Actueel

GB admin

GemeenteBelangen bezoekt KOK Kinderopvang

  • Geschreven door GB admin

GB op bezoek bij KOKVijf GB'ers gingen op vrijdag 7 februari op werkbezoek bij KOK Kinderopvang en Peuterkring, waar ze gastvrij werden ontvangen door Angela Verdoes en Petra Vooijs van het management.

KOK Kinderopvang bestaat  al 25 jaar. In de jaren '90 hebben twee GB'ers in het bijzonder, Joke Slings en Harry van Mierlo, zich sterk gemaakt voor de oprichting van een voorziening voor  kinderdagopvang in Katwijk.  

KOK Kinderopvang is inmiddels een middelgrote werkgever met 15 locaties voor kinderopvang, verspreid over alle kernen van de gemeente, en niet meer weg te denken uit het leven van vele gezinnen in de gemeente. Daarnaast zijn er 10 peuterspeelzalen van de Stichting  Peuterkring. Zowel de kinderopvang als de peuterspeelzalen vallen onder de directeur van KOK, Carla 't Hooft.  Er werken op de diverse locaties 150 medewerkers en jaarlijks 20 stagiaires.

Het aanbod van KOK bestaat uit kinderopvang van 0 - 4 jaar, buitenschoolse opvang voor/tussen/na schooltijd en in vakanties, peuterspeelzaal en peuterschool, warme maaltijden en workshops voor ouders en kinderen. Ook biedt KOK  kinderen in de buitenschoolse opvang gelegenheid om te sporten bij voetbalverenigingen, doet mee aan Jeugd op Gezond Gewicht, is actief met voorschoolse educatie en werkt nauw samen met de basisscholen. De lat wordt hoog gelegd voor wat de kwaliteit betreft: er is voortdurend aandacht voor de veiligheid van de kinderen en de pedagogische aanpak.  

De economische crisis van de laatste jaren heeft er toe geleid dat ouders door verlies van baan, verhuizing en lagere kinderopvangtoeslag minder uren kinderopvang zijn gaan afnemen. Het aantal groepen is daardoor verminderd, waardoor in het hoofdgebouw De Bomschuit een aantal ruimtes is vrijgekomen. Door samenwerking met Cardea Jeugdhulpverlening is dit probleem opgelost: Cardea betrekt binnenkort een deel van De Bomschuit. Hierdoor wordt het mogelijk om binnenshuis gespecialiseerde zorg in te schakelen voor kindjes met een problematische gezinsachtergrond. Cardea brengt 2 groepen kinderen mee van 0 tot 6 jaar, en 1 groep oudere kinderen. Een dergelijke samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzaal en jeugdzorg is uniek voor Nederland!

In het Duyfrak in Valkenburg gaat komend najaar de nieuwe Brede School open, waarin basisscholen de Burcht en Dubbelburg, KOK kinderopvang en peuterspeelzaal, naschoolse opvang en tussenschoolse opvang zijn opgenomen. Voor de gemeente Katwijk een bijzonder project, dat zeker in de behoefte van deze jonge en kinderrijke wijk zal voorzien.

Gemeentebelangen draagt KOK Kinderopvang een warm hart toe en wenst het management en de medewerkers veel succes bij al deze nieuwe ontwikkelingen!

Namens GemeenteBelangen,

Corrie Vingerling