Actueel

GB admin

Dienstregeling busvervoer in Rijnsburg, Katwijk a/d Rijn en Valkenburg verslechtert

  • Geschreven door GB admin

GemeenteBelangen heeft kennis genomen van de in december ingaande nieuwe dienstregeling voor het busvervoer. Met verbazing heeft GB geconstateerd dat voor Rijnsburg en dan met name het westelijk deel van dit dorp en (een deel van) Katwijk aan den Rijn de bestaande kwartierdienst wordt vervangen door maar liefst een uurdienst en voor het dorp Valkenburg de huidige halfuurdienst eveneens wordt vervangen door een uurdienst. Dit betekent met name voor Rijnsburg en Katwijk aan den Rijn en in iets mindere mate voor Valkenburg een aanzienlijke verslechtering!

BushokjeWij zijn van mening dat hier sprake is van een flinke achteruitgang van het openbaar vervoer voor de inwoners van het westelijk deel van Rijnsburg, Katwijk aan den Rijn en Valkenburg. Dit zal het gebruik van het openbaar vervoer, wat toch het uitgangspunt zou moeten zijn, niet bevorderen.
 

Welke inwoners krijgen hier vooral last van?

Wat Rijnsburg betreft, wijst GB ook op de consequenties voor het aan deze buslijn gelegen Wellantcollege. Voor leerlingen en personeel wordt deze school aanmerkelijk slechter bereikbaar.

Overigens geldt dit ook voor de vele scholieren die naar Oegstgeest en Leiden moeten. Denk ook aan de aansluiting op de treinen in Leiden voor mensen die voor hun werk met de trein moeten. Een uur wachten op de bus, als deze net vertrokken is, kan dan het gevolg zijn.

Wat te denken van mensen die naar het gemeentehuis in Katwijk moeten voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort? Na het bezoek aan het gemeentehuis bijna een uur moeten wachten als de bus net weg is? Hierbij denken wij met name aan ouderen die op de bus zijn aangewezen.

Weliswaar zijn er mogelijkheden om van een andere buslijn gebruik te maken, maar dan wel met aanzienlijke loopafstanden, wat met name voor ouderen en gehandicapten een probleem kan zijn.


En de kleinere Katwijkse kernen dan?

De busvervoerder Arriva heeft dan weliswaar de aanbesteding van het busvervoer in deze regio gewonnen, maar de lage inschrijfprijs gaat dan blijkbaar wel ten koste van het busvervoer in de kleine kernen. Er vinden in de grotere kernen, zoals Katwijk aan Zee, juist verbeteringen plaats, wat overigens op zich goed is.

Deze gang van zaken is ook niet goed voor het gevoel dat er toch al bestaat bij de inwoners van Rijnsburg en Valkenburg over het verdwijnen van voorzieningen uit deze kernen.

BusAl met al is GemeenteBelangen bepaald niet gelukkig met de consequenties van deze nieuwe dienstregeling voor Rijnsburg, Katwijk aan den Rijn en Valkenburg.


Vragen en straks de antwoorden

Naar aanleiding hiervan heeft GemeenteBelangen de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:


·        Deelt uw college onze zorgen?

·        Zo nee, waarom niet?

·        Zo ja, bent u bereid stappen te ondernemen om tot een betere dienstregeling voor westelijk Rijnsburg, Katwijk aan den Rijn en Valkenburg te komen?

GB houdt u op de hoogte van de beantwoording want deze verslechtering raakt veel inwoners in Katwijk. Wilt u reageren, dan kan dat middels deze website.