Actueel

GB admin

CDA heeft draaien tot kunst verheven?

  • Geschreven door GB admin

Foutparkeerders kunnen in Katwijk op zondag hun hart ophalen en de bruggen blijven stijf dicht. Dat is het resultaat van de discussies in de gemeenteraad. De positie van het CDA is verre van helder. Eerst willen ze wel, dan willen ze weer niet mee in de vooruitgang van Katwijk. De keuze tussen de partijen valt het CDA zwaar.

Zwaar op de maag
De zondagsrustdiscussie is de laatste twee raadsvergaderingen weer zwaar op de maag van het CDA gevallen. Parkeeroverlast is aan de orde van de zondag in veel Katwijkse wijken, zo blijkt uit de bijdragen van de insprekers tijdens de behandeling van het parkeerbeleid in de commissie Ruimte. Bij de vaststelling van het parkeerbeleid heeft GemeenteBelangen dan ook gepleit voor een helder handhavingsbeleid gedurende 7 dagen per week.

Zondagswet
GB kreeg geen steun daarvoor van CU en SGP, geheel volgens de verwachting overigens. Maar wat wil het CDA?  Ze willen wel handhaven, maar alléén als het nodig is en zolang de zondagswet in acht wordt genomen......... Dat is natuurlijk niet echt helder. Handhaven doe je toch alleen als het nodig is? En de zondagswet zorgt ervoor dat de godsdienstoefening ongehinderd kan plaatsvinden. Je mag dus geen herrie maken in de omgeving van een kerk of openbare vermakelijkheden organiseren die de orde kunnen verstoren. Wij denken dat het verbaliseren van verkeerd geparkeerde auto’s best zonder al te veel herrie kan. Bovendien vinden wij het uitschrijven van een bekeuring geen openbare vermakelijkheid. De zondagswet wordt dan gewoon in acht genomen. Het standpunt van het CDA is niet helder. Een parkeerbeleid dat gewoon 7 dagen per week geldt, is wel helder.

Een brug te ver
Dan de kwestie van de Sandtlaanbrug die in het weekend niet open kan. Het CDA wil er alles aan doen om Katwijk ook in de weekenden over het water goed bereikbaar te houden. Maar een motie van GemeenteBelangen met dat doel steunen zij niet omdat ook hier weer de zondagsrust in het geding is. Bovendien werd ons voorgerekend dat twee uurtjes extra openstelling op de zaterdag in de zomermaanden wel 10.000 euro op jaarbasis zou kosten. Over de kosten op zondag nog maar gezwegen. De brugwachter wordt goed betaald, denken wij dan.
Wij weten dat er subsidie vanuit Europa beschikbaar is voor het openstellen van deze vaarweg. Daar werd door de goede rentmeesters niet op gereageerd..... Als we praten over goed rentmeesterschap, dan had die brug natuurlijk al lang automatisch vanuit Leiden bediend moeten worden, dat had de gemeente Katwijk al heel veel geld gescheeld en veel toeristen opgeleverd.
Kom op CDA, wees nu eens helder!