Actueel

GB admin

Hard voor Anita

  • Geschreven door GB admin

Wie met modder gooit, kan stenen terug verwachten. Anita schijnt dat maar niet te begrijpen. In haar laatste oprisping in de KP fulmineert ze zo’n beetje tegen alle partijen. Dreigend zegt ze dat GemeenteBelangen concurrentie krijgt van Hart voor Katwijk, een serieuze, inhoudelijke partij met zeer goede kandidaten. Weg met de lood-om-oud-ijzercoalities, daagt ze ons uit. Die uitdaging moet ik  wel pareren, wil ik voor mezelf als GB’er geloofwaardig blijven.  

Hoogste tijd om u even terug te brengen naar de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2010, in de notulen lezen we: Mevrouw Van Ginkel is ermee ingenomen dat de coalitievorming zover is gevorderd dat het college direct aan de slag kan. De verkiezingsuitslag heeft de VVD op de kaart gezet en dat bood kansen voor deelname in het college. De VVD is de grootste winnaar, met een winst van twee zetels… CDA, ChristenUnie en VVD zijn in goede samenwerking en harmonie tot een coalitie gekomen. Door de goede samenwerking konden partijen ook de nodige compromissen sluiten. Het is geven en nemen, maar soms zijn ogenschijnlijk ingeleverde verkiezingsitems toch in het akkoord terug te vinden….De keus voor de heer Udo is gemaakt op grond van zijn brede bestuurlijke en politieke achtergrond. Hij is lid geweest van de Tweede Kamer en van Provinciale Staten en kent daarom ook de problematiek van de regio. Hij heeft zes jaar gewerkt als secretaris van MKB Nederland en heeft zo een goede aansluiting bij de ondernemers van Katwijk. Haar fractie is tevreden dat hij de portefeuille Verkeer, Waterstaat, vliegveld en zeejachthaven en milieu in wil vullen.

Diezelfde Anita maakte drie jaar lang deel uit van deze lood-om-oud-ijzercoalitie. Diezelfde Anita beloofde duizend euro aan de burger en 25% minder ambtenaren. Die belofte moest ze destijds al inleveren omdat ze zo ontzettend graag – dan wel als bijwagen - mee wilde doen met die christelijke lood-om-oud-ijzercoalitie. Diezelfde Anita pochte over de kwaliteiten van haar wethouder Udo die  - denk ik – nu de dagen telt dat hij uit zijn wethouderslijden wordt verlost. Diezelfde Anita denkt nu dat zij vier jaar later opnieuw de Katwijkse kiezers kan gekmaken met haar loze beloften. Ik verwacht dat niet één serieuze Katwijkse kiezer daar een tweede keer intrapt.

Ineke Ouwehand
Steunfractielid GemeenteBelangen