Actueel

GB admin

Art.41 vragen over ophaal- en oplaadpunten OV

  • Geschreven door GB admin

Sinds enige tijd is de OV-chipkaart door Connexxion ingevoerd als betaalmiddel voor het openbaar vervoer. De verdeling van de oplaadpunten in Katwijk ziet er volgens de site “OV-chipkaart” als volgt uit:

  • Katwijk aan Zee 2 oplaadpunten,
  • Hoornes/Rijnsoever 2 oplaadpunten
  • Rijnsburg 1 oplaadpunt
  • Valkenburg geen oplaadpunten

De mogelijkheid tot het opladen van de OV-chipkaart in de bussen is beperkt, de reiziger kan er niet van op aan dat in de bussen altijd opgeladen kan worden.
Onze fractie is van mening dat het reizen met openbaar vervoer gestimuleerd moet worden en laagdrempelig dient te zijn. Dat barrieres vanwege een moeilijk te verkrijgen (betaalbaar) toegangsbewijs zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Onze fractie weet ook dat het openbaar vervoer een aangelegenheid is van de Provincie Zuid Holland en van de vervoerder Connexxion.

Wij hebben het volgende geconstateerd;

  • Niet in alle kernen van onze gemeente is een OV ophaal- en oplaadpunt aanwezig
  • De OV ophaal- en oplaadpunten zijn niet gesitueerd in de buurt van OV knooppunten.
  • In onze gemeente is het niet mogelijk om op zondag gebruik te maken van een OV ophaal- en oplaadpunt.

Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college:
Is het college bereid zich in te spannen om meer OV ophaal- en oplaadpunten in de gemeente te verkrijgen? Vindt het college het ook logisch dat deze punten bij voorkeur in de buurt moeten komen van belangrijke OV knooppunten? En is het volgens het college ook wenselijk dat er 7 dagen per week toegang is tot een of meerdere oplaadpunten in onze gemeente? Omdat het OV immers ook 7 dagen per week toegankelijk is.

Een suggestie van onze fractie voor extra OV ophaal- en oplaadpunten: het tankstation aan de Koningin Julianalaan, het gemeentehuis Katwijk, het tankstation langs de N206 bij Duinvallei, Aldi in de Rijnstraat, Hoogvliet en “Ons Huis” in Rijnsburg en Hoogvliet in Valkenburg.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Esther Schonenberg