Actueel

GB admin

Koud in de Brouwerstraat met een meer dan warme belangstelling

  • Geschreven door GB admin

Vorige week konden we u melden dat de fractie van GemeenteBelangen op zaterdag 5 maart van 12.00 – 14.00 uur met de partytent in de Brouwerstraat aanwezig zou zijn om van de bewoners van deze Brouwerstraat en omliggende straten te horen hoe zij aankijken tegen de herinrichtingsplannen van het college voor deze drukst bereden straat in Rijnsburg.

BrouwerstraatActie2De partytent stond nog niet overeind of de eerste Rijnsburgers kwamen er al aan en zo was het van 12.00 – 14.00 uur hartverwarmend druk waarmee de koude snel werd onderdrukt.
De omwonenden konden hun visie op de ontwikkelingen geven en die varieerden van een klein protest tot ordners dikke bezwaarschriften richting de Raad van State. Maar de grootste gemene deler was de zorg voor de leefbaarheid in dit gedeelte van Rijnsburg. Eenieder was ook benieuwd naar het in de lokale bladen aangekondigde alternatief van GemeenteBelangen wat in de commissie Ruimte van woensdag 6 april besproken zal gaan worden.

Wat brachten de omwonenden in?
De toegesnelde aanwezigen brachten vele suggesties naar voren zoals:

  • Een poller is een goede optie, kijk maar naar de Breestraat in Leiden daar kan het ook!
  • Je moet bloktijden voor een verbod vrachtwagens instellen (ochtend- en avondspits).
  • Er moet wel een alternatief voor de vrachtwagens gezocht worden. Vele Rijnsburgers beseffen ook dat het beleg op de dagelijkse boterham van bedrijven als Heemskerk en de Flora komt.
  • De bewegwijzering vanaf de N206 richting Rijnsburg stuurt de auto’s via de Noordwijkerweg, Brouwerstraat, Sandtlaan naar Kleipetten en dat moet anders. Via de TomTom moet de Brouwerstraat niet de te volgen weg voor vrachtwagens blijven.
  • Bewoners herkennen zich niet in inspraak van de inspraakavond
  • De stoplichten moeten blijven voor de veiligheid van de overstekende kinderen
  • Parkeren is een probleem, er is te weinig plek in de buurt.

Dit is maar een eerste opsomming, want er is veel meer gezegd en die input zal de vertegenwoordiging van Gemeentebelangen in de commissie Ruimte zeker meenemen en in de discussie inbrengen.

BrouwerstraatActie1Maar kan de politiek hier wat aan doen of ....... ?
Natuurlijk kan de politiek hier wat aan doen en daarom heeft GB ook een alternatief plan voorhanden om de druk qua verkeersbelasting op de Brouwerstraat te ontlasten.
Daarbij zijn er ook mogelijkheden om de parkeerproblemen op te pakken door de parkeermogelijkheden in de buurt verder te onderzoeken en uit te werken.

Voor het geval u niet in Rijnsburg woont en deze verkeersproblematiek niet kent, ga maar eens op een dag daar op de stoep staan van de Brouwerstraat en aanschouw welk verkeer er aan u voorbij dendert.

Er ligt dus een schone taak voor eenieder om te werken aan een definitieve oplossing van deze problematiek wetende dat je met heel veel (verkeers)belangen te maken hebt. Een kleine tip vanuit deze actiedag voortgekomen: ‘Plaats een witte partytent op de stoep en het meeste autoverkeer mindert snelheid om te kijken wat daar gaande is in hun Rijnsburg’.