Actueel

René Slootweg

Massale bomenkap langs de Zeeweg

  • Geschreven door René Slootweg


Het is iedereen opgevallen dat er langs de Zeeweg een kaalslag is van zeer grote bomen. Maar minder opvallend is de kap van net nieuw geplante bomen en de extreem slechte staat van een aantal serieuze grote bomen. Voor GemeenteBelangen reden om vragen te stellen.

Langs de Zeeweg zijn ter hoogte van de Cleijn Duijn Sporthal een behoorlijk aantal enorme bomen neergehaald. Dit staat in schril contrast met de opmerking van de provincie dat met de komst van R-Net er maar één boom gekapt hoeft te worden.

Ter hoogte van van het Waterloop tunneltje is het ook een trieste bedoeling, de bomen die hier destijds zijn geplant zien er treurig uit. Dit is extra droevig omdat deze aanplant destijds niet kleine jonge sprietjes waren, maar serieuze grotere bomen met een behoorlijk omvang.

De extreme droogte speelt hier parten, maar de gemeente zou hier extra moeten bewateren. Dit zou vastgelegd moeten zijn in een noodbewateringsplan. Maar heeft de gemeente dat?

Als laatste zijn er vlakbij de afslag naar de N206 een behoorlijk aantal, net aangeplante, bomen alweer tot op de grond toe afgezaagd. De ondersteunende balken staan er nog triest alleen, met doorgesneden ondersteuningsbanden…

De fractie van GemeenteBelangen heeft daarom vragen gesteld aan het college om deze massale kap uit te leggen en om hun plannen voor herstel uit te leggen.

Zie deze foto’s die laten zien wat wij bedoelen met onze vragen:

 
Bomen afslag N206   

 

Recent geplante bomen alweer verwijderd          

 

                               


 

 

 

  Bomen langs zeeweg 1 

 

Massale bomenkap langs de Zeeweg

 

 

 

 

 

Bomen langs zeeweg 2

 

 

Massale bomenkap langs de Zeeweg                     

  

 

  

Boom tunnel

 

 


Slechte staat van bomen thv Waterloopje