Verslag aan kiezer

verantwoording aan de kiezer over de periode 2022-2023

verslag

Verslag aan de kiezer over 2022/2023 

Elk jaar doet GB verslag, een verantwoording, naar onze kiezers. Wat heeft GB afgelopen jaar gedaan. Aangezien de periode, door de verkiezingen, altijd van maart tot maart lopen, gaat deze verantwoording vanaf de verkiezingen in maart 2022 tot maart 2023:

 

Nieuwe coalitie, nieuwe coalitieakkoord, andere manier van politiek
Het nieuwe coalitieakkoord is voor GB een teleurstelling, want het is vooral erg vaag, geen financiële onderbouwing en geen duidelijke keuzes. Maar gaandeweg wordt wel duidelijk dat de nieuwe coalitie erg strak aan dit akkoord zich gaat houden, want er wordt vaak in de raad geroepen: “Dit staat niet in het coalitieakkoord, dus gebeurt het niet”. Er komt wel een referendum, maar daar mogen de burgers geen koopzondag mee uit vragen, want de winkels blijven de komende vier jaar dicht.

Korte terugblik op de algemene beschouwingen:
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1157-ab-2022-meer-geld-naar-groen-en-verduurzaaming
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1158-staat-niet-in-het-coalitieakkoord

De bijdrage van GB in het debat over het coalitieakkoord:
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1148-waar-is-de-verandering
Gelukkig zijn veel maatregelen die afgelopen tijd zijn gerealiseerd nog in gang gezet door het vorige college.

Spoeddebat SKA:
Uit de media moesten we vernemen dat SKA (Stichting Katwijkse Activiteiten) de handdoek in de ring wilde gooien met betrekking tot het eindejaarsevenement, daarom heeft GemeenteBelangen om een spoeddebat gevraagd in de raad. SKA is een begrip in Katwijk, een veiligheidsmaatregel voor rellen en vernielingen rond de jaarwisseling dat al bijna 30 jaar bestaat. Maar omdat het college niet goed luisterde naar de vrijwilligers en niet SKA logobereid was garant te staan voor de kosten van dit bijzondere evenement was het niet meer mogelijk om voor de jaarwisseling dit nog te organiseren.
In het spoeddebat heeft GB haar afschuw uitgesproken, dat het college niet samen met SKA heeft geprobeerd om dit evenement mogelijk te maken.
Onze bijdrage in het spoeddebat:
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1159-spoeddebat-ska-college-moet-beter-luisteren


Groen

Natuurlijk heeft GemeenteBelangen zich de laatste tijd ook veel bezig gehouden met het groen in onze gemeente. Zo zagen wij massale bomenkap langs de Zeeweg en stelde daar vragen over aan het college:
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1151-massale-bomenkap-langs-de-zeeweg
Massale bomenkap Zeeweg

Ook vraagt GB al jaren aandacht voor het park op de Kwakelwei. Dit college geeft hier geen prioriteit aan, sterker nog ze doen eigenlijk helemaal niets totdat de burgers geld hebben gevonden. Het vorige college had hiervoor prima scenario’s voorbereid om verder uit te werken door het nieuwe college, maar dit college laat het plan voor een park keihard vallen.
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1150-kwakelwei-geen-prioriteit-voor-college

Gelukkig konden we in de begroting nog wel geld vrijmaken om de hanging baskets, wat ooit een idee was van GB, weer terug te brengen in het straatbeeld: Hanging basket terug
Uitvoering van het groenbeleid, wat door ons vorige college was gemaakt, zorgt voor meer biodiversiteit door minder te maaien. Ook het planten van een mini bos in Katwijk aan de Rijn is een uitvloeisel van het vorige college.
Biodiversiteit door minder maaien
MiniBos in Katwijk ad Rijn

Een poging om de heggen terug te brengen met een motie was niet nodig, de wethouder deed een toezegging om dit te gaan doen. We houden de ontwikkelingen in de gaten.
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1160-de-heg-moet-terug-in-het-landschap

Mobiliteit
Een van de eerste debatten van de termijn was de afsluiting van de tunnel Duinviool onder de N206. Voorafgaande aan het debat was de balans toch wel negatief voor het afsluiten van de tunnel voor autoverkeer. Maar door een prima en fel debat werd toch besloten dat het tunneltje dicht gaat voor het autoverkeer.
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1147-kiezen-voor-veiligheid-en-groen

Al in 2009 was het GB gelukt om een deel van de N206 door de provincie van 100 km/h naar 80 km/h te laten brengen. In 2015 werd ook onze motie om een ander deel van de N206 naar 80 km/h te laten brengen met grote meerderheid aangenomen, maar de uitvoering door de provincie leek maar niet te lukken.
Om het bij het nieuwe college opnieuw kracht bij te zetten hebben wij de motie recent nogmaals ingediend, maar het mantra van de coalitiepartijen was “het staat in het coalitieakkoord, dus het gaat toch al gebeuren”, waardoor we geen meerderheid op onze motie kregen.

Maar de vraag is nu, is de snelheid al omlaag? Het antwoord is vandaag de dag nog steeds nee… https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1156-verminder-overlast-n206

De verkeersveiligheid is voor GB van groot belang, maar het nieuwe college lijkt niet de ernst van de zaak te zien omdat er niet structureel elk jaar geld daarvoor wordt vrijgemaakt. Men wil alleen kleine knelpunten aanpakken, want natuurlijk goed is, maar voor de grote problemen is serieus geld nodig. Hier ons standpunt in de raad:
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1154-is-verkeersveiligheid-wel-belangrijkfietsers voorrang rotonde

We dachten dat het al lang geregeld was, maar het leek erop dat langs de N206 en een stuk van het nieuw te maken door-fietspad gecombineerd zou worden met autoverkeer. Dit is voor de veiligheid natuurlijk niet goed. Gelukkig heeft de raad in grote meerderheid dit weten te voorkomen: https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1162-waar-een-wil-is-komt-een-fietspad

Op meerdere punten van mobiliteit heeft GB zich beziggehouden, de fietscoach, beaumix, de brug in het panbos en natuurlijk de fietsers in de voorrang op de rotondes:
Is er nog steeds een fietscoach?
Nog meer legale rommel
Fietsers in de voorrang
Komt de brug nog terug?

Wonen:
Het grootste bouwproject van de komende tijd staat op het punt van beginnen, Valkenhorst. Afgezien van de zorgen die wij al langer hebben omtrent het stikstof is het plan nog steeds niet optimaal.
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1149-bestemmingsplan-valkenhorst-niet-optimaal

Daarnaast hebben we ook gekeken waar we bouwen en hoe dicht op elkaar we kunnen bouwen. De strook rond het Valkenburgse Meer is voor GB geen plek voor woningen, maar ook het alsmaar verdichten komt onze leefomgeving niet ten goede.
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1153-geen-bebouwing-langs-het-valkenburgsemeer

Ondanks dat de Hoge Raad overheden aangaf een stuk bouwgrond niet langer exclusief aan één partij mogen verkopen, wordt toch in Katwijk hier geen gehoor aan gegeven. Voor GB had dit een openbare tender moeten zijn, zodat ook zorginstellingen met algemene grondslag hierop zouden kunnen reageren:
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1145-toch-geen-verkoop-aan-de-morgenster

 Natuurinclusief bouwen
Ook vroeg GB middels een motie aandacht om natuurinclusief te bouwen. Deze motie werd omarmd door de rest van de raad.
https://katwijk.notubiz.nl/document/11490386/1
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1146-verdichten-ok-maar-dan-wel-duurzaam


Afval:

PMD rolcontainersOok de uitvoering van het nieuwe afvalbeleid heeft GB bezig gehouden. Want in Rijnsburg werden door de komst van de PMD containers kostbare parkeerplekken opgeofferd tot groot verdriet van de inwoners. De antwoorden op onze vragen waren nog steeds teleurstellend voor de Rijnsburgers:
Rolcontainers op parkeerplekken
Meer vragen dan antwoorden afval
Meer vragen dan antwoorden


Participatie

Op een nieuw en herzien participatiebeleid kan niemand tegen zijn, maar dat het college niet eens de evaluatie van het huidige beleid wil afwachten, vindt GB erg bijzonder:
https://www.gbkatwijk.nl/2-actueel/1152-de-overheid-weet-het-toch-beter

En als er dan een mogelijkheid langskomt om de burgers nog meer mogelijkheden te geven hun mening te laten uiten, heeft de meerderheid van de raad last van koudwatervrees: Kampioen Koudwatervrees

Diverse
Meerdere andere zaken stelde GB aan de kaak, zoals de meetpunten voor vliegtuiglawaai, de opvang van statushouders, de wachttijden voor aanvraag van paspoort/rijbewijs en de JA-JA sticker
Meetpunten vliegtuig lawaai
Geen opvang statushouder ten koste van eigen inwoners
teleurstellende antwoorden wachttijden
JA-JA sticker

Informatieavonden
Als raadslid is het noodzakelijk om je te informeren wat er gebeurd in de gemeente. GB ging naar vele informatieavonden en sprak met veel inwoners en verenigingen in werkbezoeken:

Een greep uit de Informatieavonden:
Herziening evenementenBeleid (informatieavond januari 2023)
PIP Busbaan (Informatieavond nov 2022)
PIP Busbaan (informatieavond juni 2022)
Geluidscherm Tranendal (informatieavond nov 2022)
Knarrenhof (informatieavond aug 2022)
Herontwikkeling Hoornes (informatieavond juli 2022)

Een behoorlijk lijst met werkbezoeken:
GB op bezoek bij Biljartvereniging de Bogaert
Bezoek Katwijks museum op zondag
Steun aan Hoekstra Wheels
Rijnpark op de Kwakelwei
Archeologisch depot
Coming out Day
Duurzaamheidsweek
Stoomtrein museum
Archeologisch depot werkbezoek
Op bezoek bij Welzijnskwartier
Tiny houses
Engelandvaarders herdacht
Op bezoek bij de voedselbank
volkstuinvereniging
SHD