Actueel

GB admin

Wat mag er in Katwijk op zondag open?

  • Geschreven door GB admin

KoopzondagDonderdagavond 27 juni werd in het besluitvormende gedeelte in de Katwijkse gemeenteraad gesproken over een noodzakelijke reparatieverordening van de winkeltijden. Dat zou een technische aanpassing van de regelgeving betreffen. Anders zou bijvoorbeeld een snackbar, videotheek, ijssalon enz. in Katwijk na 1 juli op zondag ook dicht moeten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Deze technische aanpassing was dus geen probleem, alle raadsfracties waren natuurlijk voor die wijziging.

Motie en emotie
Maar aansluitend volgde er toch een inhoudelijke discussie over de winkeltijdensluiting op zondag. Dat kwam voort uit het feit dat het College van B&W bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid Varkevisser van de CU stelde de bestaande zondagsluiting te willen continueren.
De bekende discussiestellingen werden in de raadzaal bij het aankondigen van dit laatste agendapunt rap ingenomen. Daarom was er ook de motie (oproep aan het College) van de PvdA, GemeenteBelangen, VVD en Lijst Van Ginkel om het College te vragen een inventarisatie onder alle Katwijkse ondernemers te houden.

Inventariseren van hoe alle Katwijkse ondernemers erover denken?
Dat zou dan van ondernemers moeten zijn die gebruik zouden willen gaan maken van die zondagopenstelling en ook om te bekijken voor wie een extra vrijstelling verleend zou kunnen worden. Die input die uit de inventarisatie voort zou komen, zou later de basis kunnen vormen voor een verdere inhoudelijke discussie in de Katwijkse gemeenteraad.

Maar het CDA, de SGP en de CU wilden van geen onderzoek / inventarisatie weten, daarin gesteund door het Katwijkse College. En genoemde fracties vormen de meerderheid in de gemeenteraad!
Waar is de participatiegedachte gebleven om te polsen bij burgers, maatschappelijke organisaties en in dit geval alle Katwijkse ondernemers hoe zij tegen een onderwerp, in dit geval de zondagopenstelling, aankijken?

Een paar dagen later lees ik in een Westlands weekblad dat de Westlandse gemeenteraad, met onder andere Gemeentebelangen en het CDA in het College van B&W, zojuist hadden besloten om zondagopenstelling in de gemeente mogelijk te maken.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol