Actueel

GB admin

Vreemde adviezen 9292.nl met betrekking tot busvervoer

  • Geschreven door GB admin

Bus ArrivaVia een burger uit Rijnsburg werden wij geattendeerd op de vreemde adviezen van de website 9292.nl met betrekking tot het busvervoer van Leiden naar plan De Hoek in Rijnsburg. Naast de logische adviezen met de bussen 20, 21 en 37 werden adviezen gegeven om te reizen met de bussen 30, 31 en 38 en dan vanaf Katwijk a/d Rijn te lopen en zelfs een advies om naar het raadhuis in Katwijk te reizen en dan over te stappen naar Rijnsburg. Zeer onlogische adviezen dus, zeker omdat er met de lijnen 21 en 21 (elke 7½ minuut) en de lijn 37 (elk half uur) zeer frequent bussen naar Rijnsburg gaan en er dus geen enkele reden is om te reizen met de bussen 30, 31 en 38 en vervolgens zo ver te moeten lopen.

Wij hebben Burgemeester en wethouders gevraagd dit in het belang van onze burgers maar met name ook van bezoekers van onze gemeente  aan te kaarten bij 9292.nl. Het college bleek hier echter niet toe bereid.
De betreffende burger zal dit nu zelf aankaarten bij 9292.nl en wij zullen dit via de vertegenwoordiger van onze fractie bij de reizigersorganisatie Rover aan de orde stellen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Leen van Poppel