Actueel

GB admin

Er gebeurt veel in de regio en wat doet Katwijk?

  • Geschreven door GB admin

De afgelopen maanden is er in de media veel bericht over de zogenaamde ‘Bollen-5’ waar dan de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen mee worden bedoeld. Daarbij zijn er diverse bijeenkomsten geweest van de klankbordgroep, bestaande uit raadsleden, waar Katwijk ook drie vertegenwoordigers in had.

Deze klankbordgroep volgde het hele proces van regionale samenwerking en adviseerde zo ook de stuurgroep. Het doel was om de regionale samenwerking vorm te gaan geven wat nu uitkomt op een tweetal mogelijkheden:
• een fusie
• de Bollenraad, een bestuurlijke koepel

Samenwerking 1De vertegenwoordigers van Katwijk volgden in de klankbordgroep deze ontwikkelingen met de boodschap van de eigen gemeenteraad dat Katwijk zich niet wil binden aan exclusieve samenwerking en qua grootte ook zelfstandig door kan gaan (waar dat bij andere plaatsen in de Duin- en Bollenstreek moeilijker zal komen te liggen in de nabije toekomst).
 

In de gemeenteraad is donderdag 12 september besloten dat…

Katwijk blijft van mening dat er in een netwerkconstructie kan worden samengewerkt met de eerdere vijf genoemde zelfstandige gemeenten. Maar Katwijk blijft ook in Holland Rijnland actief, denk maar aan de invoering van de drie decentralisaties met onder andere Jeugdzorg, waar gemeenschappelijk beleid op wordt gemaakt. En Katwijk zoekt ook die samenwerking als het kan leiden tot kwaliteitsverbeteringen, efficiency en het ook financieel een verbetering vormt (denk maar aan het samenwerken met andere gemeenten in het kader van de belastingheffingen).

In een brief van het Katwijkse College aan de stuurgroep en de gemeenteraden van de vijf gemeenten zal Katwijk dit standpunt verwoorden, met de slotopmerking dat andere gemeenten ook worden uitgenodigd om met Katwijk samen te gaan werken waar zij voordelen zien voor hun eigen organisatie. Een mooi voorbeeld is hiervan de al bestaande samenwerking met de gemeente Noordwijk wat betreft de gemeenschappelijke milieustraat.
Hoe de samenwerkingsvormen zullen gaan verlopen is nu nog onduidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat het nog lang op de politieke agenda’s zal staan.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol