Actueel

GB admin

Raadsbrede steun voor Katwijks horecabeleid

  • Geschreven door GB admin

HorecabeleidHet zag er in de eerdere informatieve sessie en de eerste oordeelsvormende ronde zeker niet naar uit dat alle fracties zich achter het door het college voorgestelde horecabeleid 2013 en de handhavingsstrategie m.b.t. de zestien- en zeventienjarigen per 1 januari 2014 zouden scharen.
De fractie van GemeenteBelangen heeft zich met woordvoerder Marcel van Tol vanaf het eerste moment positief opgesteld, zeker nadat de afspraken met ‘De Peuk’ in Valkenburg en ‘The Pocket’ in Katwijk helder waren gemaakt.

Op 12 december werd er in een laatste oordeelsvormende ronde nog gesproken over de jaarwisseling, het alcoholbeleid voor sportverenigingen en de eerder genoemde afspraken voor zestien- en zeventienjarigen. Burgemeester Wienen, portefeuillehouder op dit punt, liet ook weten dat vanaf vrijdag 13 december alle betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de regels per 1 januari 2014.

Katwijkse voortrekkersrol
Waar deze week in de Westlandse kranten stond dat de gemeente Katwijk met ‘zijn overgangsmaatregel was teruggefloten door het rijk’ lopen we wat de burgemeester meldde voorop in duidelijkheid, zeker ook wat betreft de handhaving. Dit alles wordt gesteund vanuit het Platform Kocon en met de vinger aan de pols zal het leiden tot een evaluatie.

Er zal de komende periode ook worden gekeken naar mogelijkheden om uitgaansmogelijkheden voor de zestien- en zeventienjarigen te verbreden, mogelijk met de organisatie van Frizzz – feesten. Van Tol had hier in de eerdere besprekingen al op gewezen dat GemeenteBelangen de afgelopen jaren al aandacht had gevraagd om meer uitgaansmogelijkheden voor deze doelgroep te organiseren.

Met een soort van stemverklaring van de CU in de raadsvergadering later op de avond steunden alle fracties het college. Een beter signaal kan je als Katwijkse politiek niet afgeven aan de jongeren, hun ouders, horeca-eigenaren en de sportverenigingen. En of er na afloop van deze laatste raadsvergadering van 2013 door de raadsleden met elkaar het glas op werd geheven… dat laten we aan de fantasie van de lezers over.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol