Actueel

René Slootweg

Een tijdelijke weg, maar aan welke kant?

  • Geschreven door René Slootweg

De tijdelijke N206 aan de noordkant.. voor velen een doorn in het oog. Inwoners vrezen voor overlast, er verdwijnt voor maanden een al zo beperkt stukje groen & ook binnen de gemeenteraad hangen twijfels over de positie van deze tijdelijke weg. Maar waarom stemde de overgrote meerderheid van de raad dan toch tegen de motie voor een zuidelijke variant?

n206 2

Dit timing van de motie was ronduit slecht. Volgende week donderdag 19 september is er namelijk een informatieve sessie over dit onderwerp, waarbij o.a. een afvaardiging van de provincie aanwezig is om de raad, maar ook inwoners, te voorzien van de nodige informatie.

Alle belangstellende zijn tijdens deze sessie van harte welkom om mee te luisteren en te spreken! Noodzakelijke informatie, want er is nog veel onduidelijk over het verschil in kosten en tijd tussen noord en zuid, maar ook over de projectgrenzen.


De fractie van GB heeft in aanloop naar deze sessie een tweetal vragen gesteld om een beter beeld te krijgen van het hoe en waarom:

  • Het gebied van het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) houdt op ten noorden van de sloot, maar de tijdelijke N206 is gesitueerd buiten het PIP-gebied. Waarom is het mogelijk om de tijdelijke N206 buiten het PIP te situeren?
  • De zuidelijke variant van KSV werd afgedaan als duurder en meer tijdrovend, graag ontvangen wij de informatie hoeveel geld en extra tijd het dan gaat kosten en natuurlijk ook de reden waarom.


Met antwoorden op deze vragen en de informatie vanuit de informatieve sessie kunnen wij een veel beter beeld krijgen over de haalbaarheid van een tijdelijke weg aan de zuidkant.


Zelfs na grote terughoudendheid van de raad en meerdere oproepen, ook vanuit GB, richting het CDA om de motie twee weken later in te dienen, werd geen gehoor gegeven. Na een korte schorsing brachten CDA, PvdA en VVD toch de motie in stemming, die met grote meerderheid werd verworpen.
Een bijzonder actie van deze drie partijen, die het proces tot het realiseren van een zuidelijk weg eigenlijk meer schade aanrichten dan goed deed.


De fractie van GemeenteBelangen gaat voor de beste oplossing voor deze tijdelijke weg, maar dan wel goed geïnformeerd en niet voordat we in gesprek zijn geweest met belanghebbenden tijdens de informatieve sessie.