Verslag aan kiezer

Verantwoording aan de kiezer over 2019

verslag

Halverwege raadsperiode 2018-2022

Elk jaar geeft GemeenteBelangen een verantwoording aan de kiezers over haar activiteiten van het  afgelopen jaar. GB kijkt halverwege deze raadsperiode terug op 2019/2020.


Groen

Groen is en blijft een van de belangrijkste punten voor GB. De afgelopen tijd is er veel gebeurd op het gebied van groen, met als recent hoogtepunt het groenbeleidsplan voor de komende 10 jaar.
Vlak voor de zomer was het GB die middels een amendement de raad de keuze liet maken voor een serieuze groene strook op de nieuwe Julianabrug.Kwakelwei luchtfoto
Ook werd Katwijk opgefleurd met bloemrijke bermen en werd er minder gemaaid om meer biodiversiteit te kweken.

GemeenteBelangen staat nog steeds vierkant achter de plannen voor een park op de Kwakelwei en blijft strijden voor een groener Katwijk.Toeristenbelasting
Bij de algemene beschouwing vroegen wij aandacht voor toeristenbelasting. Het is namelijk technisch mogelijk om per nacht toeristenbelasting te rekenen in plaats van de huidige forfaitaire regeling, die een soort gemiddeld tarief rekening per ondernemers. De wethouder gaf de toezegging om deze te onderzoeken en dat levert minimaal €125,000 op jaarbasis op en wordt betaald door de toeristen.
 


Cultuur
GemeenteBelangen zet zich vaak in voor erfgoed. Waar mogelijk zullen we dan ook altijd streven naar het behouden van historie. Het instemmen met de sloopvergunning van de barakken is dan niet een keuze voor sloop, maar voor groen, waterwinning én erfgoed.
 


Onderwijs
De fractie van GB heeft zich middels een actieve lobby en gesprekken met de school en buurt ingezet op het probleem omtrent lokalen tekort van de brede school Duyfrak. En met succes, want de school wordt uitgebreid met drie extra lokalen
 
 

Afval naast de bak
Afval
Het scheiden van afval is en blijft een lastig probleem, onze eigen chef afval uit de Koestraat ging in gesprek op locatie.
GB ziet meer in positieve benadering, in plaats van de negatieve van meer betalen.

 

 
  
Wonen
Ingezet voor betaalbare woningen op voormalig vliegkamp Valkenburg, de motie ondersteund om in gesprek te gaan de provincie. Zelfs was onze fractievoorzitter te zien bij het NOS journaal om het standpunt van Katwijk duidelijk te maken.
 
 
 

Zorg
MAG 2De motie die GB van november 2018 (Geef zorgprofessionals een stem) krijgt een positief resultaat, niet exact wat de motie voorstelde, dat de zorgprofessionals een doorslaggevende stem krijgen, maar er is wel een grote rol weggelegd voor de zorgprofessionals in het nieuwe proces.
De grote rode draad op het gebied van de zorg is de MAG (Maatschappelijke Agenda), waar GB altijd zeer kritische vragen en voorstellen doet om uiteindelijke een goed zorgstelsel in Katwijk tot gevolg te hebben.

 
Link naar de artikelen:


Verkeer
GB heeft er vanuit de mogelijkheden van de gemeente alles aan gedaan om de tijdelijke N206 niet aan de noordkant te laten komen. Maar het is en blijft een besluit van de provincie.
De KAM (Katwijkse Agenda Mobiliteit) laat een duidelijke GB koers zien mbt mobiliteit, meer aandacht voor voetgangers en fietsers. De auto krijgt een ondergeschikte rol. Een prima beleidsrichting die letterlijk uit ons verkiezingsprogramma komt.
In een poging om de stikstof crisis positief te gebruiken en de verdieping van de N206 weer hoger op de agenda van de provincie te zetten, steunde GB een motie daarover. Helaas was er geen stikstof vermindering om als argument te gebruiken.
We gaan nog steeds voor een verdiepte/ondertunneling van de N206 zoals voorgesteld in ons initiatiefvoorstel uit 2017 (GB wil een dodo voor de N206)
 
 
 
 
 
GB in het nieuws
Het is altijd leuk dat een lid van GB positief in de media komt, zeker als zij uitgeroepen wordt tot vrouwe van Katwijk. Nadine de Koning heeft deze titel ons inziens terecht gekregen.
 
Link naar de artikelen:
Nadine - vrouwe van katwijkInspiratie avond
Na de drukke informatieve sessie over groen in het gemeentehuis organiseerde GB een eigen inspiratieavond in de Roskam met drie interessante sprekers: NL zoemt, WNF operatie Jonas en Jutters Katwijk. Deze avond was ook druk bezocht en zal dit jaar een vervolg krijgen.
Bij

 
Link naar de artikelen:
GB organiseert inspiratieavond


Actief
De factie is zeker niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Zo hielpen wij tijdens NL doet in het Natuurcentrum.
 
Link naar de artikelen:
Nl doet bij het Natuurcentrum


Vragen
Naast raadsvergadering stelde GB afgelopen jaar ook kritische vragen aan het college.
 


Blog
Naast serieuze onderwerpen kunnen de fractieleden van GB het niet laten om ludieke blogs te maken:
 

KPN huisje
Ondersteunen
Naast de raadsstukken zet GB zich natuurlijk in om burgers van onze gemeente bij te staan en te helpen. Zo ondersteunde GB met succes de petitie voor een schelpenpad langs de Dijk in Rijnsburg. De herinrichting is pas in 2023, maar het gaat om het resultaat.
Een ander succesvolle ondersteuning was de voorgenomen plaatsing van een KPN huis vlak achter een woning in Rijnsburg. En ook nog midden in een groenstrook.
De gemeente ging na onze ‘interventie’ in gesprek met de buurt en het huisje wordt ergens anders geplaatst.