Actueel

René Slootweg

Waar is de verandering?

  • Geschreven door René Slootweg

Het moest anders en DURF zou dat gaan doen. De inkt van het kakelverse coalitieakkoord is nog niet droog en de desillusie moet bij de stemmers bijzonder groot zijn. De grote verandering is er helaas niet uit op te lezen.Verandering

Het is op een aantal punten best vaag en vooral zonder grote ambities.

GemeenteBelangen heeft altijd ondubbelzinnig laten blijken dat we voor een park op de Kwakelwei zijn, minimaal groen houden zonder bebouwing. Toen de brief van het vorige college, met scenario’s om dit park mogelijk te maken, door GB en DURF werd geagendeerd om te bespreken, hadden we grote hoop dat dit prominent in het coalitieakkoord zou komen te staan.

Nu staat dit er wel in maar voorwaardelijk; een citaat “Mocht er voldoende geld zijn, dan wil de coalitie het initiatief zeker ondersteunen.”
Dus alleen als er voldoende geld is wordt het initiatief van het Rijnpark ondersteund, anders geen steun voor het initiatief.

GB vraagt de nieuwe coalitie om een duidelijkere keuze te maken. 

De duidelijke keuze die wel gemaakt wordt is dat de winkels de komende 4 jaar op zondag gesloten blijven, ze gaan wel er onderzoek naar doen en een referendum, maar ze blijven dicht.

Natuurlijk is het niet allemaal kommer en kwel, de 65% betaalbare woning is zeker positief en het kostendekkend maken van de gemeentelijke dienstverlening. En natuurlijk dat de horeca op het strand dezelfde openingstijden mag hanteren als in het dorp, maar of dat de overlast in het centrumgebied zal oplossing achten wij onwaarschijnlijk.

Maar daarnaast gaat de rem op het gasvrij maken van Katwijk, het wordt nu gasvrij(klaar), wat dat ook wezen mag. Daarnaast komt er prioriteit op isoleren van woningen, maar alleen als de landelijke overheid betaald. Voor GB zou beide tegelijk kunnen, maar nu gaan we de landelijke eis om voor 2050 van het gas af zeker niet halen. Maar dat komt niet door omstandigheden en kosten, maar louter en alleen door deze nieuwe coalitie

 

Luister ook naar onze bijdrage in de raad: