Standpunten

Standpunten

Belangrijke standpunten voor GemeenteBelangen Katwijk

Groen

GBK Groen2GB wil een dorp met veel groen, mooie grote oude bomen, parken en groene schoolpleinen. De straten worden opgefleurd door bloemenmanden en geveltuintjes. De natuur wordt gerespecteerd en behouden..

Lees meer

Verkeer

gbk veiligheidKatwijk is in 2030 goed ontsloten voor verschillende vervoermiddelen, waarin de auto de meest ondergeschikte is. De aandacht gaat vooral naar fiets, openbaar vervoer en voetgangers..

Lees meer

Voorzieningen in elke kern

gbk voorzieningen in kernKatwijk bestaat in 2030 uit zes levendige kernen met primaire voorzieningen ‘naast de deur’. Katwijk aan Zee is het bovenwijkse  centrum met een breed voorzieningenniveau.

Lees meer

Wonen

gbk wonenKatwijk heeft in 2030 een woningvoorraad die aansluit bij de levensfase en behoefte van haar inwoners..

Lees meer

Economie

GBK economieKatwijk heeft een economie die rust in 2030 op meerdere pijlers en sluit aan op de kracht van de regio.

Lees meer

Toerisme

gbk toerismeKatwijk is in 2030 een toeristische topbestemming aan de Zuid - Hollandse kust voor mensen op zoek naar rust, natuur en ruimte.

Lees meer

Zorg

gbk zorgElke inwoners van de gemeente Katwijk ontvangt de zorg die ieder nodig heeft. 

Lees meer

Sport

GBK SportKatwijk heeft in 2030 een breed scala van sportfaciliteiten die toegankelijk zijn voor iedereen

Lees meer

Jeugd

GBK JeugdKatwijk heeft in 2030 jeugd met een gezonde levensstijl en is de jeugdzorg toegankelijk en effectief. 

Lees meer