Actueel

GB admin

Kritische keuzes denktank GemeenteBelangen

  • Geschreven door GB admin

Willen we geld steken in een zeejachthaven of in stadsparken?
Gaan we bezuinigen op onderhoud van wegen of op armoedebeleid? Moeten we een parkeergarage in de duinstrook aan de Boulevard of de Noordelijke Randweg aanleggen?
Of allebei?
Deze en heel wat andere keuzes stonden centraal bij de denktank van GB op 24 november in de Roskam. Zo’n dertig aanwezigen waren enthousiast in de weer om hun mening te geven. Die schreven ze op grote vellen papier met de projecten en de diverse beleidsterreinen. Ieder kon daarop aangeven of hij of zij bezuiniging op dat gebied al dan niet goed vindt. Dat leidde tot geanimeerde onderlinge discussies. De dilemma’s waren immers lastig: er zijn veel plannen, maar de middelen zijn beperkt en we kunnen niet alles realiseren.

denktank novemberDe discussies leidden tot soms verrassende resultaten. Zo bleek dat buurt- en jongerencentra opgeknapt en uitgebreid moeten worden en dat deze voorzieningen ook in Valkenburg en Rijnsburg moeten komen. Minder belangrijk vond de denktank het verder verfraaien en herstructureren van het centrum van Katwijk aan Zee. Veel waarde werd gehecht aan het realiseren van stadsparken zoals de Kwakelwei in Katwijk aan de Rijn en Middelmors in Rijnsburg. De denktank wil niet bezuinigen op het onderhoud van fietspaden, maar bijvoorbeeld wel op verdere subsidies van voetbalclubs. Voor de aanleg van de Noordelijke Randweg en de verdieping van de N206 heeft de denktank geld over, maar men was niet enthousiast om gemeenschapsgeld te steken in de aanleg en de exploitatie van een zeejachthaven.
Bijzonder waardevol zijn ook de vaak originele suggesties en creatieve ideeën voor bezuinigingsacties, die de denktank heeft aangedragen. De GB-fractie gaat daarmee aan de slag en zal de uitkomsten van deze denktank zeker meewegen bij het bepalen van de standpunten.