Actueel

Paulina Smit

Eindelijk mogelijk drie extra lokalen Brede School ‘t Duyfrak

  • Geschreven door Paulina Smit

Dat de Brede School ‘t Duyfrak in de wijk ‘t Duyfrak al geruime tijd uit zijn jasje dreigt te groeien is duidelijk. GB vindt onderwijs heel belangrijk en daar hoort ook een adequate huisvesting bij. Investeren in goed onderwijs is een investering in onze toekomst.Toen GB vorig jaar september de Brede School ‘t Duyfrak in Valkenburg bezocht, bleek dat alle klassen vol zaten en er alleen al op in de openbare school in ‘t Duyfrak maar liefst drie kleutergroepen zijn. Zelfs het speellokaal voor de kleuters moest tijdelijk worden opgeofferd. GB heeft toen contact gezocht met de directeur-bestuurder van het openbaar onderwijs. Hij deelde mee dat hij en de schooldirecteur in gesprek waren met medegebruiker basisschool De Burcht maar dat er nog geen oplossing in zicht was. Wij stelden er eerder vragen over aan het college.

Dubbelburg

Dit in tegenstelling tot het schoolgebouw van De Dubbelburg aan de andere zijde van de Rijn. Dit schoolgebouw van De Dubbelburg in Rijnsburg kon, vanwege de daling van het aantal leerlingen, helaas niet langer worden aangehouden. Maar door de mogelijke uitbreiding van de Brede School in Valkenburg komt er meer capaciteit om ook leerlingen uit Rijnsburg die voor openbaar onderwijs kiezen op te nemen.

Er is een grote vraag naar basisonderwijs en kinderopvang in Valkenburg, vooral door de komst van de nieuwe wijk ‘t Duyfrak. Het blijkt dat er meer kinderen wonen dan eerder was voorzien. En dat een groot deel van de ouders kiest voor openbaar onderwijs. De extra lokalen zijn dan ook hard nodig.

Voor veel ouders zal het een opluchting zijn dat er nu een voorstel aan de gemeenteraad komt voor drie extra lokalen en meer ruimte voor de kinderopvang. Wij zien met veel belangstelling het raadsvoorstel tegemoet en hopen dat in het nieuwe jaar snel meer duidelijkheid komt voor de ouders die nu aan het wachten zijn op een plek. Want iedereen heeft recht op onderwijs naar keuze.