Verslag aan kiezer

Verslag aan de kiezer over 2015

verslag

Wat heeft GB in het tweede jaar gedaan?

Ieder jaar doet de fractie van GemeenteBelangen verslag aan de kiezers. Hieronder vindt u het verslag over het tweede jaar in deze periode.

 

Verkeer
Veilig verkeer heeft altijd de aandacht van GemeenteBelangen of het nu gaat om openbaar vervoer, oversteken of geluidsoverlast.
 
HOV
bus over rotoneDe HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) is een hot item dat binnenkort weer op de agenda ter besluitvorming komt. De fractie maakte vroeg in het besluitvormingsproces haar standpunt duidelijk: In Katwijk rijdt de HOV over de rotonde
 
Dit standpunt werd alleen maar versterkt door de laatste denktank, waar onze achterban zich vierkant achter dit standpunt schaart: geen bomenkap, geen rotondes weg, fietsers niet omrijden, maar “gewoon” goed openbaar vervoer over het huidige wegennet...
 
Westerbaan
Ook de Westerbaan is een dossier wat recent nog in de kranten verscheen m.b.t. tot de uitspraak van de raad van state, deze verlenging hadden wij vorig jaar al zien aankomen: Dossier Westerbaan op naar het 50 jarige jubileum
Wij willen de huidige weg nu eens goed aan te sluiten op het Bosplein en niet nog 10 jaar “tijdelijk” laten liggen. Maar met de huidige uitspraak van de raad van state, kan het college ook niets anders dan deze oplossing.
 
Geluidsscherm Rijnsoever
Autoweg 80Km u
GB hielp ook de bewoners van Rijnsoever die bij de N206 wonen. In een petitie vroegen de bewoners de gemeente het oude geluidsscherm te vervangen door een scherm van 5,5 meter hoog dat alle weggeluid tegen zou houden. Helaas kreeg ook GB geen van de andere politieke partijen hiervoor over de streep. Inwoners Rijnsoever willen hoog scherm
GB kreeg wel een enorme meerderheid voor een motie de snelheid op de N206 te verminderen tot 80 km/uur. GemeenteBelangen: motie snelheids vermindering N206.  Maar het college ging niet in gesprek met de gedeputeerde en liet het bij een brief. College weinig overtuigingskracht bij provincie.
 
Het heeft gelukkig wel resultaat geboekt, want het college heeft dit op genomen in de infrastructurele probleem agenda.
 
Brouwerstraat
De Brouwerstraat heeft nog steeds geen vrachtwagenverbod en is daarom niet veilig. GB dringt daarop al sinds 2010 aan. Een kleine stap voorwaarts was dat wethouder Van de Bent 9 juli zei dat de gemeente als doel had het aantal vrachtauto’s in de Brouwerstraat te verminderen. GB nog steeds voor vrachtwagenverbod in Brouwerstraat.
 
Spinozalaan
De GB fractie vroeg ook aandacht voor de oversteekplaats op de Spinozalaan, tussen de Wagenaarstraat en de speeltuin en dierenweide. Ze ondersteunde de ouders met de opstelling van een petitie die ze massaal ondertekenden en waarin ze de wethouder vroegen samen met hen na te gaan hoe die oversteek veiliger te maken. De gemeente organiseerde een overlegavond en werkt nu maatregelen uit.
 
Voorhouterweg
GB ondersteunde ook bewoners van de Voorhouterweg die een voetgangersvoorziening  willen ter hoogte van de GOM villa’s. De wethouder zal met hen in overleg gaan. Ondertussen heeft de gemeente extra waarschuwingsborden geplaatst langzaam te rijden en de berm verstevigd.
 
Groen, Groener, Groenst
groenMomenteel heeft de gemeente 1400 minder bomen dan in 2010, namelijk 23500. Alleen GB maakt zich er druk om. Alleen GB stemde tegen de kap van honderden bomen bij de Helmbergweg. Alleen GB stelde vragen over de kap van een rij grote bomen aan de Industrieweg. Alleen GB verdiepte zich in de oorzaak en ontdekte dat de gemeente niet één, krachtige groenafdeling heeft maar vier kleine bureautjes die niet op kunnen tegen de grotere afdelingen. GB wil daarom dat de gemeente de vier bureautjes samenvoegt tot één afdeling met een strijdvaardige groencoördinator als hoofd.
GB zal zich blijven verzetten tegen de kap van bomen, bijvoorbeeld bij het nieuw te bouwen zwembad of de busbaan voor R-net.

Algemene Beschouwing GB: Katwijk wordt merkbaar kaler
GB stelt vragen over niet communiceren kap bomen
Antwoord op niet communiceren kap bomen
GB wil groencoordinator
 
Bieb
Een grote centrale hoofd bieb in Katwijk aan Zee? De discussie afgelopen september ging over de locatie keuze. Daar was de raad nogal over verdeeld. Keuze bieb locatie onbegrijpelijk
De burgers van Katwijk zijn daarentegen duidelijk in hun keuze en zo ook is GemeenteBelangen: GB: Katwijk wil geen grote centrale bieb
 
Logo tripodia
Tripodia

Het huidige college heeft een raar beleid inzake het Tripodia. Verschillende enquêtes overtuigden het college niet, het Tripodia moest volgens het college weg. GemeenteBelangen begreep die houding niet en zette zich in, en zal zich blijven inzetten, om het Tripodia te behouden:TriPodia: 93% bewoners zegt ja, maar college zegt nee.
 
Frederiksoord
Gebrekkige afvoer van regenwaterGB maakt zich vanaf 2014 druk over de opknapbeurt van Frederiksoord omdat de gemeente die sinds 2011 uitstelde. Er ligt nu een tijdpad en GB oefent regelmatig druk uit om dat tijdspad te realiseren. GB verzette zich ook tegen de praktijk dat ambtenaren niet naar de bewoners terugkoppelden hoe ze de inputs van de inwoners hadden verwerkt in de gemeenteplannen. Die terugkoppeling is nu standaard. GB vroeg de gemeente ook een oplossing te vinden voor de natte particuliere poortjes.
Die is er gekomen. Droge poortjes in Frederiksoord?
 
Duurzaamheid
GB deed een voorstel in het kader van duurzaamheid, de wethouder vond het een goed plan en is het aan het onderzoeken. Licht in plaats van Lampen?
 
Hondenbelasting, hondenpoep en hondenuitrenveldjes:
HondePenning1
De hondenbelasting houd de gemoederen van de Katwijkse burgers al heel lang bezig. Het word vooral oneerlijk gevonden, ouderwets en natuurlijk veel te veel.
De hondenbelasting stamt nog uit de tijd dat honden karren trokken. Nu is het een belasting die naar de algemene middelen gaat en alleen door (de helft) van de hondebezitters wordt betaald. Wederom is GemeenteBelangen duidelijk in haar standpunt: “iedere hondenbezitter betalen of niemand…”
 
GB heeft meerdere oplossing tot het probleem aan gedragen, zoals handhaven dmv DNA en de hondenpenning, maar het college wil hier niets mee doen, maar niet getreurd het komt namelijk regelmatig voor dat initiatieven en moties van GB later als college voorstel ineens weer opduiken, soms jaren na dato.
GemeenteBelangen wil eerlijke hondenpenning
GB Steunt de brave hondenbaasjes
GB waakt over hondenveldje Waterboslaan
 
Verbinding in Katwijk
Voor GB gaat politiek over het verbinden van inwoners met hun overheid. GB diende daarom in maart 2015 een motie in, met de CU, om rondzendbrieven begrijpelijker te maken door ze voor te leggen aan leesgroepjes. De gemeente had in 2015 50 vrijwillige meelezers die haar helpen duidelijke rondzendbrieven te schrijven. Die actie van GB werkt dus nog steeds door zodat we die hier noemen. Zie: Van huisbezoeken naar meelezers: GB voor uw verbinding met de gemeente

GB heeft samen met de ChristenUnie het college aangezet tot het opstellen van een nota integratie van statushouders. De nota geeft aan hoe de gemeente hun integratie kan ondersteunen en volgen op het gebied van taalverwerving enzovoort. GB heeft ingestemd met een voorstel van het college en het Centraal Opvangcentrum Asielzoekers COA het asielzoekerscentrum op het vliegkamp permanent te maken en tegelijk het aantal asielzoekers te verminderen van rond 1150 naar 600. Permanent AZC in Katwijk.
 
Ook zorgde GB dat iedere kern vertegenwoordigd is in de gemeentelijke commissies. Zie Rijnsburger in kunstcommissie. En eerde GB vrijwilligers in: De stille vrijwilligers van Kocon. GB stemde ook voor het hijsen van de regenboogvlag op het gemeentehuis op Coming Out dag. Ook ging GB op zoek naar de Katwijker na de fusie, Onderzoek naar lokale Identiteit
 
Zondag
Een discussie over iets op zondag is met het huidige college gedoemd te mislukken. Winkels open op zondag is niet mogelijk, want dan moeten ze volgens het college allemaal open. Zondag Open: Het moet mogelijk zijn
 
Algemeen
De fractie stelde zich op de website van de gemeente voor in een videoboodschap, de leden van GB kozen in de ALV een nieuw bestuur en GB hield een “denktank” over de HOV, de bieb en het Tripodia..
GB in beeld en geluid
Bestuurswijzigingen GemeenteBelangen
Denktank: Hé, weer een goed idee van GB
GemeenteBelangen bezoekt Dorpshuis Valkenburg

Blogs
Ook was GB dit afgelopen jaar actief on blogs, waarin zij op een iets ludieke manier items ter discussie stellen:
 

  slide2 img1  Klokkenluider onthuld complot gemeente

 

Bomen industrieweg

Wie is de baas over de bomen?

 

 Kaartje Panbos

 Parkeren op zondag gratis

 

 HondePenning1

 Klopt de hondenbelasting wel?

 

 handen verbonden

Verbonden blijven in 2016
 

Van betutteling tot staatsteun