Actueel

René Slootweg

GB stelt vragen - Lange termijn agenda duurt erg lang...

  • Geschreven door René Slootweg

De Gemeenteraad heeft een eigen agenda waar allerlei onderwerpen op staan die de komende tijd worden behandeld. Dit heet de LTA (Lange Termijn Agenda). WoningSplitsing

Maar soms staan daar onderwerpen op die keer op keer worden uitgesteld en maar niet aan de orde komen. GemeenteBelangen is de enige partij die zich keer op keer druk maakt over dit uitstellen.
Nu vinden wij dat na bijna 4 jaar wachten het een keer tijd wordt... 

Hier onder de artikel 41 vragen die vandaag naar het college zijn gestuurd... 

 

Op 14 april 2016 behandelde de raad het bestemmingsplan Katwijk aan Zee (https://katwijk.notubiz.nl/vergadering/270166/Gemeenteraad%2014-04-2016)
Daar was een behoorlijke discussie over woningsplitsing binnen het bestemmingsplan, zelfs een amendement werd ingediend om dit er uit te halen.
De toenmalige wethouder vd Bent heeft in deze vergadering toegezegd met een apart woningsplitsing beleid te komen.

Wethouder vd Bent: “Hij is het ermee eens dat het splitsen van woningen nieuwe, nog te beantwoorden vragen oproept, bijvoorbeeld over de omgang met verschillende doelgroepen. De omgang met zorgwoningen dient juridisch goed te worden verankerd en het college wil daarover graag met de raad van gedachten wisselen. Dit traject wordt op dit moment voorbereid; hij verwacht dat de raad voor de zomer een document ontvangt en hoopt dat dit beleid in 2016 kan worden vastgesteld. “

Deze toezegging heeft geresulteerd in een item op de LTA van 8 december 2016 (O442 https://katwijk.langetermijnagenda.nl/send_dossier?id=2053)

Deze is op 23 november 2017 al afgedaan gemerkt met het commentaar “In verband met de overlap van het woningsplitsing beleid en het logies beleid moeten eerst integraal de uitgangspunten worden bepaald.” En ondergebracht bij O564 https://katwijk.langetermijnagenda.nl/send_dossier?id=2054

Dit item op de LTA is wederom afgedaan op 9 februari 2018, want er zou een stuk naar de raad komen 1106670 https://katwijk.notubiz.nl/vergadering/508957#ai_3949002

Op de raadsvergadering van 19 april 2018 werd dit logiesbeleid besloten.
Maar in dit stuk was het woningsplitsingbeleid niet opgenomen, die werd op 2 mei 2018 verwoord in O577 https://katwijk.langetermijnagenda.nl/send_dossier?id=2700
“Uitgangspunten voor woningsplitsingsbeleid. Deze uitgangspunten zijn losgekoppeld van het logiesbeleid. Het woningsplitsingsbeleid is een separaat traject, dat in maart 2018 aan de raad wordt aangeboden.”

Dit LTA item is nu al meerdere keren uitgesteld (10 juli 2018, 15 november 2018 en 1 maart 2019), waarop de aanbieding in de raad in maart 2020 wordt aangekondigd.

GemeenteBelangen heeft al vaker onderwerp op de Lange Termijn Agenda aan de orde gesteld, maar dit onderwerp spant toch wel de kroon van 4 jaar uitstellen.

1. Is het college het met GB eens dat dit soort uitstel niet goed is voor de geloofwaardigheid van de overheid?
2. Is het college het met GB eens dat er betere monitoring moet komen op de LTA?
3. Is het college het met GB eens dat dit de uitgebreide discussie van 14 april 2016 geen recht doet?
4. Kan het college een keiharde belofte doen wanneer dit beleid nu eindelijk naar de raad komt?