Actueel

GB admin

Dienstregeling busvervoer Rijnsburg, Katwijk aan den Rijn en Valkenburg

  • Geschreven door GB admin

Zoals eerder op deze site gemeld komt er ingaande 9 december een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer. Deze dienstregeling betekent een aanzienlijke verslechtering voor het busvervoer in Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk aan den Rijn.

In (westelijk) Rijnsburg en Katwijk aan den Rijn wordt de huidige kwartierdienst vervangen door een uurdienst en voor Valkenburg wordt de huidige halfuurdienst ook een uurdienst. Zoals eerder gemeld hebben wij hierover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders.

Vragen van GB en van burgers
Deze vragen hebben in de pers en ook bij RTV Katwijk de nodige aandacht gekregen. Ook hebben ons diverse reacties van burgers bereikt, met name ook van ouders van scholieren. Die wezen erop dat in de huidige situatie met een kwartierdienst het regelmatig voorkomt dat de bus (36) vol is en doorrijdt.

Als dat in de nieuwe situatie gebeurt, betekent dit dat men een uur moet wachten op de volgende bus. Het gevolg zal zijn dat men te laat op school komt of de trein mist in Leiden  en daardoor ook te laat op school komt of op het werk. Denk ook aan afspraken, zoals in het ziekenhuis.

Reactie van het college
Inmiddels hebben wij antwoord van burgemeester en wethouders gekregen op onze vragen.
Hieruit blijkt dat het college onze zorgen deelt en met name voor de minder mobiele reizigers die niet zo gemakkelijk naar een verder weg gelegen halte kunnen, waar de bussen frequenter rijden.

arriva busHet college wijst er wel op dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de provincie en de busmaatschappij ligt. De gemeente heeft hierin geen zeggenschap. Het college zegt wel verschillende pogingen ondernomen te hebben om tot een betere dienstregeling te komen, maar tevergeefs.

Arriva heeft wel toegezegd in de praktijk te zullen bekijken of de bussen te vol worden en dan te bezien of ze alsnog maatregelen kan nemen.

GemeenteBelangen is hier niet blij mee. De verslechtering van het busvervoer gaat gewoon door, waarvan de burgers van Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk aan den Rijn de dupe worden. Wij vinden dit een hele slechte start van de nieuwe busvervoerder Arriva in deze regio. Dit zal het gebruik van het openbaar vervoer, wat toch het streven zou moeten zijn, niet stimuleren.

Commissie Ruimte bespreekt dit punt
Woensdag 10 oktober a.s., aanvang 19.30 uur, zal dit onderwerp ook besproken worden in de vergadering van de commissie Ruimte in de Burgerzaal van het Katwijkse gemeentehuis. Wij zullen ons dan nogmaals sterk maken voor een betere dienstregeling.

Mocht u daar behoefte aan hebben dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht in deze vergadering. U dient zich dan vooraf wel aan te melden bij de griffie.