Actueel

GB admin

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart: lokale of landelijke politiek?

  • Geschreven door GB admin

Landelijke en lokale bladen, ze staan er vol mee. Kopstukken die flyers uitdelen op markten en verkiezingsmanifestaties, partijbonzen die heel Nederland rondreizen, kleine en grote gemeenten bezoeken en zo even de ster zijn van de plaatselijke afdeling.
Zelfs op TV werd een debat georganiseerd met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Waar gaan al die debatten en bezoekjes over? Afghanistan, kabinetscrisis en andere landelijke onderwerpen. Lokale onderwerpen komen niet of nauwelijks aan bod.

Lokale afdelingen van landelijke politieke partijen vinden het blijkbaar nodig om politieke kopstukken naar hun gemeente te halen om op deze wijze te trachten meer stemmen te behalen, terwijl op deze personen niet eens kan worden gestemd. Het lijkt een gebrek aan vertrouwen in eigen kracht. Of denkt men dat de kiezer zo naïef is dat hij/zij hier niet doorheen kijkt en niet in staat is de lokale en nationale politiek te scheiden? Met alle respect voor Haagse politici, maar wat weten zijn over het groenbeleid, de cultuurmanager of het toeristisch beleidsplan van Katwijk? Juist, niets!

Lokale partijen, zoals GemeenteBelangen, stellen zich onafhankelijk op van de landelijke of provinciale politiek en gaan uit van hun eigen kracht. En met succes.
Dat blijkt uit het feit dat bij de raadsverkiezingen van vier jaar geleden landelijk ruim 25% van de stemmen naar lokale parijen ging. Lokale partijen doen waar zij goed in zijn, namelijk de belangen behartigen van de eigen gemeente, ongebonden en dus vrij van landelijke partijbeginselen of -opvattingen. De behartiging van de lokale belangen staat bij hen voorop. En over die lokale belangen gaat het op 3 maart!

GemeenteBelangen Katwijk