Actueel

GB admin

GB staat buiten in Katwijk Binnen

  • Geschreven door GB admin

Wil je ook eens met een politieke partij in gesprek over hoe het in jouw kern Katwijk aan den Rijn er aan toe gaat? Wat zou je graag veranderd willen zien en waar heb je vragen of zorgen over? En waar ben je trots op in jouw kern? Kortom vele zaken die je de vertegenwoordigers van GemeenteBelangen kan meegeven. En dat kan op zaterdag 1 februari van 10.00 – 12.00 uur bij het winkelgedeelte in de Rijnstraat en bij de grootgrutter met de rode boodschappentassen in de Molenwijk. Leden van de fractie, steunfractie, bestuur en nieuwe kandidaten op de kieslijst van GB houden dan hun ‘spreekuur’ in Katwijk aan den Rijn.

Maar je kan ook al reageren op de poll over deze kern die deze week op de Facebookpagina ‘GemeenteBelangen Katwijk’ staat. Je komt er ook via een link op de website www.gbkatwijk.nl. Maar je mag het natuurlijk ook gewoon komen vertellen zaterdag 1 februari.

De poll luidt als volgt: ‘Het onderwerp leeft enorm in Katwijk; de inpassing van de N206. Op straat, tijdens verjaardagen en in de lokale en regionale media is dit het onderwerp waarover iedereen een mening heeft. Daarom had de wijkraad Katwijk aan den Rijn voor vrijdag 22 november een discussieavond in de zaal van de Open Hofkerk gepland. De opkomst was zo groot dat rond de klok van 20.00 uur alsnog besloten werd om alles in de kerk in gereedheid te brengen om daar te kunnen debatteren. Stelling: Politici liften altijd lekker mee op de kortstondige emoties van burgers’.

Geslaagd Rijnsburgs spreekuur

Spreekuur RB 3Zaterdag 25 januari stond GemeenteBelangen bij twee Rijnsburgse winkellocaties en werden er twee uur lang hele leuke gesprekken gevoerd. De bedoeling is dat GB met deze opbrengsten verder gaat naar de wijkregisseur (opvallend dat velen hem toch niet weten te vinden), de ambtelijke organisatie of het college. Zo waren er zeer veel zorgen over de verkeersafwikkeling in de Brouwerstraat, is men trots op ‘De Burgt’ en de bibliotheek, liggen de voetpaden er slecht bij, ziet men met lede ogen het winkelaanbod krimpen en blijven ‘hondenpoep’ en ‘onderhoud groen’ makkelijk in de top vijf van meest gehoorde klachten. Het laatste werd door velen concreet gemaakt met het benoemen van het stuk braakliggend groen bij de Action. Men begrijpt niet waarom dat zo blijft!

Spreekuur RB 1Hebben de Katwijk Binders ook deze of andere punten, zaterdag 1 februari tussen 10.00 – 12.00 uur kan je je verhaal kwijt bij het ‘spreekuur’ van GemeenteBelangen. Ze zijn ‘in het wild’ herkenbaar aan de gele bodywarmers.