Actueel

GB admin

GemeenteBelangen wil databank voor hondenpoep

  • Geschreven door GB admin

hondenpoepEr ligt steeds meer hondenpoep maar de GOA’s geven steeds minder bekeuringen. De boardwalk op de duingarage verloedert nu al door de honderden hondendrollen links en rechts. Langs Kanaalpad zuidwest in Rijnsburg lagen donderdagochtend 9 april 57 hondendrollen op de eerste honderd meter vanaf de Noordwijkerweg.

Katwijk heeft nu 6000 honden, krijgt er nog meer als de economie straks weer groeit. Wat te doen? Gaat meer voorlichting helpen? Vast niet want iedereen weet al lang dat hij de drollen moet opruimen. Meer handhaving? Helpt ook niet want de GOAs geven steeds minder bekeuringen voor poepen en loslopen. Voor poepen waren dat er 40 in 2012, 34 in 2013 en 23 in 2014 en voor loslopen 48 in 2012, 36 in 2013 en 25 in 2014. De GOAs moeten iemand op heterdaad betrappen en dat vinden ze moeilijk.

Kan het anders? Ja, want er is nieuwe technologie. Het kost nu nog maar vijftig euro om het DNA van een hond vast te stellen. Dat kan in een diervoederwinkel die wangslijm afneemt en naar een laboratorium stuurt. Dat lab bouwt er een database mee dat het DNA van de hond koppelt aan de naam en het adres van de eigenaar. De winkel reikt dan gelijk de hondenpenning uit zodat de GOAs kunnen zien dat de hond geregistreerd staat. GOAs bekeuren personen die een hond zonder penning uitlaten, en nemen, net als vroeger, honden in beslag die zonder penning rondlopen. Op zo’n manier valt van elke drol te achterhalen wie de eigenaar is van de hond die de drol legde.  

DNAWordt dat duur? Niet echt, want de gemeente kan de hondenbelasting verlagen met de kosten van het bepalen van het DNA omdat de drollen het groenonderhoud duur maken.

Moeten de goeden onder de kwaden lijden? (De ‘goeden’zijn de mensen die  altijd de drol van hun hond opruimen en de ‘kwaden’  de asociale types die dat nalaten.) Nee, de hondenbelasting gaat voor iedereen omlaag, ook voor de brave luitjes.

Is dit een goede zaak voor die brave lieden? Ja, want ook zij worden nu aangekeken op de drollenoverlast. De penning maakt daaraan een eind. En alle honden worden weer overal welkom, ook de hunne.

Is hier ervaring mee? Ja, in de Verenigde Staten gebruiken veel ‘gated communities’ dit systeem al, met direct resultaat.  Het toeristeneiland Capri is er ook al mee bezig.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer