgenomen die aangeeft dat we samen met onze coalitiepartners het eens zijn dat we het oneens zijn:


Fracties hebben bijvoorbeeld een gedeelde visie op de zondag; een dag die alle inwoners moeten kunnen blijven beleven als dag van rust, bezinning en ontspanning. Belangrijke noties hierbij zijn wederzijds respect en het geven van ruimte aan elkaar zonder deze beleving in het gedrang te brengen. Maar er is ook verschil. CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen de openstelling van winkels op zondag. Voor GemeenteBelangen is de ruimte voor openstelling er wel.”

Kleine ondernemers worden gedwongen
“Als de grote supermarkten open gaan, worden de kleine winkels gedwongen dat ook te doen”. Dit is een veel gehoord argument tegen de zondagsopening.

Maar is dat ook zo?

Momenteel is het voor winkeliers toegestaan, ook in Katwijk, om op werkdagen en zaterdag hun winkels van 7 uur ‘s ochtends tot 10 uur ‘s avonds te openen.
De grote supermarkten maken gretig gebruik van deze brede openingstijden. Maar winkelstraten met de kleine ondernemers gaan in de regel pas om half tien ‘s morgens open en alweer om zes uur dicht. De druk om mee te gaan is hier klaarblijkelijk niet van toepassing.

Een praktijkvoorbeeld van onze buurgemeente Noordwijk laat zien dat in de Kerkstraat de grote ketens haar deuren op zondag open stellen, maar de kleine winkeliers daar doorgaans niet aan mee doen.

zondag dicht

Horeca kan het wel zelf beslissen
Andersom zijn er ook legio voorbeelden van horecagelegenheden, die er voor kiezen om op zondag, een dag dat zij wél open mogen, toch de deuren gesloten te houden. Er zijn er zelfs die ook maandag en dinsdag niet geopend zijn.

GB vindt het bovendien bijzonder dat de gemeente alleen de detailhandel beschermt tegen werken op zondag, maar alle andere ondernemers wel vrij laat dat zelf te bepalen.