Actueel

GB admin

GB ontmoet een bevlogen Kat-Rijn

  • Geschreven door GB admin

Kat Rijn 3GemeenteBelangen ging op bezoek bij ‘Stichting Seniorenbelangen Kat-Rijn, waar we door het bestuur hartelijk werden ontvangen. De reden van het bezoek was niet alleen om een kijkje in de keuken van Kat-Rijn te nemen, maar ook om eens te polsen hoe de senioren aankijken tegen de komende veranderingen op het gebied van het  ouderenbeleid.

Stichting Seniorenbelangen Kat-Rijn bestaat al 46 jaar en biedt activiteiten en cursussen aan meer dan vierhonderd deelnemers van 55 - 95 jaar. Senioren kunnen er terecht om te schilderen, yoga te beoefenen, te bewegen, te zingen, bridgen en nog veel meer.

Nieuwe huisvesting met vragen
Sinds enkele jaren vinden de activiteiten plaats in het gebouw De Coligny, een multifunctioneel gebouw in wijk de Koestal dat ook in gebruik is door andere organisaties, zoals de wijkvereniging. De locatie biedt voldoende ruimte, maar laat te wensen over wat de klimaatregeling betreft. Ook over de parkeervoorzieningen is het bestuur niet gelukkig.

Gezien het grote aantal deelnemers voldoet deze stichting blijkbaar aan een grote behoefte. Veel ouderen zoeken er gezelligheid, vinden het prettig om in beweging te blijven en actief bezig te zijn. Het  houdt hen fit en helder van geest.

Kat Rijn 2‘We steunen (op) elkaar’
Bij Kat-Rijn houden de bestuursleden en vrijwilligers, veertig in getal, in de gaten of mensen extra aandacht nodig hebben bij ziekte of andere gebeurtenissen. Ook geven de deelnemers elkaar onderling steun en aandacht. Door bij Kat-Rijn actief te blijven en deel te nemen aan een sociaal netwerk wordt bevorderd dat de senioren op een prettige manier langer zelfstandig kunnen blijven. ‘Participatie aan de samenleving’ dus, zoals dat in het nieuwe ouderenbeleid de bedoeling is. Hoe zien de bestuursleden van Kat-Rijn de toekomst waar het gaat om het geven van vrijwillige hulp aan oudere mensen in de eigen omgeving? Ouderen zullen immers langer zelfstandig moeten blijven wonen terwijl er bezuinigd gaat worden op de thuiszorg. De jonge mensen hebben daar geen tijd voor, zeggen ze. Die hebben het veel te druk met werk en gezin. Bovendien wonen kinderen vaak ver van hun ouders vandaan. Ook zal het in buurten waar de mensen elkaar niet goed kennen niet zo gemakkelijk gaan.

Kat-Rijn speelt nu al in op komende ontwikkelingen
Het komt er dus op neer dat fitte senioren hand- en spandiensten voor de minder fitte ouderen zullen moeten doen. Een sociaal netwerk zoals Kat-Rijn dat biedt is een prachtig voorbeeld hoe ouderen zich kunnen organiseren en de kwaliteit van hun eigen leven en dat van elkaar kunnen verhogen. Op het gebied van wonen biedt seniorenhuisvesting met al dan niet gedeelde voorzieningen en serviceverlening een andere mogelijkheid om lang en zonder zorgen in de eigen woning te kunnen blijven wonen.

GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat een stichting als Kat-Rijn door de gemeente met subsidie ondersteund wordt. Dat geeft ze de mogelijkheid om de ouder wordende leden een boeiend en uitdagend palet aan activiteiten te kunnen blijven aanbieden. Daarnaast blijft GB zich sterk maken voor goede en toegankelijke voorzieningen voor ouderen in de gehele gemeente Katwijk. Het verkiezingsprogramma van GB heeft immers niet voor niets de titel ‘oog voor ieders toekomst!’ meegekregen. Kijkt u maar verder op deze website.

Namens GemeenteBelangen,

Corrie Vingerling