Actueel

GB admin

GB bezoekt wijkcentrum nieuwe stijl ‘De Schelp’

  • Geschreven door GB admin

Het wijkcentrum van de toekomst moet veel doen: jongeren helpen hun weg vinden in de samenleving, mantelzorg organiseren voor eenzame weduwnaars en weduwen, gezinnen met problemen laten aansluiten op professionele hulp enzovoort. Hoe pak je zulke uiteenlopende taken aan als de overheid daar straks minder geld voor heeft?

schelp2Een nieuw gezicht, een nieuw geluid… ‘De Schelp’

Voor een antwoord bezocht GemeenteBelangen vrijdag 14 juni het nieuwe wijkcentrum ‘De Schelp’ in de Suurmondstraat in de wijk Hoornes. Factor W verbouwt daar de vroegere jeugdsociëteit ‘De Donk’. Die verbouwing wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van stagiaires, vrijwilligers en veel direct betrokkenen zo ook de gemeente Katwijk (denk alleen maar aan het ‘ontgroenen’ van dit gebouw). Factor W ontwikkelt al werkende weg (‘learning by doing’) een antwoord op alle veranderingen en bezuinigingen in de niet - medische zorg, de welzijnsvoorzieningen en de sociale zekerheid die Den Haag binnenkort loslaat op Katwijk en de andere gemeenten.

Wat zit er achter hun voordeur?

Factor W heeft de oude jeugdsociëteit zonder subsidie omgetoverd in een aantrekkelijk wit gebouw, maar betaalt wel veel huur aan de gemeente, die eigenaar is. Het gebouw krijgt vier ruimtes voor groepen én een grote zaal met een podium, een bar en een moderne keuken. Multi – functioneel gebruik van kleinere gerealiseerde ruimtes moet toekomstig gebruik door veel vrijwilligers en vertegenwoordigers van andere organisaties mogelijk, dus ook makkelijker, maken. En met een inpandige rookruimte wordt ook een ‘hangen’ voor de ingang voorkomen.

schelp3Maar het is niet alleen het gebouw zelf, ook de directe omgeving heeft een verandering ondergaan zodat er een veilige speelruimte is gerealiseerd voor kinderen van ouders die deelnemen aan bijeenkomsten. Fractie- en steunfractieleden van GemeenteBelangen hoorden bij het werkbezoek zo ook van de plannen om  er een moestuin voor de wijkbewoners te realiseren.   

Maar het gaat zoals altijd om de mensen
Factor W heeft alle fondsen voor de verbouwing zelf geworven. Ze verlaagt bovendien haar bouwkosten door te werken met technische vrijwilligers die in hun leven een groeiprobleem hebben moeten oplossen, mede dankzij Factor W weer op het goede spoor zitten maar nog geen betaald werk hebben.

Een beroepskracht van Factor W heeft nagegaan welke organisaties in de wijk Hoornes actief zijn en vormt momenteel een wijkteam. Dat zal bestaan uit beroepskrachten van die instellingen, zoals de GGZ én uit vrijwilligers bij deze en andere organisaties zoals moederkindcentrum ‘Femke’. Een andere ervaren beroepskracht is gevraagd straks als wijkcoördinator het stokje van haar kwartier makende collega over te gaan nemen.

Het ziet er dus naar uit dat de Hoornes een wijkcentrum krijgt dat goed gaat beantwoorden aan de uiteenlopende behoeften van haar wijkbewoners. GemeenteBelangen was verheugd om deze ontwikkelingen bij het werkbezoek te mogen aanschouwen en blijft het zeker volgen.    

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol