Actueel

René Slootweg

De bus rijdt nog steeds over de rotonde.

  • Geschreven door René Slootweg

Het college heeft aan de gemeenteraad een voorstel gedaan met daarin twee nieuwe plannen voor de inpassing van de nieuwe buslijnen van de provincie. Het eerste plan noemt het college de tijdelijke situatie met maatregelen tot 2028 en de tweede plan laat volgens het college de eindsituatie zien daarna.
In het plan tot 2028 zitten een aantal maatregelen waarmee GB instemt zoals het behoud van de rotondes. Maar het eindbeeld van na 2028 wil het college de rotondes veranderen in kruispunten. Daarmee kan GB niet instemmen.

Fietstunnel HOV invoegstrook v2
De fietstunnel onder de Zeeweg moet bij het Waterloopje komen. Veel insprekers uit de wijken en de school pleitten daarvoor. Deze plek is de beste lokatie om de wijken beter te verbinden en de doorstroom op de Zeeweg te bevorderen.

Invoegstrook rotonde Zeeweg
Ieder kent die rare bypass langs de rotonde bij het gemeentehuis als je vanuit Katwijk Binnen op de Zeeweg rechtsaf slaat richting de Julianalaan. Chauffeurs die de bypass verlaten, verdraaien bijna hun nek bij het invoegen. GB stelde voor om van de bypass een invoegstrook te maken. Chauffeurs kunnen dan bij het invoegen gewoon in hun spiegel kijken. Dit idee heeft de gemeente overgenomen. Weer een goed idee van GB!

Comfortstroken
Comfortstroken verbreden de rotondes zodat de bus toch redelijk comfortabel rechtdoor kan rijden en zo kunnen ook rotondes behouden blijven.

Maar de plannen voor de eerste tien jaar bevatten ook maatregelen die NIET de instemming krijgen van GemeenteBelangen.

Recht trekken fietspad
Aan de zuidzijde van de Zeeweg wil de gemeente het fietspad recht trekken en daarvoor grote oude bomen kappen. Dit is voor GB onbespreekbaar. Er is geen reden waarom dit fietspad recht moet zijn en dus ook geen reden om deze bomen te kappen.

HOV bomen bij fietspad
De rondjes met een rood kruisje zijn de bomen die gekapt zullen worden als het aan het college ligt.


Het eindbeeld na 2028
Het college vraagt in het voorstel de gemeenteraad ook in te stemmen met zijn plan voor de jaren na 2028. Daarin wordt de rotonde Zeeweg/Koningin Julianalaan een kruispunt met verkeerslichten. Het gaat GB veel te ver nu al in te stemmen met dit eindbeeld en een voorschot te nemen op autoverkeer toename zonder de onderbouwing van verkeerscijfers.
Want als het college meer inzet op de fiets en het openbaar vervoer en de auto ondergeschikt maakt, zoals in het verkiezingsprogramma van GB wordt vermeld, hoeft het college de veilige rotonde in 2028 niet te veranderen in een minder veilig kruispunt.

 

Bomen Weg Zeeweg

 

 

 

 

 

 

  

 

Een paar van de bomen die gekapt gaat worden