Actueel

GB admin

Eerst herbestraten en daarna draineren?

  • Geschreven door GB admin

Gebrekkige afvoer van regenwater“Eerst verkondigt de gemeente jarenlang dat ze in Frederiksoord drainage wil aanleggen maar nu schrijft ze dat ze dat niet meer wil”, aldus inspreker Bram van Vliet van de stichting in oprichting ‘Vrienden van Frederiksoord’ donderdagavond  20 november op een oordeelsvormende sessie van de gemeenteraad. GemeenteBelangen had hem geattendeerd op een besluit dat, onbedoeld, verstopt stond onder een agendapunt met de vage titel ‘beleidswijziging drainagemaatregelen’.

De gemeente had ook de raadsleden verrast met haar redenering dat het momenteel niet mogelijk is in Frederiksoord een presterend drainagenetwerk aan te leggen. De gemeente geeft daarvoor twee redenen. De eerste is dat veel wateroverlast wordt veroorzaakt door verzakkingen. Daardoor liggen veel afvoerputten nu boven het wegdek en hebben bijna alle straten tientallen kuilen waar het regenwater niet uit kan stromen. Die verzakkingen zijn weer het gevolg van de sleuven waarin allerlei firma’s hun gasleidingen, glasvezel- en elektriciteitskabels enzovoort hebben gelegd. “Deze sleuven maken het wegdek oneffen en de gemeente dwingt hen niet het wegdek in de oude staat te herstellen”, aldus Van Vliet.

De tweede reden waarom de gemeente geen drainage wil aanleggen is dat de buizen een aaneengesloten gebied moeten bedienen om effectief te kunnen zijn. Anders blijven er natte plekken aanwezig.

De buurt op kosten?

Dat houdt in dat alle huiseigenaren een aansluiting moeten kopen van € 500,- tot € 1.000,- per woning,  ook als ze weinig of geen wateroverlast op hun eigen perceel hebben. De gemeente redeneert nu dat ze, om de wateroverlast in de straten te bestrijden, beter eerst de bestrating kan herstellen zodat het regenwater weer het riool in kan stromen. Huishoudens met wateroverlast mogen ook op dat riool aansluiten, uiteraard tegen betaling. En de rest van de huishoudens kan het geld dan in de eigen zak houden.

Wat vindt GB hiervan?

GemeenteBelangen is voorlopig van mening dat herbestrating voorrang verdient. Drainage lijkt pas in beeld te komen als de hele wijk goed bestraat is, en het water toch in de straten blijft staan omdat het niet weg kan.

Maar er staan nog veel vragen open zodat de raadsleden deze kwestie verder zullen bespreken in een tweede oordeelsvormende sessie op donderdag vier december. Wordt dus op zeker vervolgd!

Namens de Fractie van GemeenteBelangen

Geert Diemer