Actueel

GB admin

Derde Denktank van GemeenteBelangen druk bezocht

  • Geschreven door GB admin

Tijdens de derde DenkTank van GemeenteBelangen werd gebrainstormd over Kansrijke Lokaties in Katwijk. Gewapend met een viltstift konden de aanwezigen de ideeen toevertrouwen aan het papier. Waarna de mogelijkheden werden besproken.  Een belangrijke conclusie was dat er in Katwijk een visie moet worden neergelegd voor de onderwerpen Cultuur, Welzijn, Natuur en Toerisme. Niet ad hoc beslissen maar een doortimmerd plan neerleggen. De aanzet van GB  mag er zijn.

Voor de Kansrijke locaties in Katwijk moet een visie worden ontwikkeld. Niet alle open plekken moeten worden volgebouwd. Kansen op het gebied van cultuur, welzijn, toerisme en groen verdienen het om opgepakt te worden.
Het gevaar dreigt dat de verschillende locaties ad-hoc worden opgepakt en ontwikkeld. Het is juist belangrijk om de samenhang in de gaten te houden. Er is bij het tot stand komen van de Brede Structuur Visie Katwijk vooral gekeken naar bouwen en infrastructuur. Een logisch vervolg daarop zou een uitwerking zijn van de BSV op het gebied van Cultuur/educatie, Toerisme en Groen. Bij het ontwikkelen van de kansrijke locaties is het dus zaak om het grote geheel goed in de gaten te houden.

Uitgangspunt:
Katwijk moet jaarrond aantrekkelijk zijn voor jong en oud. Er moet ook iets te beleven zijn als het slecht weer is.

Cultuur/educatie:

platform bieden voor culturele (lokale) activiteiten
Muziek
Film
Concerten
Theater
Mogelijke locaties voor podia zijn; nieuw gebouw in de Zanderij/duinvallei waar de bibliotheek samen met ander culturele organisaties een gebouw betrekt. Openlucht concerten in de Zwaaikom, aan strand op het nog te ontwikkelen strandplein en in de Kwakelwei.

Musea Katwijk (we missen)
   
Visserij
identiteit
Romeinen
Duitse bezetting
Katwijk als “openluchtmuseum” Maak een wandelroute via de oude Kerk, het Andreashofje, Andreasplein, richting vredeskerk. Zorg dat het postkantoor of een mooie uitstraling krijgt, of wordt platgegooid, parkeergarage onder maaiveld, erboven groen/spelen. Via de open doorgang richting Voorstraat naar het museum, richting Zwaaikom (varend erfgoed) met een haringmuseum in het pand van P&P, richting redschuur waar de rokerij van Schaap met een mooi terras over de Rijn uitkijkt, door naar de rooie buurt en de visserijschool richting Boulevard. Prachtig rondje van 1,5 uur! Een aanwinst voor Katwijk.

Natuurbeleving en educatie (we missen)
wandelroutes
barakken/bunkers
atlantikwall/Panbos
Katwijk barst van de natuur en daarin bevindt zich heel veel historisch erfgoed. Daar moet veel meer aandacht voor komen. Er veel meer aandacht besteden aan de atlantikwall (Panbos) maar ook een bunker openstellen voor publiek. Barakken onderdeel maken van het geheel, een NME-centrum in een barak is een “must-have”, en ook de “achterlangs-wandeling” langs de N441 tussen de duinen en de barakken moet opengesteld worden. Prachtig wandelrondje Cantineweg/duinen/Panbos/achterkant barakken parallel aan de N441.

Groenverbindingen maken
Het groen rondom Katwijk is mooi, er zijn bufferzones en beschermd natuurgebied. Nog niet alles is toegankelijk en logisch gekoppeld.
Natuurgebied Lentevreugd en Panbos moeten gekoppeld worden.
Panbos wordt uitgebreid richting de barakken (het zgn. Barakkenbos)
Fiets- en paardenroutes tussen het Valkenburgse meer, richting Panbos en Lentevreugd. Wandelroutes door deze gebieden. Dit is noodzakelijk om de druk op de duinen en op het Panbos te verminderen. Het is daar nu al veel te druk!

Toerisme
Verblijfsaccommodatie moet uitgebreid worden. Juist ook kleinschalige hotels of B&B’s zijn kansrijk.
Meer terrassen (ook jaarrond/verwarmd)
Jaarrond strandpaviljoens
Meer variatie in de horeca
Vaarwegen richting Katwijk aantrekkelijker en 7 dagen per week toegankelijk maken.
Slecht weer recreatie voor kinderen bubble jungle, lasergun/paintball, doe laboratoria voor kinderen. Samenwerken met Estec???? www.talentenkracht.nl visie moet groter zijn dan Katwijk alleen! Betrek de omgeving erbij.

Kansrijke locaties
Plein bij de vuurbaakdenktank 1 Vvv-gebouw moet weg
Kleinschalige activiteiten
Fontein
Leeg laten
Boerenmarkt (met vis)
Permanente viskraam met terras
Vuurbaak elke dag open
Grote bomschuit (activiteiten)
Grote fietsenstalling
Plein combineren met parkeerterrein en strandplein voor een groot gebied voor horeca en evenementen
Plein met gras tot aan zee
Reuze glijbaan tot aan de zee (vanaf de vuurbaak)


Redschuur

Grand café met terras richting water
Visrokerij Schaap
Roeivereniging
Sloepverhuur
Disco
Permanent visrestaurant (KW106)
Sterrenhotel met een goed restaurant en terras
Botter van de Vuurbaak naar Redschuur
Aanlegplaats voor Triton
Scheepswerf/helling


Barakken

Kunstenaarsdorp
Vergaderruimte voor verenigingen
Oefenruimte
Evenementen
Jeugdherberg
Zaalverhuur/feesten
Natuureducatief centrum (samen met natuurgerichte recreatie)
Groen houden
Studentenhuisvesting
Welness & alternatieve gezondheidszorg, meditatie; spiritueel centrum
Startende ondernemers
groepsaccommodaties

Hangars Vliegkamp
Binnensport (motor, tennis)
Popconcertzaal, grote evenementen (libelle zomerfair etc)
Kunstijsbaan
Evenementen Katwijk aan de Rijn
Groen inrichten

Brandweerkazerne aan de Haven

Afbreken en de jachthaven uitbreiden (inpandige haven voor de Triton)
Hotel, parkeergarage, restaurant
Havengebied toeristische impuls geven (slecht weer voorziening in maken)
Kantoorpand
Rokerij Schaap
Disco
Bibliotheek
Jeugdherberg
RTV-katwijk
Grote zaal/entertainment

Wijkvereniginggebouw Hoornes
Gebouw voor “kleine sporten” (denksport)
JongerenInformatiePunt inplaatsen
Verslaafdenzorg
Grote wijkspeeltuin (veel jonge gezinnen)
Moskee

Postkantoor Baljuwplein
Afbreken en onderdeel van wandelroute (inrichten met groen en spelen, daaronder parkeergarage)
Verslaafden opvang
Wijkgebouw/koffietent

Jachthaven Rijnsburg
denktank 2 Omgeving opruimen
Vakantiewoningen
Restaurant met terras
Horeca beter bereikbaar via de weg
Uitbreiden voor boten

Kwakelwei

vooral heel groen houden!
groot park met evenemententerrein
horeca + terras
openlucht theater
grote speeltuin
kinderboerderij

Vredeskerk
Als kerk behouden
Koppelen aan Baljuwplein met kleinschalige woningen
Bibliotheek inplaatsen
Concertzaal
Poppodium
winkels

Praktijkschool de Rijn (Commandeurslaan)

Slopen en woningen in de Commandeurslaan stijl terugbouwen
Seniorenhuisvesting voor alle levensovertuigingen
Kangoeroe woningen bouwen

Gemeentehuis Valkenburg
Toegankelijk blijven voor publiek
Horeca
Wellness
Horeca & terras aan het water met steiger
Trouwlocatie behouden
Jeugdherberg
Hospice (onafhankelijk)

Gemeentehuis Rijnsburg
Multifunctioneel centrum
Senioren huisvesting voor alle levensovertuigingen
Evenementenplein
Wijkcentrum + bibliotheek
Jongerenhuisvesting
Saunacomplex
Zalencomplex

Visserijschool
Medisch steunpunt & hospice (onafhankelijk)
Behoud schoolfunctie
Kinderopvang
Bibliotheek
Peuterspeelzaal
Haringmuseum
Visserijmuseum
Jeugdherberg
Wijkcentrum
“zo laten, en op termijn bekijken wat er nog nodig is”
Congres centrum
Disco
Vvv-kantoor
Horeca
Wellness
Valkenburgse Meer
Drijvende woningen
Industrieel erfgoed park (themapark voor jong en oud)
Slechtweervoorziening toeristen
Uitbreiden stoomtrein met aanvullende activiteiten
Meer horeca
Natuurgebied (noordwestelijk deel)
Bedrijventerrein ‘t Ambacht
Bestemming behouden
Seniorenwoningen (steunpunt Valent)
Starterswoningen
Evenementen terrein (centrale ligging)
groen
Dam van Parlevliet
Dependance van Katwijks museum (met schepen/visserij etc)
Grand café
Horeca
Halte beurtvaart Leiden - Katwijk
Appartementen
Overdekte markt
Visserijmuseum

Zwaaikom
Meer evenementen organiseren
Muziek in de zomer
Podium in het water
Culturele smeltkroes van Katwijk
Weekmarkt naar de zwaaikom
Sloepjes moeten daar kunnen aanmeren
Openluchttheater

Marktplein Katwijk
Parkeergarage
Groen en spelen
Jongeren appartementen in hofjes-stijl
Natuur tot en met zwembad
Behouden als marktplein
senioren-woningen

Roskam
Roskam overdag ook open (huiskamer van Katwijk a.d. Rijn)
Meer ruimte, ook terras aan het water t.o.v. Roskam
Horeca, ook aan het water, passantenhaven (7 dagen per week)
Plein doortrekken tot aan de Rijnstraat
Muziektent op plein

Nog meer kansen
Enkele bunkers toegankelijk maken
Kanaal-zone t.h.v. Cleyn Duin (drijvende woningen/jongeren/senioren)
Castellumplein Valkenburg een betere verblijfsfunctie geven
Hoornespassage upgraden, Tripodia moet gezelliger
Stoomtrein doortrekken naar Katwijk
Centrumplan Rijnsburg ontwikkelen (Vijverhof, Gymzaal, Julianaschool, hoek Dubbele Buurt, gemeentehuis, Hoftuin etc.) biedt genoeg mogelijkheden. Oppakken dus! Locatie Dijksman niet volledig volbouwen.
Duinvallei multicultureel gebouw voor bibliotheek, concertzaal, filmhuis, popoefenruimte, muziekschool etc.
Andreashofje ontwikkelen met kleine winkels (snoepwinkel, tearoom, garen en band, wol, stof, hoeden winkel, galerie, brocante, juwelier met atelier) creatief.
Oude Rijnzone beter benutten met voetveren en toegankelijke oevers (wandelen/fietsen).

Kansen genoeg, nu nog zorgen dat we ze grijpen!