Actueel

GB admin

Dienstregeling busvervoer Rijnsburg, Katwijk aan den Rijn en Valkenburg (update)

  • Geschreven door GB admin

Zoals eerder op deze site gemeld komt er ingaande 9 december een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer. Deze dienstregeling betekent een aanzienlijke verslechtering voor het busvervoer in Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk aan den Rijn. In (westelijk) Rijnsburg en Katwijk aan den Rijn wordt de huidige kwartierdienst vervangen door een uurdienst en voor Valkenburg wordt de huidige halfuurdienst ook een uurdienst
Woensdag 10 oktober kwam de nieuwe dienstregeling aan de orde in de commissie ruimte.

Mening van de commissie
De meeste partijen gaven aan bezorgd te zijn om de verslechtering van de bereikbaarheid van de kernen. Wel werd herhaaldelijk gewezen op de mogelijkheid om te reizen via de haltes op de N206 ter hoogte van het tunneltje en de zanderij (Katwijk aan de Rijn)
Voor Valkenburg werd de N206 halte als alternatief geboden en voor Rijnsburg tenslotte werd als alternatief de bussen uit Noordwijk gezien.

Mening GemeenteBelangen
Volgens ons zijn deze zo genaamde alternatieven niet echt een alternatief. Deze mogelijkheden bestaan nu al en als het beter was dan de bestaande verbindingen hadden er wel meer mensen gebruik van gemaakt.
Wij waren dan ook zeer ingenomen met het alternatief dat door Rover is uitgewerkt. Rover stelt voor om een bus te laten rijden vanaf de splitsing in Rijnsburg naar het transferium bij Leiden en vandaar in omgekeerde richting weer naar splitsing Rijnsburg. Door deze dienst 2x per uur te rijden ontstaat de mogelijkheid om 2x per uur naar een knooppunt van het hoogwaardig openbaar vervoer te reizen.

Een nadeel van deze optie is de overstap maar zeker richting Leiden zal er altijd binnen een paar minuten een bus komen.
Voordeel is dat deze optie niet meer kost en dat de gemeente niet hoeft bij te passen. Om van de voorgestelde uursdienst een halfuursdienst te maken zou neerkomen op een bijdrage van de gemeente van 180.000,00 euro per jaar.

Vragen van GB en van burgers

Tijdens de vergadering hebben wij nog een aantal aanvullende vragen gesteld waar de wethouder niet direct antwoord op kon geven. Wel heeft hij toegezegd binnen twee weken met een schriftelijke reactie te komen.

De vragen waren:

  1. Wat zijn de gevolgen voor de wijk Rijnsoever als er 8 bussen per uur over de Melkweg komen en daar ook een eindhalte hebben waar ze een aantal minuten stil zullen staan?
  2. ls de bussen meer langs dan door de kernen gaan zal de weg van huis naar halte meer nog dan nu met de fiets gaan. Gaat de gemeente fietsenstallingen maken?
  3. Hoe komen de minder mobiele mensen van en naar de halte. Zeker een bezoek aan het Diaconessen ziekenhuis wordt een stuk moeilijker.
  4. Er zijn veel kinderen uit onze gemeente die in Oegstgeest op school zitten en ook het Wellantcollege heeft veel scholieren die met de bus komen. Hoe verhoudt zich dat tot een uursdienst?
  5. In de ochtendspits is de reistijd via de N206 veel langer dan via de oude route door de kernen. Gaat de gemeente verkeersmaatregelen nemen om de doorstroming op de N206 voor de bus te bevorderen?

Reactie van het college
Het college deelt onze zorgen maar geeft aan dat het een zaak is tussen de provincie en Arriva. Wel zal er vanuit de gemeente nog een brief worden gestuurd met daarop de wensen van het college. GemeenteBelangen heeft gevraagd om bij deze brief het voorstel van Rover te voegen zonder dat de gemeente een uitspraak hoeft te doen of het wel of niet een goed plan is. Tijdens de vergadering wilde de wethouders zelfs die toezegging niet doen. Gelukkig heeft hij later wel gehoor gegeven aan onze vraag en zowel het voorstel van Rover als dat van het CDA in de brief aan de provincie meegestuurd.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Adriaan Heijnen