Actueel

GB admin

GemeenteBelangen op straat in gesprek met…

  • Geschreven door GB admin

Straatactie 29 10 11aZaterdag 29 oktober ging de fractie van GemeenteBelangen de straat op om op verschillende punten in Valkenburg, Rijnsburg, Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee met de burgers in gesprek te gaan. De bekende gele bodywarmers waren dus zichtbaar en voor menig burger was het een aanleiding om met vragen, opmerkingen en verhalen in de aanslag langs te komen. Daartoe was een ieder ook vooraf uitgenodigd middels een persbericht in de lokale bladen.

Hoe denken de burgers over de aangekondigde bezuinigingen? Wat vindt men van de planvorming van het college voor een zeejachthaven en de surplusbibliotheek? Heeft elke kern nog die voorzieningen die nodig zijn? Zomaar wat vragen waar de burgers op konden reageren.

Waarover spraken zij, het is over…
In alle kernen spraken we burgers in alle leeftijdsgroepen die vraagtekens hadden bij de miljoenenbedragen voor grote projecten, zeker ook waar de gemeente financiële risico’s kon lopen. Het werd vaak vergeleken met de bezuinigingen in de welzijnshoek.

Onderwerpen die in de gesprekken aan de orde kwamen waren:

  • ‘Was er dan geen manier om deze bezuinigingsbedragen te voorkomen of om het anders aan te pakken?’.
  • De vraag naar meer woningen voor senioren werd diverse keren gesteld.
  • Het servicepunt in Rijnsburg werd node gemist, maar de opzet voor ‘Ons Huis’ werd gewaardeerd.
  • Die waardering was er zeker niet van de fietsende Valkenburger die in de Hoofdstraat bij de kunstmatige wegversmalling en een tegenligger moet kiezen tussen een aanrijding of met de fiets de stoep op zwenken als je door wilt blijven fietsen. Het gevoel is dat daar op het bekende ‘kalf’ wordt gewacht.
  • Zowel fietsers als automobilisten begrijpen nog steeds niet waarom er geen afstemming is met buurgemeenten wat betreft de voorrangsregels bij rotondes.
  • In Rijnsburg waren er veel vragen over de herinrichting van de Bouwerstraat en de totale verkeersafwikkeling.
  • Met een aantal voorbeelden, Katwijkbreed, werd er kritisch aangekeken tegen de inspraak die je als burgers had bij bepaalde planvorming. Het bleek in de meeste gevallen ‘dat het al geregeld was’.

Er liepen natuurlijk in alle kernen ook tevreden burgers rond. Zorgwekkend was wel dat meerdere keren beluisterd kon worden dat ‘de burgers het wel hadden gehad met de politiek’. Daar ligt voor alle politieke partijen een schone taak om hier wat aan te doen. De fractie van GemeenteBelangen zal op diverse punten van deze straatactie zaterdag 29 oktober verdere actie ondernemen.

Waardering
Straatactie 29 10 11b‘Niet alleen op het Hemaplein voor de verkiezingen’, dat is één van de motto’s van GB. De fractie- en steunfractieleden hebben deze straatactie ook als zeer verfrissend en soms confronterend ervaren. Het is altijd goed om met elkaar in gesprek te gaan.

En heeft u onze fractieleden niet kunnen spreken, elders op deze website vindt u de contactgegevens van onze raadsleden.
En binnenkort kunt u hier ook het vervolg van deze straatactie lezen. ‘GemeenteBelangen keert de Katwijkse burgers niet de rug toe’, dat straalt zeker van de foto’s af. Dat zal ook blijken bij de inbreng van de Algemene Beschouwingen op donderdag 3 november.