Verslag aan kiezer

Verslag aan de kiezer over 2014

verslag

Wat heeft GemeenteBelangen gedaan na de verkiezingen?

De fractie van GemeenteBelangen nam in het eerste jaar van deze raadsperiode al actie op veel punten in het verkiezingsprogramma. Hier volgt een verslag.

 

Verkeer - veilige oversteken:
De fractie vroeg aandacht voor veel onveilige oversteken. Ze zette in maart 2014 de herinrichting van de Oegstgeesterweg opnieuw op de raadsagenda, onder meer vanwege de oversteek. Bewoners wilden een verkeerslicht en GB stelde daarvoor samen het CDA een motie op. De raad nam die in mei aan. Het verkeerslicht staat er nu.
GB vroeg ook aandacht voor andere gevaarlijke oversteken die inwoners hadden aangewezen. De wethouder reageerde afhoudend, maar GB kon ze uiteindelijk toch bespreken met een ambtenaar. Deze onderzoekt nu hoe de gemeente deze gevaarlijke oversteken veiliger kan maken.
 
Artikelen op onze website:
Oversteken niet gevaarlijk volgens wethouderOversteekCollege: geen gevaarlijke oversteek plaatsen.
GB: Vragen over gevaarlijke oversteekplaatsen
GemeenteBelangen wil veilige oversteekplaats
GB ondertekent motie Oegstgeesterweg
Zorgen om ontwerp Oegstgeesterweg - Sandtlaan
 

Jongeren - S.K.A. oudjaar evenement:
De subsidie voor het S.K.A. oudjaar evenement wordt steeds voor één jaar verleend. Dat geeft grote onzekerheid voor S.K.A. en maakt een meerjaren begroting onmogelijk. GB diende een motie in om de subsidie voor drie jaar te verlenen. Maar de motie haalde het niet. Gelukkig heeft S.K.A. dat jaar wel weer subsidie gekregen om weer een geweldig evenement te organiseren. De subsidie van 2015 is vooralsnog niet zeker. GB zal zich hier wederom sterk voor maken.
 
Artikelen op onze website:SKA Oud en Nieuw
GemeenteBelangen gaat voor S.K.A.-feest
Motie voor behoud Oud en Nieuw Feest SKA
GemeenteBelangen: grote zorgen over SKA-evenement
 
Verkeer - Westerbaan:
GB verzette zich vanaf het eerste begin van de discussie over de Westerbaan tegen verlenging dwars door de duinen. GB stelde daarover in deze periode samen met de PvdA kritische vragen. Ook stemde GB  tegen toen de gemeente opnieuw geld wilde besteden aan het zoveelste onderzoek naar de verlengde Westerbaan. GB blijft hameren op aansluiting op het Bosplein.
 
Artikelen op onze website:
GemeenteBelangen vóór aansluiting Westerbaan op Boslaan/Julianalaan.
GemeenteBelangen blijft voor de Westerbaan
GB en PvdA stellen vragen over Westerbaan
 
Jongeren - renovatie SCUM:
GB stemde natuurlijk in met de renovatie van SCUM.
 
Artikel op onze website:
De renovatie van Scum en de jeugdzorg
 
Sport - mountainbike parcours en zweefvliegers:
GB wil ook geld voor andere sporten dan voetbal. GB steunde daarom het bouwen van een mountainbike parcours op het voormalige vliegkamp. GB gaf aan dat het geld uit een ander potje moest komen dan het college voorstelde maar dat heeft de bouwplannen niet vertraagd.
GB ondertekende, samen met alle fracties uit Katwijk en Wassenaar, de motie tot behoud van de zweefvliegers op het vliegkamp. Ze vroeg opnieuw aandacht voor de zweefvliegers toen de drones langs kwamen, omdat de zweefvliegers toen uit beeld raakten. GB blijft hen aandacht geven tot de gemeentes Katwijk en Wassenaar een blijvende oplossing voor hen hebben.
 
Artikelen op onze website:zweefvliegen
Een mountainbikeparcours… fiets hem erin?
Drone-Valley prima, maar vergeet de zweefvliegers niet
Motie Zweefvliegers Locatie Valkenburg
 
WMO - Betere communicatie
GB stelde met de ChristenUnie een motie op waarin ze wethouder Mostert vroeg vóór verzending alle rondzendbrieven over de WMO op begrijpelijkheid te laten testen door mensen voor wie de brief bestemd is. De wethouder verzette zich maar bijna alle raadsleden steunden GB. Momenteel werkt Sociale Zaken met die leesgroepjes…
 
Artikelen op onze website:
GB en CU dienen motie in voor leesgroepjes
Nog niet voor elkaar: de brieven over de huishoudelijke hulp
 
Bespoedigen van de opknapbeurt voor Frederiksoord:
Al in 2011 erkende de gemeente dat ze de wijk Frederiksoord moest opknappen.  Ze hield in juni 2013 een informatieavond voor de bewoners maar had in april 2014 nog niets terug gekoppeld, laat staan uitgevoerd. GB stelde het college in april eerst informatieve vragen, daarna zogenaamde ‘artikel 41 vragen’,  publiceerde daarna artikeltjes in De Rijnburger, vroeg achter de schermen aandacht hiervoor, enzovoort. Mede dankzij deze initiatieven kwam het college in november met het voorstel in Frederiksoord geen drainage aan te leggen en direct te beginnen met de opknapbeurt.
 
Artikelen op onze website:
GB’s Energiespuitje voor Frederiksoord
Droge poortjes in Frederiksoord?
Draineren en communiceren in Frederiksoord
Eerst herbestraten en daarna draineren?
Vragen GB over de informatievoorziening aan burgers inzake de geïntegreerde opknapbeurt voor Frederiksoord
 
Participatie bij het opknappen van de woonkernen:
GB fractie bemiddelde dat de inwoners van de Frederiksoordlaan, de Korte Voorhouterweg en de Esdoornlaan uitvoerig met de gemeente konden overleggen over de herinrichting van hun straat. De fractie steunde ook de oprichting van een klankbordgroep voor de herinrichting van het centrum van Katwijk Zee.
 
Artikel op onze website:
Ontsluiting inrichten met bewoners
 
Verkeer - autovrije boulevard:
GB werkt aan een autovrije boulevard maar in de raad was daar (nog) geen meerderheid voor. GB raadde het college daarom aan de boulevard toe te voegen aan het onderzoek van de klankbordgroep voor een aantrekkelijk centrum.
MobyCon rapport  pleitte vervolgens voor een  ‘shared space’, GB steunde dat voorstel maar vond ook daar (nog) geen meerderheid voor.
GB wil nu dat de gemeente geen geld meer uitgeeft aan een tweederangs oplossing voor dat deel van de Boulevard, maar gaat vaststellen welke verkeerstromen er ontstaan nu de parkeergarage klaar is en er straks een ‘knip’ zit in de Tramstraat.
 
Artikelen op onze website:
Autoluwe Boulevard of doorgaande weg?
GemeenteBelangen gaat voor een autoluwe Boulevard
Knip in de Tramstraat? GB zegt: “DOORKNIPPEN!”
 
Skatebaan, moestuintjes en park in De Horn:
GB diende in 2013 een motie in om, bij het voor langere tijd uitblijven van bebouwing, er tijdelijk moestuintjes, een skatebaan, extra parkeerplaatsen en een park aan te leggen. De motie kreeg steun van alle fracties. Maar in mei 2014 besloot de gemeente ineens om al 2016 te gaan bouwen. Daardoor kan GB dit actiepunt niet meer uitvoeren.
 
Artikel op onze website:
Gemeentebelangen heeft prachtige ideeën voor De Horn
 
Groen - tegen kap:
De fractie stemde tegen een plan om, ter vernieuwing van het 683 meter lange geluidsscherm tussen de Helmbergweg en de N206, de honderden bomen te kappen die er langs staan. Deze bomen houden namelijk veel geluid, stikstof en fijn stof van de inwoners weg terwijl de schermen goed vallen te vervangen vanaf de weg of via doorgangen van tien meter breed.
 
Artikel op onze website:
Gemeente kapt onnodig geluidswal Rijnsoever
 
Verkeer - Rijnlandroute en N206:
GB vroeg aandacht voor de geluidsoverlast van de Rijnlandroute en noemde al eerder de optie geluidsschermen te plaatsen op de middenberm. Ook stelde GB het college beleidsvragen over de  tunnelvariant omdat de raad die uit de krant moest vernemen.
 
Artikel op onze website:
Artikel 41 vragen over de vijfde variant N206
 
Verkeer – noordelijke randweg Rijnsburg:
Zonder noordelijke randweg langs Rijnsburg is de Brouwerstraat een doorgaande route voor het verkeer uit de Bollenstreek met bestemming de A44 of de Flora.  De aanleg van die randweg laat echter op zich wachten tot minstens 2032, en waarschijnlijk langer. De bewoners van de Brouwerstraat hebben dus al die jaren elke weekdag overlast van honderden vrachtwagens. GB heeft daarvoor een alternatieve oplossing gezocht. Daarbij kan het vrachtverkeer uit de Bollenstreek met bestemming Flora rijden via de verdiepte Bankijkerweg en een éénbaansbrug over het kanaal die aansluit op het evacuatiehek van de Flora, en terug natuurlijk. De gemeente wees het af.
 
Leefbaarheid - hondenpoep
GB stelde voor om een DNA databank voor alle honden te maken. Hiermee vallen de daders van niet opgeruimde hondenpoep simpel op te sporen. De kosten voor de DNA-bepaling krijgen de eigenaren terug via een verlaging van de hondenbelasting. Dit instrument verhoogt de pakkans tot bijna honderd procent en leidt tot beëindiging van de poep bij scholen, voor de voordeur enz.
 

Artikel op onze website:


Verkeer – Betaald parkeren op zondag
GB zette zich in voor de invoering van betaald parkeren op zondag. Daardoor kunnen de parkeertarieven in de week omlaag. Dat is overdag gunstig voor de winkeliers en ’s avonds voor de verenigingen. Deze strijd is zeker nog niet voorbij, het parkeerbeleid wordt dit jaar door de raad herzien, daar zullen we dit zeker weer ten gehore brengen.
 
Artikelen op onze website:
College laat geld liggen op zondag
Gratis zondagparkeren, het werkelijke verhaal
 
Toerisme - Bouw nieuwe strandtenten:
Door het kustwerk mogen de exploitanten permanente strandtenten bouwen. Daarbij raakten ze klem tussen de veilige hoogte van de fundering en het uitzicht op zee van de boulevardbewoners. Om de nieuwe strandtenten te beschermen tegen uitzonderlijk hoog water zou een fundering op 6 meter N.A.P veilig staan, maar het dak van de strandtenten mag vanwege het uitzicht niet boven 9,5 meter N.A.P. uit komen.
Door allerlei bijkomende bouwregels waren die twee factoren niet te combineren.
Na vragen van GB heeft het college een flauwere dakhellingdoek toegestaan zodat de exploitanten aan beide eisen kunnen voldoen.
 
Artikel op onze website:
Vragen pachtverhoging en jaarrond bouw Strandtenten
 
Cultuur: erfgoed:
GB stelde in 2007 voor in de Zwaaikom meerpalen te bestemmen voor varend erfgoed en in 2014 hebben meerdere schepen aangemeerd. Het afgelopen jaar zette GB zich in voor een erfgoedroute en voor de opslag van de archieven van de vroegere gemeente Katwijk in het regionaal archief Leiden en omstreken (RLO).  Het personeel daar kan namelijk delen van het archief op de website zetten zodat inwoners zelf kunnen speuren naar de historie van hun woonplaats.
 
Artikelen op onze website hierover:
Praat met de inwoners over ons erfgoed
GemeenteBelangen gaat voor de erfgoedroute Katwijk aan Zee
Startnotitie Varend Erfgoed uit 2007
 
 
Alles serieus?: GB blogt ook:
Voor veel onderwerpen vroegen we middels een blog ludiek aandacht:

 camera Camera toezicht in gemeentehuis Katwijk 
 Initiatiefvoorstel CU voor “Katwijk viert de zomer” festival  zomerfestival
 closed  Verplichte rustdag?
 CDA heeft de kop in het (duin)zand….  struisvogel politiek
 Weet niet  Wij zijn voor, maar stemmen tegen
 Het sprookje van de Westerbaan  Westerbaan
 Statisisch  Statistische benadering van veiligheid in de Rijnstraat
Scheef-parkeren in 2015 fors betalen parkeertarieven Blog
TNO

TNO is blij met de onderzoeks-hype in Katwijk