Actueel

GB admin

GB op de koffie bij contactpersoon Buurtpreventie Frederiksoord

  • Geschreven door GB admin

Werkbezoek 1Vrijdagmorgen 18 oktober brachten fractieleden en een steunfractielid van GemeenteBelangen een bezoek aan Anneke van Klaveren. Ze is vanaf de oprichting van Buurtpreventie Frederiksoord in Rijnsburg de algemeen contactpersoon. Marcel van Tol: ‘We zijn van GB juist benieuwd hoe het gaat met het enige buurtpreventieproject in heel Katwijk. Als politieke partij hebben we ooit een motie ingediend om de wethouder te bewegen het format van Buurtpreventie Fredriksoord uit te rollen over meerdere wijken’. Van Klaveren reageerde, onder het genot van een heerlijke koffie plus, direct met de opmerking dat ze nog maar de enige zijn. ‘Maar het draait goed met zeer betrokken buurtbewoners’, liet ze weten.

‘Het boekje komt vier keer per jaar uit’  
Met deze uitspraak doelde Van Klaveren op de zeer informatieve nieuwsbrief, alweer de achtste jaargang, met elke keer bijdragen van de gemeente Katwijk, wooncorporatie Dunavie, buurtbewoners en voor de eindredactie is er support van FactorW. Maar in het digitale tijdperk kunnen buurtbewoners en andere belangstellenden ook alles lezen en zien op de website www.buurtpreventiekatwijk.nl Daar is te zien dat de wijk Frederiksoord is opgedeeld in tien delen, die ieder met een buurtbewoner een eigen meldpunt heeft. Deze meldpunten hebben regelmatig overleg met de wijkregisseur Ton den Butter, van de gemeente Katwijk, de wijkagent en wooncorporatie Dunavie. ‘Als algemeen contactpersoon heb ik ook elke donderdag van 8.30 – 9.30 uur met Ton spreekuur in ‘de Burgt’, waar we ook vergaderen’, aldus Van Klaveren.

Drie wensen van Buurtpreventie
In de nieuwsbrief werd de gebiedsgerichte aanpak van de wijk Frederiksoord beschreven. Van Klaveren hoopt dat het plan van aanpak voor de uitvoering van de verbetering van de openbare ruimte riolering, bestrating, groen enz.) met steun van de buurtbewoners goed wordt uitgevoerd. Van Klaveren: ‘Deze wijk verdient het’.
Het oude plan van Buurtpreventie vijf jaar geleden om een soort van trimtoestel voor kinderen en senioren op het grasveld naast de skatebaan tegenover O.B.S. de Dubbelburg te realiseren, wordt weer opgepakt. GemeenteBelangen vindt het een prachtig initiatief waarmee jonger en ouder elkaar kan ontmoeten in het groen wat er nu alleen maar ligt om gemaaid te worden. Van Poppel: ‘De wijkraad is ook te benaderen met een financiële aanvraag voor dit mooie plan’.
Vol trots nam de contactpersoon van Buurtpreventie de GB-ers mee voor een wandeling door Frederiksoord waar tot slot de hondenuitlaatplek aan de Valkenburgerweg / Waterboslaan werd bekeken. ‘Er komen hier mensen uit heel Rijnsburg met hun honden, ze ruimen alles netjes op, er wordt koffie gedronken… maar voor hoe lang nog?’, aldus Van Klaveren. Vanuit GB wordt er met Buurtpreventie gekeken naar de mogelijkheden hoe dit unieke stuk in welke vorm dan ook behouden kan blijven.

Buurtpreventie vergroot de sociale cohesie in je wijk
Waar de gemeente bij de start van dit project Buurtpreventie mankracht investeerde om dit te kunnen realiseren, blijft het voor GemeenteBelangen onduidelijk waarom andere wijken het niet willen overnemen. Met het betrokken en enthousiaste verhaal van de algemeen contactpersoon Anneke van Klaveren anders haar gewoon eens bellen om meer te weten te komen (tel. 06 – 40889240)