Actueel

René Slootweg

Geen bebouwing langs het Valkenburgsemeer

  • Geschreven door René Slootweg

De jarenlange inzet van GemeenteBelangen om het gebied rond het Valkenburgsemeer onbebouwd te houden is beloond in de nieuwe gebiedsvisie die binnenkort door de raad zal worden vastgesteld. Het gebied rond en aan het Valkenburgsemeer, maar ook de Mient Kooltuin, zijn voor GemeenteBelangen gebieden om open en groen te laten blijven.

Valkenburgse Meer header

Katwijk wordt op steeds meer plaatsen volgebouwd met woningen. Met deze alsmaar oprukkende verstening is het zaak ook open ruimte en natuur te behouden om plek te hebben voor al deze mensen om maar te recreëren en ontspannen. Daarom bleef GB jarenlang strijden voor de Mient Kooltuin en het gebied rond het Valkenburgsemeer. De gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin is al eerder vastgesteld door de raad en dicteert ook om hier geen bebouwing toe te staan. Met de voorliggende gebiedvisie voor het Valkenburgsemeer kan GB trots terugkijken op een goede lobby deze twee gebieden vrij te houden van de verstening.

Er wordt ook ingezet op het stimuleren van andere vervoersbewegingen dan met de auto. Prima in de ogen van GB, eerst ontwerpen voor fietsers en wandelaars en pas de laatste plaats plek voor de auto.

GemeenteBelangen ziet vol vertrouwen uit naar de verdere ontwikkeling van het Valkenburgsemeer met recreatie en beleefbaar groen.

 

 

Het oordeel van GB in de raadzaal

 

Amendement bij de nota van uitgangspunten voor geen bebouwing
https://katwijk.notubiz.nl/document/9752060/1/7_+Amendement+Geen+bebouwing+noordoostzijde+Valkenburgse+meer+%28verworpen%29%281801454%29