Actueel

GB admin

Buurtcentrum De Schelp opent deuren voor GB

  • Geschreven door GB admin

Werkbezoek De Schelp 1Een delegatie van GemeenteBelangen ging woensdag 19 februari op bezoek in buurtcentrum De Schelp in de wijk Hoornes Noordoost. Ze werden hartelijk ontvangen door leden van het wijkteam: teamleidster Margriet Rous, opbouwwerkster Arendien Lohof, welzijnswerkster ouderen Ria Paap, en jongerenwerker Cor van Duijvenbode.

Er gebeurt veel in De Schelp
Buurtcentrum De Schelp, dat organisatorisch onder het Welzijnskwartier valt,  is in september jl. van start gegaan. In het mooi verbouwde centrum heeft  Moeder-Kind Centrum Femke onderdak gevonden. Daarnaast is er voor 11-16 jarigen de tienersoos, een kookcafé en  een meidencafé. De formulierenbrigade helpt bewoners met het invullen van ingewikkelde formulieren, er is een inloopochtend waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun vragen aan de medewerkers kunnen voorleggen. Buurtbewoners hebben kleine moestuintjes aangelegd achter het gebouw. Er zijn plannen voor een vrijmarkt op het plein voor het gebouw op Koningsdag, een buurtbarbecue, koken door en voor buurtbewoners en kinderactiviteiten.

Werkbezoek De Schelp 2Samen opbouwen
Wat het opbouwwerk betreft, is het de bedoeling dat er ingegaan wordt op initiatieven van bewoners van de wijk op het gebied van veiligheid, speelvoorzieningen, zorg en welzijn. Er gebeurt al veel in De Schelp,  maar het zal  nog tijd vergen voordat zoveel mogelijk bewoners in de wijk de weg naar het buurtcentrum zullen vinden. Zo wordt Femke nog vooral bezocht door vrouwen  met een allochtone achtergrond, maar wordt geprobeerd ook andere vrouwen bij het Moeder-Kind Centrum te betrekken.  Bij het voorleesproject voor de kinderen bijvoorbeeld zou inbreng van Nederlandstalige vrouwen heel welkom zijn.

Informele buurtzorg
Welzijnswerkster ouderen Ria Paap is betrokken bij het project Kalkoven.  In dit project wordt met verschillende organisaties op het gebied wonen, welzijn en zorg in kaart gebracht op welke manieren bewoners van Katwijk Noord elkaar op een informele manier behulpzaam kunnen zijn. Informele buurtzorg zal in de toekomst belangrijk worden om ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Enige tijd geleden heeft  een onderzoek plaatsgevonden door het Verweij-Jonker Instituut naar de behoefte aan integratie in de wijk Hoornes Noordoost. Het bleek dat de bewoners het een prettige wijk vonden om te wonen. Wel bleek er behoefte te bestaan aan meer contacten onderling. Buurtcentrum De Schelp kan hierin een belangrijke rol vervullen en wellicht ook  een  bewonerscommissie vanuit de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek.

Kansen voor deze wijk
Het buurtcentrum zal dan wel over een ruimer budget moeten kunnen beschikken om activiteiten  van en met de buurt in en om het gebouw te kunnen organiseren. Integratie van de diverse groepen bewoners in de wijk is  nodig en niet alleen voor hun welzijn. Het is ook nodig om de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de zorg als gevolg van de komende decentralisaties beter op te kunnen vangen. Om buurtzorg  aan elkaar te kunnen geven, zullen buurtbewoners elkaar immers moeten kennen en begrijpen. De medewerkers van buurtcentrum De Schelp hebben de deuren open voor hun buren!

Namens GemeenteBelangen,

Corrie Vingerling