Actueel

René Slootweg

Meer spreekrecht burgers bij raadsvergadering

  • Geschreven door René Slootweg

microfoon6

Steeds vaker hebben burgers het idee dat ze niet gehoord worden. Ze zijn daarom ook steeds minder geneigd hun mening te laten horen.

Toch zijn al er wel mogelijkheden voor burgers om hun mening te laten horen. Zo kunnen zij inspreken bij een raadsvergadering, maar momenteel alleen bij onderwerpen die op de agenda staan. Inwoners die een onderwerp willen bespreken dat niet op de agenda staat, kunnen dat alleen doen met een brief aan de raad. Als je als burger de politiek rechtstreeks wilt toespreken, moet je elke fractie apart langs gaan. Dat kost veel tijd en dat houdt veel mensen tegen.

GemeenteBelangen is van mening dat dit moet veranderen en simpeler kan. De fractie dient daarom een initiatiefvoorstel in om de burger meer spreekrecht te geven in de raadsvergadering.

Het voorstel is simpel: aan het begin van elke raadsvergadering worden vijftien minuten vrijgemaakt voor het spreekrecht voor burgers. Iedereen die zich voor twaalf uur diezelfde dag bij de griffie heeft aangemeld kan deze tijd gebruiken om mondeling in de raadsvergadering (bijna) alle onderwerpen aan de orde te stellen. Per vergadering is er ruimte voor maximaal drie insprekers die dan elk vijf minuten krijgen.

Deze regeling is al in meerdere gemeenten in gebruik, waaronder Noordwijk.

Met dit voorstel hoopt GemeenteBelangen de kloof tussen burgers en politiek iets kleiner te maken.

Link naar het voorstel