Actueel

René Slootweg

Bestemmingsplan Valkenhorst niet optimaal

  • Geschreven door René Slootweg

Het bestemmingsplan van Valkenhorst is verre van ideaal, het woningbouwprogramma is nog wat karig wat betreft het percentage betaalbare woningen. Er wordt begonnen met juist die groep woningen en kunnen dus nog verderop in de tijd proberen het aantal betaalbare woningen omhoog te schroeven. Het bestemmingsplan laat dat prima toe.

PLV stedenbouwkundigraamwerk

Ook heeft GemeenteBelangen al behoorlijk vaak gewaarschuwd dat de oplossing voor het stikstofprobleem een oplossing op papier is en de netto uitstoot van stikstof de komende jaren alleen maar zal gaan toenemen. De rechter zal nu uiteindelijk bij bezwaar de knoop moeten doorhakken.

Maar op het gebied van duurzaamheid zijn er ook nog verbeteringen te halen. Daarom diende GB bij de behandeling van het bestemmingsplan een aantal moties en amendementen in.

Amendement duurzaam bouwen
Hierin gaven we aan dat de ambities van duurzaamheid het minimum zijn en we daar onder geen beding onder moeten gaan zitten. Helaas was de steun van de volledige oppositie niet voldoende, de coalitiepartijen (DURF, SGP en CU) hadden er geen zin in en stemde het amendement weg. Wat zegt dat voor de duurzaamheid van dit nieuwe dorp?

Motie gescheiden sanitatie
Het scheiden van afvalwater in grijs (douche en wasbak) en zwart (wc) maakt het filteren ervan makkelijker. De motie verzocht om deze insteek mee te nemen in de aanbesteding zodat de ontwikkelaars daar inventieve ideeën voor indienen. Ook hier was geen meerderheid voor in de raad. GB ziet dit als een gemiste kans, want je krijgt maar één keer de mogelijkheid nu alles braak ligt deze sanitatie toe te passen.

Motie verkeersmaatregelen
De kruising N206 en Molentuinweg zal worden aangepakt om de doorstroming op de N206 te bevorderen voor Valkenhorst, maar er wordt geen rekening gehouden met de doorstroming en leefbaarheid op de Molentuinweg. GB vroeg in deze motie, wederom gesteund door de gehele oppositie, aandacht voor de Molentuinweg. Zorg nu dat daar ook de doorstroming en leefbaarheid verbeterd, want dat is al vele jaren een zorg van de omwonenden. Ook hier stemde de coalitiepartijen tegen de motie en laten ze de omwonenden van de Molentuinweg in de kou staan.

GemeenteBelangen vindt het jammer dat deze kleine aanpassingen niet gedaan konden worden om het bestemmingsplan Valkenhorst toch ietsje beter te maken.
De enige verbetering die we bereikt hebben is een toezegging van de wethouder om alles in het werk te stellen om het geluidsoverlast in het nieuw te bouwen dorp zo veel mogelijk te beperken. Maar ook hier geen zekerheid.

GB zal zich de komende jaren blijven inzetten om allerlei randvoorwaarden omtrent dit gebied proberen te optimaliseren en de leefbaarheid te verbeteren.