Actueel

René Slootweg

De overheid weet het toch beter….

  • Geschreven door René Slootweg

Het vertrouwen van burgers in de overheid is nog nooit zo slecht geweest. De burger voelt zich niet of nauwelijks gehoord, want de plannen zijn toch al in kannen en kruiken.

Vertrouwen overheid

Om dit vertrouwen terug te winnen is veel nodig, want de sceptische houding is erg volhardend. Maar dat is ook erg begrijpelijk, want men voelt zich niet gehoord en heeft er geen enkele vertrouwen meer in.

Bij de gemeente Katwijk is een behoorlijk uitvoerig participatiebeleid van kracht, dat duidelijk aangeeft waar en hoe de burgers gehoord kunnen en moeten worden bij de verschillende beleidsstukken. Maar de grote vraag is dan ook, wordt dit beleid correct gevolgd en is het uiteindelijk ook praktisch uitvoerbaar?

Het herijken van dit beleid is zeker geen overbodige luxe, want het moet anders om het vertrouwen weer terug te winnen van de burger. Hoe goed bedacht het huidige beleid ook is, het werkt niet zoals ooit bedoeld, want er is nu nog minder vertrouwen dan ervoor.

Het college heeft daarom voorgesteld om het huidige participatiebeleid te herzien en dan niet gelijk komen met een kant en klare oplossing, maar eerst een zogeheten startnotitie te maken. Dat is een ruwe opzet hoe het beleid eruit zou moeten zien en wordt gevraagd om hier input aan te geven.
Een prima uitgangspunt hiervoor is in de ogen van GemeenteBelangen een evaluatie van het huidige beleid. Wat gaat er nu mis en wat gaat er goed?

Deze evaluatie is bijna klaar en zal in de komende weken naar de raad toekomen, maar hier ligt dan voor GB ook het grote probleem bij deze startnotitie. Het college wil niet wachten op de uitslag van de evaluatie en de startnotitie nu alvast besluiten.

GemeenteBelangen is van mening dat dit een verkeerd signaal naar de burger geeft. Want het komt over naar de burger dat men het in het gemeentehuis toch beter weet en niet hoeft te wachten op de uitkomst van de evaluatie.
Onze oproep om twee weekjes te wachten met het besluit voor de startnotitie kon niet op een meerderheid in de raad rekenen.

GemeenteBelangen heeft daarom tegen het voorstel gestemd, niet omdat we burgerparticipatie niet belangrijk vinden, maar omdat we niet alle informatie hebben om een startnotitie vast te stellen.

Een positief punt was de aangenomen motie die we mede-indiende om een onderzoek te doen naar een jongerenraad. Het is namelijk nog veel moeilijker om jongeren te betrekken bij de politiek, een jongerenraad zou daar zeker bij kunnen helpen.

 

Bekijk ook de bijdrage van GB in de raadzaal