Actueel

Geert Diemer

GB waakt over hondenveldje Waterboslaan

  • Geschreven door Geert Diemer

hondenveld Waterboslaan
Het hondenuitrenveldje tussen de Valkenburgerweg en de Waterboslaan is heel belangrijk voor de honderden hondenbezitters in Frederiksoord en de Kleipetten. Ook tientallen inwoners van het centrum van Rijnsburg, Plan de Hoek, Westerhaghe en zelfs de Zanderij brengen hun honden naar dit veldje.

GB heeft de gemeente daarom gevraagd wat ze van plan is met de zone Kleipetten Zuid. Zo heet het omringende gebied namelijk in het Woningbouwprogramma van de gemeente.  De gemeente antwoordde op 26 november dat ze nog geen voorbereidingen heeft getroffen voor woningbouw, omdat de ontwikkeling van deze locatie ná 2020 staat gepland in de Woonvisie, een richtinggevend document.

Echter, de gemeente kan natuurlijk nieuwe plannen maken. Ze heeft eerder gezegd dat De Horn pas na 2018 ontwikkeld zou worden, maar begon daar toch al in 2015 mee.  Daarom vindt GB het een goede actie van Buurtpreventie Frederiksoord hondeneigenaren te vragen een petitie te tekenen om de gemeente te herinneren aan het belang van het behoud van dit hondenuitrenveldje.

Hondeneigenaren: teken die petitie op www.buurtpreventiekatwijk.nl

GB blijft in ieder geval waken.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer