Standpunten

Actueel

GB omarmt RijnParkPlan voor groene Kwakelwei

Het mag geen geheim zijn dat GemeenteBelangen al langer strijdt voor een groene Kwakelwei. Bebouwing op deze locatie is voor GemeenteBelangen uitgesloten.
Het plan van de Stichting vrienden van het RijnPark was uit het groene hart van GemeenteBelangen gegrepen. Een initiatief vanuit de inwoners om de Kwakelwei en het Heerenschoolbos samen om te toveren tot een prachtig groen dorpspark met ruimte voor spelen, recreatie en natuureducatie.

RijnPark

Op dit moment is het stuk grond bij de Kwakelwei eigendom van een particulier. Er kan dus niet zomaar een park gerealiseerd worden op deze locatie.
Binnenkort komt het groenstructuurplan naar de raad ter goedkeuring; met het opnemen van de Kwakelwei in dit groenstructuurplan zal de groene bestemming voor dit gebied verder verankeren en de eerste grote stap zetten naar een park.


Het zal niemand verbazen dat GemeenteBelangen absoluut vóór een groene Kwakelwei zal stemmen. De ruimte voor groen binnen Katwijk is zo beperkt en veel te schaars dat we een kans als deze niet onbenut moeten laten.

Immers, is de grond eenmaal bebouwd, dan is deze voor eeuwig voor groen verloren

GemeenteBelangen daagt de andere partijen in de gemeenteraad ook kleur te bekennen en te durven doorpakken op dit dossier en niet zullen zwichten voor plannen met dure villa's of andere bebouwing.

Geen ja-maar vragen, maar zoals GB wel vaker zegt: “groen moet je gewoon doen!”


Onze fractie kiest natuurlijk voor groen op misschien wel de laatste locatie waar wij voor Katwijk een prachtig dorpspark kunnen realiseren. GemeenteBelangen hoopt dat een meerderheid van de gemeenteraad ons zal volgen.

 

Link naar het ontwerp: Rijn Park Ontwerp

Brouwerstraat - van vrachtwagenverbod naar randweg

In 2010 stelde GemeenteBelangen als enige partij een vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat voor. Inmiddels meer dan tien jaar later erkennen meer partijen de problemen in de Brouwerstraat en volgt er volgende week een besluit over de maatregelen. De verwachting is dat een meerderheid van de gemeenteraad volgende week instemt met het vrachtwagenverbod. GemeenteBelangen is blij dat dit voorstel na meer dan tien jaar alsnog wordt uitgevoerd.Brouwerstraat 200

Het vrachtwagenverbod vermindert de overlast voor bewoners, maar neemt die niet weg. Dat kan pas met de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg Duin- en Bollenstreek, een verbinding tussen A44 en N206. Die heette eerst Noordelijke randweg Rijnsburg en daarna Pioniersbaan. De wethouder is bezig met een nieuwe poging de provincie en buurtgemeentes daarin te interesseren. Want die moeten meebetalen. Het ontbrak GB niet aan ideeën voor de vermindering van de overlast voor de inwoners. In 2006 opperde GB de aanleg van een parallelweg langs de A44. Daarmee kon het verkeer van en naar de veiling rijden en de Brouwerstraat mijden. De andere fracties steunden dit voorstel niet. Maar de Flora zelf wel en diende het in bij de minister. Dat leidde tot de huidige afslag op de A44 rechtstreeks naar de veiling. Die afslag vermindert het vrachtwagenverkeer over de Rijnsburgerweg aanzienlijk.

In 2011 opperde GB de Bankijkerweg te verlengen met een brug naar de veiling. Zo kon het verkeer uit de Greenport rechtstreeks naar de Flora rijden en de Brouwerstraat ontwijken en ontlasten. Maar opnieuw geen steun. Maar het is nog steeds mogelijk. De 180 woningen die daar nu staan, hebben aan de wegkant speciale geluidsisolatie waardoor de bewoners vrachtwagenverkeer niet in huis horen. De Bankijkerweg valt ook aan te sluiten op de verlengde Vinkenweg en de oprit naar de A44 bij het Postviaduct en de AKZO. Het vrachtwagenverkeer hoeft dan niet per se over de N206 naar de veiling te rijden. GB stemde in 2012 uiteindelijk in met de herinrichting van de Brouwerstraat tot 30 kilometer weg en erfontsluitingsweg maar verwachtte veel bezwaren en zorgen. En die kwamen ook. Fietsers mijden de straat zelfs. De herinrichting heeft absoluut niet geleid tot de vermindering van het verkeer tot 7.000 voertuigen per etmaal die nodig is.

GB bleef daarom beleidsvragen stellen en pleiten voor een vrachtwagenverbod. GB is al met al blij met het vrachtwagenverbod en werkt stug door om de verbinding tussen N206 en A44, die nu zuidelijke ontsluitingsweg Duin- en Bollenstreek heet, mogelijk te maken.

In memoriam Harry van Mierlo

 

harrie met lampActief, gedreven, scherpzinnig, charmant, young at heart, al deze eigenschappen typeren Harry van Mierlo. De laatste decennia van de vorige eeuw was Harry van Mierlo de politieke leider van (toen nog de combinatie) D66/Gemeentebelangen; eerst 28 jaar als raadslid en lijsttrekker en van 1990 tot 1998 als wethouder. Welzijn, cultuur, zorg en toerisme waren zijn voornaamste aandachtsgebieden.


Harry heeft een belangrijke rol gespeeld in politiek Katwijk. Hij heeft zich ingezet voor voorzieningen voor alle Katwijkers, ongeacht hun kerk of overtuiging. Ook nieuwe ontwikkelingen konden op zijn steun rekenen. Zo is de Kinder Opvang Katwijk (KOK) onder zijn bestuurlijke regie tot stand gekomen, doordat hij het aandurfde de gemeenteraad voor te stellen de beschikbare rijkssubsidie voor kinderopvang aan KOK door te sluizen.

Dat was in die tijd gewaagd en het werd een spannend raadsdebat, maar met slechts één stem meerderheid haalde zijn voorstel het. Daarna kon de KOK van start. Onder Harry’s auspicien ontstond Young at Heart, een citymarketingplan om het toerisme naar Katwijk een broodnodige nieuwe impuls te geven. Door alle ondernemers en organisaties bij elkaar te brengen ontstond een platform dat gezamenlijk acties ondernam en resultaten boekte. Ook dat was toen nieuw voor Katwijk.harrie geeft duim

Harry was een harde werker. Hij wist het wethoudersschap te combineren met het directeurschap van De Wilbert – geen van beide eenvoudige functies. Hij startte zijn werkdag al vroeg op het gemeentehuis, ging in de loop van de ochtend naar de Wilbert om later ‘s middags terug te keren naar het gemeentehuis. Daarna wachtten hem ‘s avonds meestal nog politieke vergaderingen of andere verplichtingen.

Bij openingen of andere ceremonies kon je rekenen op zijn creatieve bijdrage of opvallende entree. Harry hield van feesten en kon zichtbaar genieten van aandacht. Hij was zeer geliefd: op zijn 60e verjaardag zong een groep van 60 Katwijkse vrouwen hem voor zijn woning aan de Zeeweg feestelijk toe.

Ook na zijn pensionering bleef hij actief, onder andere als bestuurder van de KOK en van de Bibliotheek. Hij bleef – weliswaar op afstand – de politiek en de partij volgen en was altijd present op de uitslagenavond van de verkiezingen. De viering van het 50-jarig jubileum van GemeenteBelangen is vanwege corona nu een jaar uitgesteld. GemeenteBelangen had dat graag samen met hem willen vieren. Maar dat zal nu niet zo zijn. GB en Katwijk zullen hem missen.

 

 

Harry van Mierlo

Harry van Mierlo 1936-2021

Minder VROEMMMM!!

Met mooi weer hoor je ze: de motorrijders die hun gashendel vroemopen draaien. En ook nog op hun motor een ‘sportieve’ uitlaat hebben gemonteerd. Ze laten zich horen op de boulevard, bij de Sandtlaanbrug en in de woonwijken. Het lijkt hen niet te deren dat ze overlast veroorzaken.

Voor de duidelijkheid: de meerderheid van de motorrijders maakt niet meer herrie dan personenauto’s. Maar een minderheid heeft een ‘sportieve’ uitlaat en draait graag de gashendel open, of ze nou stil staan of rijden.


Ze ergeren veel inwoners. GemeenteBelangen vroeg daarom al in 2017 aan de politie om de geluidsnormen te handhaven. Maar de commandant antwoordde dat dat geen prioriteit was. GemeenteBelangen hamerde daarna ieder jaar op controle maar de politie luisterde niet.


Tot februari dit jaar, in een vergadering van de raadscommissie voor veiligheid. Toen verraste de politiecommandant GB met de mededling dat hij apparatuur had gekocht om de geluidsnormen te handhaven. En twee BOA’s had gekregen met een specialisatie in geluidsopsporing.


Na jaren van aankaarten is de politie dus het belang gaan zien van handhaving. Zodra de politie de afspraken rond heeft met de officier van justitie over de manier van bekeuren, zal de politie beginnen. Dat is begin deze zomer.


Geluidsoverlast schaadt de gezondheid. Het verhoogt je bloeddruk en daarmee je kans op hart- en vaatziekten. GB wil daarom dat de gemeente ook andere bronnen van geluidsoverlast gaat aanpakken. Denk aan de 29.000 nachtvluchten van Schiphol.

Gelukkig heeft het college de minister gevraagd dat aantal flink te verminderen. Ook daar zit GB achterheen.

Huurkorting bij kleiner wonen

Een van de problemen op de woningmarkt is de doorstroming. Voornamelijk voor senioren die al jaren in hun huidige huurwoning wonen is het onaantrekkelijk om te verhuizen. Een eengezinswoning met tuin verruilen voor een klein appartement op vier hoog kan namelijk flink duurder uitvallen in de huurprijs. GemeenteBelangen vroeg een aantal maanden geleden bij behandeling van de woonagenda of het mogelijk was huurkorting toe te passen. Zodat huurders bij verhuizing naar een kleinere huurwoning nooit méér gaan betalen. Ophuurkorting kleinerwonen deze manier stimuleer je de doorstroming en komen er meer eengezinswoningen voor jonge gezinnen vrij in de sociale huursector.

In het antwoord op de vraag van GemeenteBelangen gaf de wethouder aan dat huurkorting door diverse wet- en regelgeving niet zo eenvoudig was als onze fractie dacht. Door de onmogelijkheden verdween het onderwerp huurkorting dan ook snel van tafel. Echter blijkt nu dat diverse andere gemeenten dit principe succesvol toepassen. De woningmarkt zit muurvast en iedere regeling die enigzins beweging op gang kan brengen is welkom. Tevens blijkt dat het voor woningcorporaties vaak een financieel gunstig effect heeft. Senioren die al jaren in hun eengezinswoning wonen betalen vaak een relatief lage huur. Wanneer zij de woning verlaten verhuurt de woningcorporatie de woning vaak weer tegen de nieuwe marktconform prijzen die een stuk hoger liggen dan het oude tarief. Ze lopen dus geen inkomsten mis door huurkorting toe te passen.

De woningcorporatie in Katwijk, Dunavie, heeft inmiddels wél een doorstroommakelaar ingezet om doorstroming te bevorderen. Huurders die graag willen verhuizen naar een kleinere woning kunnen extra ondersteuning krijgen van deze speciale makelaar. Huurkorting om te voorkomen dat huurders een hogere prijs voor een kleinere woning betalen is helaas nog geen onderdeel van deze ondersteuning. GemeenteBelangen hoopt dat de wethouder samen met Dunavie toch nog naar deze mogelijkheid gaat kijken. Want onze woningmarkt zit flink op slot

Geen voorrang voor reformatorische stichting

Onlangs werd bekend dat er aan de Van Lierestraat, naast de Julianabrug, hoogstwaarschijnlijk een woonzorgcomplex voor senioren wordt gebouwd. Daar is op het eerste gezicht natuurlijk niets op tegen. De woningnood is hoog en GemeenteBelangen wil graag bouwen om dit aan te pakken. Het probleem zit voor GemeenteBelangen in de voorkeur van het college. Het wil voorstellen om de reformatorische stichting De Morgenster automatisch deze locatie te gunnen, zonder eerst een openbare inschrijving te houden en andere belangstellenden een kans te geven.bethelkerk

De Morgenster is al jaren op zoek naar een geschikte locatie. Het bestuur wil een woonzorg voorziening op reformatorische grondslag realiseren. Het is namelijk van mening dat in de bestaande woonzorg voorzieningen de reformatorisch-christelijke levensstijl niet goed wordt gewaarborgd. GemeenteBelangen daarentegen vindt het hoog tijd voor woonzorg voorzieningen op algemene grondslag. Woonzorg die niet gebonden is aan geloofsovertuiging, afkomst of levenswijze maar toegankelijk voor alle Katwijkers. Vanuit dat oogpunt kan onze fractie zich niet vinden in de voorrangsbehandeling voor De Morgenster.

Het argument dat de stichting al een tijd op zoek is naar een geschikte locatie is voor GemeenteBelangen niet voldoende om de stichting voorrang te geven. Mochten er geen andere geïnteresseerden zijn, dan staan wij natuurlijk achter de gunning van deze locatie aan De Morgenster. GemeenteBelangen is dan ook niet tegen het initiatief van deze stichting. Maar wel tegen de manier waarop het college wil voorstellen deze reformatorische stichting automatisch voorrang te geven zonder eerst eventuele andere organisaties een kans te geven. Zodra dit voorstel in de gemeenteraad besproken wordt zal GemeenteBelangen daarom pleiten voor een openbare inschrijving. Waarbij alle geïnteresseerde initiatieven, bedrijven en andere belangstellende de kans krijgen een plan in te dienen voor deze locatie. Daarna kunnen we wat GemeenteBelangen betreft pas praten over de toewijzing van deze locatie. Wordt vervolgd.

Meer afval hergebruiken

We hergebruiken maar de helft van ons afval en verbranden de andere helft. Dat is duur en belast onze leefomgeving. De landelijke overheid wil dat gemeenten het restafval drastisch terugdringen. Het college gaat daarom het afval anders inzamelen. Afgelopen week stemde de gemeenteraad over een voorstel. Het krijgt nog verdere uitwerking en wordt pas in 2023 ingevoerd.

Recyle Afval scheiden


GemeenteBelangen is blij dat er nu éindelijk volmelders komen in de ondergrondse containers van de milieuparkjes. Al in 2017 diende GB hiervoor een voorstel in. Regelmatig zie je papier- en PMD bakken die overvol zijn en afval dat naast de containers ligt. Als de gemeente wil dat inwoners hun afval beter scheiden, moet ze dat beter faciliteren. Dankzij de volmelders worden containers straks op tijd geleegd en zijn overvolle bakken verleden tijd. Op verzoek van GemeenteBelangen gaat de wethouder hiermee meer vaart te maken.


Recyle afval bak 1Het college voert in 2023 een financiële prikkel in om inwoners te stimuleren beter te scheiden. Je betaalt straks een vast tarief afvalstoffenheffing dat lager ligt dan het huidige tarief, maar daarnaast betaal je per aangeboden bak of zak restafval een bedrag. Hoe hoog je afvalstoffenheffing dan in totaal uitpakt, hangt af van je hoeveelheid restafval. Slecht scheiden betekent: meer restafval en een hogere aanslag voor de afvalstoffenheffing.
In de restafvalbak wordt door de gemiddelde Katwijker nog steeds teveel ander afval gegooid: 80 kilo is GFT afval en 30 kilo PMD. Van een gehele afvalbak is maar 15% echt restafval. Als de inwoners beter sorteren, kan de gemeente veel meer GFT en PMD verkopen. Dan heeft ze ook een stuk minder verbrandingskosten. Met dat voordeel kan ze de afvalstoffenheffing verlagen. Gemeentes moeten dat voordeel namelijk doorgeven aan de inwoners.


Recyle afval bak 2GemeenteBelangen stelde met een motie voor dat inwoners met luiers, medisch afval en ander incontinentiemateriaal niet de dupe mogen worden van het diftar-systeem. Dit onvrijwillige afval moet gratis ingeleverd kunnen worden. De wethouder nam het verzoek van GB over en gaat hiermee aan de slag. Daarin komt ook aandacht voor inwoners met een laag inkomen, senioren en kleine afvalzakken.


De gemeente biedt bewoners van laagbouw straks de keus tussen een extra rolcontainer voor papier of PMD. Ze behoudt de ondergrondse containers voor GFT en restafval en komt met een app die beter informeert over afval scheiden. GB wil daarnaast dat de wethouder de vorderingen bijhoudt van de techniek van het scheiden van PMD uit restafval. Momenteel halen nascheidingsinstallaties maximaal de helft van het PMD uit het restafval. Maar zodra deze technieken verbeteren, kan nascheiden een goede mogelijkheid zijn. Dan moeten de inwoners wel hun keukenafval goed blijven sorteren. Want anders moet de afvalstoffenheffing weer omhoog.

Blij met budget voor skatepark

GemeenteBelangen was in december de enige partij die tijdens de algemene beschouwingen de wethouder vroeg om budget vrij te maken voor een nieuw skatepark bij Scum. Er liggen prachtige tekeningen klaar met ontwerpen voor dit nieuwe skatepark. Ontworpen voor én door jongeren. GemeenteBelangen zag ruimte om binnen het speelbeleid budget vrij te maken voor dit initiatief en spoorde de wethouder aan hier naar te kijken. Met succes! Het college heeft aangegeven €420.000 euro beschikbaar te stellen, waarvan een deel als voorbereidingskrediet en een deel als uitvoeringskrediet.

impressie skatepark


GemeenteBelangen pleit al jaren voor meer voorzieningen voor jongeren. Denk aan een ruimer beleid voor festivals en evenementen en uitgaansgelegenheden voor jongeren tussen de 12 – 18 jaar.

Daarnaast vindt GemeenteBelangen het belangrijk dat jongeren hier zélf een stem in hebben. Zodat er initiatieven ontstaan die jongeren daadwerkelijk aanspreken. Het plan van het nieuwe skatepark bij Scum past perfect in dit plaatje. Jongeren, ouders en professionals hebben samen een plan geschreven waarmee ze bij de gemeente aanklopten. Het plan vraagt meer budget dan de gemeente nu beschikbaar stelt.

De initiatiefnemers zijn met verschillende acties dan ook hard aan het werk het resterende budget bij elkaar te krijgen. Eerder ontstond in de Dorpsweide in Valkenburg een prachtige sportspeeltuin volgens een zelfde concept.

Op initiatief van de inwoners, een gedeeltelijke financiering van de gemeente & met veel samenwerking en enthousiasme gerealiseerd. GemeenteBelangen hoopt dat er meer van dit soort samenwerkingen tussen inwoners en de gemeente gerealiseerd kunnen worden. Dan krijgen we écht een Katwijk voor en door inwoners.

Groen bebouwen om groen te kopen?

Het lijkt een raar statement, maar wethouder Mostert was afgelopen donderdag bloedserieus toen hij dit zei. Tijdens deze commissievergadering besprak de gemeenteraad de nota van uitgangspunt voor het Valkenburgsemeer. GemeenteBelangen gaf tijdens deze vergadering aan een wijzigingsvoorstel te willen indienen om de voorgestelde bebouwing aan de noordoost kant van het meer uit de nota te halen. Het vooruitzicht is dat er aan het Valkenburgse Meer een aantal buitensporig dure villa’s gebouwd zullen worden. GemeenteBelangen wil tempo maken met bouwen op locatie Valkenhorst, maar een aantal dure woningen bouwen die enkel beschikbaar zijn voor de elite bovenop dit stukje groen is voor ons onbespreekbaar. Dure villas valkenburgse meer

Het gebied van het Valkenburgse Meer is bedoeld als groene buffer en rustige oase in de hectiek van de drukke randstad. Een plek om te genieten van de natuur en te recreëren op en rond het meer. Dure villa’s op de rand van het meer passen daar volgens GemeenteBelangen niet bij. Evenals de mogelijke plaatsing van windmolens aan de rand van het meer. GemeenteBelangen is niet tegen windmolens en andere vormen van energieopwekking, maar wij vinden het Valkenburgse meer geen passende plek. Onze fractie ziet deze plek als uitvalsbasis voor recreatie, rust en om te kunnen genieten van de natuur en het meer. Windmolens passen daar niet bij. Ook de gezondheidsrisico’s van o.a. laagfrequent geluid van deze windmolens baren ons zorgen.

De wethouder had hier een geheel eigen visie op. Als groene duurzame partij zou je voor windmolens moeten pleiten. En de bouw van de woningen aan het meer moet gaan bijdragen aan de verdiencapaciteit van het gebied. De winst die dit oplevert kan vervolgens ingezet worden om weer groen en natuur voor aanleggen. Ja U hoort het goed, we gaan eerst groen volbouwen om ergens anders groen aan te leggen. Voor GemeenteBelangen is dit onbespreekbaar. Waar gebouwd wordt is de natuur voor altijd verdwenen en vooralsnog weten we niet in hoeverre en óf we ooit een net zo mooi stukje natuur terug krijgen. Voor GemeenteBelangen is dit te vergelijken met de plannen voor de Kwakelwei, ook daar past ons inziens geen bebouwing. Ook niet als verdienmodel om een kleiner parkje aan te kunnen leggen.

GemeenteBelangen zal het wijzigingsvoorstel de komende raadsvergadering dan ook zeker in gaan dienen. Wij zijn benieuwd welke partijen uiteindelijk voor een groen Valkenburgse Meer kiezen en voor welke partijen bouwen ten koste van alles mag gaan.

Cultuur in alle dorpskernen

Afgelopen week bereikte het dossier cultuurbedrijf een nieuw hoogtepunt. De gemeenteraad vergaderde over welke locatievariant voor het cultuurbedrijf uitgewerkt dient te worden. GemeenteBelangen is voor voorzieningen in alle kernen van onze gemeente. Wij verkiezen daarom al langer verschillende kleine vestigingen (decentraal) boven één grote vestiging (centraal) voor de bibliotheek, muziekschool en K&O. Voorgaande jaren waren er in de gemeenteraad weinig partijen voorstander van een decentrale uitwerking, maar dit keer was er een meerderheid.

Burgt Rijnsburg
In de decentrale variant stelt het college een drietal locaties voor om uit te werken. Het Emmaplein in Katwijk, het Dorpshuis in Valkenburg en De Burgt in Rijnsburg.
De huidige bibliotheek in de Hoornes zou hiermee komen te vervallen. Dit was voor GemeenteBelangen onwenselijk. Want als het gaat om voorzieningen in elke kern hoort ook de Hoornes een plek te hebben voor ontmoeten, educatie en activiteiten. Samen met CDA, Durf en VVD diende GemeenteBelangen daarom een wijzigingsvoorstel in om ook aan de slag te gaan met een toekomstbestendige bibliotheekfunctie voor Hoornes-Rijnsoever en dit te koppelen aan het nieuw te realiseren wijkgebouw voor deze buurt.


Tijdens de vergadering heeft GemeenteBelangen wel haar zorgen geuit over De Burgt. Momenteel wordt een deel van de ruimtes gehuurd door commerciële partijen. Deze zullen moeten wijken wanneer het cultuurbedrijf zich hier vestigt. Echter ziet GemeenteBelangen dat deze bedrijven ook een meerwaarde hebben voor Rijnsburg. Wij vroegen daarom nogmaals aan de wethouder om zorgvuldig te kijken naar zoveel mogelijk samenwerking met de huidige huurders van de Burgt. Daarnaast ziet GemeenteBelangen in de uitwerking graag mee genomen dat er goed wordt gekeken of er extra ruimte te creëren is door De Burgt anders in te delen, ruimtes te delen of meer te verbouwen, zodat huidige huurders kunnen blijven zitten.


Als laatste punt ziet GemeenteBelangen in de uitwerking van het cultuurbedrijf graag meegenomen dat er wordt gedacht aan het organiseren van activiteiten in kernen die straks géén locatie van het cultuurbedrijf hebben maar wel een gemeenschapshuis, zoals Katwijk aan de Rijn. Eerder werd aangegeven door het college, "dat dat zou kunnen", maar GB ziet graag de daad bij het woord gevoegd. Het zou mooi zijn om in de kernen die een locatie missen wel partnerlocaties te benoemen om activiteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld bij de Roskam in Katwijk aan de Rijn.

De wethouder zei toe het punt van GemeenteBelangen mee te nemen in de uitwerking. Hiermee is dit dossier nog niet ten einde, wordt vervolgd.

Niet bezuinigen op onderwijsondersteuning

Tijdens de coronacrisis heeft het onderwijs innovatie, kracht en flexibiliteit getoond. In rap tempo werd overgeschakeld naar digitaal onderwijs. Voor sommige leerlingen een uitkomst, voor andere een gemis. Het is dan ook niet uitgesloten dat er straks extra ondersteuning nodig is voor sommige leerlingen. GemeenteBelangen diende tijdens de Algemene Beschouwing daarom een wijzigingsvoorstel in om de voorgestelde bezuinigingen in het onderwijs niet ten koste te laten gaan van leerlingen en ondersteuning.

Onderwijs


Het college stelde namelijk voor €150.000,- te bezuinigen binnen het onderwijs. Echter was niet gespecificeerd wáár deze bezuinigingen daadwerkelijk terecht gingen komen. Dit baarde GemeenteBelangen zorgen. Wij pleitten al langere tijd voor een inclusief onderwijssysteem waarbij kinderen met en zonder beperking zoveel mogelijk naar een school in de buurt kunnen. Bezuinigingen passen daar niet bij.

Het wijzigingsvoorstel van GemeenteBelangen werd door een grote meerderheid van de gemeenteraad gesteund, PvdA en D'66 dienden het mede in. Daardoor zijn we ervan verzekerd dat er geen bezuinigingen plaats zullen vinden binnen de ondersteuning in het onderwijs.

Zeker gezien het feit dat we afgelopen week weer hebben moeten overschakelen naar digitaal onderwijs is GemeenteBelangen zeer blij met de aanname van ons voorstel.

AB 2020 : Samen voor elkaar

Het was een bijzonder jaar. Het jaar waarin GemeenteBelangen zijn vijftigjarig jubileum zou vieren werd overschaduwd door de enorme impact van de coronacrisis. Onze (klein)kinderen zullen later bij geschiedenisles leren over de coronacrisis in 2020. Over ons zorgpersoneel wat onder druk presteerde, bedrijven die om dreigden te vallen & toenemende armoede en eenzaamheid. Extra cru is het daarom dat we nu een stevig pakket aan bezuinigingsmaatregelen moeten bespreken. GemeenteBelangen had in deze tijd graag een andere boodschap gebracht, want bovenop alle effecten van de coronacrisis zullen ook deze bezuinigingen niet onopgemerkt blijven bij onze inwoners.

2020 AB Afbeelding GemeenteBelangen


Zorgen moet je doen, niet maken
Allereerst heeft GB zorgen om de zorg. Onderwijs, zorg en ondersteuning komen ondanks deze crisistijd niet ongeschonden door de bezuinigingen. Alle hebben het afgelopen jaar flexibiliteit, innovatie en kracht getoond. Zo schakelde het onderwijs in rap tempo over naar digitaal lesgeven. De kans bestaat dat hierdoor achterstanden zijn opgelopen en er straks extra ondersteuning nodig is. GemeenteBelangen pleit daarnaast voor een inclusief onderwijssysteem waarbij leerlingen met en zonder beperking zoveel mogelijk naar een school in de buurt kunnen. Toch wordt er €150.000,- bezuinigd in het onderwijs. GB wil dit besluit laten wijzigen zodat dit in ieder geval niet ten koste gaat van de leerlingen en ondersteuning.

Door de coronacrisis worden ook mantelzorgers extra belast, meer mensen raken werkloos en armoede dreigt. Dat er juist nu wordt gekozen om op het mantelzorgcompliment en de inkomensafhankelijke toeslag te bezuinigen is onbegrijpelijk. Het college wil inzetten op meer ondersteuning vanuit het eigen netwerk, maar bezuinigt anderzijds op het mantelzorgcompliment. Tuurlijk is dit compliment niet de drijfveer en staat het niet in verhouding met de inzet. Maar zolang er geen waardig alternatief is wil GemeenteBelangen hier niet op bezuinigen. Om deze waarderingsbijdrage voor onze mantelzorgers te behouden dient GemeenteBelangen een verzoek tot wijziging van het besluit in.

Tevens kan GemeenteBelangen moeilijk begrip op brengen voor de bezuiniging op de inkomenstoeslag. Zonder deze toeslag dreigt meer armoede. Gezien de huidige crisis, stijgende werkloosheid en uitkeringen vindt GB de timing van deze bezuiniging ongepast.GB wil inzetten op preventieve, zinnige en kwalitatief goede zorg. De zorg dreigt onbetaalbaar te worden en is er weinig grip op de kosten. Er ontbreken kaders voor de duur, zwaarte en hoeveelheid zorg die zorgaanbieders leveren. Dit resulteert in torenhoge rekeningen voor de gemeente en langdurige zorgtrajecten voor inwoners die niet altijd effectief zijn. Met voldoende preventieprogramma’s, duidelijkere kaders voor zorgaanbieders en bovenal samenwerking moeten zorgtrajecten sneller, korter en effectiever worden ingericht. Gelukkig zet het college daar op in en wordt er geïnvesteerd in preventiezorg.

Inwoners onnodig lang in intensieve zorgtrajecten houden om enkel de rekening te verhogen is onacceptabel. Goede preventie brengt een stukje grip. Echter moeten we ervoor waken dat er teveel wordt afgeschaald. Specialistische begeleiding moet beschikbaar blijven voor hen die het nodig hebben. Bij het voorkomen van zware jeugdhulptrajecten kan preventie de sleutel zijn. De onderliggende oorzaak van jeugdhulp problematiek ligt regelmatig bij prestatiedruk, opgroeien in een probleemgezin of vechtscheiding. Dát kunnen we aan de voorkant aanpakken in samenwerking met scholen, sportclubs en welzijnswerk.

Interne kosten verlagen
GemeenteBelangen is geen voorstander van het verhogen van de OZB, eerst dienen alle andere mogelijkheden te worden onderzocht voordat deze belasting wordt verhoogd. Helaas zal deze verhoging niet geheel onafwendbaar zijn gezien de bezuinigingsopgave.

GemeenteBelangen ziet wel mogelijkheden om deze belastingverhoging voor onze inwoners te temperen. Vorig jaar stelde GemeenteBelangen al voor om een forfaitaire regeling voor toeristenbelasting in te voeren. In den lande heel normaal, een extra inkomstenbron voor de gemeente zonder dat onze eigen inwoners de dupe worden. Maar ondanks de toezegging van de wethouder vorig jaar staat deze regeling nog steeds niet in het voorstel! Over de nieuwe toezegging is GemeenteBelangen sceptisch, evenals over het standpunt dat een verhoging van de toeristenbelasting slecht is voor de sector. Het levert de gemeente een behoorlijk centje op dat niet door onze eigen inwoners wordt betaald. Daarnaast denkt GemeenteBelangen dat niemand zijn vakantie laat schieten op twee tientjes toeristenbelasting, dus ook voor de sector levert dit geen strop op.

Wat betreft de ambtelijke organisatie is het momenteel lastig daarop te bezuinigen. Deels is dat te wijten aan de gemeenteraad zelf. We stellen hoge ambities, wat natuurlijk goed is. Maar daarnaast vliegen de onderzoeksvragen, Artikel 41 vragen & andere verzoeken de organisatie om de oren. Regelmatig lijkt het hierbij vooral te gaan om profilering van een politieke partij zonder daadwerkelijk doel of vervolg. GemeenteBelangen is van mening dat de gemeenteraad hier zelf de handschoen kan oppakken. Door nu deze, soms onnodige,druk op de organisatie te verminderen kan er later wellicht bezuinigd worden. Toch ziet GB nu ookal de mogelijkheid om deels alsvast te bezuinigen op de personeelskosten. Dit is verwerkt in een voorstel wat GB met andere partijen heeft ingediend.

Ook de kostendekkendheid van lokale heffingen is voor GB een terugkerend issue. Havengeld, grafrecht en andere leges lijken maar voor 36% kostendekkend te zijn. Voorgesteld wordt om de tarieven te verhogen, maar GemeenteBelangen denkt dat de tijdsbesteding van ambtenaren hieraan ook efficiënter kan. De wethouder gaf aan dat dit lastig is, maar zal hier desondanks kritisch naar kijken.

Groen doen
GemeenteBelangen gaat al jaren voor een groener Katwijk. Dit jaar heeft dat geresulteerd in een ambitieus groenbeleidsplan van onze wethouder waarin de groene ambities voor Katwijk staan. Daarnaast kon er tot vreugde van GemeenteBelangen eindelijk een natuuronvriendelijk dossier gesloten worden, de verlengde Westerbaan. In plaats van een autoweg dwars door de duinen wordt er nu een duurzaam voet-, fiets- en ruiterpad aangelegd. GemeenteBelangen gaat voor meer veiligheid, verbindingen en voorzieningen voor fietsers en voetgangers en natuurlijk het liefst in combinatie met groen! Dat er niet op groen wordt bezuinigd maar wel extra inkomsten worden gegeneerd uit het auto parkeren ziet GemeenteBelangen positief.

In de bezuinigingen wordt voorgesteld Panbos te verkopen aan Dunea. Groen van de hand doen ligt ver van onze ambities maar gezien de plannen zal dit geen nadelige gevolgen hebben voor groenbeleving in onze gemeente. Het gebied zal vrij toegankelijk worden en worden verbonden met omliggend groen. Meer toegankelijke groene recreatieruimte is voor GemeenteBelangen natuurlijk geen probleem. Wij staan voor meer groen!

Oneerlijke honden
Ook aan onze viervoeters wordt gedacht. Eerder zorgde GemeenteBelangen voor een extra hondenveldje in Rijnsburg en dit jaar voor het behoud van het hondenveldje aan de Valkenburgerweg. De hondenbelasting is echter nog steeds een doorn in ons oog. Niet alle hondeneigenaren betalen dus is het een oneerlijke belasting. Het liefst schaft GemeenteBelangen deze daarom af. Iedereen betaalt of niemand. Afschaffen tijdens bezuinigingen is echter geen optie. Daarom verzoekt GemeenteBelangen deze belasting nu eens eerlijk te gaan innen.

Jongeren
In ons verkiezingsprogramma stond niet voor niets meer uitgaansgelegenheden voor jongeren van 12-18 jaar, jongerencentra versterken en speelvoorzieningen juist ook voor oudere jeugd toegankelijk maken. Indirect worden overlast, probleem jongeren en openbaar alcoholgebruik wellicht deels veroorzaakt doordat er geen bal te doen is in Katwijk.

De nieuwbouwplannen voor het skatepark bij Scum zijn een mooi voorbeeld van hoe GemeenteBelangen voorzieningen voor jongeren graag ziet. Ontworpen vanuit de jongeren zelf, openbaar toegankelijk en voor een brede leeftijdscategorie. GemeenteBelangen hoopt dat ondanks de bezuinigingen er een bijdrage geleverd kan worden. Het zou mooi zijn als dergelijke initiatieven met middelen vanuit de gemeente, particulieren en fondsen in deze tijd toch gerealiseerd kunnen worden, zoals de sportspeeltuin in de Dorpsweide.

Toch zit er ook een bezuiniging op jongerenwerk. Er zal voor een deel bezuinigd worden op vrijwilligerskosten. Dat klinkt heftig, maar dankzij de nieuwe subsidie werkwijze hoeft dit niet te betekenen dat bepaalde ambities stoppen. Daarnaast zullen we ook bij jongerenwerk inzetten op preventie en effectiviteit. Dat stelt GemeenteBelangen enigszins gerust in deze bezuiniging. Toch is deze geruststelling niet voldoende om volledig met deze bezuiniging in te stemmen. Daarom is ook dit meegenomen in een wijzigingsvoorstel. 

Samen
GemeenteBelangen ziet dat de kracht van samen belangrijker is dan ooit.
Deze crisistijd, de bezuinigingsronde en alle impact die daarbij komt kijken vraagt om er samen voor elkaar te zijn, om het sámen voor elkaar te krijgen. Daarom moeten sociale voorzieningen en ondersteuning zoveel mogelijk gespaard blijven en zoekt GemeenteBelangen elders financiële ruimte. Samen voor elkaar.

Samen met diverse andere partijen heeft GemeenteBelangen daarom een voorstel ingediend om de diverse voorgestelde bezuinigingen op het sociaal domein te schrappen. Zo willen wij niet bezuinigingen op de bijzondere bijstand, het jongerenwerk, mantelzorgcompliment, de regiotaxi en het PGB. Voorgesteld hebben wij om deze kosten te dekken met extra bezuinigingen op onder andere de gemeentelijke personeelskosten, beheer van het vastgoed & versobering van wegenonderhoud. Ook voor GemeenteBelangen gaan mensen boven stenen. We zijn blij dat dit voorstel met een meerderheid is aangenomen in de raad, juist in deze tijden van crisis. We moeten als gemeente de kwetsbare inwoners ook in tijden van bezuinigingen blijven ondersteunen.

lees hier de tekst van het amendement  

Betaalbare woningen betaalbaar houden

De woningnood is hoog en de huizenprijzen rijzen de pan uit. Er wordt regelmatig gezegd dat we moeten bouwen voor de verpleegkundige, de timmerman en de lerares. Want betaalbare koopwoningen zijn enorm schaars. Maar worden ze dan eindelijk gebouwd zijn deze woningen vaak na één keer doorverkopen alweer onbetaalbaar voor starters en mensen met een laag of gemiddeld inkomen.

Betaalbare woningen
Om dit te voorkomen kan de gemeente regels opstellen in het zogeheten doelgroepenbeleid. Dit beleid is primair bedoeld om woningen voor langere tijd beschikbaar te houden voor een bepaalde doelgroep. Zo blijven sociale huurwoningen voor 30 jaar beschikbaar voor de daarvoor gereserveerde doelgroep en middel dure huurwoningen voor 20 jaar. Vervolgens stelt het college voor om bij sociale en middeldure koopwoningen een termijn van één jaar te hanteren. Daarna mag de woning gewoon ver boven de originele prijs verkocht worden en is de woning wederom niet meer beschikbaar voor de oorspronkelijke doelgroep: starters, jonge gezinnen en andere mensen met een gemiddeld inkomen. Opkopers en doorverkopers zullen met een termijn van een jaar niet aan banden worden gelegd. Nu we dit eindelijk kunnen vastleggen in een beleid vindt GB de termijn van één jaar echt te kort.

GemeenteBelangen zal daarom bij het besluit een amendement indienen om het termijn op te rekken naar minimaal 10 jaar. Men mag binnen deze termijn uiteraard wel de woning doorverkopen, maar niet tegen woekerprijzen met tonnen winst zoals momenteel regelmatig gebeurd. Volgens GB moeten we dit juist nu vastleggen omdat er de komende jaren zo'n 7500 nieuwbouw woningen bij gaan komen in Katwijk. Wij willen niet dat deze nieuwe woningen na één jaar weer onbereikbaar zijn voor de gemiddelde Katwijker.

Het college vindt het moeilijk en ingewikkeld dit amendement uit te voeren en raadt het daarom af. Het stelt voor om later met twee andere beleidsstukken te komen, een anti-speculatie beleid en een zelfbewoningsplicht, en het daarmee te regelen. Maar wanneer is later? En wat als deze beleidsstukken ook “moeilijk” of “ingewikkeld “ zijn? Dan zijn we deze woningen wederom kwijt voor de doelgroep.

GemeenteBelangen vindt daarom dat dit het moment is om het vast te leggen. De toekomstige beleidsstukken van het college kunnen de handhaving en uitvoering altijd vereenvoudigen of versterken. Maar nu de termijn op één jaar laten staan is niet verantwoord, dan zijn we tegen de tijd dat het college met ander beleid komt alweer vele woningen kwijt. GB wil Katwijk betaalbaar houden voor iedereen.

 

NOTE: Gemeente Noordwijk heeft een zelfde verordening opgesteld (zie artikel 4.2): 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Noordwijk/CVDR620931.html 

Veiligheid en doorstroming bij Binnensluis.

De gemeenteraad stemde recent over de motie om de binnensluis te openen voor tweerichtingsverkeer. Een vijftal partijen diende deze motie tegen willens en wetens in. GemeenteBelangen begrijpt dat de huidige verkeersmaatregelen voor inwoners, ondernemers en bezorgers nadelige gevolgen kunnen hebben en dat dit de nodige irritaties oproept. Maar het zomaar opheffen hiervan heeft rigoureuze gevolgen. Hulpdiensten, verkeersexperts en het college riepen de gemeenteraad op om niet in te stemmen met de motie. Als gemeenteraad kun je het oordeel van het college uiteraard naast je neer leggen. Maar GemeenteBelangen vindt dat het negatieve advies van de verkeersexperts, fietsersbond en hulpdiensten serieus genomen moet worden.

binnensluis


Experts zeggen nee
Het lijkt wellicht eenvoudig, slagboom open en klaar. Zo simpel ligt het niet. De motie vraagt om de binnensluis voor een pilotperiode van twee weken te openen voor tweerichtingsverkeer. De verwachting is dat er vervolgens 16.000 auto’s per dag over de binnensluis zullen rijden. Dit is gebaseerd op tellingen van afgelopen jaar, waarbij per dag 15.000 auto’s over de Julianabrug reden en 7800 over de binnensluis. De Julianabrug kon deze aantallen aan, de binnensluis hoogst waarschijnlijk niet. Dit zal zorgen voor files, opstoppingen en nog meer overlast. Hulpdiensten kunnen hierin verstrikt raken, waardoor ze vele malen later aankomen bij meldingen. Ook zal de brandweerkazerne zijn roosters aan moeten gaan passen, omdat men straks wellicht niet op tijd de kazerne kan bereiken door geblokkeerde wegen rond de binnensluis. Daarnaast waarschuwde ook de fietsersbond voor riskante situaties voor fietsers, moet Arriva overwegen zijn buslijnen aan te passen en zal de stikstof depositie stijgen. Maar die stikstof komt nu wel ergens anders terecht met al dat omrijden, zou u denken. Dat klopt, maar rond het gebied van de binnensluis gelden strikte regels. één telefoontje van de provincie over een te hoge stikstof depositie en de slagboom moet direct weer dicht.


Duur grapje
De huidige verkeerssituatie is vervelend. Maar de mogelijke gevolgen voor de hulpdiensten, mening van de verkeersexperts en het zevental pagina’s van het college met de oproep om de huidige maatregelen niet aan te passen hebben GemeenteBelangen doen besluiten niet in te stemmen met deze motie. Het aanpassen van de maatregelen kost daarnaast tienduizend euro, het wordt helemaal een duur grapje als het inderdaad mis blijkt te gaan. Dan lopen de kosten op naar bijna twintigduizend euro. Desondanks stemde genoeg raadsleden voor de motie. Laten we voor de verkeersveiligheid, hulpdiensten en inwoners hopen dat de deskundige er naast zitten.

Auto’s van de (Wester)baan

Dit jaar viert GemeenteBelangen haar 50 jarig bestaan. Bijna net zo lang strijden wij tegen de snelweg door de duinen. Met succes! Al zo lang iedereen zich kan herinneren zou “de verlengde Westerbaan” de Cantineweg verbinden naar het sportpark Nieuw Zuid. Er was zelfs ooit al een tankstation gebouwd die aan deze nieuwe weg zou komen.

De afgelopen tientallen jaren hielden wethouders van andere partijen de plannen voor deze duin-snelweg in stand. Dus bleef GemeenteBelangen continu strijden. Auto’s door een duingebied gaat te ver. Daarnaast wil GB al jaren meer voorzieningen én veiligheid voor fietsers en voetgangers. Daar past deze autoweg niet in. Nu er eindelijk een GB wethouder aan de knoppen draait in dit dossier is de snelweg voor auto’s van de baan. In plaats daarvan begint binnenkort de aanleg van een duurzaam fietspad. Dit fietspad zorgt voor een directe fietsverbinding van Leiden naar de kust van Katwijk aan Zee. Naast het fietspad komt een schelpenpad voor wandelaars. Ook zullen ruiters deze duinroute straks kunnen gebruiken. Als alles mee zit zal de wethouder dit fietspad eind februari openen.

PB fietspad westerbaan naar nieuw zuid impressie

Een wethouder met groen én mobiliteit in zijn portefeuille werpt dus zijn vruchten af. Geen autoweg door de duinen, maar een mooie groene recreatie route voor fietsers, voetgangers en ruiters. GemeenteBelangen is blij met deze kroon op jarenlange strijd. Hiermee Is Katwijk weer een stapje dichter bij een groene leefomgeving waar de aandacht vooral gaat naar voetgangers en fietsers en de auto ondergeschikt is.


In onze strijd hebben we niet alleen serieuze berichten gemaakt, maar ook met spot ons doel te willen bereiken: https://www.gbkatwijk.nl/blogs/965-het-sprookje-van-de-westerbaan

 

 

PB fietspad westerbaan naar nieuw zuid case closed v3

 

 

Nieuw Valkenburg heeft het (bijna) allemaal

Twee weken geleden werd de samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling op voormalig vliegkamp Valkenburg getekend. De eerste stap richting éindelijk actie, bouwen! De volgende mijlpaal staat op de agenda, het stedenbouwkundig raamwerk. Een ingewikkelde term voor een beschrijving en visualisering op hoofdlijnen van het nieuw te bouwen dorp. De gemeenteraad geeft zijn visie over dit raamwerk, met uiteraard de nodige aandachtspunten. Één punt viel ons direct weer op. Na twee toezeggingen richting GemeenteBelangen van wethouder Mostert om hondenveldjes mee te nemen in dit nieuwe dorp is er geen veldje te bekennen..

Een hondenveldje is uiteraard niet ons enige aandachtspunt voor dit nieuwe dorp. De praktijk leert echter wel dat als we het nú niet meenemen, het er nooit meer komt. Wijken worden vol gebouwd en beschikbare ruimte steeds beperkter. Projectlocatie Valkenburg telt straks 5600 woningen. Waar volgens het gemiddelde straks pakweg 700 honden zullen wonen. Een uitrenveldje zal dus niet misstaan. Inwoners betalen immers hondenbelasting. De hondenvoorzieningen moeten dan ook toereikend zijn in iedere wijk vindt GemeenteBelangen.

PLV stedenbouwkundigraamwerk

De wethouder vroeg zich afgelopen week echter af waarom hij tweemaal had toegezegd zich te buigen over het fenomeen hondenveldje. Voor speeltuinen geldt een norm, per zoveel vierkante meter en/of inwoners moet er een bepaalde oppervlakte aan speelgelegenheid zijn. GemeenteBelangen wil deze norm ook voor hondenveldjes. Zodat er in de toekomst geen discussie meer over bestaat. De wethouder was van mening dat dit niet tot de prioriteiten behoord, tijd is beperkt en capaciteit om iemand een eenvoudige berekening te laten maken zegt hij niet te hebben. Einde van de hondenveldjes? Zeker niet, GemeenteBelangen zal blijven hameren op dit punt.

Daarnaast zijn er natuurlijk tal van aandachtspunten die GemeenteBelangen heeft voor dit nieuwe dorp. Veel zien we gelukkig wél terug in de plannen en in de ambitie van de wethouder. Als groene partij zijn wij blij dat er ruimte is gemaakt voor veel openbaar en vooral beleefbaar groen waar plaats is voor spelen, gebruiken en ontmoeten. Daarnaast wordt het gebied omringt door natuur en recreatiegebieden, zoals de Mient Kooltuin, het Valkenburgse meer en natuurlijk Lentevreugd. Aan de historie van het gebied wordt ook gedacht. Het oude krekenstelsel wordt in ere hersteld en op de verschillende historische vindplaatsen worden geen huizen gebouwd, maar verrijzen verschillende parken.

De auto is ondergeschikt, voorzieningen in elke kern en vooral een duurzame betaalbare groene wijk waar juist ook onze eigen woningzoekende straks een thuis kunnen vinden.

GemeenteBelangen tikt Abraham aan

Het begon allemaal op een voorjaarsdag aan de boulevard in 1970. Een groepje ontevreden Katwijkers is klaar voor vernieuwing, verandering & openheid binnen de Katwijkse politiek. GemeenteBelangen was geboren. Dit jaar vieren wij ons 50 jarig jubileum. Door de huidige coronacrisis niet groots en meeslepend, maar desondanks verdient deze mijlpaal zijn aandacht. GB 50 jaar

Onze inwoners beter betrekken, meer woningen bouwen voor jonge starters en uitbreiding van horeca en evenementenbeleid. Het lijken actuele standpunten, maar na een duik in de archieven strijdt GemeenteBelangen hier al tientallen jaren voor! Dat politiek een kwestie van de lange adem is blijkt uit een van onze allereerste standpunten uit 1970, zondag openstelling van het zwembad. In 2008 krijgen wij éindelijk een meerderheid hiervoor en wordt dit gerealiseerd. Onze strijd is divers om ons doel te bereiken. Zo startte GemeenteBelangen eens een handtekeningenactie op onder inwoners voor het realiseren van een gemengde woonzorgvoorziening, tuigde we in de jaren ’90 een financiële actie op om te proberen jongerenorganisatie JAC te redden en stapte we in 2005 zelfs uit de coalitie toen bleek dat de rest niet mee wilde werken aan onze standpunten voor o.a. de uitbreiding van uitgaansgelegenheden voor jongeren. In de afgelopen vijftig jaar heeft GemeenteBelangen afwisselend termijnen van oppositie en coalitie gekend. Een viertal wethouders heeft aan het bestuurlijke roer gestaan in een college namens onze partij. En waar het zwemmen op zondag sinds ons voorstel zo'n 38 jaar op zich heeft moeten laten wachten, gaan we ook nu door tot al onze standpunten éindelijk een meerderheid hebben in de Katwijkse gemeenteraad.

De uitbreiding van uitgaansgelegenheden voor jongeren is er namelijk ook nog steeds niet. Het doolhof van bureaucratische rompslomp dat we in 1970 al ten einde wilde brengen heeft nog steeds de aandacht. En al onze andere standpunten verdienen minstens zoveel inzet, aandacht én net zo'n lange adem. Een groener Katwijk, meer aandacht voor fietsers en voetgangers, inclusief onderwijs. Woningen bouwen voor ónze jongeren, ouderen en alle andere Katwijkers zodat zij ook eindelijk een passende betaalbare woning kunnen vinden binnen onze gemeente, allemaal dingen waar GemeenteBelangen ook de komende jaren met passie voor strijdt. Zonder strijdt geen overwinning.

Mocht je graag meedenken, willen bijdragen aan een betere versie van Katwijk ben je natuurlijk altijd van harte welkom om je voor de volgende 50 jaar aan te sluiten bij onze strijdt. Vul het formulier in en we nemen snel contact met je op


Wij proosten in ieder geval op 50 jaar GemeenteBelangen.

Verbeteren strand- en zwemveiligheid

Animatiebord muiEen verkoelende duik in de Noordzee bracht vorige week menig zwemmer in de problemen. De reddingsbrigade had het druk, waarschuwingsvlaggen wapperde & boeien moesten ons waarschuwen voor muien. Er kwam zelfs een NL alert aan te pas om zwemmers uit de zee te houden. Desondanks lijkt dit niet voldoende om noodsituaties te voorkomen. GemeenteBelangen vroeg burgemeester en wethouders daarom hoe wij de strand- en zwemveiligheid in Katwijk kunnen vergroten. De reddingsbrigade draait op vrijwilligers. Met de beschikbare middelen en mensen doen zij wat ze kunnen, iets waar wij als gemeente alleen maar dankbaar voor kunnen zijn. GemeenteBelangen vindt echter dat de strand- en zwemveiligheid ook een taak is van de gemeente. Zo vroeg de fractie of het college bereidt is om (betaalde) lifeguards in te zetten in afgebakende gebieden van de zee, zoals op de waddeneilanden gebeurd. Een terugkeer van de ouderwetse strandwacht op zijn hoge stoel. Ook verschillende pleiten momenteel voor speciale zwemzones in zee waar op zomerse dagen continu lifequards aanwezig zijn.

GemeenteBelangen vraagt daarnaast aandacht voor de communicatie over waarschuwingssignalen. Veel mensen lijken niet te weten waar de vlaggen, boeien of andere waarschuwingssignalen voor dienen. Regelmatig zie je kinderen dobberen op een luchtbed naast een boei die een mui markeert, toeristen de zee in plonzen bij een rode vlag of een potje voetbal op de zandbak ondanks sterke stroming. Vooral op warme dagen zoals afgelopen week lijkt dit het geval. Mensen van buitenaf bezoeken onze kustplaats waarbij vooral aandacht uitgaat naar een goed plekje, koud drankje & verkoelende duik. Voor dagjesmensen lijkt de communicatie rondom de gevaren van de zee nog te beperkt. Zo bestaan er prachtige animatieborden met uitleg over muien en wat te doen als je er in terecht komt. GemeenteBelangen heeft het college gevraagd of het een idee is deze te plaatsen bij de strandafgangen.

Tevens baart de veiligheid op strand ons momenteel zorgen. De fractie sprak met verschillende strandexploitanten die diverse problemen aankaarten. Zo is er veel overlast van groepen jongeren, stapelen de bergen afval zich op en hebben zij regelmatig materiële schade na een zomerse nacht. Ook zijn er tijdens de afgelopen hitte golf meerdere ochtenden wildslapers ontdekt. De inzet van handhaving en strandpolitie lijkt niet voldoende. GemeenteBelangen gaat graag eens het gesprek aan met de gemeenteraad om te kijken waar we volgende zomer als gemeente beter op kunnen inzetten. Onze fractie gaat voor een strand- en zwemveilig Katwijk.

Openbaar onderwijs in ’t Duyfrak in de knel

dubbelburg valkenburgSinds de opening van de brede school in 2015 in de nieuwe wijk ’t Duyfrak te Valkenburg, groeit de openbare
school De Dubbelburg veel sneller dan voorzien. Het gevolg is dat steeds meer groepen naar de hoofdlocatie aan de Valkenhorst moesten verhuizen. Dat begon met groep 8. Daarna volgden groep 7 en 6 en nu moet het komende schooljaar ook de helft van groep 5 daarheen. Bijna de helft van de kinderen uit ’t Duyfrak kan dit schooljaar niet meer in de eigen wijk naar het openbaar onderwijs. Al deze kinderen moeten zich nu door het, drukke en fietsonveilig beschouwde dorp, wringen. Ouders met meerdere kinderen die naar twee locaties moeten,komen hierdoor in een spagaat. 

De Dubbelburg heeft 13 lokalen nodig en volgens de prognose volgend jaar 14 lokalen, zij krijgt er maar 12. In de brede school in ’t Duyfrak is ook basisschool De Burcht gehuisvest. De Burcht heeft voor aankomend schooljaar 17 lokalen nodig en zij krijgt er op hoofd- en dislocatie samen 19. Waarvan ze er 1 verhuurt aan de peuterspeelzaal. Een uitwissel van lokalen tussen beide scholen zou het probleem kunnen oplossen. In de praktijk blijkt dit niet te gebeuren. De gemeente maakte een verkeerde inschatting van de groei van het openbare onderwijs en gebruikte een onjuist rekensommetje om de lokalen te verdelen. De Burcht heeft 7 m2 BVO per leerling en De Dubbelburg maar 5 m2. De leerlingen en ouders lijken nu de dupe te worden van deze inschattingsfout. Met als resultaat dat, na een gevulde hoofd- en dislocatie, De Dubbelburg een lokaal in de leegstaande Otto Baronschool als aangeboden oplossing krijgt voor het ruimtegebrek. De gemeente verdeelt De Dubbelburg over drie locaties terwijl De Dubbelburg recht heeft op een 13lokaal op de locatie ‘t Duyfrak.

Het zou zomaar kunnen dat ouders straks langs drie locaties moeten voor openbaar onderwijs. Onwenselijk, vindt GemeenteBelangen. GB zet zich in voor inclusief onderwijs waarbij alle kinderen naar een basisschool van hun eigen keuze kunnen. Daarbij hoort ook een divers onderwijsaanbod en goede onderwijshuisvesting. Daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. Na eerder vragen te hebben gesteld over dehuisvestingsproblemen van De Dubbelburg, zal de fractie van GB zich nu verder beraden om tot een betere oplossing te komen voor de ouders en leerlingen van De Dubbelburg. 

Digitaal in het “nieuwe normaal”

digitaal.onderwijs

De afgelopen maanden bleek hoe groot de innovatiekracht van het onderwijs, de zorg en andere sectoren eigenlijk is. In recordtempo werd er een digitalisering gerealiseerd, waardoor alles op afstand door kon gaan. Natuurlijk met de nodige mitsen en maren, maar het moest dus het kon.

Nu langzaam de corona maatregelen worden versoepeld gaan we in het onderwijs, de zorg en op kantoor weer langzaam terug naar het “oude normaal". De winst die is geboekt omtrent de realisatie van online afstandsonderwijs, e-health consulten en digitaal vergaderen wordt los gelaten. Maar zijn dit nu niet juist de dingen die we zouden moeten implementeren in ons “nieuwe normaal"?


Voor kinderen en jongeren die door een functiebeperking vaak lessen missen en regelmatig thuis zitten was het een prachtige stap, het digitaal afstandsonderwijs. Voor deze groep leerlingen biedt digitaal onderwijs juist kansen en uitkomst. Thuis studeren werd vooralsnog vaak als lastig of onmogelijk bestempeld. Sommige scholen beschikken over de KlasseContact van KPN, maar dit is vaak maar voor een enkele leerling beschikbaar. De gemiddelde onderwijsinstelling heeft echter vaak tientallen leerlingen met een functiebeperking, waarvan een deel regelmatig verzuimt door bijvoorbeeld ziekenhuis bezoeken, chronische vermoeidheid of concentratie problemen. GemeenteBelangen vindt het tijd om lering te trekken uit de opgedane ervaring tijdens deze crisis en de kansen op de lange termijn te benutten.


GemeenteBelangen vroeg daarom aan de burgemeester en wethouders op welke manier we deze vorm van digitaal onderwijs kunnen borgen voor onze leerlingen met een beperking. Hoe hebben de scholen dit ervaren, waar liggen de mogelijkheden? En is het college van B&W het met GemeenteBelangen eens dat het implementeren van afstandsonderwijs in het reguliere onderwijssysteem kan leiden tot een inclusiever onderwijssysteem in onze gemeente? Waarbij leerlingen met én zonder beperking altijd onderwijs kunnen volgen bij een school in de buurt en waar de school zich aan past aan de manier van leren van het kind, en niet andersom.


Daarnaast vroeg GemeenteBelangen tijdens het corona-debat aandacht voor e-health consulten in de jeugdzorg. Veel jongeren gaven aan dit als prettig te ervaren tijdens de coronacrisis. Tevens kan het borgen van dit soort consulten schelen in de steeds hoger oplopende kosten binnen de jeugdhulp. Goede zorg staat voorop, maar gewaardeerde zorg, effectiviteit en ontwikkelen in aanbod is minstens zo belangrijk. Stilstaan is achteruitgaan. GemeenteBelangen hoopt op positieve antwoorden van B&W en dat zij samen met ons deze opgedane ervaringen willen blijven benutten!

GB kritisch met vertrouwen in situatie DSV

DSV

De laatste raadsavond voor het zomerreces kon rekenen op een stevig debat. De financiële problemen van DSV en de afgegeven garantstelling van de gemeente werden uitvoerig besproken. In 2013 besloot de gemeenteraad unaniem om voor 55 miljoen garant te staan voor DSV. GemeenteBelangen was toen kritisch, stelde tientallen vragen & wilde geen lichtvoetig besluit over zo’n enorm bedrag. Ook nu blijft GemeenteBelangen kritisch, maar wel met vertrouwen in de toekomst.


Oppositiepartijen spraken over wantrouwen, ontbrekende informatie & onbehoorlijk bestuur. Eerdere financiële debacles werden aangehaald, en er werd een motie van wantrouwen ingediend. Onterecht vindt GemeenteBelangen. Toen de problemen bij DSV boven tafel kwamen heeft het college gehandeld én de gemeenteraad ingelicht. De gemeenteraad is dus al een jaar betrokken. Inmiddels is het bestuur van DSV vervangen, heeft de gemeente een openbestuursstijl & is er onafhankelijk onderzoek gedaan. Bij aangehaalde eerdere debacles was sprake van onbekwaamheid van ambtenaren, nu van onbekwaam bestuur bij DSV. Er lijkt geen sprake van kwade opzet, maar wel een te onbekwaam bestuur voor een goede bedrijfsvoering bij DSV stellen onderzoeksrapporten.


De oppositie wilde een raadsenquête vanwege gesuggereerde ontbrekende informatie Als GemeenteBelangen dacht dat er informatie ontbrak zouden wij zeker aansluiten. Maar gezien er twéé uitgebreide onafhankelijke onderzoeken zijn gedaan, raadsleden ruim honderd vragen hebben ingediend en beide onderzoeksrapporten tot dezelfde conclusies kwamen ziet GemeenteBelangen geen meerwaarde. Tevens kost een raadsenquête veel tijd van raadsleden en ambtenaren, blijft er minder tijd over voor andere zaken en loopt het kostenplaatje snel op tot €150.000,-. GemeenteBelangen kijkt liever vooruit en pakt dit fiasco aan! Het college erkent de gemaakte fouten, neemt alle aanbevelingen uit de onderzoeken over & blijft de gemeenteraad betrekken. Documentatie wordt voortaan anders beheerd, de wethouder controleert strikter op de volledigheid van informatie bij financiële controle van garantstelling en garantstellingen worden scherper geformuleerd om informatie af te dwingen.


GemeenteBelangen praat de situatie zeker niet goed, maar diverse media schetsen schrikbeelden. Inwoners, cliënten en werknemers van DSV zouden de dupe worden van dit debacle. De zorgkwaliteit omlaag en de belastingen omhoog. De vork zit anders in de steel. DSV heeft enorme financiële fouten gemaakt en de gemeente had dit eerder moeten constateren. Maar de financiële hulp aan DSV is een lening en geen gift. En door deze financiële steun van de gemeente komen cliënten en werknemers juist niét in gevaar en kan goede zorg geborgd worden.


GemeenteBelangen vertrouwt op de genomen maatregelen en zal het vervolgtraject kritisch volgen.

Parkeren maar dan anders

Het nieuwe parkeerbeleid is uit het hart van GemeenteBelangen gegrepen. De straten worden niet langer ingericht voor stilstaande auto’s maar voor mensen. En parkeren wordt ondergeschikt gemaakt aan de groenstructuur. De auto’s staan niet langer op de eerste plaats, maar leefbaarheid, voetgangers en fietsers. Parkeren 1
 
GemeenteBelangen wethouder Rien Nagtegaal noemde het een reset van het huidige parkeerbeleid. Waar het vorige beleid vol zal met uitzondering op uitzondering komt er nu een vereenvoudigd, duidelijk en fris beleid voor in de plaats! Met soms dwingende maatregelen om het blik uit de straten te krijgen, zoals het duurder maken van de tweede parkeervergunning en het schrappen van de derde. Maar ook met positieve stimulerende aspecten, zoals de eerste twee uur gratis parkeren in de winter om de middenstand te ondersteunen.
 
Daarnaast wordt het nieuwe beleid vereenvoudigd door onder andere de talloze vergunningenzones te schrappen. We kennen straks nog twee zones, centrum en ring. Waardoor het parkeergebied voor bewoners met een parkeervergunning wordt vergroot. Tevens is GB blij dat, zodra het technisch mogelijk is door kentekenherkenning, het garageparkeren voor mensen met een gehandicaptenkaart gratis wordt. Dit vergroot de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, maar zorgt ook voor minder blik op straat! Ook wordt de bezoekersregeling in het betaald parkeren gebied aangepast. Zo kunnen er meerdere bezoekers per keer geregistreerd worden, is er geen maximum parkeerduur meer en geen gedoe met bezoekerspassen. GB wethouder Nagtegaal heeft daarnaast toegezegd het voorgenomen aantal van 500 bezoekuren te evalueren en zo nodig bij te stellen als dit te kort blijkt voor onze inwoners.
 
Parkeren op Zondag Voorstraat 1
 
 
En eindelijk is het dan een feit, betaald parkeren op zondag. Dit stond al lang in het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen en wordt nu geregeld. GB vindt dat als je gebruikt maakt van een betaalde voorziening, het niet uit moet maken welke dag het is. Hiermee komt er ook eindelijk handhaving op zondag. Foutparkeerders die regelmatig voor overlast of gevaarlijke situaties zorgen in Katwijk aan Zee zullen vanaf nu worden aangepakt.
 
  
Wel vinden wij het jammer dat de strenge regels voor auto’s niet voor fietsers gelden bij de strandopgangen en in het winkelcentrum van Katwijk aan Zee. Fiets fout is fiets weg is hard, maar is helaas nodig voor al die fietsers die vooral de strandopgangen belemmeren. Hier wordt eerst nog met fietscoaches gewerkt en na evaluatie wordt dit na de zomer heroverwogen.
  
 
Het nieuwe beleid gaat voor een groot deel al 1 augustus in werking.
 

Rijnsburgse honden uit in eigen buurt

PNG afbeelding

GemeenteBelangen schreef het al in haar verkiezingsprogramma, wij zijn voor goede voorzieningen in álle kernen van onze gemeente. Dat zijn niet alleen gezondheidscentra, detailhandel en cultuurvoorzieningen maar juist ook speeltuinen, ontmoetingsplaatsen én hondenveldjes. Helaas v vergeet de gemeente die laatste regelmatig bij de inrichting van nieuwe woonwijken. Soms dreigen dergelijke plekken zelfs te verdwijnen bij herinrichting. Daarom diende GemeenteBelangen afgelopen donderdag een motie in om Rijnsburg te voorzien van een permanent hondenveldje. 

GemeenteBelangen verzocht het college om het veldje op de splitsing van Valkenburgerweg en Waterboslaan permanent aan te wijzen als hondenveld. De plannen van nieuwbouwwijkFrederiksoord Zuid bevatten namelijk geen ruimte voor inwoners om hun hond even lekker te laten rennen. En wanneer Kleipetten Zuid ontwikkeld gaat worden is de kans groot dat bovengenoemd veldje verdwijnt. Het verzoek om het veldje te behouden kon op brede steun rekenen in de raad. Met 24 stemmen voor en maar 9 tegen zorgde GemeenteBelangener samen met CDA, SGP, HvK, VVD en Durf voor dat het hondenveldje in Rijnsburg aangewezen wordt als permanente honden uitlaatplaats. 

Hondenveldjes in Rijnsburg zijn schaars. In 2014 had Rijnsburg niet één mooi ingericht hondenveldje. De hele gemeente Katwijk telde er echter meer dan twintig. Op een aantal braakliggende stukken grond na waren er weinig mogelijkheden voor onze Rijnsburgse viervoeters. Wanneer er vervolgens gebouwd werd, verdwenen deze stukken grond weer, maar werd er bij de inrichting van nieuwe wijken niet aan honden gedacht. Logisch ook dat Rijnsburgsehondenbezitters steeds vaker klaagden over de beperkte uitrenmogelijkheden in de wijk. 

De fractie van GemeenteBelangen verzocht de gemeente al jaren eerder om op zoek te gaan naar extra plekken die ingericht zouden kunnen worden als hondenveld. De conclusie van de ambtenaren was: geen mogelijkheden. Vervolgens gingen wij samen met het CDA zelf op pad en vonden gelukkig wél mogelijkheden. Na twee jaar werd hethondenuitrenveld aan het Kanaalpad N.W., tegenover de fietsbrug, gerealiseerd. Inmiddels heeft gelukkig ook De Horn een mooi wandelpark en kunnen honden dus ook blijven rennen aan de Valkenburgerweg.

Een mooi resultaat is echter geen garantie voor de toekomst. GemeenteBelangen gaat het college vragen om in het vervolg ruimte voor dergelijke plekken te borgen bij nieuwbouwplannen. Niet alleen voor honden is dit namelijk een fijne plek, het draagt ook bij aan sociale contacten in de wijk tussen hondenbezitters en een stukje groen. En daar kun je natuurlijk alleen maar voor zijn.

Van woorden naar daden met groenbeleidsplan

zwarte dennen Groen beleidsplanHet nieuwe groenbeleidsplan was onderwerp van een informatieve sessie donderdagavond 12 maart. Een prima beleidsplan om Katwijk groener te maken volgens de vele insprekers, zoals Rijnpark, Katwijk Smart Village, ecoloog Langbroek en Operatie Steenbreek. Maar hiermee zijn we er niet. Alles draait om uitvoering. Daar zetten de insprekers vragen bij. Rijnpark vroeg: hoe gaan we van woorden naar daden? Want het vorige groenbeleidsplan bevatte ook veel goede voornemens maar die kwamen maar beperkt tot uitvoering.
 
 Het plan van het college voorziet in een jaarlijkse groenbalans: hoeveel groen is er bij gekomen, en vooral hoeveel kwalitatief goed groen is er bij gekomen.  Dat is prima. De fractie van GB vroeg 12 maart ook mee te doen met de benchmark gemeentelijk groen. Dan kunnen in groen geïnteresseerde fracties en inwoners de gemeente vergelijken met andere gemeentes. En niet alleen vaststellen hoe Katwijk het nu doet vergeleken met vroeger, zoals met de groenbalans. Fracties en inwoners kunnen zo tijdig bijsturen in de uitvoering en niet pas na vijf jaar wanneer het beleid wordt geëvalueerd. Die benchmark heeft de wethouder toegezegd.
 
Ecoloog Maarten Langbroek gaf inzake de uitvoering nogmaals aan dat tien keer per jaar maaien desastreus is voor de biodiversiteit. Twee maal per jaar is genoeg en dan het maaisel afvoeren en niet laten liggen. Dat geeft bloemen meer kans, meer insecten kunnen dan nectar eten en vogels kunnen dan meer insecten vangen.
 
De volgende vergadering zal de raad haar oordeel geven en voorsorteren op de financiële injectie voor de uitvoering. Er is voor GemeenteBelangen, maar ook voor de insprekers, maar één scenario mogelijk om het groen echt aan te pakken. En dat is ‘Groen Offensief’. Bij de andere twee zal het groen verminderen en dat is echt niet wat we willen. 
 
GemeenteBelangen snapt dat het groenbeleid niet op detail dingen beschrijft, en wil daarom enkele plekken benoemen.  De Kwakelwei is een plek waar géén bebouwing past en de gebieden Mient Kooltuin en rond het Valkenburgse moeten groen blijven en worden ingericht voor recreatie.
 
Het groenbeleidsplan gaat volgens GB zeker zorgen voor een groener en leefbaarder Katwijk als het voldoende financiële middelen krijgt. GB ziet alvast uit naar het uitvoeringsplan om ons versteende dorp stap voor stap te vergroenen.
 

GB voor positieve stimulans afval scheiden

Afgelopen week sprak de gemeenteraad over de manieren om afval beter gescheiden in te zamelen. GemeenteBelangen ziet dit niet als een taak die we alleen bij onze inwoners neer kunnen leggen. De gemeente moet zo goed mogelijk faciliteren, optimaliseren én communiceren omtrent het scheiden van afval. Het moet voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om hun huisvuil te scheiden.
 
Afval naast de bak
 
In de notitie die werd besproken staan een aantal goede oplossingsrichtingen. Zoals het verruimen van de openingstijden van de milieustraat, de mogelijkheid om per wijk te zoeken naar de beste inzamelmethode en de suggestie papier en PMD (PlasticMetaalDrinkpakken) aan huis op te halen. Maar toch stond GemeenteBelangen niet geheel positief tegenover alle aangereikte oplossingen.
 
Zo werd er gesproken over het invoeren van een financiële prikkel om restafval te verminderen (diftar). Maar wat gaat dit onze inwoners kosten? En hoe moet dit bij ouderen complexen, inwoners met lage inkomens of als men veel restafval heeft door bijvoorbeeld incontinentiemateriaal? Tal van vragen die nog onbeantwoord zijn. Ook is er te weinig informatie geboden over nascheiding. Bij nascheiding doen machines inplaats van de inwoners het scheidingswerk. Klinkt eenvoudiger, maar is dit mogelijk? Nascheiding schijnt erg duur te zijn, de machines scheiden niet 100%  en er blijft veel GFT in het restafval over wat vervolgens wordt verbrand. Zonde want GFT is een grondstof die veel oplevert en tegelijk het duurst is om te verbranden. GFT moet dus uit het restafval, en dat kan alleen met bronscheiding.
 
De kosten, manier van berekenen en eventuele uitzonderingen zijn nog niet uitgewerkt. GemeenteBelangen ziet wel iets in positieve benadering van een dergelijk systeem. Belonen van de inwoners die goed scheiden door ze geld terug te geven of minder te laten betalen. Hierdoor creëer je een positieve stimulans in plaats van een negatieve afkeer tegen het afval scheiden.
Voor de duidelijkheid is diftar geen nieuwe belasting. De gemeente mag niet verdienen aan de inkomsten van de afvalstoffenheffing en moet deze volledig inzetten voor ons afvalsysteem.
 
Als laatst mist GemeenteBelangen in deze notitie wederom de volmelders. Deze voorkomen dat de containers in milieuparkjes overvol zijn en inwoners daardoor regelmatig hun gescheiden afval niet kwijt kunnen. In 2017 heeft GemeenteBelangen hier al een motie voor ingediend en werd ons “aandacht” voor de volmelders belooft. Na bijna drie jaar aandacht vindt GemeenteBelangen het nu tijd voor actie!
 

GB gaat voor historie met toekomst

Afgelopen week besprak de gemeenteraad de mogelijke sloop van veertien barakken. Deze gemeentelijke monumenten moeten plaats maken voor waterwingebied. Maar welke afweging maak je dan? Kies je voor historische waarde, waterwinning of natuur? GemeenteBelangen koos voor alle drie.

Barakken en waterwinning


GemeenteBelangen zet zich vaak in voor erfgoed. Waar mogelijk zullen we dan ook altijd streven naar het behouden van historie. Hier zit nu direct het heikel punt want het is door de landelijke wetgeving simpelweg onmogelijk alle achttien barakken te behouden, renoveren tegen zeer hoge kosten en er vervolgens een maatschappelijke functie aangeven . Het lot van alle barakken loopt dan hoogstwaarschijnlijk uit op verwaarlozing waarbij de huidige leegstand aanhoudt en er weinig te beleven of te doen zal zijn . De huidige bestemming is namelijk militaire doeleinden. Herbestemming is door alle nieuwe landelijke regels voor stikstof alleen mogelijk bij ‘dwingende redenen van openbaar belang’ waarbij geen alternatieve zijn én voldoende natuur wordt gecompenseerd.

Zonder deze dwingende redenen maakt de zogeheten ‘ADC-toets’ de barakken in de huidige staat onbruikbaar voor bijna ieder ander mooi initiatief. Het plan van Dunea voor uitbreiding van waterwinning is een voldoende dwingende reden.


Drinkwater tekort
Natuurlijk zitten we morgen niet opeens zonder drinkwater. Maar onze regio groeit. Als we nu niks doen ontstaat er op termijn een toenemend tekort aan drinkwater. Denk aan de afgelopen zomers waarin oproepen gedaan werden om de auto niet te wassen, de tuin niet te sproeien & geen zwembadjes te vullen. Alternatieve gebieden om op korte termijn water te winnen zijn er helaas niet, legt Dunea uit. De monumentale barakken staan in een waterwingebied en zullen moeten wijken.


Prachtig natuurgebied
De waterwinning, het behouden van vier barakken en het slopen van de overige gaat Dunea combineren met het creëren van een prachtig ‘landschapspark’ dat aansluit op natuurgebied Berkheide. Als ‘groene’ partij juicht GemeenteBelangen dit natuurlijk toe. Een natuurgebied waar iedereen straks gebruik van kan maken en mooi zal aansluiten op duin, Panbos en nieuw Valkenburg. De overgebleven vier barakken bieden wat GemeenteBelangen betreft een goede locatie om de historie en maatschappelijke beleving van het gebied vorm te geven. Denk aan een museum, educatiecentra of een gedenkplaats. Een eigentijdse draai aan een gebied met historische waarde. GemeenteBelangen gaat voor het combineren van natuur, historie en de waterwinning . Met wellicht minder barakken, maar in een natuurgebied waar de historische waarde van de overgebleven barakken straks zichtbaar en toegankelijk kan worden voor een veel grotere doelgroep dan nu .

Eindelijk mogelijk drie extra lokalen Brede School ‘t Duyfrak

Dat de Brede School ‘t Duyfrak in de wijk ‘t Duyfrak al geruime tijd uit zijn jasje dreigt te groeien is duidelijk. GB vindt onderwijs heel belangrijk en daar hoort ook een adequate huisvesting bij. Investeren in goed onderwijs is een investering in onze toekomst.Toen GB vorig jaar september de Brede School ‘t Duyfrak in Valkenburg bezocht, bleek dat alle klassen vol zaten en er alleen al op in de openbare school in ‘t Duyfrak maar liefst drie kleutergroepen zijn. Zelfs het speellokaal voor de kleuters moest tijdelijk worden opgeofferd. GB heeft toen contact gezocht met de directeur-bestuurder van het openbaar onderwijs. Hij deelde mee dat hij en de schooldirecteur in gesprek waren met medegebruiker basisschool De Burcht maar dat er nog geen oplossing in zicht was. Wij stelden er eerder vragen over aan het college.

Dubbelburg

Dit in tegenstelling tot het schoolgebouw van De Dubbelburg aan de andere zijde van de Rijn. Dit schoolgebouw van De Dubbelburg in Rijnsburg kon, vanwege de daling van het aantal leerlingen, helaas niet langer worden aangehouden. Maar door de mogelijke uitbreiding van de Brede School in Valkenburg komt er meer capaciteit om ook leerlingen uit Rijnsburg die voor openbaar onderwijs kiezen op te nemen.

Er is een grote vraag naar basisonderwijs en kinderopvang in Valkenburg, vooral door de komst van de nieuwe wijk ‘t Duyfrak. Het blijkt dat er meer kinderen wonen dan eerder was voorzien. En dat een groot deel van de ouders kiest voor openbaar onderwijs. De extra lokalen zijn dan ook hard nodig.

Voor veel ouders zal het een opluchting zijn dat er nu een voorstel aan de gemeenteraad komt voor drie extra lokalen en meer ruimte voor de kinderopvang. Wij zien met veel belangstelling het raadsvoorstel tegemoet en hopen dat in het nieuwe jaar snel meer duidelijkheid komt voor de ouders die nu aan het wachten zijn op een plek. Want iedereen heeft recht op onderwijs naar keuze.

Hoe beweegt het Katwijk van morgen?

Met het besluit van de KAM (Katwijkse Agenda Mobiliteit) heeft Katwijk haar visie bepaald hoe zij de komende jaren met mobiliteit omgaat. GemeenteBelangen is zeer tevreden met dit belangrijke visie document dat unaniem door de raad werd vastgesteld. De insteek van deze visie is precies zoals GB dit in haar verkiezingsprogramma formuleerde: “Katwijk is in 2030 goed ontsloten voor verschillende vervoermiddelen, waarin de auto de meest ondergeschikte is. De aandacht gaat vooral naar fiets, openbaar vervoer en voetgangers.”
 
voetgangers ruimte
 
De KAM komt voort uit de omgevingsvisie voor Katwijk. De KAM zal heel Katwijk leefbaarder maken. Bij de herinrichting van woonwijken en centra komt de auto voortaan op de laatste plaats. Het aantal auto’s in onze straten gaat afnemen. Het openbaar vervoer wordt handiger te gebruiken. Tegelijk blijven de autoverbindingen tussen de bedrijventerrein en met de buitenwereld wel robuust.
 
voetganger en fietser bordEr komt meer ruimte voor groen in versteende wijken, het verkeer zal minder herrie maken.  Fietsen wordt comfortabeler: meer egale verhardingen en minder tegels, geen scherpe bochten, meer opstelruimte en kortere wachttijden bij de verkeerslichten, meer plekken voor het parkeren van de fiets bij winkels en haltes. En vrijliggende fietspaden langs alle 50 km/u wegen.
 
De KAM staat vol met zulke fietsvriendelijke maatregelen en heeft bijzondere aandacht voor voetgangers en openbaar vervoer. De tijd van de vanzelfsprekendheid van de auto is voorbij, de wereld verandert en er zal op andere manier moeten worden omgegaan met mobiliteit.
 
Voor GemeenteBelangen is dit een logische stap voor een betere en groenere leefomgeving. Katwijk blijft natuurlijk wel gewoon bewegen, maar dan wel op een toekomstbestendige manier.
 
 

Katwijk wordt fiets veiliger

Veiligheid op de fietsRecent stelde de gemeenteraad een plan vast om het verkeer veiliger te maken. Het bleek dat in Katwijk veel meer gefietst wordt dan in andere gemeenten. En dat er mede daardoor meer ongelukken gebeuren met fietsers en bromfietsers dan in andere gemeenten.

Het is goed voor het milieu en onze gezondheid als we veel fietsen en wandelen. Daarom zijn voor GemeenteBelangen de fietser en voetganger belangrijker dan de auto en vragen wij extra aandacht voor hun veiligheid.

Wat gaat de gemeente doen? Veel fietsongevallen hebben te maken met de voorrangsregels, op kruispunten en op rotondes. Katwijk geeft op rotondes voorrang aan auto’s maar omringende gemeenten zetten juist fietsers in de voorrang. Zal het aantal fiets- en bromfietsongevallen afnemen als Katwijk de regels overneemt van de buurgemeenten? Dat gaat de GB wethouder nu onderzoeken.

Verder blijft de gemeente twee keer per jaar overleggen met de Fietsersbond en met Veilig Verkeer Nederland. Ook blijft de gemeente hen subsidies geven voor E-bike trainingen, campagnes over verlichting en cursussen scootmobiel rijden.

Veel inwoners geven aan dat ze ongelukkig zijn met de herinrichting van de Brouwersstraat, het Bosplein, de Hoofdstraat en het kruispunt bij de afrit van de N206 richting Hoorneslaan. De gemeente bevestigt dat de herinrichting te weinig duidelijk maakt wat van de gebruikers wordt verwacht. Zo wordt van de vrachtwagenchauffeurs in de Brouwerstraat verwacht dat zij uit zichzelf meer afstand houden tot de fietsers. Dat geeft fietsers een veiliger gevoel. Maar de vrachtwagens rijden vaak vlak achter de fietsers. De gemeente zal deze verwachting beter moeten communiceren, bijvoorbeeld met borden.

GB zal als groen- en fietsvriendelijke partij opletten of het aantal geregistreerde ongevallen daalt en de inwoners zich veiliger gaan voelen.

Diensttijd doet jongeren tekort

Afgelopen week diende CDA, Durf, CU en fractie Smits een motie in om het college te vragen een voorstel te doen voor het inzetten van de maatschappelijke diensttijd in Katwijk. Het doel van de maatschappelijke diensttijd is dat jongeren tussen de 14 en 27 jaar iets nieuws leren, iets doen voor een ander & nieuwe mensen leren kennen. Eigenlijk dus een stage, vrijwilligerswerk of welzijnswerk in een nieuw verzonnen jasje. Maar is het nodig dat wij als overheid onze jongeren aan hun handje meenemen om ze maatschappelijk betrokken te maken?

Vrijwilligerswerk in Helmond

De maatschappelijke diensttijd suggereert dat jongeren zich momenteel onvoldoende inzetten voor de samenleving. In de betogen van de voorstanders klonken argumenten als het creëren van maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustwording & een opstapje naar het echte werk. Er werd in de bijna 10 uur durende vergadering eindeloos gesproken over de toekomst van Katwijk. Het vertrouwen in deze toekomst. Maar waar is het vertrouwen in de toekomstige generatie?

GemeenteBelangen vindt dat deze maatschappelijke diensttijd echt niet nodig is om jongeren te laten bijdragen aan de samenleving. Meer dan de helft van de jongeren (51%) doet vrijwilligerswerk, scholieren hebben stage verplichtingen & veel studenten moeten dankzij het leenstelsel hard werken om hun studie te betalen.

Onze jongeren staan dus behoorlijk in de maatschappij. Opmerkelijk detail is dat landelijke partijen als CDA en CU vaak beschikken over een jongerenafdeling. Jongeren die zich stuk voor stuk nu al inzetten voor het maatschappelijk belang. Is dit niet voldoende? En dan hebben we het nog niet eens over jongeren die bijdragen in jongerenpanels, sportclubs of welzijnswerk. Daarnaast leidt het invoeren van de maatschappelijke diensttijd tot een verhoging van de druk op jongeren. Recente rapporten van het RIVM en SER bevestigen; de mentale druk op onze jongeren is hoog!

Dusdanig zelfs dat dit tot gezondheidsklachten kan lijden. GemeenteBelangen vindt het onnodig om vanuit de overheid nòg een extra taak te creëren om deze druk te vergroten. Onze jongeren hoeven niet aan het handje meegenomen te worden om maatschappelijk betrokken te worden. Zichtbaarheid, meer participatie mogelijkheden en waardering voor al deze jongeren die zich inzetten voor ons Katwijk daar is GemeenteBelangen wel voor! Als je jongeren écht wil betrekken, praat dan vaker met hen.

Maak beleid mét jongeren in plaats van óver jongeren. De frisse blik die jongeren kunnen hebben kan ons als politici, wethouders en beleidsmakers soms meer brengen dan we op voorhand denken.

Algemene Beschouwingen 2020: Meer groen, moeten we ook doen

Ondanks de grote opgave en de nodige bezuinigingen is het college er in geslaagd om de begroting sluitend te krijgen. Dat is positief. Echter blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Uit gesprekken die GB voerde met inwoners hebben wij onze belangrijkste aandachtspunten voor de begroting van dit jaar opgesteld.

copy GB AB 2020 foto DKP

Groen boven steen
Protestboeren, klimaatstakers, stikstofnormen.. Huidige beleidsregels omtrent deze onderwerpen kunnen rekenen op flinke voor én tegenstand. Verschillende overheden zijn hard op zoek naar maatregelen om stikstof te verminderen, het klimaat te verbeteren of nieuwe milieu-eisen in te voeren. Maar ondertussen wil men wel net zo hard doorgaan met bouwen. En dat bouwen gaat vaak ten kosten van onze natuur. GB is van mening dat we niet langer door kunnen gaan met groen vervangen door steen. Al jarenlang strijden wij voor meer groen in onze gemeente. Wat ons betreft wordt er in de Mient kooltuin, de Kwakelwei en aan het Valkenburgs meer dan ook niet gebouwd. Deze gebieden moeten beschikbaar blijven voor (recreatief) groen!

Het is zonde dat het groenbudget vermindert. Gelukkig zijn sommige bezuinigingen positief, zoals €20.000,- minder budget voor bomenkap. Daarnaast worden er steeds vaker groene keuzes gemaakt, zo werd er dankzij GB onlangs nog gekozen voor een extra groenstrook op de nieuwe Julianabrug. Ook zijn er in 2018 eindelijk meer bomen geplant dan gekapt! Dat de bloeiende bloembakken (hanging baskets) die in de hele gemeente hangen sneuvelen betreuren we nog steeds. Het was een initiatief van GB en we hopen met de positieve septembercirculaire dat de baskets in 2021 toch behouden kunnen worden.
Om mensen te stimuleren hun eigen woning, schuur of bedrijf te vergroenen dient GB een motie in om subsidies in te voeren op het creëren van groene daken. In veel andere gemeente is het al mogelijk om een groen sedum (vetplantjes) dak aan te leggen met gemeentelijke subsidie. Dit is niet alleen leuk voor het omgevingszicht maar draagt ook bij aan waterretentie, luchtzuivering, warmteregulatie, energiebesparing en biodiversiteit.

Bouwen voor de Katwijker
Omtrent wonen ligt er een behoorlijke opgave. Onlangs stelde GB het college nog vragen over de situatie in de hoornes, waar 81 sociale huurwoningen worden gesloopt maar herbouw voorlopig uitblijft. Onwenselijk vindt GB. Katwijkers willen graag in eigen dorp blijven maar met het huidige woningtekort is dat lastig. De komende jaren zullen er 5000 woningen gebouwd worden op projectlocatie Valkenburg. Dat zou toch voldoende moeten zijn om aan de groeiende vraag te voldoen?

De verwachting is helaas dat er maar 30% van deze woningen naar Katwijkers gaat, de rest zal gekocht worden door mensen van buitenaf. Dit komt onder andere omdat de woningen die gebouwd worden te duur zijn voor de gemiddelde Katwijker. Men verdient te weinig voor een goede hypotheek en verdient te veel voor een sociale huurwoning. GB vindt dat de focus moet op het bouwen van woningen die onze eigen inwoners ook daadwerkelijk kunnen kopen of huren, anders schieten we ons doel echt voorbij.
Om daarnaast ruimte over te houden voor groen moeten we de hoogte in. Logischerwijs niet overal in Katwijk maar hiermee creëer je wel woningen die kleiner, betaalbaarder en geschikt voor eenpersoonshuishoudens zijn. Als we doorstroming willen op onze woningmarkt moeten we dit alles beter gaan regelen. We zijn blij te concluderen dat de ambitie van het college hier ook ligt, nu de uitvoering nog.

Op de fiets
Meerdere partijen vroegen onlangs om extra bezuinigingsmogelijkheden op het wegenbeleidsplan. Onverstandig vindt GB en beaamt ook de provincie. De kwaliteit van onze wegen komt dan in het gedrang. GB is blij dat ons verkiezings standpunt, meer aandacht naar fietsers en voetgangers, is terug te lezen in de begroting. Momenteel pakken veel mensen nog gemakkelijk de auto, ook op korte afstanden. Om bewustwording te creëren en activiteiten te organiseren in het kader van het milieu, stimuleren van voet- fietsverkeer & vermindering van het autogebruik heeft GemeenteBelangen een voorstel voor één autoloze zondag per jaar.
Laat de toerist betalen

In tijden van bezuinigingen is het onlogisch om inkomsten te schrappen. Maar GB is nog steeds van mening dat de hondenbelasting een oneerlijke fraudegevoelige belasting is. Niet alle hondenbezitters betalen netjes en handhaven is lastig. De eerlijke burger is de dupe.Goed nieuws is dat GB heeft ontdekt dat er nog een bron van extra inkomsten op de planken ligt, die eens niet betaald hoeft te worden door onze eigen inwoners! We dienen hiervoor dan ook een motie in. Met het huidige administratie systeem is het namelijk mogelijk om de toeristenbelasting eindelijk per overnachting te bepalen. Als we de meest recente onderzoeksgegevens m.b.t. toeristische overnachtingen extrapoleren met de historische groei en één tarief gaan toepassen kan de gemeente zeker €125.000,- extra inkomsten genereren.

Iedereen doet mee
Het onderwijs sluit onvoldoende aan op de arbeidsmarkt, hierdoor is de kans groter dat jongeren na diplomering thuis komen te zitten. GB ziet kansen voor Katwijk om dit net als andere gemeenten breder aan te pakken. Scholen, werkgevers, gemeente én de jongeren werken daar nauw samen aan het verbeteren van de aansluiting. Niet alleen deze aansluiting verloopt stroef. De gemeente heeft pas vier van de wettelijk gestelde zeventien beschutte werkplekken gerealiseerd! Het moet voor mensen met een arbeidsbeperking eenvoudiger gemaakt worden om vanuit dagbesteding, doelgroepenregister of een uitkering door en terug te stromen naar beschut of betaald werk.

Doorstromen naar betaald werk brengt voor mensen met een arbeidsbeperking vaak veel onzekerheden met zich mee, waaronder financiële onzekerheid. GB vindt dat het aantrekkelijker gemaakt moet worden om tijdelijk werk te proberen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld met een vereenvoudigde terugstroom naar je uitkering als blijkt dat werken toch te belastend is.
Momenteel is het Service Punt Werk verantwoordelijk voor deze thema’s. Maar de uitvoering van de participatiewet is een wettelijke taak die volgens GB meer onderdeel van je lokale zorgnetwerk moet zijn, zeker gezien de achterblijvende taakstelling beschut werk. GB ziet graag actievere aansturing op het verbeteren van de informatievoorziening richting inwoners en werkgevers over alle mogelijkheden rondom werken met een arbeidsbeperking. Daarnaast is een betere aansluiting op ons lokale (zorg)netwerk van belang & wij zien mogelijkheden om bijvoorbeeld een lokale jobcoach of arbeidsdeskundige in het nieuwe wijkteam te integreren.

Goede zorg bovenaan
Voor GB staat de kwaliteit van onze zorg boven de kosten. Ondanks dat de zorgkosten flink op de begroting drukken. GB is voor het stimuleren van meer preventieve activiteiten, voorkomen is beter dan genezen. Richt je bij armoedebestrijding bijvoorbeeld niet alleen op de ouders, maar richt ook een preventieprogramma op voor jongeren die opgroeien in armoede of schulden.
Creëer meer openbare sportfaciliteiten in de natuur voor kinderen en ouderen. Vitale ouderen kunnen langer zelfstandig wonen & kinderen op gezond gewicht hebben later minder specialistische zorg nodig. Maar probeer als gemeente ook taboes te doorbreken rondom kwetsbare zorgvragen zoals verslaving, schulden of gezinsproblematiek zodat men eerder aan de bel durft te trekken. GB hoopt dat de vernieuwde zorgtoegang een eerste stap in de goede richting is.

Vol van afvalscheiden
Onlangs hield de gemeente proeven met het scheiden en ophalen van afval. In gesprekken van GB met inwoners leken zij over het algemeen tevreden in de wijken waar PMD rolcontainers waren uitgedeeld of waar extra GFT verzamelbakken waren geplaatst. Uit Frederiksoord kwamen minder enthousiaste reacties, daar moesten men verder lopen met afval i.p.v. dat het makkelijker werd gemaakt. Dat lijkt ons niet de bedoeling.

GB ziet graag dat de gemeente het scheiden van afval in de gehele gemeente makkelijker maakt. Wanneer afvalscheiding meer moeite kost is men er minder toe bereid.
Dit brengt ons op de regelmatig overvolle milieuparkjes. Wanneer je aankomt met je oud papier of PMD wil je dit ook kwijt kunnen. De overvolle bakken leiden tot ergernis en minder scheidingsbereidheid. GB verzoekt daarom het college om te zorgen dat deze containers beter geleegd worden en beschikbaar zijn.

GB stelt vragen - Lange termijn agenda duurt erg lang...

De Gemeenteraad heeft een eigen agenda waar allerlei onderwerpen op staan die de komende tijd worden behandeld. Dit heet de LTA (Lange Termijn Agenda). WoningSplitsing

Maar soms staan daar onderwerpen op die keer op keer worden uitgesteld en maar niet aan de orde komen. GemeenteBelangen is de enige partij die zich keer op keer druk maakt over dit uitstellen.
Nu vinden wij dat na bijna 4 jaar wachten het een keer tijd wordt... 

Hier onder de artikel 41 vragen die vandaag naar het college zijn gestuurd... 

 

Op 14 april 2016 behandelde de raad het bestemmingsplan Katwijk aan Zee (https://katwijk.notubiz.nl/vergadering/270166/Gemeenteraad%2014-04-2016)
Daar was een behoorlijke discussie over woningsplitsing binnen het bestemmingsplan, zelfs een amendement werd ingediend om dit er uit te halen.
De toenmalige wethouder vd Bent heeft in deze vergadering toegezegd met een apart woningsplitsing beleid te komen.

Wethouder vd Bent: “Hij is het ermee eens dat het splitsen van woningen nieuwe, nog te beantwoorden vragen oproept, bijvoorbeeld over de omgang met verschillende doelgroepen. De omgang met zorgwoningen dient juridisch goed te worden verankerd en het college wil daarover graag met de raad van gedachten wisselen. Dit traject wordt op dit moment voorbereid; hij verwacht dat de raad voor de zomer een document ontvangt en hoopt dat dit beleid in 2016 kan worden vastgesteld. “

Deze toezegging heeft geresulteerd in een item op de LTA van 8 december 2016 (O442 https://katwijk.langetermijnagenda.nl/send_dossier?id=2053)

Deze is op 23 november 2017 al afgedaan gemerkt met het commentaar “In verband met de overlap van het woningsplitsing beleid en het logies beleid moeten eerst integraal de uitgangspunten worden bepaald.” En ondergebracht bij O564 https://katwijk.langetermijnagenda.nl/send_dossier?id=2054

Dit item op de LTA is wederom afgedaan op 9 februari 2018, want er zou een stuk naar de raad komen 1106670 https://katwijk.notubiz.nl/vergadering/508957#ai_3949002

Op de raadsvergadering van 19 april 2018 werd dit logiesbeleid besloten.
Maar in dit stuk was het woningsplitsingbeleid niet opgenomen, die werd op 2 mei 2018 verwoord in O577 https://katwijk.langetermijnagenda.nl/send_dossier?id=2700
“Uitgangspunten voor woningsplitsingsbeleid. Deze uitgangspunten zijn losgekoppeld van het logiesbeleid. Het woningsplitsingsbeleid is een separaat traject, dat in maart 2018 aan de raad wordt aangeboden.”

Dit LTA item is nu al meerdere keren uitgesteld (10 juli 2018, 15 november 2018 en 1 maart 2019), waarop de aanbieding in de raad in maart 2020 wordt aangekondigd.

GemeenteBelangen heeft al vaker onderwerp op de Lange Termijn Agenda aan de orde gesteld, maar dit onderwerp spant toch wel de kroon van 4 jaar uitstellen.

1. Is het college het met GB eens dat dit soort uitstel niet goed is voor de geloofwaardigheid van de overheid?
2. Is het college het met GB eens dat er betere monitoring moet komen op de LTA?
3. Is het college het met GB eens dat dit de uitgebreide discussie van 14 april 2016 geen recht doet?
4. Kan het college een keiharde belofte doen wanneer dit beleid nu eindelijk naar de raad komt?

 

GB stelt vragen - Wél slopen, maar niet bouwen?

Afgelopen week was het in diverse media al te lezen, de flats aan de boerslaan en Helmbergweg worden volgende maand gesloopt. Dat is op zich geen nieuws; maar 81 sociale huurwoningen slopen maar mogelijk over twee!! jaar pas gaan herbouwen kon bij de fractie van GB op klapperende oren rekenen! Er moet nog even nagedacht en onderhandeld worden met de gemeente..

Helmbergweg sloop

In tijden van woningnood en de zeer krappe woningmarkt in Katwijk absoluut onwenselijk vindt GB! Daarom stelde we het college de volgende vragen;

1. Is het college het met de fractie van GB eens dat uitstellen van herbouw op deze locatie onwenselijk is?

2. Kan het college uitleggen welke nieuwe inzichten er over de locatie en de buurt zijn gevormd waardoor het onmogelijk was om herbouwplannen te maken?

3. Wat is de rol van de gemeente in deze onwenselijk opgelopen vertraging van de herbouwplannen?

4. Welke acties en/of maatregelen heeft het college genomen om dit proces mogelijk te versnellen?

5. Is het college het met de fractie van GB eens dat de gemeente in de toekomst striktere afspraken met Woningcorporatie Dunavie moet maken over sloop en herbouw om dergelijke situaties te voorkomen?

6. Kan het college de belofte doen dat zij de onderhandelingen met woningcorporatie Dunavie zullen bespoedigen waar mogelijk?

 

We wachten de antwoorden af en zullen jullie op de hoogte houden!

Een tijdelijke weg, maar aan welke kant?

De tijdelijke N206 aan de noordkant.. voor velen een doorn in het oog. Inwoners vrezen voor overlast, er verdwijnt voor maanden een al zo beperkt stukje groen & ook binnen de gemeenteraad hangen twijfels over de positie van deze tijdelijke weg. Maar waarom stemde de overgrote meerderheid van de raad dan toch tegen de motie voor een zuidelijke variant?

n206 2

Dit timing van de motie was ronduit slecht. Volgende week donderdag 19 september is er namelijk een informatieve sessie over dit onderwerp, waarbij o.a. een afvaardiging van de provincie aanwezig is om de raad, maar ook inwoners, te voorzien van de nodige informatie.

Alle belangstellende zijn tijdens deze sessie van harte welkom om mee te luisteren en te spreken! Noodzakelijke informatie, want er is nog veel onduidelijk over het verschil in kosten en tijd tussen noord en zuid, maar ook over de projectgrenzen.


De fractie van GB heeft in aanloop naar deze sessie een tweetal vragen gesteld om een beter beeld te krijgen van het hoe en waarom:

 • Het gebied van het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) houdt op ten noorden van de sloot, maar de tijdelijke N206 is gesitueerd buiten het PIP-gebied. Waarom is het mogelijk om de tijdelijke N206 buiten het PIP te situeren?
 • De zuidelijke variant van KSV werd afgedaan als duurder en meer tijdrovend, graag ontvangen wij de informatie hoeveel geld en extra tijd het dan gaat kosten en natuurlijk ook de reden waarom.


Met antwoorden op deze vragen en de informatie vanuit de informatieve sessie kunnen wij een veel beter beeld krijgen over de haalbaarheid van een tijdelijke weg aan de zuidkant.


Zelfs na grote terughoudendheid van de raad en meerdere oproepen, ook vanuit GB, richting het CDA om de motie twee weken later in te dienen, werd geen gehoor gegeven. Na een korte schorsing brachten CDA, PvdA en VVD toch de motie in stemming, die met grote meerderheid werd verworpen.
Een bijzonder actie van deze drie partijen, die het proces tot het realiseren van een zuidelijk weg eigenlijk meer schade aanrichten dan goed deed.


De fractie van GemeenteBelangen gaat voor de beste oplossing voor deze tijdelijke weg, maar dan wel goed geïnformeerd en niet voordat we in gesprek zijn geweest met belanghebbenden tijdens de informatieve sessie.

Streef naar inclusief onderwijs

De scholen zijn weer begonnen! Kinderen zitten in de schoolbanken, leraren zijn aan het werk & ons college is aan de slag met een nieuwe onderwijsagenda. In de laatste vergadering voor het zomerreces besprak de gemeenteraad de startnotitie voor deze agenda, de kleine kaders en richtlijnen. GemeenteBelangen viel echter één ding op. In de startnotitie wordt meerdere malen gesproken over passend onderwijs en nergens over inclusief onderwijs. Gewoon een kwestie van andere woordkeus kun je denken, maar in essentie zijn het twee verschillende dingen.
inclusief onderwijs 3

Want wat klinkt beter? Een school die zich aan past aan de manier van leren van een kind, of een kind dat zich aanpast aan de school? Dat is precies het verschil tussen inclusief en passend onderwijs. Bij passend onderwijs wordt er een manier van onderwijs gezocht die past bij het kind. Maar hierbij is het niet van zelfsprekend dat dit op een reguliere school in de buurt kan. Kinderen met een chronische aandoening, hoogbegaafdheid of leerproblemen komen hierdoor regelmatig in het speciaal onderwijs terecht. Dit is vaak verder van huis, gescheiden van buurtgenootjes en kinderen zonder speciale behoefte. Inclusief onderwijs daarentegen is een onderwijsvorm die alle kinderen welkom heet, ongeacht de achtergrond, ervaring of manier van leren en spelen.

Op een inclusieve school wordt altijd gezocht naar mogelijkheden om ieder kind de juiste ondersteuning te bieden. De school past zich aan aan de manier van leren van het kind. Professionals werken nauwer samen over de grenzen van disciplines heen, en zoeken meer de samenwerking met ouders om kennis over en weer te delen. Met een inclusief schoolsysteem is het voor ieder kind mogelijk om naar een school in de buurt te gaan, waar hij of zij ook naar toe zou gaan wanneer er geen speciale behoefte was. En dat is wat GemeenteBelangen graag wil voor Katwijk. 

GB zou dan ook graag zien dat er in de nieuwe onderwijsagenda een streven naar inclusief onderwijs uitgesproken wordt. De onderwijsagenda wordt namelijk voor vier jaar vastgesteld. Wanneer Katwijk nu een ambitie voor passend onderwijs gaat formuleren worden we het traagste jongetje van de klas op dit beleid. Nederland heeft namelijk al drie jaar een ondertekend VN verdrag liggen waaruit het recht op inclusief onderwijs volgt. En ook de tweede kamer heeft onlangs een motie aangenomen om een coalitie voor inclusief onderwijs te gaan bouwen. Laat Katwijk de uitdaging aan gaan om het schoolsysteem zo inclusief mogelijk te maken!

GemeenteBelangen kiest voor groene Juliana brug

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces besprak de gemeenteraad de renovatie van de julianabrug. Deze renovatie gaat de levensduur van de brug met zestig jaar verlengen. Onze achterkleinkinderen zitten straks dus opgescheept met besluiten die we vandaag de dag nemen. In het perspectief van zestig jaar, wat kies je dan? Steen of groen? Is natuur een extra, een luxe, iets waar je zonder kan? Of moeten we onze natuurlijke omgeving juist versterken?

Julianabrug

Voor GemeenteBelangen was dit duidelijk. Waar een mogelijkheid is om extra groen te plaatsen kiezen we daar natuurlijk voor! Er lagen drie varianten voor de nieuwe brug voor. In februari opperde GemeenteBelangen al het idee voor een groen ecoduct over de brug. In variant 3 was uiteindelijk deze brede groenstrook opgenomen, mede dankzij de wethouder, Katwijk Smart Village en de deelnemers aan de sessie over het nieuwe groenbeleidsplan op 7 maart. Toch stelde het college afgelopen donderdag een variant met beperkt groen voor. 

Je zou denken dat de gemeente genoeg ambtenaren heeft die om groen geven. Maar gezien het versteende ontwerpvoorstel waar het college uiteindelijk mee kwam hebben die kennelijk te weinig invloed. GemeenteBelangen hoopt dat deze armetierige houding verandert bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. Want in deze tijd van klimaat- en natuurcrisis zouden we alle mogelijkheden tot extra vergroenen van onze gemeente moeten aangrijpen!

GemeenteBelangen vroeg dan ook middels een amendement de raad toch te kiezen voor variant 3. De wethouder gaf aan met provinciale subsidies voor bloeiende bermen, nieuwe fietspaden en de ecologische verbinding tussen Berkheid en Noordwijk goede kansen te zien voor de dekking van de kosten van het extra groen. Een bijdrage van het Hoogheemraadschap is ook niet uitgesloten.  Alles bij elkaar kan het groen daarom zelfs een meevaller opleveren. 

Groenebrug

Een klein stukje extra groen voor Katwijk, dankzij het amendement van GemeenteBelangen. Tijdens de vergadering konden we op veel steun en overtuigende betogen rekenen van vooral D66 en de PvdA.  Zij hielpen terughoudende partijen over de streep te trekken. Als politieke partij kun je het voortouw nemen voor mooie ontwikkelingen maar je kunt nooit alleen tot realisatie komen. Fracties die de twijfelaars overtuigen zijn minstens zo belangrijk.

Het amendement werd door alle fracties gesteund behalve VVD, Durf en SGP.  

Hoornes gasvrij: Hoe, wat en waarom?

Waarom doen we dit?
Het belang van minder CO2 produceren is voor GemeenteBelangen zeker duidelijk, want we moeten onze kinderen en toekomstige generaties niet met onze ellende opzadelen. Het plan om een wijk in onze gemeente gasvrij te maken lijkt dan ook een goede stap. Maar dan moet de alternatieve warmte opwekking wel duurzaam gebeuren, want we willen het probleem niet verplaatsen maar oplossen.

gas vlam


Spookverhalen van anderen
De burgers van deze wijk zijn de laatste tijd veel spookverhalen en schrikbeelden voorgehouden. De huishoudens zouden zeer hoge investeringen in hun woning moeten doen. Dat waren populistische verhalen van bepaalde politieke partijen in Katwijk. Die sloegen de plank mis want het besluit tot aanpassingen in de wijk wordt simpelweg nu nog niet genomen. De gemeente gaat eerst meer onderzoek doen.

De feiten
De Rijksoverheid heeft elke gemeente gevraagd om vóór 2021 3 wijken aan te wijzen die van het gas af zouden kunnen. En Katwijk kan een subsidie van €4,7 miljoen ontvangen voor het gasvrij maken van een tranche van 500 woningen. Het besluit dat nu voorligt is om verder te onderzoeken welke warmtebron we gaan gebruiken en welke kosten elke bron oplevert voor de bewoners. Dit onderzoek wordt betaald uit de subsidie van het Rijk. Het kost de gemeente dus onder de streep geen geld. En nogmaals, er wordt nog geen enkel besluit tot aanleg genomen.

Zorgen
GB let ondertussen wel goed op. Zo heeft GB aangetoond dat de second opinion vol staat met typefouten, incorrecte optellingen en allerlei aannamen. Ook zijn in de second opnion bedragen anders samengesteld dan in het eerste stuk maar zonder onderbouwing in de tekst.  En al kloppen de cijfers onder de streep, dit rapport verdient zeker geen schoonheidsprijs. Het verdere onderzoek is dus hard nodig om echt aan te tonen wat de kosten werkelijk zijn en welke mogelijkheden er bestaan om de warmte duurzaam op te wekken.

Natuurlijk let GemeenteBelangen ook scherp op of het allemaal betaalbaar zal zijn voor de huishoudens.

Conclusie
GemeenteBelangen ziet de noodzaak van maatregelen tot reductie van CO2 en steunt het verdere onderzoek in de pilot wijk Hoornes en houdt de betaalbaarheid daarin leidend.

GemeenteBelangen over de “toekomst van Katwijk”

Misschien heb je ze de afgelopen maanden wel gezien. De posters langs de weg, advertenties in de krant of berichten op facebook met de vraag of je mee kwam praten over “de toekomst van Katwijk”. De reden van deze bijeenkomsten was de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda (MAG). Hierin staat beschreven waar we de komende jaren geld, tijd en energie in willen stoppen als gemeente. Hoe we dit gaan doen? Dat is nog de vraag. De MAG bevat opgaven maar nog geen uitwerking. Tijdens de laatste raadvergadering werd dit besproken.

MAG 2

Positief met aandachtspunten
Voor GemeenteBelangen is de basis positief. Een breed participatietraject, het vervangen van diverse “in beton gegoten” beleidsplannen & meer ruimte voor (burger)initiatieven. Ondanks de positieve basis ziet GB wel een aantal belangrijke aandachtspunten.

Praat mét en niet over hen
Tijdens de participatiebijeenkomsten konden alle inwoners aan schuiven. Maar nu we de “Hoe?” vraag gaan uitwerken worden alleen nog de belangrijke organisaties en bedrijven gevraagd. GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat juist tijdens de uitwerkingsfase de doelgroep betrokken blijft. Gaan we bepalen hoe we eenzaamheid gaan aanpakken? Praat dan ook met mensen die dit ervaren. Meer jongeren die bewegen? Vraag hen dan zélf wat zij belangrijk vinden. De doelgroep weet waar de behoefte ligt, praat dus mét en niet over hen.

Voorzieningen in elke kern
Als een initiatief een opgave wil oppakken kunnen zij een aanvraag indienen. Deze wordt dan getoetst op punten als resultaat en aanpak. Nergens was terug te vinden of de locatie van het initiatief meegenomen zou worden. Is het dan zo dat er straks 20 initiatieven in Katwijk aan Zee zijn en maar 2 in Valkenburg? Kijkend naar het huidige activiteitenschema van de bibliotheek zien we dat van tientallen voorjaarsactiviteiten er momenteel maar één in Rijnsburg is. Wat GemeenteBelangen betreft ongelijk verdeeld. We vragen dan ook aandacht voor gelijke verdeling van activiteiten over alle kernen.

Bureaucratische rompslomp
Regelmatig hoor je dat inwoners wel willen maar gek worden van de bureaucratische rompslomp. Als we het hebben over samen met elkaar de toekomst van Katwijk ontwikkelen is GemeenteBelangen van mening dat het voor de diverse inwoners, organisaties en vrijwilligers ook zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden om bij te dragen. Dus geen bureaucratische rompslomp maar juist tijd voor de praktijk, heldere aanvraagprocedures & niet meer administratielast dan noodzakelijk. Zodat de aandacht van iedereen écht uit kan gaan naar onze toekomst.

Logo MAG Katwijk

GB organiseert inspiratieavond

Plastic soep2

Binnenkort is het weer Wereldmilieudag en ook de internationale dag van de biodiversiteit (VN) staat voor de deur. Leuk, maar het blijkt dat deze diversiteit en ons milieu toch behoorlijk in het gedrang komen.

Daarom organiseert GemeenteBelangen op 21 mei om 20:00 uur een inspiratieavond in De Roskam.

De avond staat geheel in het teken van natuur en is vrij bij te wonen voor iedereen die geïnteresseerd is. Bij
Want wist je dat 80% van onze eetbare gewassen afhankelijk is van bijen en insecten? Zonder deze inmiddels bedreigde bijen is onze voedselvoorziening binnenkort dus in gevaar. Ook de "Plastic soep" draagt bij aan vergiftiging van onze voedselketen & neem eens al het vuil dat aanspoelt op ons mooie strand. Daar moeten we samen toch iets aan kunnen doen?

Alleen is het onmogelijk, maar samen kan er een hoop veranderd worden. Dat is ook het uitgangspunt van onze sprekers. Zo zijn NL Zoemt, WNF Operatie Jonas & Jutters Katwijk aanwezig om iedereen te vertellen over een aantal van deze problemen en hun aanpak en oplossingen daarvoor. Interessant voor gemeente, politieke partijen maar ook zeker voor jou als inwoner!

Iedereen is vanaf 20:00 uur welkom in De Roskam. Vanaf 20:15 uur zullen we met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar de diverse lezingen & ons laten inspireren! De bijeenkomst is gratis, en vooraf aanmelden is niet nodig.

We hopen je zien.

Deze avond is in samenwerking met:

Jutters Katwijk 20Duurzaam20 Logo operatie Jonas NL zoemt
Jutters Katwijk 20Duurzaam20 Operatie Jonas NL Zoemt

 

kijk ook alvast dit fimpje over Operatie Jonas: https://youtu.be/23zucm7PASY

Neem vrienden en kennisen mee naar deze avond, download hier de uitnodiging in PDF om door te sturen: Uitnodiging in PDF

                        

Meer handhavers voor verkeer in de wijken

Een grote ergernis in onze wijken is de verkeersoverlast. Dat is een verzamelnaam voor parkeeroverlast, hardrijders en overmatig verkeersgeluid van hard optrekken en veranderde of kapotte knalpijpen. In dertig kilometer zones rijden veel chauffeurs te hard. Zij weten dat de politie daar bijna nooit controleert. Hun hoge snelheid zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties doordat kinderen, fietsers of ouderen er niet op bedacht zijn. GemeenteBelangen pleitte daarom 28 maart in de raad voor het aanstellen van BOA’s.

handhaving

Dat zijn buitengewone opsporingsambtenaren. Katwijk heeft namelijk alleen GOA’s. Dat zijn gemeentelijke opsporingsambtenaren maar die mogen geen boetes uitschrijven voor verkeersoverlast. Daarvoor zijn BOA’s nodig.
Buitengewone opsporingsambtenaren zijn bevoegd om snelheidscontroles uit te voeren, chauffeurs van brommers, motoren en auto’s te bekeuren als die onnodig veel lawaai maken en voertuigen te laten herkeuren als de knalpijp kapot of veranderd is. Dat is precies wat nodig is. Vooral herkeuring is vervelend omdat je dan een weekje of twee niet met je apparaat mag rijden.

Toezicht en Hanghaving


Maar alleen de politie mag BOA's in dienst hebben. De burgemeester heeft daarom na aandringen van GB, PvdA en D66 toegezegd in gesprek te gaan met de politiecommandant. De gemeente zou de kosten van het in dienst nemen van BOA’s kunnen vergoeden. GB rekent op een spoedig antwoord.

 

Kwakelwei voldoende beschermd tegen bebouwing

GemeenteBelangen is altijd zeer duidelijk geweest in haar standpunt over de Kwakelwei. Dit laatste stukje binnenstedelijk groen moet behouden blijven. Bebouwing op deze plek is dan ook echt onbespreekbaar voor GB. De mogelijkheid van een stadspark zoals de Vrienden van het Rijnpark hebben voorgesteld, is een mogelijke invulling.

Kwakelwei Website
Volgens Jaap Haasnoot van KiesKatwijk was er een dringende noodzaak om als raad een motie aan te nemen en daarmee de bestemming van het gebied tot stadspark te verklaren. Afgezien van het feit dat de bestemming stadspark in de regelgeving van de gemeente Katwijk niet bestaat is het ook niet nodig om de bestemming te veranderen.

Daarnaast is een bestemmingswijziging een complex proces en zou nog wel eens een ongewenst effect kunnen hebben op het geheel, want middels een zienswijze zou het hele proces wel eens anders kunnen uitpakken. De huidige bestemming van het gebied is agrarisch en voorkomt de mogelijkheid tot bebouwen. Mocht de huidige eigenaar, een projectontwikkelaar, een plan hebben om daar te willen bouwen, zal er eerst een bestemmingswijziging moeten plaatsvinden in de raad.

Het middel van een motie is ook niet een gedegen beleidsmethode. Als er iedere keer kleine stukjes worden verheven om door de raad een uitspraak over te doen, is het voor de ambtelijk organisatie en het college onmogelijk een goed beleid op te stellen.
Momenteel wordt er door wethouder Rien Nagtegaal hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe groenbeleidsplan voor de komende 10 jaar. De groen sessie van 7 maart was dan ook een goede voedingsbodem voor dit beleid, daar hebben veel “groene” organisaties en burgerinitiatieven hun plannen en meningen gegeven over het groen in de gemeente Katwijk

Het openbaar delen van mailwisseling van raadsleden op de social media pagina van KiesKatwijk en het lekken naar de Katwijksche Post van citaten uit deze mailwisseling, heeft een behoorlijke vertrouwensbreuk binnen de politiek teweeg gebracht. GemeenteBelangen heeft haar afschuw uitgesproken over deze bijzonder manier van Jaap Haasnoot om zijn punt te maken. Maar ook de Katwijksche Post heeft een journalistieke taak om niet klakkeloos een “bron” te citeren, maar netjes hoor en wederhoor te verrichten.

GemeenteBelangen gaat bij de vaststelling van het nieuwe groenbeleidsplan de discussie aan over deze groene issues. Dat is de politieke correcte weg en beleidstechnisch juist.

En laat het vooral klip en klaar duidelijk zijn:
GemeenteBelangen wil geen bebouwing op de Kwakelwei. Dit gebied moet groen blijven.

Praat mee over groen

Op initiatief van GemeenteBelangen werden verschillende organisaties uitgenodigd om in het gemeentehuis te spreken over groen. De feiten liegen er niet om, want in de afgelopen 8 jaar zijn er ruim 2000 bomen verdwenen. Er gaat geen week voorbij of er staat weer een kapvergunning in de krant.

Groen Sessie


Het is algemeen bekend dat GemeenteBelangen de groene partij is van Katwijk. En was eigenlijk de enige partij die op deze avond echt kleur bekent op de vraag “Trekken we hier de lijn mbt het groen”

Voor GemeenteBelangen is het afgelopen met weghalen van groen. Er mag geen centimeter groen meer verdwijnen.

Als er huizen gebouwd moeten worden, is er op de projectlocatie Valkenburg voldoende plek. De toekomstige wijk nieuw Valkenburg wordt dan nog steeds een ruim opgezette en groene wijk.

Maar in de rest van Katwijk is er nu al te weinig groen, dat moet bewaard blijven.
De sessie was vooral bedoeld voor de wethouder die binnenkort met het groenbeleidsplan gaat komen.

Voor GemeenteBelangen zou er bij elk beleidsstuk een Bomenparagraaf of groenparagraaf moeten komen. Ook toezicht op werkzaamheden, zoals leggen van kabel en leidingen is hard nodig. Daarnaast vragen we al een aantal jaar om de bomenkaart op de website van de gemeente te zetten.

Dit groene statement werd door alle insprekers bekrachtigd.

Zo sprak ecoloog Maarten Langbroek over het levende groen in Katwijk.
Met minder maaien, gebruiken van vooral inheemse soorten en het maken van ecologische verbindingen kunnen we het groen verbeteren.

Annemarie vd Plas hield een betoog over operatie steenbreek. Daar het klimaat natter en intenser wordt is het noodzakelijk dat dit water weg kan lopen. Met alle versteende tuinen is dat steeds lastiger.

Ook Katwijk Smart Village heeft naast haar succesvolle campagne voor R-net nog een groen appeltje te schillen. Zij komen met een aantal speerpunten om Katwijk groen te laten kleuren.

Het betoog van het Rijnpark door Dhr Nijgh, was uit ons groen hart gegrepen. Het is het laatste stuk binnenstedelijk groen en moet behouden blijven.

Een groene wandelronde door Katwijk is volgens Jan de Lange prima mogelijk. Zijn ringpark is met het plaatsen van bewegwijzering bijna compleet.
Een laatste plan om over Julianabrug van de nieuw in te richten Biltlaan een groenstrook te maken. Een ecologische groene verbinding, die de ecoloog ook al eerder noemde.

Maar aanleggen van groen alleen is niet voldoende, het moet ook goed onderhouden worden. Alex Bos van Boomadvies Nederland is een expert op het gebied van onderhoud en hamerde vooral op het feit dat de gemeente alleen gecertificeerde mensen moet gebruiken voor het onderhoud. Een “European Tree Worker” is zo’n certificaat. Daarnaast is toezicht op graafschade ook heel belangrijk.

Mag het op zondag?

 closedGeen betuttelende overheid, maar keuzevrijheid bij alle ondernemers om zelf te bepalen wanneer ze open gaan. Een discussie die al langer in Katwijk galmt; mogen de winkels op zondag open? In de raadsvergadering van 20 december werd een motie ingebracht voor een proef van 12 maanden van zondagsopening. Deze heeft het niet gehaald.

GemeenteBelangen is voor de keuzevrijheid van alle ondernemers om te ondernemen wanneer zij dat geschikt vinden. Een betuttling van de overheid past daar niet in, daarom is er ook in het coalitieakkoord een passage opgenomen die aangeeft dat we samen met onze coalitiepartners het eens zijn dat we het oneens zijn:


Fracties hebben bijvoorbeeld een gedeelde visie op de zondag; een dag die alle inwoners moeten kunnen blijven beleven als dag van rust, bezinning en ontspanning. Belangrijke noties hierbij zijn wederzijds respect en het geven van ruimte aan elkaar zonder deze beleving in het gedrang te brengen. Maar er is ook verschil. CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen de openstelling van winkels op zondag. Voor GemeenteBelangen is de ruimte voor openstelling er wel.”

Kleine ondernemers worden gedwongen
“Als de grote supermarkten open gaan, worden de kleine winkels gedwongen dat ook te doen”. Dit is een veel gehoord argument tegen de zondagsopening.

Maar is dat ook zo?

Momenteel is het voor winkeliers toegestaan, ook in Katwijk, om op werkdagen en zaterdag hun winkels van 7 uur ‘s ochtends tot 10 uur ‘s avonds te openen.
De grote supermarkten maken gretig gebruik van deze brede openingstijden. Maar winkelstraten met de kleine ondernemers gaan in de regel pas om half tien ‘s morgens open en alweer om zes uur dicht. De druk om mee te gaan is hier klaarblijkelijk niet van toepassing.

Een praktijkvoorbeeld van onze buurgemeente Noordwijk laat zien dat in de Kerkstraat de grote ketens haar deuren op zondag open stellen, maar de kleine winkeliers daar doorgaans niet aan mee doen.

zondag dicht

Horeca kan het wel zelf beslissen
Andersom zijn er ook legio voorbeelden van horecagelegenheden, die er voor kiezen om op zondag, een dag dat zij wél open mogen, toch de deuren gesloten te houden. Er zijn er zelfs die ook maandag en dinsdag niet geopend zijn.

GB vindt het bovendien bijzonder dat de gemeente alleen de detailhandel beschermt tegen werken op zondag, maar alle andere ondernemers wel vrij laat dat zelf te bepalen.

Minder betalen voor monumenten

Waardoor betaalt de gemeente 157.000 euro subsidie voor de restauratie van De Waaier op de boulevard en waarom geeft ze geen lening? Het antwoord is ongelooflijk maar waar: de eigenaar kon kiezen tussen een lening en een subsidie.  GemeenteBelangen stelde dit 6 en 20 december aan de orde.

waaier 1929


GB onderzocht begin december de regelingen voor de financiering van de restauratiekosten van gemeentelijke monumenten. En zag dat de monumentenreserve twee regelingen kent: een verordening voor leningen en een regeling voor subsidies, zeg maar giften. GB vroeg de gemeente of het waar was dat de eigenaren bepaalden welke regeling de gemeente inzette. Het onthutsende antwoord was: ‘ja’.

Dat kan natuurlijk niet. De gemeente hoort vast te stellen of de particuliere eigenaren van een monumentaal pand genoeg inkomen of vermogen hebben om een laag rentende lening af te sluiten. Maar de regelingen stonden dat niet toe. Daardoor konden eigenaren een subsidie aanvragen in plaats van een lening en moest de gemeente de subsidie toekennen als de aanvraag voldeed aan restauratietechnische beslispunten. De Waaier meegerekend hebben nu vijf eigenaren samen 730.000 euro subsidie ontvangen.

Veel fracties steunden GB op 20 december. De wethouder heeft toegezegd deze regelingen te zullen veranderen. Dat moet snel gebeuren want er zijn zeker nog meer dan dertig bouwvallige gemeentelijke monumenten waarvoor aanvragen te verwachten zijn.

GB heeft ooit het erfgoedbeleid aangezwengeld. Monumenten geven namelijk karakter aan onze woonplaats. En het is fijn als inwoners monumenten restaureren. Daarom wil GB meer restauratie voor elke euro. Dat kan als de gemeente meer geld gaat uitlenen in plaats van geven zodat de gemeente het geld terugkrijgt om opnieuw te gebruiken.

Overlijden Adriaan Heijnen

 

Adriaan

Geschokt en verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van onze voorzitter

ADRIAAN HEIJNEN

 

Adriaan was van 2011-2014 raadslid en vanaf 2015 bestuursvoorzitter van GemeenteBelangen.

We verliezen in Adriaan een krachtige bestuurder, een deskundig politicus en een goede vriend.

We wensen zijn kinderen en familie veel sterkte bij het verwerken van dit ingrijpende verlies.
 

Bestuur, fractie en wethouder GemeenteBelangen Katwijk

Gewijzigd wegenbeleidsplan ongewijzigd vastgesteld

Na uren vergaderen, meerdere lange schorsingen en tekstuele aanpassingen aan een amendement werd dan toch eindelijk het nieuwe wegenbeleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Heeft dit toneelstuk democratie het voorstel wel echt gewijzigd?


Waar gaat het eigenlijk over?

Het nieuwe wegenbeleidsplan is een meerjaren beleid voor het onderhoud van wegen, fietspaden, voetpaden en andere verhardingen. Het plan maakt duidelijk dat het vorige beleid niet voldoende financiële middelen opzij zette voor het behoud van het kwaliteitsniveau. Simpel gezegd; als we er nu geen geld bij doen, dan gaat de kwaliteit hard achteruit.

slechte stoep algemeen2


Meerjarenbegroting Fobie

De meerderheid van de raad stemde afgelopen donderdag in met een amendement om het beleid zo te wijzigen, dat de financiële middelen voor de jaren 2020 en verder niet vastlagen.
Hier ligt dan ook de grote verwarring, want dat recht heeft de raad al. De begroting van 2019 is inmiddels bij de Algemene Beschouwing vastgesteld. Daarin is al de eerste tranche van dit wegenbeleidsplan financieel vastgelegd. Het geld voor de volgende jaren staat wel in het plan maar komt pas beschikbaar als de raad het toekent.


Budget recht afgedwongen per amendement?

Wat heeft het amendement veranderd aan het voorgestelde plan? Eigenlijk helemaal niets!

Klimaat adaptatieHet college zal bij de raad terugkomen met een beheersplan waarin de meerjarenbegroting zal zijn opgenomen, want de raad heeft wél gekozen voor scenario 1. Scenario 1 is niet alleen het kwaliteitsniveau op peil houden, maar ook kijken naar klimaatadaptatie, meer groen, waterdoorlatende verharding, met andere woorden, de wegen aan te passen aan de huidige tijd. En dat kost simpel gezegd gewoon meer geld en GemeenteBelangen is bereid dat geld daarvoor beschikbaar te stellen.


Normbedragen en echte bedragen

Een meerjarenbegroting wordt gemaakt met normwaarden. Dat zijn bedragen die technici verwachten uit te geven voor bepaalde werkzaamheden. Ze zijn nodig om een planning te maken van de uitgaven. Natuurlijk zullen de uiteindelijke bedragen preciezer aangeven wat exact moet worden uitgegeven. Zo gaat het bij elk beleidsplan.


Grote verbazing.

GemeenteBelangen heeft met grote verbazing dit debat gevolgd en op meerdere momenten geprobeerd de partijen aan te geven dat het budgetrecht wettelijk iets van de raad is en niet hoeft worden afgedwongen met een amendement. Maar voorstanders was ervan overtuigd dat het voorstel op deze manier gewijzigd diende te worden.

Na veel en lang gepraat is het voorstel dan in principe ongewijzigd vastgesteld.

GemeenteBelangen op bezoek bij Scum

De verbouwing van Scum laat al jaren op zich wachten. Het bestuur van Scum heeft talloze gesprekken gevoerd met de gemeente, informatieve sessies bijgewoond en door de jaren heen zelfs bouwtekeningen moeten maken, terwijl dat geen taak is van een jongeren organisatie.

Ze nodigde de huidige raad dan ook nogmaals uit om de vraag en behoefte uit te spreken.

Scum

Wat ze vragen is simpel:

1. Flexibele ruimtes, zodat ze de ruimtes multifunctioneel kunnen gebruiken. Dat zou praktisch een schuifwand in de grote zaal betekenen. 

 

2. Klus ruimte, want deze zit nu onder het podium3. Opslagruimte, want nu worden veel spullen van ruimte naar ruimte verplaatst. Waarbij zelfs het invalidentoilet als opslagruimte fungeert

Luik klusruimte

Scum werkt als jongerencentrum veel samen met andere organisaties zoals het Welzijnskwartier voor het organiseren van activiteiten voor jongeren, ze draaien op vrijwilligers & alle jongeren zijn welkom. Ze organiseren veel activiteiten voor 18-, wat de organisatie voornamelijk geld kost i.p.v. oplevert. Toch blijven ze deze doelgroep juist aanspreken en gaat voor Scum het maatschappelijk belang hier boven de bar omzet. Wellicht zou er in de subsidie een verdeelsleutel moeten komen voor activiteiten van 18+ en 18-, want de 18+ levert op en de ander kost geld. Momenteel is er nog geen onderscheid in de subsidie die jongerencentra hiervoor ontvangen.

 vele tekeningen Scum

  

 

Na jaren van praten en afwachten voor Scum is het nu wachten op een visie van de gemeente op het jongeren werk, zoals in de maatschappelijk agenda komt. GB ziet de meerwaarde en noodzaak voor de gevraagde verbouwing en hoopt dat er na jaren wachten eens vordering in komt!

 

 

 

 

 

 

 

GB Motie aangenomen: Geef zorgprofessionals een stem

Het klinkt logisch, een zorgprofessional raadplegen als de gemeente moet praten over de zorg van onze inwoners. Huisartsen, wijkverpleegkundigen en case managers zijn vaak nauw betrokken bij de inwoners met een zorgvraag. Zij zijn daardoor volledig op de hoogte van het ziektebeeld, het verloop en het verloop van de zorgbehoefte. Echter, zorgprofessionals hebben in onze gemeente nog geen erkende stem. Ze mogen wel hun mening uitspreken maar of de gemeente luistert is een tweede.

motie WMO

 

Zonde, vindt GemeenteBelangen. Daarom heeft GB tijdens de algemene beschouwingen van vorige week een motie ingediend die het college verzoekt om deze zorgprofessionals wél een erkende stem te geven. 24 van de 33 raadsleden stemden in met ons verzoek. Een goede eerste stap, want iedereen heeft recht op de zorg die hij of zij nodig heeft. Dit gaat nu nog wel eens mis, waardoor inwoners met een zorgbehoefte toch problemen ervaren.

De zorgaanvragen (WMO-indicaties) worden momenteel zelfstandig uitgevoerd door een WMO-consulent. In tegenstelling tot de zorgprofessionals beschikken de meesten enkel over een beperkte algemene medische basiskennis. De WMO consulent bezit minder kennis en expertise van complexe ziektebeelden, zorgvraag en/of casuïstiek. Bij een simpele aanvraag, zoals een rolstoel voor iemand met een verlamming, kan deze medische basiskennis voldoende zijn. Maar bij complexere ziektebeelden wordt het lastiger. Want wat is er nodig om iemand met dementie zolang mogelijk thuis te laten wonen, welke zorgbehoefte hebben jongvolwassenen met niet aangeboren hersenletsel en wat als iemand te kampen heeft met meerdere ziektebeelden en een complexe hulpvraag? In deze situaties kunnen we als gemeente de expertise van de zorgprofessionals goed gebruiken vindt GemeenteBelangen.

GB is dan ook blij dat de gemeente dankzij de motie nu naar mogelijkheden gaat zoeken om de professionals een erkende stem te geven bij het indiceren van de zorgaanvragen.

Algemene Beschouwing: Meer aandacht voor natuur, voetgangers en fietsers

Groen en duurzaamheid
Groen, natuur en ruimte blijven zeer belangrijk voor GemeenteBelangen. Zonder vitale natuur is een gezonde leefomgeving niet goed mogelijk.
Daaraan werkte GB al op kleine schaal, zoals we begin van dit jaar nog 5 zwarte dennen van de kap hebben gered. Maar nu gaan we snel schaal vergroten met meer recreatief groen en groene verbindingen, zoals benoemd in het coalitieakkoord.
Daarmee bedoelen wij natuurlijk het Ringpark en het stadspark op de Kwakkelwei. 
Op een nog grotere schaal is voor GB het gebied rond het Valkenburgse Meer en de Mient Kooltuin, waar ruimte moeten komen en blijven voor recreatie en natuur. Daar past voor ons geen grootschalige bebouwing.

Heerenschoolbos in herfst kleuren
 
Om deze groene ontwikkeling mogelijk te maken is een goed en stevig groenbeleidsplan nodig. GB is nagegaan wat Katwijk kan leren van de groen beleidsplannen van andere gemeenten. Dat is heel wat. Op initiatief van GB gaan we samen met Durf en de ChristenUnie een informatie sessie organiseren waarin raad en inwoners deze verbeteringen kunnen bespreken. De inwoners kunnen daarin natuurlijk ook hun eigen voorstellen doen.
Dit in voorbereiding op het nieuwe groenbeleidsplan dat we verwachten begin 2019.

Dat plan zal fundamenteel anders moeten worden dan alle vorige groen beleidsplannen.
Het kritische onderzoek van de rekenkamer uit 2015 ligt daar nu ten grondslag aan. Daar staan veel aanbevelingen in, zoals een centrale groen coördinator, maar ook hoe beter de kwaliteit te waarborgen van uitvoering en onderhoud. Katwijk moet echt uit het rijtje van op vier na minst groene gemeente van Nederland 

Wegenbeleidsplan
Vorig jaar bij de algemene beschouwing vroegen wij nog aandacht voor het seniorproof maken van de stoepen. Dat verzoek is prima opgepakt door het nieuwe college met het wegenbeleidsplan. Het beleid geeft duidelijk prioriteit aan fietsers en voetgangers en de auto krijgt hierin een ondergeschikte rol. Een prima uitgangspunt dat GemeenteBelangen graag ziet.

Met de plannen voor een fietspad op het tracé van de verlengde Westerbaan langs de duinen, komt er nu echt een einde aan de plannen voor een autoweg langs beschermd natuurgebied. Een dossier dat na meer dan 60 jaar eindelijk kan worden gesloten.

“Prioriteit voor fietsers en voetgangers, een ondergeschikte rol voor de auto”

Er zijn ook nog veel plannen die aandacht nodig hebben, zoals de aanleg van de Pioniers-Baan ten noorden van Rijnsburg, want dat is één van de mogelijke oplossingen om minder verkeer dwars door Katwijk te krijgen. Maar ook het initiatief plan van GB om de N206 door de Duinvallei te verdiepen, mogen we zeker niet vergeten.

Daarnaast blijven ook andere langlopende situaties onze aandacht houden, zoals het vrachtwagenverbod voor de Brouwerstraat

Op kleinere schaal is er op wijkniveau ook nog veel te winnen, er zijn namelijk nog steeds plekken die veel te veel geluidsoverlast hebben van wegen. Maar liefst 12% van de inwoners ondervindt geluidshinder van het wegverkeer. Er zijn 2800 mensen die ernstige hinder ondervinden en er zijn bijna 1000 mensen die last hebben van slaapverstoring.
Nu is in het nieuwe wegenbeleidsplan dit al opgepakt door die wegen een 30 km inrichting te geven of geluidsarm asfalt te gebruiken. Het verdient zeker de aandacht van de gemeente, want geluidsoverlast kan psychische en zelfs lichamelijke klachten veroorzaken..
 
Ook de geluidsoverlast door vliegtuigen vereist de aandacht van de gemeente. Die is namelijk boven Katwijk extra toegenomen doordat het vliegkamp Valkenburg geen militair vliegveld meer is. Daardoor hoeven de vliegtuigen er niet op meer op duizend meter hoogte overheen te vliegen maar mogen ze op vijfhonderd meter vliegen.
GB ziet dan ook graag dat het college gaat lobbyen voor herinvoering van de overvlieg norm van 1000 meter. Ook verzoekt GB het college zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Geeft stilte een stem’ van zeven gemeenten in het groene hart. Die willen het aantal vliegbewegingen op Schiphol beperken.

Parkeerbeleidsplan
In het begin van volgend jaar verwachten wij ook het nieuwe parkeerbeleidsplan. Voor GemeenteBelangen zijn een aantal zaken belangrijk om in dat beleid op te nemen.
Betaald parkeren op zondag inclusief handhaven is een belangrijk onderdeel dat nodig is, want er bereiken ons steeds meer klachten over parkeerproblemen op zondag.
Daarnaast is voor GemeenteBelangen de zondag geen aparte dag voor parkeren. Wie gebruik maakt van de parkeervoorziening betaald ervoor, elke dag van de week.
Dezelfde mening hebben wij op meerdere vlakken, zoals de hondenbelasting, ook daar geldt hetzelfde gelijkheidsbeginsel, iedereen met een hond betaald of niemand.

“Betaald parkeren op zondag met handhaving”
 
Het voorstel van het college om parkeren geen gesloten systeem meer te maken kan op steun van GB rekenen. Eerder was het zo dat geld voor parkeren binnen hetzelfde beleid bleef, dus geen geld erbij of af.
Het voorstel is nu om de extra gelden die over zijn uit parkeren te gebruiken voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld fietsparkeren.
Men kan dan zeggen dat we de auto gebruiken als melkkoe, maar voor GB mag het autogebruik best meer ontmoedigd worden, want zo kunnen we de uitstoot van CO2 en fijnstof echt verminderen.
 
Huisvesting/Wonen
Het woningaanbod blijft een uitdaging, hoe zorgen we voor de juiste woningen voor de juiste doelgroep. Want het blijft een probleem voor jongeren, maar ook voor de oudere van deze gemeente een goede passende woning te vinden.
GB heeft recent het college gevraagd om serieus te kijken om de middenhuur woningen (van €710-ca. €900) niet in de handen van ontwikkelaars te leggen, maar bij Dunavie.
Zo kunnen we het aanbod blijven garanderen en zo doorstroming stimuleren, want het huidige beleid van verhuurdersheffing is voor GB nog steeds huurdertje pesten. Een positieve stimulering lijkt ons veel beter te werken, want zo gaan deze scheefhuurders doorstromen naar deze middelduur woningen  om zo plek vrij te maken voor jongeren en andere doelgroepen die op deze sociale huurwoningen zitten te springen..

Kunstgrasvelden
De fraude met de recycling van kunstgrasvelden was voor GB ook aanleiding daar vragen over te stellen. Dat bedrijven net doen alsof ze aan recycling doen is een slechte zaak.
De antwoorden van het college stellen ons zeker niet gerust, want als het college geen zaken doet met een van de twee gecertificeerde bedrijven, waar doen ze dan wel zaken mee. Hoe garanderen ze dat dat bedrijf wel de kunst matten recycled?
Alle onzekerheden omtrent deze fraude, en ook de recente discussie over de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels roepen veel vragen op.
Gewoon natuurlijk gras is toch het beste voor mens en milieu? Dat heeft tenminste een natuurlijk en duurzaam recyclingproces.


Circulaire economie
Het Rijk streeft naar een 100% circulaire economie in 2050, zonder afval. Maar in Katwijk is het afval vraagstuk nog steeds niet beantwoord. Hoe gaan we afval scheiden en waar? Krijgen we bakken aan huis of houden we de ondergrondse containers waar die nu al staan, blijven we scheiden bij de bron of wordt het toch na-scheiden door de afvalverwerkingsbedrijven? 
Voor GB is één ding zeker, dit vraagt wel een wijkgerichte oplossingen, want de verschillende wijken hebben ook momenteel verschillende voorzieningen

Zorg, maatschappelijke agenda
Er staat ons de komende jaren een behoorlijke opgaven te wachten omtrent de zorg. Aan de ene kant zijn de middelen van het rijk  niet toereikend om alle kosten binnen onze gemeente te dekken, en aan de andere kant willen we geen inwoners tussen wal en schip laten vallen. Dat er bespaart moet worden is op diverse vlakken terug te vinden, maar als het om de zorg gaat maakt GB zich om een aantal kwesties zorgen.

“Niemand tussen wal en schip laten vallen”

Het college stelt dat ouderen en mensen met een beperking passende ondersteuning moeten krijgen die ze in staat stelt langer zelfstandig te blijven en thuis te blijven wonen. Hier zijn wij ook absoluut voor. Wat hier echter haaks op staat is de huidige werkwijze binnen het WMO beleid. Waarin een kleine groep kwetsbare inwoners regelmatig bij herindicatie wordt doorverwezen vanuit de WMO naar de WLZ. De WLZ is een voorliggende wet, weet ook GB. Maar wat wij ook weten is dat deze afschuif praktijk voor deze kwetsbare groep grote problemen met zich mee kan brengen, Het WLZ budget is vaak niet toereikend waardoor men niet langer in staat is alle nodige zorg in te kopen, het eigen netwerk raakt overbelast en vaak uiteindelijk blijkt opname  noodzakelijk . Dit is in strijd met wat wij graag willen voor onze inwoners, en wij zouden dit dan ook graag anders zien.
 
 
Cultuur
Met het afblazen van het Kennis en cultuur centrum in de Noordzeepassage is de discussie voor een nieuw cultuurpodium en organisatie niet van de baan. GemeenteBelangen is onverminderd van mening dat Katwijk dit nodig heeft. In de vorige raadsvergadering werd gelukkig duidelijk dat er een grote meerderheid voor een nieuwe cultuur organisatie is en een gezamenlijke inzet om opnieuw dit te bekijken.
 
Sport
In deze tijd waar veel kinderen, maar ook volwassenen  te maken hebben met obesitas zijn goede sportfaciliteiten van levensbelang. Naast een gezonde levensstijl verbindt sport ook mensen en roept een gevoel van saamhorigheid op.
GB vindt het dan ook jammer dat Leiden heeft besloten geen 333 meter ijsbaan meer te willen bouwen. Dit vinden wij echt een gemiste kans voor de regio.
 
Participatiebeleid & Open bestuursstijl
Het coalitieakkoord gaat uit van de open bestuursstijl, iets wat een zeer belangrijk punt is voor GemeenteBelangen. Dit zorgt dat wij als raad nog meer samen gaan doen, niet blijven hangen in de term coalitie en oppositie, maar gaan denken in meerderheden binnen de raad.
De burgerparticipatie gaat hand in hand met deze open bestuursstijl. Er is natuurlijk al veel stappen gemaakt op het gebied van burgerparticipatie, maar dat kan altijd nog wat actiever. 
Hierbij horen ook demonstraties, GB is blij dat de gemeente en politie gereed staan om demonstratierecht gestand te doen.
We gaan het echt met elkaar doen, raad, college en inwoners.

Van elkaar kunnen we leren en met elkaar kunnen wij Katwijk nog mooier en natuurlijk ook groener te maken.

 

Hoe nu verder met de bibliotheek?

Bij alle plannen voor een nieuwe bibliotheek en een kennis- en cultuurcentrum heeft GemeenteBelangen (GB)  zich voortdurend kritisch opgesteld. Zo was GB tegen de locatie in de Voorstraat, omdat deze niet voldeed aan de eisen die de gemeenteraad had gesteld. Ook  het plan om de bibliotheek  samen met de muziekschool  in de Noordzeepassage te huisvesten heeft GB steeds kritisch beoordeeld en daar belangrijke voorwaarden bij gesteld.  Afgelopen voorjaar was het voormalige postkantoor aan het Baljuwplein een optie, die GB aanvankelijk wel aanstond. In ieder geval was dat een nader onderzoek waard. Dit werd dan ook opgenomen in het coalitieakkoord. Maar toen deze mogelijkheid  te duur uitviel, viel die locatie ook af. 

Bieb(1)

Over bleef de Noordzeepassage. In september scheen aan de voorwaarden voldaan te worden en leek GB te willen instemmen met dit plan.  Toch bleken er nog onzekere factoren te zijn namelijk de mogelijk oplopende bouwkosten en de benodigde instemming van de bewoners van de passage.
In oktober werd duidelijk dat de bewoners niet (op tijd) akkoord zouden gaan. Het college adviseerde daarom de gemeenteraad om niet voor het plan te stemmen. Ook GB  stemde tegen het kennis- en cultuurcentrum in de Noordzeepassage.  Het plan werd gestopt.

Hoe nu verder?

Een nieuwe bibliotheek of een kennis- en cultuurcentrum in het centrum van Katwijk aan Zee lijkt vooralsnog op dit moment geen haalbare kaart. GB vindt de bibliotheek een belangrijke voorziening voor een gemeente met in de toekomst 85.000 inwoners. De hoofdbibliotheek aan de Schelpendam in haar huidige vorm voldoet niet aan de behoeften.
Er moet dus wat gebeuren. Maar eerst moet een aantal vragen worden beantwoord: waar moet die bibliotheek dan komen en met welke andere organisaties op cultureel gebied kan dat het best samengaan? 

GB wil daarover met haar achterban in gesprek.

Op  woensdag 28 november a.s. houdt GB een denktank en komt ook dit onderwerp aan de orde. Locatie is De Roskam, aanvang 19.30 uur.

Nog geen besluit op 333m ijsbaan in Leiden

Dat bleek nog best een lastig punt, de raad was verdeeld. GB, CDA en D'66 waren vóór de bijdrage. Onze gemeente ondersteunt en financiert vele sportverenigingen met jaarlijkse subsidies of tegemoetkoming in de huisvestingskosten. De schaatsverenigingen krijgen een dergelijke structurele bijdragen niet. Het gaat om een eenmalige bijdrage van omliggende gemeenten waardoor er een langere officiële wedstrijdbaan gerealiseerd kan worden. Nu moeten de schaatsers uit de regio naar Haarlem of Den Haag om wedstrijden te kunnen schaatsen. Daarnaast is een 333m baan veiliger, comfortabeler en biedt veel meer mogelijkheden zoals het trainen met grotere groepen.

333meter baan

De schaatsverenigingen waren goed vertegenwoordigd op de publieke tribune in de raadszaal, vol spanning of de raad van Katwijk in zou stemmen met de gevraagde bijdrage voor het realiseren van een langere en officiële wedstrijdbaan in Leiden. Zélfs prof schaatser Mark Tuitert had zich nog even met de kwestie bemoeit door de raad een onderbouwende brief te sturen over het belang van deze baan!

Maar uit welke pot halen we het geld, en op welke wijze gaan we dit financieren? Dat bleek een heikelpunt. Na wat discussie en overleg komt de wethouder in de eerst volgende raadsvergadering hierop terug. Er is verzocht meerdere financieringsvoorstellen te doen aan de raad zodat er een definitieve keuze gemaakt kan worden. Wordt vervolgd..

Neem handhaving op zondagen mee in toekomstig parkeerbeleid

parkeren op zondag 2Deze zomer hebben de fracties van het CDA en GemeenteBelangen het college vragen gesteld over het groeiend aantal foutparkeerders in Katwijk aan Zee. (link naar de vragen)

De parkeerdruk op zondagen en zomerse dagen is groot, zeker in de woonstraten. Bovendien wordt de weg voor spoedeisende diensten versperd. De gemeente heeft afgelopen zomer veel meldingen gehad met betrekking tot hinder.

Het college geeft in de beantwoording aan dat de overlast door parkeren die door de drukte op zomerse dagen ontstaat een negatief gevolg is van de op zichzelf positieve grote toestroom van bezoekers en beseft dat foutparkeren kan leiden tot gevaarlijke situaties. (link naar de antwoorden van het College)

Specifiek vroegen Barend Tensen (fractievoorzitter CDA) en René Slootweg (fractievoorzitter GB) naar de mogelijkheid om ‘handhaving op zondagen’ als een van de scenario’s te onderzoeken. Volgens het college hangt het momenteel af van de prioriteiten die er op dat moment voor de politie zijn of de politie ook handhavend op zondag optreedt.

Zoals we deze zomer duidelijk hebben gemerkt is dit op drukke zondagen niet voldoende. De politie mag dan 24/7 bereikbaar zijn, we hopen dat het nieuwe beleid op parkeren, die volgens het college begin volgend jaar met de raad wordt besproken de nodige maatregelen treft”, aldus Barend Tensen.

René Slootweg: “Het is een politieke keuze geweest om op zondagen geen betaald werk te verrichten, zoals handhaving en inzet van externen. Laten we gezien de toenemende parkeerdruk een open politiek debat voeren over de mogelijkheden dit ook op zondag in te voeren. Dat geldt overigens ook voor de inzet van fietscoaches.”

Een Kennis en Cultuur Centrum in Katwijk aan Zee

Noordzeepassage multifunctioneel centrumEen kennis en cultuur centrum in het centrum van Katwijk aan Zee. Het is al jaren een landelijke tendens van culturele organisaties die gaan samenwerken om elkaar te versterken. In Katwijk begon dit al in 2013, toen de gemeenteraad in overgrote meerderheid (25-5) instemde met het voorstel “Katwijk In De Kern”

En juist dat is wat GemeenteBelangen zo belangrijk vind, voorzieningen in elke kern. Daarom hebben wij vaker de succesverhalen die uit dat besluit van 2013 voortvloeide iedere keer weer aangehaald. De Burgt in Rijnsburg en het Dorpshuis in Valkenburg zijn de voorbeelden hoe het moet zijn.

Het nu voorliggende voorstel kent een lange historie en veel discussie. Zo was er veel discussie over de toevoeging van de muziekschool in de locatie, welke dat ook mag zijn.
Want waarom plaatsen we deze erbij als het slagwerk en de band coaching toch ergens anders moet worden ondergebracht vanwege geluidsoverlast ?
Inmiddels is er naast het akoestisch onderzoek van de gemeente, ook onderzoek gedaan door een adviesbureau in opdracht van de Vereniging van Eigenaren van de Noordzeepassage (VVE). Beide onderzoeken hebben overtuigend aangetoond dat er onvoldoende basis is voor zorgen over geluidsoverlast of aantasting van woongenot.
Dat wil zeggen dat de lessen van band coaching en slagwerk ook op deze locatie kunnen worden gegeven.

GemeenteBelangen is, zoals gezegd, al jaren een voorstander van voorzieningen in elke kern, vandaar ook onze drive voor een gemeenschapshuis in elke kern. Maar dat gold ook voor de muziekschool, wij willen graag dat er in de kernen ook muziekonderwijs wordt gegeven. Dit was voor ons dan ook een expliciete eis om te onderzoeken bij het locatie onderzoek.

Meten is weten zeggen ze altijd, maar het resultaat van het onderzoek viel helaas wel een beetje tegen. Wij hadden gehoopt dat met minder geluidswerende maatregelen op de centrale locatie er voldoende budget overbleef voor maatregelen in de verschillende decentrale locaties. Het onderzoek wees echter uit dat die bezuiniging maar €32,000 opleverde, dat is echt te weinig om decentraal investeringen te doen.

Ook volgende wij voorstel van de PvdA om toch naast de Noordzeepassage een tweede locatie grondiger te onderzoeken. En ook dit werd onderdeel van het locatieonderzoek.

Voor GemeenteBelangen was het oude PTT kantoor met ‘s Heerensloo toentertijd de voorkeurs locatie, maar helaas was daar toen weinig steun voor. De variant met een doorsteek vanuit de Voorstraat naar het Baljuwplein komt dan ook dicht in de buurt. Maar juiste die variant blijkt nu de duurste van het stel te zijn.

Ook bereiken ons zorgen over de kosten van dit project; is het wel mogelijk voor het beschikbare budget. Er is ook hier veel onderzoek geweest naar de financiële risico’s, de kostenstijging, een grotere post onvoorzien en verkoop van bestaande panden.
Hebben ook wij zorgen over de financiële risico’s? Ja zeker, maar dat zijn eigenlijk alleen maar onderbuik gevoelens, want alle gegevens, onderzoeken en risicoanalyses geven aan dat de risico’s zijn afgedekt en overal aan gedacht is. Het is mogelijk binnen het gestelde budget.

Voordat we de balans helemaal kunnen opmaken moeten we ook de optie van stoppen de revue laten passeren. Want, waarom stoppen we er gewoon niet mee? Het lijkt een op zich een makkelijke optie, maar er is meer aan de hand als we dit project nu stop zetten.

Een locatie in het centrumgebied van Katwijk aan Zee wordt dan onhaalbaar, want de eigenaar van de Noordzeepassage gaat deze weer verhuren aan andere ondernemers. Andere locaties die zijn onderzocht zijn te duur of kunnen niet op een  meerderheid in de raad rekenen.
Daarnaast moet er wel wat gebeuren met de bibliotheek, want er wordt, zoals door de tegenstanders vaak wordt opgemerkt, minder boeken uitgeleend en het tijdperk van de stoffige uitleen bunker is voorbij. Dat klopt, de bibliotheek anno 2018/2019 heeft dan ook andere functies.
In het land zijn er al meerdere soortgelijke centra opgeleverd. Allemaal een groot succes.

Maar ook met de muziekschool moet wat worden gedaan. Op de huidige locatie is niet genoeg plek om in alle les vormen te voldoen. Zo kan op de locatie van de zeeweg bijvoorbeeld geen band coaching worden gegeven.

Recent heeft ook K&O aangegeven in zwaar weer zitten en het hoofd financieel moeilijk boven water kunnen houden.

Alhoewel stoppen een voor het oog makkelijk besluit lijkt, zitten er zoals genoemd best nog wel consequenties aan vast.

GemeenteBelangen maakt met dit alles overwogen de balans op.

Daarin hebben wij ons vooral laten leiden door het originele besluit van 2013 en ons verkiezingsprogramma. Het is helaas niet het ideaalbeeld dat GB origineel voor ogen had, maar komt wel erg dicht in de buurt.
Eerder hadden wij nog het idee dat dingen niet of onvoldoende waren onderzocht, dat is inmiddels wel gebeurd en daarom kunnen wij, natuurlijk met de genoemde onderbuikgevoelens van de financiële risico’s en de teleurstelling van de missende onderdelen, instemmen met dit voorstel.
En wij hopen dat ook de nu kritische partijen bij de opening van het nieuwe Kennis en Cultuur Centrum kunnen zien hoe mooi het dan toch wel is geworden.

GB wil meer woningen in de midden huur segment

De fractie van GemeenteBelangen heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

art 41 wonen v2

Geacht college,

Door de prijsopdrijving in de koopsector, de striktere hypotheekeisen, flexibele arbeidscontracten

en de inkomenseisen voor de sociale huur en de vrije sector huur komen mensen met een middeninkomen moeilijker aan een passende woning. Mensen die aangewezen zijn op middel dure huur (> € 710,68 tot circa € 900) en de goedkope koopmarkt tot € 200.000 komen in de knel.

Ook was recent in de media, dat de tweede kamer plannen had om de scheefhuurders te dwingen tot het verlaten van hun goedkope sociale huurwoning door de huur ineens te mogen laten stijgen naar €710. Het mogen dan wel plannen of intenties zijn, het is toch zorgelijk.

De Regionale Woonagenda 2017 geeft aan dat er in de regio Holland Rijnland onvoldoende betaalbaar aanbod in de vrije sector is voor de groep middeninkomens. Dat wat er qua bebouwing gepland staat, is niet toereikend om de vraag te beantwoorden. Er moet ongeveer 15% á 20% meer vrije sector huurwoningen beschikbaar komen dan nu in de huidige plannen is opgenomen.

De fractie van GemeenteBelangen heeft de volgende vragen:

1 Is het college het met ons eens dat het woningaanbod m.b.t. de midden huur woningen niet toereikend is?

In het particuliere aanbod en bij beleggers liggen de huurprijzen al snel boven € 900 per maand vanwege het rendement wat men wil behalen. Deze prijs is te hoog voor de lage midden inkomens en de midden middeninkomens.

2 Is het college ook van mening dat beleggers en ontwikkelaars niet de juiste partners zijn om de midden huur in de markt te zetten?

In Katwijk is een behoorlijke vraag naar betaalbare vrije sector huurwoningen. Als beleggers en ontwikkelaars deze handschoen niet oppakken (in de nieuwbouw), dan kan Dunavie die oppakken. Dunavie is bereid om het aanbod van betaalbare vrije sector huurwoningen te vergroten. Hetzij via de bestaande woningvoorraad, hetzij via nieuwbouw. Het verdient de voorkeur om programmakeuzes te maken in lijn met de uitkomsten van een woningbehoefteonderzoek.

3 Is het college bereid om Dunavie in de prestatie afspraken voor 2019 het aanbod van midden huur op te laten opnemen en deze actief in de markt te mogen zetten?

Fraude bij recycling van kunstgrasvelden

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla op BNNVARA en reacties van bezorgde inwoners heeft de fractie van GemeenteBelangen vragen gesteld aan het college van B&W.

Inmiddels is er ook aandacht vanuit Den Haag: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3693345/Verwerking-van-kunstgrasvelden-roept-vragen-op-bij-D66-Den-Haag

kunstgrasvelden recycling

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO Recycling van kunstgrasvelden

Geacht college,

Er zijn grote problemen met de recycling van kunstgrasvelden, zo blijkt uit onderzoek van ZEMBLA. De velden liggen torenhoog op bedrijfsterreinen zonder de juiste vergunning, worden doorverkocht aan particulieren en gedumpt in het buitenland. Volgens voormalig milieuofficier en bijzonder hoogleraar milieurecht Biezeveld is dit “moedwillig de zaak vervuilen ter wille van winst”.
Bron: uitzending Zembla BNNVARA van 11 september 2018: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-kunstgrasberg
Zie ook: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/zembla-onthult-recyclingbedrijven-kunstgras-overtreden-structureel-milieuregels

Er wordt in de uitzending van Zembla getoond dat er bedrijven zijn die zonder vergunningen kunstgrasvelden opslaan, claimen dat ze deze recyclen en daar veel geld voor opstrijken.
De fractie van GemeenteBelangen is zeer geschokt over deze bevindingen en heeft aan het college van B&W een aantal vragen met betrekking tot de recycling van de kunstgrasvelden in Katwijk:

1. Is het college het met ons eens dat dit soort praktijken van recycling fraude niet getolereerd dient te worden?

Het stuk van Zembla gaf aan dat er in Nederland eigenlijk maar twee zogenoemde gecertificeerde bedrijven zijn. De gemeente Utrecht heeft in de aanbestedingsdocumenten verwerkt dat ze van hun oude kunstgrasvelden nieuwe, gerecyclede producten terug willen zien. Of het nou kantplaten zijn, of tribunes, of bankjes voor spelers, dat maakt niet uit. Dan krijg je een gesloten circuit, zo zou het idealiter moeten gaan werken als "controle middel" op deze vreemde praktijken.

2. Heeft Katwijk ook contracten met een van deze twee bedrijven?

3. Is het college bereid het voorbeeld te volgen zoals in de gemeente Utrecht?

4. Is het college het met ons eens dat deze voordelen van kunstgras niet opwegen tegen de nadelen zoals de huidige problemen met de recycling van deze kunstgrasmatten en de daardoor veroorzaakte milieuvervuiling. Normaal gras uiteindelijk een milieubewuster en op termijn qua recycling ook een voordeliger keuze is?

Officieel kunnen kunstgrasvelden ruim 10 jaar mee, maar er zijn steeds meer gevallen bekend waarbij een dergelijke veld na 5 jaar al vervangen dient te worden. Een grote belasting voor het milieu, en niet duurzaam. Daarnaast is bijvoorbeeld de KNVB stapsgewijs de clubs weer aan het verplichten terug te gaan naar echt gras, beginnend met de eredivisie clubs in 2020.

5. Wanneer een club in Katwijk zijn velden dient te gaan vervangen is het college dan bereid de club dringend doch vriendelijk te adviseren en te verzoeken echt gras te plaatsen?

 

Kruispunt Hoorneslaan N206 gevaarlijk?

Gevaarlijke kruising Hoorneslaan 1Afgelopen week hebben de lokale media en zelfs het RTL nieuws er wederom aandacht aan besteed, de kruising bij de hoorneslaan/n206. Onder vele inwoners, omwonende en scholieren van de Pieter Groen staat de kruising bekend als gevaarlijk. Onterecht, zegt het college nog in 2016. Jaarlijks worden er maar enkele aanrijdingen met lichamelijk letsel of materiële schade geregistreerd. Zo werd er tussen september 2017 - september 2018 maar een drietal meldingen van ongevallen geregistreerd op dit kruispunt. 

Toch wordt dit kruispunt nog steeds als onveilig ervaren door de Katwijkers. Reden voor GB raadsleden Amy Guijt en Geert Diemer om afgelopen week samen met Richard Verloop, adjunct directeur van de Pieter Groen én omwonend, nogmaals de plaats te bekijken en te bespreken.

Noem het onveilig, onoverzichtelijk of "gewoon" een onhandig kruispunt.. Dat het daar regelmatig niet geheel vlekkeloos verloopt bewijst het feit dat terwijl wij ter plaatse zijn er twee auto’s elkaar raken! Er komt geen politie of ambulance aan te pas, en dus zullen wij ook van deze aanrijding geen registratie terug vinden. Of het nu gaat om fysieke bewezen onveiligheid of gevoelsmatige onveiligheid.. beide zijn redenen voor GB om hier extra aandacht voor te vragen en opzoek te gaan naar mogelijke oplossingen.

Al eerder heeft GemeenteBelangen aandacht gevraagd voor gevaarlijke kruispunten in onze gemeente. Zo plaatste wij in september 2014 een oproep in de Katwijksche Post om inwoners te vragen gevaarlijke oversteekplaatsen en kruispunten aan ons te melden.

Met succes,

GemeenteBelangen ontving toen meerdere meldingen, foto’s en aandachtspunten. Uiteraard zijn deze in der tijd door gecommuniceerd naar het college. Een aantal onveilige situaties hebben zij inmiddels aangepast, andere wachten nog steeds op verbetering, zo ook de hoorneslaan/n206 kruising.

Gevaarlijke kruising Hoorneslaan 3

Het betreft een complex kruispunt, met veel kruisend verkeer van zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. Dit betekend dat er niet een simpele pasklare oplossing voor klaar ligt, maar houdt ook niet in dat het meermaals aankloppen van o.a. de school & andere inwoners ongehoord moet blijven vindt GemeenteBelangen. Wij gaan dan ook in gesprek met onze wethouder Rien Nagtegaal om deze situatie te bespreken en te kijken naar mogelijke oplossingen. Wordt vervolgd!

 

luister ook naar het RTV interview met Amy (klik hier)

Vuurwerkvrije zones

Het instellen van vuurwerkvrije zones is iets dat GemeenteBelangen al heel lang op de agenda heeft staan. Tijdens onze laatste actie, eind 2013, vroegen wij de raad en het college om dergelijke zones in te stellen, maar helaas konden wij toen op weinig steun rekenen. Waar toen de meerderheid in de raad tegenstander was, bleek tijdens de laatste raadsvergadering de meerderheid voorstander. Positief, vindt GemeenteBelangen.

vuurwerk

Sinds jaar en dag steken mensen vuurwerk af tijdens de jaarwisseling, een échte traditie. Maar dat betekent niet dat niemand hier hinder van ondervindt. Vooral voor ouderen, dieren en andere kwetsbare groepen is deze traditie helemaal niet zo’n feest. Met het instellen van vuurwerkvrije zones rondom bijvoorbeeld verpleeghuizen, parken of uitlaatplaatsen willen wij de overlast voor deze groepen proberen terug te dringen. Uniek is dit niet. Al in tientallen Nederlanse gemeenten geldt een dergelijk verbod rondom kwetsbare gebieden.

 

Dit betekent niet dat de Katwijkers niet langer kunnen genieten van deze traditie. Het is geen algeheel verbod en op de vuurwerkvrije zones na kan iedereen nog gewoon vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Met het instellen van de zones willen wij vragen om rekening te houden met elkaar, zowel mens als dier. Niet iedereen geniet van deze traditie, met deze maatregel hopen wij de overlast voor dieren en kwetsbare inwoners te beperken en kunnen andere inwoners blijven genieten van het vuurwerk!

GB en CDA: nieuw hondenveldje aan Kanaalpad NW

De gemeente gaat binnenkort een hondenveldje inrichten tegenover de fietsbrug over het kanaal in Rijnsburg. Dit als resultaat van een motie die 1 februari dit jaar door de gemeenteraad van Katwijk werd aangenomen. Het is de bedoeling er een bankje met afdak neer te zetten voor de baasjes en speelattributen voor de honden. De voorzieningen worden betaald uit het geld dat met de hondenbelasting binnenkomt. Om de realisatie van een flink hondenveldje mogelijk te maken, verdwijnen er vier kleinere kassen.

hondenveldje rob en Geert

Zoektocht
De komst van het veldje kent een lange voorgeschiedenis. Al in 2015 verzamelde Rob Zonneveld meer dan honderd handtekeningen voor een hondenveldje in deze omgeving in Rijnsburg. In 2017 hebben de raadsleden Geert Diemer (GemeenteBelangen) en Irene van de Plas (CDA) gesproken met de eigenaar van het bedrijf waarvan de gemeente het land nu gaat huren. Beiden hebben daarna een motie voorbereid waarin het college van Katwijk werd verzocht een tweede hondenveldje in Rijnsburg in te richten. Geert Diemer en Irene van der Plas zijn blij met dit resultaat: “Het was een zoektocht van jaren maar de volhouder wint. Voor Rijnsburg betekent dit een verdubbeling van het aantal hondenveldjes. Het was er namelijk maar één, aan de Waterboslaan en dat is ook nog eens een tijdelijk veldje.” Katwijk heeft straks 26 hondenveldjes waarvan er dan 2 in Rijnsburg liggen.

drone foto hondenveldje

GemeenteBelangen en CDA stellen vragen over parkeren

parkeren op zondag 2

Voor veel inwoners is het een ergernis, fout parkerende auto's maar ook fietsen en scooters midden op de paden.

Op de doordeweekse dagen worden deze door fietscoachen en GOA's er op attent gemaakt of beboet.
Maar helaas zijn deze opties er niet op zondag.

GemeenteBelangen is al veel langer van mening dat bij parkeren geen onderscheid dient te worden gemaakt welke dag het is.

Samen met het CDA, heeft GemeenteBelangen de volgende vragen aan het college gesteld:

 

 Aan:  College van burgemeester en wethouders gemeente Katwijk

Van:  De fracties van GemeenteBelangen en het CDA

Betreft:  Vragen ex. Art.41 RvO over: parkeerbeleid op zondag

Geacht college,

Foutparkeren lijkt een groeiend probleem in Katwijk aan Zee. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van dagen waarop de parkeerdruk groot is, zo ook recent op zondag 15 juli De parkeerdruk op zomerse dagen is ook op zondagen groot, zeker in de woonstraten. Het geeft hinder, zorgt voor ergernis en kan leiden tot gevaarlijke situaties omdat stoepen niet meer begaanbaar zijn. Bovendien blokkeren de auto’s en fietsen/scooters delen van de weg voor spoedeisende diensten.

Deze ergernis over fout parkeren is zeker geen nieuw probleem en het lijkt alleen maar toe te nemen. Redenen voor GemeenteBelangen en het CDA om de volgende punten aan te kaarten:

1) Heeft het college kennis genomen van de overlast die met het foutparkeren gepaard gaat? Zo ja: hoe staat u hier tegenover?

2) Is het college het met ons eens dat de hinder, ergernissen en gevaarlijke situaties die ons via inwoners regelmatig bereiken zorgen voor een zeer onwenselijke situatie en concrete maatregelen daarom gepast zijn?

3) Is het college het met ons eens dat, gezien de complexiteit van het probleem, er meerdere scenario's moeten worden onderzocht om tot een oplossing te komen?

4) Is het college bereid, om ‘handhaving op zondagen’ als een van de scenario’s te onderzoeken?

5) Ziet het college het inzetten van fietscoaches ook op zomerse zondagen als een oplossing voor de vele scooters en fietsen die de strandingangen blokkeren en voor verdere overlast zorgen?

Met vriendelijke groet,

René Slootweg (namens de fractie van GemeenteBelangen)
Barend Tensen (namens de fractie van het CDA)

Coalitie akkoord 2018-2022: Samen voor het Katwijk van morgen

Wethouders liggend klein

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk ligt er een prima toekomstgericht coalitieakkoord op tafel. Een sociaal akkoord, waarin we met elkaar aan de slag gaan om de lastige opgave rondom het sociaal domein aan te pakken. Een akkoord waarin ruimte is voor participatie, samenwerking en ideeën. Waarbij GB wethouder Rien Nagtegaal dankzij de portefeuille Groene leefomgeving en mobiliteit aan de slag kan met de ambities op dit gebied. En dat alles met een open bestuursstijl!

Wat is nu de Open Bestuursstijl?
Afgelopen weken werd het door verschillende partijen en media regelmatig aangekaart, de beoogde open bestuursstijl in combinatie met het feit dat er weinig informatie werd gedeeld rondom de onderhandelingen. Het leek een valse start, de geslote houding gedurende de coalitie onderhandelingen. Een misvatting, want een open bestuursstijl houdt niet in dat alle communicatie, documenten en afspraken continu in de openbaarheid komen.
Het is vooral een werkwijze waarbij het coalitieakkoord op hoofdlijnen is bepaald inplaats van dat het een opsomming van honderden vastliggende items bevat. Een akkoord met ruimte. Het college zal, met dit akkoord als kader en richting, met voorstellen naar de raad komen. Dankzij de gekozen bestuursstijl zullen deze voorstellen altijd uit meerdere opties en/of scenario’s bestaan waarna de raad uiteindelijk de keuze bepaald. Meerderheden liggen in dezen ook niet vast, bij elk voorstel wordt opnieuw een meerderheid in de raad gezocht.

Samen staat dan ook centraal. De komende jaren werken wij samen met elkaar aan het Katwijk van de toekomst. Niet alleen de gemeenteraad speelt hierin een belangrijke rol, maar juist ook alle burgers, ondernemers en andere belanghebbende staan centraal. Zowel bij kaderstelling, startnotities als bij de besluitvorming zal mogelijke samenwerking worden bekeken. Iets waar wij als GB erg blij mee zijn na onze langdurige inzet voor meer participatiemogelijkheden. Een bestuursstijl die gebaseerd is op transparantie, vertrouwen en samenwerking. Wat dus niet inhoud dat alle informatie op straat ligt, maar wel dat we zoveel mogelijk met elkaar de voor liggende problemen bespreken en aanpakken. Toch blijft het lastig om deze manier van besturen goed te beschrijven, maar het college gaat er graag mee aan de slag om dit in de praktijk duidelijk te laten zien aan alle betrokkenen.

samen voor het katwijk van morgen

Portefeuille Groene leefomgeving en mobiliteit
Voor GemeenteBelangen zal Rien Nagtegaal de wethouderspost bekleden. De portefeuille die toebedeeld is aan onze partij heeft betrekking op de groene leefomgeving en mobiliteit. Een uitdagende portefeuille met een aantal behoorlijke opgave. Veel onderwerpen liggen dicht bij het verkiezingsprogramma van GB en hebben een behoorlijke uitwerking op de toekomstige ontwikkelingen in Katwijk. Een portefeuille die alle vraagstukken rondom o.a. bomen, groenbeleid en verplaatsing in het verkeer bevat. Hoe beweegt men in Katwijk over 15-30 jaar? Waar komt recreatief groen en hoe behouden we het groen van vandaag?

Daarnaast gaat het gehele college aan de slag met tal van onderwerpen op het gebied van zorg, wonen, onderwijs en duurzaamheid. Daarin is de ontwikkeling van project locatie Valkenburg een belangrijke pijler. Dit wordt een gebied met veel groen en openheid, maar ook huisvesting voor alle doelgroepen waaronder jongeren en senioren. Hierin worden fietsers en voetgangers belangrijker dan de auto, gaat groen boven grijs en moeten we duurzamer omgaan met onze leefomgeving en natuur.

Maatregelen tot uitvoer
De voorgenomen plannen in het akkoord zijn natuurlijk niet gratis, daarvoor wordt door het college binnen de huidige begroting ruimte gezocht. Hierin wordt vooral gekeken naar dingen die anders georganiseerd kunnen worden of wellicht niet (meer) noodzakelijk zijn.
De opgave op het gebied van zorg dwingt de Gemeente echter wel om maatregelen te nemen. Zorg is een noodzakelijk gegeven, waarbij niemand binnen onze samenleving tussen wal en schip mag vallen. Echter zijn de huidige zorgkosten hoger dan de compensatie die de gemeente van het rijk ontvangt. Om kwalitatief goede en toegankelijke zorg te kunnen blijven leveren is het noodzakelijk om met andere middelen de kosten te drukken. Een van de gekozen middelen hiervoor is een verhoging van de OZB, ook kan een eventuele verhoging van het parkeertarief of de toeristenbelasting worden bekeken. Daarnaast worden er natuurlijk niet alleen kosten verhoogd, maar wordt er ook naar bezuinigingen binnen de gemeentelijke organisatie gezocht. Deze plannen zullen in de begroting voor 2019 worden doorgerekend en samen met de gehele raad worden bekeken en besloten.

Al met al ligt er volgens GemeenteBelangen prima akkoord voor de komende jaren. Een akkoord waarin we met zorg voor elkaar in een prettige groene leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. De uitvoering van deze plannen zal mede dankzij de open bestuursstijl tot stand komen met de gehele raad, burgers en andere betrokkenen.
Met elkaar gaan wij deze uitdaging aan, samen staat centraal.

Lees hier het coalitie akkoord

Terrassen, Terrassen en nog eens Terrassen

AndreaspleinHet is dé kers op het autovrije centrum van Katwijk aan Zee, het terrassenbeleid. Dankzij de herinrichting van het centrum is er op de Princestraat & het Andreasplein veel extra ruimte ontstaan voor gezellige terrasjes. Inmiddels hebben van Maanen en Schuitenmaker hun plekje op de princestraat al ingenomen, en is het nu de beurt aan het Andreasplein.

Helaas bleek het originele ontwerp, waarbij de terrassen over het gehele plein verspreid zijn, wat in het gedrang te komen. Ondernemers toonde wat “pleinvrees” en blijven liever aan de randen van het plein. Hierdoor staan de geplaatste vaste banken plots midden op de gewenste terrassen, blijkt er niet genoeg ruimte voor alle ondernemingen en wensen sommige ondernemers andere locaties voor hun terras dan voorgesteld.

GemeenteBelangen heeft afgelopen donderdag daarom nog een amendement ingediend om het voorgestelde terras van de Bonte Kraai iets te verplaatsen zodat deze recht voor de onderneming zou komen. (Link naar het Amendement)
De originele plek was aan de rand van het rechthoekige plein, schuin voor de onderneming en diende te worden verwijderd bij een evenement.


Helaas was er geen meerderheid in de gemeenteraad, dus blijft het terras op de origineel voorgestelde plek. Bij een evenement hoeft het terras echter niet volledig weg, maar mag verplaatst worden.

Terras Bonte kraai

Al met al is met de herinrichting van het centrum een gezellig autovrij winkelgebied gecreëerd! Klein puntje van kritiek.. hoewel GB een partij is die fietsen graag stimuleert vinden wij dat fietsende fietsers niet thuishoren in een winkelcentrum. Uit overleg met de Fietsersbond bleek dat ook zij zich verbaasde over het feit dat er geen fietsverbod is in het centrum.

In onze buurgemeente Leiden hebben ze daar mooie borden voor met een pakkende spreuk: “Winkels open, fietsers lopen

Winkels open Fietser Lopen

Verwijs naar vrouwenabdij in Hof van Rijnsburg

Op en rond de plaats van de kringloopwinkel aan de Oegstgeesterweg komen 51 huur- en 36 koopappartementen. Daar zitten 24 zorgwoningen bij. GemeenteBelangen stemde 5 april in met het bestemmingsplan. Dankzij een amendement van GB in november 2010 komen er maar vier bouwlagen, met voor de afwisseling een kort stukje vijfde bouwlaag.

Hof van Rijnsburg

Bij het besluit van 5 april deed GB een tweede suggestie. Zij zou graag zien dat de woningen dichtbij de Laurentiuskerk zullen verwijzen naar de vrouwenabdij die daar van 1133 tot 1574 stond. Bijvoorbeeld door de ramen aan de voorkant Romaanse bogen te geven.

Nu krijgen die rechthoekige kozijnen, zoals alle huizen in alle nieuwbouwwijken in heel Nederland. Dat is jammer want juist in de Hof van Rijnsburg valt iets bijzonders te bouwen dat verwijst naar de unieke vrouwenabdij uit de tijd van de graven van Holland. Die abdij was vermogend en invloedrijk doordat alleen adellijke vrouwen mochten intreden en zij hun bezittingen aan de abdij moesten overdragen. Dat ging met hele boerderijen, polders en dorpen tegelijk.

De stedenbouwkundige van de gemeente nam in zijn richtlijnen geen verwijzing op naar deze geschiedenis , en het architectenbureau in zijn ontwerpen ook niet. GB ziet graag dat de projectontwikkelaar toch naar dit erfgoed gaat verwijzen omdat het voor Rijnsburg belangrijk is, net als het mausoleum. Heb je een idee hoe zo’n verwijzing vorm te geven, contacteer dan GB svp.

GB bedankt zijn kiezers!

Via deze weg willen wij alle Rijnsburgers, Katwijkers en Valkenburgers bedanken die afgelopen woensdag tijdens de verkiezingen hun steun, vertrouwen en stem naar ons uit hebben gesproken!

Kiezers Bedankt

Komende 4 jaar mogen wij met drie raadsleden ons Katwijk vertegenwoordigen. René Slootweg, Geert Diemer & Amy Guijt gaan namens GB aan de slag om met elkaar weer bij te kunnen dragen aan een mooier, groener en leefbaarder Katwijk. En de steun die wij van jullie ontvangen geven wij graag terug. Heb je vragen, een goed initiatief of problemen benader ons gerust. Wellicht kunnen wij iets bijdragen, wij zijn er ook voor jouw belangen!

Seniorenwoningen naar ieders wens

Heb je ook zo genoten van Het geheime dagboek van Hendrik Groen? Maar als oudere sloeg ongetwijfeld ook de angst je om het hart over je eigen toekomst. Uit gesprekken met senioren door GemeenteBelangen is gebleken dat veel Katwijkse ouderen graag willen verhuizen naar een andere woning met minder kamers, gelijkvloers en gemakkelijk in onderhoud.
Voorzieningen in de buurt zijn belangrijk, zoals winkels, openbaar vervoer en huisarts. Wie later zorg nodig heeft, wil zelf kiezen wie dat gaat geven en zeker als oudere wil je je thuis veilig voelen. Mondige senioren willen wonen op hún manier en zelf uitmaken hoe zij leven en wonen. Wooninitiatieven als Knarrenhof, Grijze lente en Thuishuizen zijn voorbeelden van hoe het elders gebeurt.

Nevel Nemas

Senioren lopen een risico te vereenzamen. Velen hebben behoefte aan contact en aanspraak en willen elkaar helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.  Daarom is er behoefte aan bijzondere woonconcepten. Dat kan in de vorm van een vereniging. Iedere bewoner heeft zijn/haar zelfstandige woonruimte, men deelt een gemeenschappelijke ruimte en biedt elkaar zo nodig wederzijds hulp.  Enige tijd geleden heeft GemeenteBelangen een bezoek gebracht aan de woonvereniging Nevel Nemas in Delft. Zij bezitten een gebouw met 48 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Het is een combi van sociale huurwoningen en die in de vrije sector, in alle prijsklassen. Dit bezoek was indrukwekkend en inspirerend. GB denkt dat er in Katwijk  belangstelling is om een dergelijk woonconcept te realiseren.  Datzelfde geldt voor een seniorencomplex met grotere en luxere appartementen dan gemiddeld.

Snel meer diversiteit
Er is een versnelling nodig en het is hoog tijd om serieus aan de slag te gaan. Er zijn de afgelopen jaren al diverse seniorencomplexen gebouwd, maar er moet meer diversiteit komen. De gemeente moet particuliere initiatieven steunen en zo nodig opnemen in de prestatieafspraken met Dunavie.  Het is immers voor iedereen een win-winsituatie. Ouderen laten vaak een eengezinswoning achter, waar een gezin in kan. Dat gezin woont vaak in een appartement, dat dan weer vrij komt voor een jonge starter. Zo help je met de bouw van één woning drie generaties.
In het verleden heeft GB zich sterk gemaakt voor het initiatief om een serviceflat voor senioren op algemene grondslag in Katwijk te realiseren.

GB wil zich de komende jaren sterk maken voor het realiseren van meer diverse woonvormen voor senioren en wil initiatieven van senioren zelf belonen en steunen.

Is de ontwerper baas over het Hoftuinplein?

Een ontwerper die de gemeente had ingehuurd tekende licht- en vlaggenmasten over het midden van het vernieuwde Hoftuinplein.  Ook al hadden de Oranjevereniging en het Paardenmarktcomité daar vraagtekens bij gezet. Donderdagavond 15 februari bespraken ze die met de gemeente. 
Het winkelcentrum In de Hoftuin krijgt een prima opknapbeurt, samen met het Hoftuinplein. Tijdens de feestweek en de paardenmarkt staat op dat plein een kermis. Dat moet natuurlijk wel mogelijk blijven.

Hoftuinplein


Maar de licht- en vlaggenmasten maakten het bijna onmogelijk de attracties op het plein te bouwen.  En de ontwerper tekende ook nog een verhoging waar rolstoelers maar moeilijk overheen kunnen komen.  Niet kermisvriendelijk en zeker niet seniorproof.
GemeenteBelangen vroeg om een nieuw definitief ontwerp.  Maar de winkeliersvereniging, een andere grote belanghebbende, kwam de Oranjevereniging en het Paardenmarktcomité  direct tegemoet.  De vlaggenmasten kunnen ergens anders staan, de verhoging kan weg net als twee van de drie lichtmasten.  De wethouder wilde er één houden want de verlichting vanaf de zijkant is te weinig.


Oranjevereniging en Paardenmarktcomité maakten direct na de vergadering mondelinge afspraken met de wethouder. Daardoor komt het voorstel 8 maart toch voor besluitvorming naar de raad.  Maar ze willen nu nog wel dat de gemeente de resterende lichtmast demonteerbaar maakt en iedere keer afbreekt en opbouwt.  Als de gemeente dat ook afspreekt, kan GB akkoord gaan.


Net als bij de zwarte dennen kwam de inspraak van de inwoners in de klem door een ontwerper die de gemeente had ingehuurd.  Ze heeft hier nog steeds een leerpuntje. Hoe zorgt de gemeente dat de beroepsmatige inzichten van de ontwerpers aansluiten op de wensen van de inwoners? Dat hoort bij het participatiebeleid. GB zal er aan werken dat de gemeente de stedenbouwkundige ontwerpers voortaan aanstuurt zoals particuliere opdrachtgevers hun architect aansturen: oplettend, duidelijk en dwingend.

Nog minder steun voor nieuwe bieb

NoordzeepassageMaar heel weinig inwoners willen een dure nieuwe hoofdbieb in de Noordzeepassage. De coalitiepartijen, en vooral de ChristenUnie, probeerden waarschijnlijk daarom een kritische toon te zetten in de raadsvergadering van 15 februari.

De ChristenUnie gaf in de Katwijksche Post al aan de locatie Noordzeepassage niet de beste te vinden voor de bibliotheek.  Maar wilde de stekker niet uit het project trekken. De partij bleek 15 februari tot op het bot verdeeld. Ze had 20 minuten schorsing nodig voor intern overleg. Terug in de raadzaal waren niet alle leden nog aanwezig voor besluitvorming.

Het is voor burgers onbegrijpelijk dat de coalitie zo’n duur project met zoveel onzekerheden niet onmiddellijk stopt. GemeenteBelangen heeft deze locatie in het begin een kans gegeven. Maar zag na de eerste onderzoeken al dat dit het hem niet ging worden. GB wil nog steeds een toekomst gerichte bibliotheek in het centrum van Katwijk aan Zee, maar niet in de Noordzeepassage. Wel in een kleinere vorm, zoals in De Burgt in Rijnsburg en het dorpshuis in Valkenburg.

De recente sessie over de bieb leek wel een aflevering van een soap. GB snapt niet waarom de coalitie maar geen besluit durft te nemen en om de hete brij blijft draaien. Wanneer komt de volgende aflevering?

Meer losloopveldjes nodig in Rijnsburg

Kanaalpad noordwestDonderdag 1 februari diende GB een motie in voor meer hondenlosloopveldjes in Rijnsburg.

Op dit moment zijn er in de hele gemeente Katwijk 25 honden losloopveldjes. Waarvan er maar één in Rijnsburg ligt, tussen de Valkenburgerweg en de Waterboslaan. Hiermee doet de gemeente de Rijnsburgse honden eigenaren tekort vindt GB. Bovendien: het veldje tussen de Valkenburgerweg en de Waterboslaan heeft geen blijvende status. 

Hondenveldjes kunnen bijdragen aan het verminderen van overlast van hondendrollen op de stoepen. Ook bieden ze ruimte om de dieren vrij te laten rennen en spelen, wat de gezondheid van de honden bevordert. En de hondenbaasjes met elkaar in contact kan brengen. 
GB vroeg het college te onderzoeken waar in Rijnsburg extra honden losloopveldjes vallen aan te leggen en voor 1 mei aan de raad verslag te doen. En daarbij in het bijzonder de haalbaarheid te onderzoeken van een losloopveldje op de plek van het betonveldje aan het

Kanaalpad Noordwest dat al jaren niet wordt gebruikt.
Hopelijk vermindert de gemeente de achterstand van Rijnsburg weg en heeft Rijnsburg aan het eind van dit jaar twee of drie losloopveldjes. GB zal zich ook blijven inzetten voor het behoud van het veldje tussen de Waterboslaan en de Valkenburgerweg. 

GB schreef de motie met CDA en D66. CU, SGP en PvdA tekenden mee, alleen De Lokalen en de VVD stemden tegen.

Gaat de herinrichting van de Turfmarkt en de Rijnstraat nog door?

De herinrichting van de Rijnstraat en de Turfmarkt laat nog steeds op zich wachten. Op 23 oktober 2017 werd er een eerste informatieavond georganiseerd, waarbij inwoners veel ideeën hebben aangeleverd. Inmiddels zijn we al in de tweede maand van 2018 en er is nog niet eens een datum gepland voor een tweede informatieve avond.

Rijnstraat

 Door de trage procedure zijn de fracties van GemeenteBelangen en het CDA regelmatig benaderd door bewoners met vragen wat de stand van zaken is. Dit was de aanleiding voor de Katwijk Binse raadslid René Slootweg (GB) en kandidaatslid Jacco van Duijn (CDA)  om de volgende vragen te stellen stellen aan het college:

Hoe ziet de planning van de herinrichting van de Rijnstraat / Turfmarkt er nu uit?
1. Voor wanneer staat de volgende inspraak/infoavond gepland?
2. Voor wanneer staat de uitvoering gepland?
3. Voor wanneer staat de besluitvorming van de raad gepland?

Ook bereiken ons de verhalen dat de Turfmarkt niet in de scope van het project zit en alleen lantaarnpalen en wat straatwerk zit.
4. Zit de Turfmarkt bij de herinrichting van de Rijnstraat en in welke mate gaat dit opgeknapt worden?

Het college moet deze vragen binnen 30 dagen antwoorden, maar het zou beter zijn als ze het eerder doen. GemeenteBelangen en het CDA zitten er bovenop!

Bekijk het hele document met de artikel 41 vragen (link naar het dcoument)

Kapgraag college krijgt een tik

Donderdag 18 januari stemden alle raadsfracties in met het amendement voor het behouden van de zwarte dennen tussen de Triumfatorkerk en het zwembad. Alle partijen op twee na hadden het ook ondertekend. GB had het opgesteld samen met CU en D66. Het college moet nu de inrichtingsschets van het entreegebied van kerk en zwembad aanpassen met behoud van de vijf bomen.

behoud Zwarte Dennen Kappen is onnodig, jammer en raar. Het is onnodig omdat de gemeente het tracé van de rijbaan en de parkeerplaatsen om de bomen heen kan leggen. Het is jammer omdat de gemeente de plannen van de ontwerper klakkeloos overnam. Volgens hem horen de zwarte dennen niet in een duinlandschap ook al zie je ze ook in Meijendel. En het is raar omdat de gemeente niet naar de inwoners luisterde. Vele Katwijkers zien namelijk graag méér volwassen sfeerbepalende bomen in de wijken, in plaats van jonge sprietjes!

Kappen is extra jammer omdat de sfeervolle dennen nog een levensverwachting hebben van ruim honderd jaar, een ecologische functie vervullen én prima passen in het duinlandschap dat de gemeente weer zichtbaar wil maken.
Op vragen van GB op 21 december antwoordde het college dat de kans op overleven van de bomen bij overplanten maar vijftig procent was. En bovendien kostbaar. Maar overplanten is helemaal niet nodig. Aanpassen van het tracé is genoeg. En een nieuw ontwerp is vast goedkoper dan overplanten.

Het amendement was weer een goed idee van GB vond de hele gemeenteraad. Alle fracties stemden voor. Ook voor het college geldt dus: wie niet horen wil, moet voelen. GB zal opletten of het college zijn les geleerd heeft.

Raad wil geen verdieping N206 bij Duinvallei

NL N206

 

De overgrote meerderheid van de gemeenteraad staarde zich 21 december blind op de regionale bereikbaarheidsvisie van de gemeente. Maar helaas is de kans bijna nihil dat deze visie volledig wordt uitgevoerd. GemeenteBelangen heeft daarom nogmaals haar initiatief plan voor de verdieping van de N206 bij de Duinvallei onder de aandacht gebracht.

Wat is deze regionale bereikbaarheidsvisie dan?
De visie stelt voor de Tjalmaweg om te vormen tot een “parkweg”, dat is een weg met verkeerslichten, niet verdiept en daarom maar 50 km/uur. Het geld dat de provincie daarmee bespaart, kan zij dan investeren in de aanleg van de Pioniersbaan (Noordelijke Randweg Rijnsburg).

GB heeft voor het zomerreces 2017 ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid van deze visie. Er was namelijk een kleine kans dat die zou leiden tot een verandering van de Rijnlandroute. Maar toen het onderzoek klaar was, stuurde de provincie de gemeente een glasheldere brief dat het provinciale inpassingsplan voor de N206 definitief is en uitgevoerd zal worden.

Het onderzoek liet onder meer zien dat de Pioniersbaan waarschijnlijk weinig gevolgen zal hebben voor de Brouwerstraat. Zoals bekend rijdt daar momenteel vooral lokaal verkeer door, van Rijnsburg naar Rijnsburg. De Pioniersbaan is wel gunstig voor het verkeer in de regio. Maar aanleg is lastig omdat die een financiële injectie van de provincie vereist (de weg kost 80 miljoen euro) en omdat de gemeente het tracé jaren geleden vrijgaf voor bebouwing. Het kan daardoor zo maar twintig of meer jaar duren voor de Pioniersbaan verschil kan maken in de regio. Tot die tijd hebben we dan twintig of meer jaar alleen een “parkweg” met verkeerslichten die steeds verder volstroomt, met alle overlast die daarbij hoort.

Bekend met deze feiten en vooruitzichten heeft GemeenteBelangen voorjaar 2017 haar eigen plan ingediend voor de verdieping van de N206 bij de Duinvallei. Dankzij ongelijkvloerse kruisingen en gedeeltelijke overkappingen zal dit plan zeker de overlast verminderen van de N206 zelf en van de verkeersafwikkeling vanuit de wijken

N206 planGB Rotated

 

Link naar het initiatiefplan van GB

GemeenteBelangen heeft de burgers van Katwijk beloofd de inpassing van de N206 in de Duinvallei te verbeteren. Met dit initiatief plan heeft GB haar deel gedaan. Nu is het aan de andere raadspartijen hun beloften aan de omwonenen waar te maken. GB hoopt dat ze dat snel doen en de omliggende wijken niet nogmaals tientallen jaren opzadelen met de overlast van de N206.

Luister ook het RTV Radio interview over o.a. dit onderwerp (dit onderwerp start bij 8:55)

 

GemeenteBelangen: geen SOK geen geld

De gemeente wil met het Rijksvastgoedbedrijf afspreken hoeveel ruimte er op het oude vliegkamp moet komen voor groen, woningen en Unmanned Valley. Dat vereist een kostbare studie en afspraken hoeveel geld elke partner bijdraagt en terugkrijgt. Die afspraken zijn er niet maar de gemeenteraad stemde donderdag 7 december wel voor de besteding van bijna één miljoen euro.

GemeenteBelangen vindt dat onzakelijk en stemde tegen.

UMV Valkenburg geld SOK

Zulke afspraken horen vastgelegd te zijn in een SOK, een SamenwerkingsOvereenKomst. Daarin staan afspraken over de samenwerking van de gemeente Katwijk met het Rijksvastgoedbedrijf en over wie waarover mag beslissen. Zo’n overeenkomst was in december 2013 opgesteld maar werd afgekeurd door het ministerie van financiën. Tot op heden is er géén nieuwe SOK. Dat betekent dat de gemeente bijna één miljoen investeert in een project zonder zwart op wit te hebben hoeveel geld ze terugkrijgt en hoeveel ze te zeggen heeft.

GemeenteBelangen vindt UnManned Valley wenselijk. GB vindt ook dat de UMV samen kan gaan met woningen en veel groen. De volgende stap is dat de gemeente veel arbeidsuren in het project stopt om alles verder uit te werken.

GB vindt die stap onzakelijk zolang de gemeente geen samenwerkingsovereenkomst heeft met het Rijksvastgoedbedrijf. GB wil eerst deze SOK vaststellen en dan pas investeren. De wethouder gaf GB volledig gelijk. Maar hij wilde liever tempo maken dan het geld van Katwijk veilig stellen. Het gaat om geld dat Katwijk over heeft van de verkoop van haar aandelen in de NUON. 

 

 

 

De bus rijdt nog steeds over de rotonde.

Het college heeft aan de gemeenteraad een voorstel gedaan met daarin twee nieuwe plannen voor de inpassing van de nieuwe buslijnen van de provincie. Het eerste plan noemt het college de tijdelijke situatie met maatregelen tot 2028 en de tweede plan laat volgens het college de eindsituatie zien daarna.
In het plan tot 2028 zitten een aantal maatregelen waarmee GB instemt zoals het behoud van de rotondes. Maar het eindbeeld van na 2028 wil het college de rotondes veranderen in kruispunten. Daarmee kan GB niet instemmen.

Fietstunnel HOV invoegstrook v2
De fietstunnel onder de Zeeweg moet bij het Waterloopje komen. Veel insprekers uit de wijken en de school pleitten daarvoor. Deze plek is de beste lokatie om de wijken beter te verbinden en de doorstroom op de Zeeweg te bevorderen.

Invoegstrook rotonde Zeeweg
Ieder kent die rare bypass langs de rotonde bij het gemeentehuis als je vanuit Katwijk Binnen op de Zeeweg rechtsaf slaat richting de Julianalaan. Chauffeurs die de bypass verlaten, verdraaien bijna hun nek bij het invoegen. GB stelde voor om van de bypass een invoegstrook te maken. Chauffeurs kunnen dan bij het invoegen gewoon in hun spiegel kijken. Dit idee heeft de gemeente overgenomen. Weer een goed idee van GB!

Comfortstroken
Comfortstroken verbreden de rotondes zodat de bus toch redelijk comfortabel rechtdoor kan rijden en zo kunnen ook rotondes behouden blijven.

Maar de plannen voor de eerste tien jaar bevatten ook maatregelen die NIET de instemming krijgen van GemeenteBelangen.

Recht trekken fietspad
Aan de zuidzijde van de Zeeweg wil de gemeente het fietspad recht trekken en daarvoor grote oude bomen kappen. Dit is voor GB onbespreekbaar. Er is geen reden waarom dit fietspad recht moet zijn en dus ook geen reden om deze bomen te kappen.

HOV bomen bij fietspad
De rondjes met een rood kruisje zijn de bomen die gekapt zullen worden als het aan het college ligt.


Het eindbeeld na 2028
Het college vraagt in het voorstel de gemeenteraad ook in te stemmen met zijn plan voor de jaren na 2028. Daarin wordt de rotonde Zeeweg/Koningin Julianalaan een kruispunt met verkeerslichten. Het gaat GB veel te ver nu al in te stemmen met dit eindbeeld en een voorschot te nemen op autoverkeer toename zonder de onderbouwing van verkeerscijfers.
Want als het college meer inzet op de fiets en het openbaar vervoer en de auto ondergeschikt maakt, zoals in het verkiezingsprogramma van GB wordt vermeld, hoeft het college de veilige rotonde in 2028 niet te veranderen in een minder veilig kruispunt.

 

Bomen Weg Zeeweg

 

 

 

 

 

 

  

 

Een paar van de bomen die gekapt gaat worden

 

 

 

 

De lijsttrekker van GemeenteBelangen is bekend!

René Slootweg is door de leden van GemeenteBelangen gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.Rene GB

 

René is al sinds 2010 raadslid voor GemeenteBelangen en sinds 2014 ook fractievoorzitter.
“Ik ben als echte Kattukker trots op het feit dat ik de lijst voor GB mag aanvoeren. GemeenteBelangen is al vele tientallen jaren een bekende partij in de lokale politiek binnen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. We zullen onze vernieuwd geluid blijvend laten horen, continue luisteren naar de inwoners en ons inzetten voor de inwoners van deze mooie gemeente en hopelijk in de toekomst ook mooie groene gemeente”, aldus de lijsttrekker.

  

René wordt op de lijst gevolgd door Geert Diemer. Hij is ook al jaren actief als raadslid en is dus ook bekend met de Katwijkse politiek. Geert is een bekend gezicht in Rijnsburg en is woordvoerder op het gebied van zorg, veiligheid, WMO en minimabeleid. Op nummer 3 staat Ebru Demirdas. Zij is momenteel al geruime tijd burgerraadslid.
Verder op de lijst staat op nummer 4 Adriaan Heijnen. Hij is een betrokken lid en bevlogen raadslid uit de vorige raadsperiode. Op nummer 5 volgt Paulina Smit. Deze Valkenburgse is actief in de steunfractie van GB. De resterende lijst van meer dan 20 kandidaten bevat veel bekende en ervaren politici, maar ook jonge en minder bekende GB’ers. We hebben er allemaal veel zin in.

 

 

2018 GB lijst top 7 

 

 

 

 

 

 

Denktank GB over de toekomst van Katwijk

GB logo webHoe ziet Katwijk er over 10 of 20 jaar uit? Hebben alle huizen en gebouwen zonnepanelen? Is Katwijk al energieneutraal in 2030? Bepalen inwoners zelf wat er in hun straat en wijk gebeurt? Hoeveel bomen en parkjes telt de gemeente? En is de leefomgeving rondom de Provinciale Weg N206 gezonder door de aanleg van de DODO?


Allemaal vragen waar het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022 een antwoord op geeft of aandacht aan besteedt. Dit programma en de kandidatenlijst van GemeenteBelangen staan op woensdag 22 november op de agenda van de Algemene Ledenvergadering. Traditiegetrouw wordt deze bijeenkomst gehouden in de Roskam. Aanvang van de ledenvergadering is 19.30 uur.

De denktank start daarna omstreeks 20.00 uur. Het uitgangspunt voor de discussie is de toekomst van Katwijk in het kader van het verkiezingsprogramma. De denktankbijeenkomsten van GB leveren altijd veel goede ideeën op. Recent was dat de DODO, maar bijvoorbeeld ook de geveltuintjes, de glijdende sluitingstijden in de uitgaanshoreca en de Parallelweg langs de A44 zijn in het verleden voortgekomen uit de denktankbijeenkomsten van GB. Het verkiezingsprogramma levert nu ongetwijfeld een uitwisseling van ideeën en creatieve uitwerkingen op.  Alle belangstellenden zijn van harte welkom bij de denktank.

 

Luister ook het RTV Interview

 

%MCEPASTEBIN%

GB: Kritisch maar niet tegendraads

 

Algemene beschouwing van GemeenteBelangen groene parkeerplaats AB GB 3

Burgerparticipatie
De gemeente krijgt steeds meer in de vingers hoe zij de inwoners kan laten meedoen met de voorbereiding en uitvoering van beleid. Goede voorbeelden zijn de wijkopknapbeurten, het ontwikkelingskader Noord Rijnsburg, de Duinvallei en de discussies met Smart Village Katwijk over de HOV. Voorschotelen van kant en klare plannen werkt trouwens niet meer. Dat bleek duidelijk bij de behandeling van het collegevoorstel voor omgekeerd inzamelen dat een kleine volksopstand opriep. GemeenteBelangen heeft zich altijd voor burgerparticipatie ingezet en is dus blij met deze vernieuwing.

Deze vernieuwing van de bestuursstijl past in de verandering van Katwijk die doormaakt. De jongerenkandidaat voor het burgemeesterschap zei het duidelijk: Katwijk was ooit een christelijke gemeente maar is nu een gemeente met christenen.

Het college gaat de nieuwe bestuursstijl ook inzetten bij de herinrichting van de Rijnstraat als 30 km weg. De gemeente komt niet met kant en klare plannen maar vraagt de inwoners mee te denken.

Burgerparticipatie is nooit klaar. GB zet zich daarom in voor de vorming een jongerenraad. Hopelijk gaat die ook ideeën leveren voor de meer zelfstandige huisvesting van jongeren die noodgedwongen bij hun ouders inwonen.

Hoofdbibliotheek in Katwijk aan Zee
GemeenteBelangen is altijd van mening geweest dat in elke kern een bibliotheek hoort. Goede voorbeelden zijn Rijnsburg, Valkenburg, en de mini Bieb in de Roskam. De grote hoofdbibliotheek van €12M die het college in Katwijk aan Zee voorstelt, is volgens GB dan ook niet nodig.

De besparing kan naar de verdieping van de N206. Verschillende fracties willen zoveel mogelijk extra geld beschikbaar stellen voor de verdieping van de N206. GemeenteBelangen is overtuigd dat onze inwoners alle dagen van de week de verdiepte N206 zullen verkiezen boven een grote hoofdbieb.

Projectlocatie Valkenburg
College en raad hebben de regionale woningbouwopgave van 12.000 huizen weten te verlagen naar 5.000. We kunnen nu de ontwikkeling starten van een Unmanned Valley voor drones en andere onbemande vervoersmiddelen. Daarbij moeten we een aantal dingen niet over het hoofd zien.

De natuur blijft een belangrijke. GB wil daar graag heel veel groen, zoals overal in onze gemeente. GB wil ook de zweefvliegers niet vergeten. In 2014 hebben wij namelijk samen met Wassenaar een motie aangenomen om zweefvliegen tijdelijk mogelijk te maken en permanent in de toekomst. Ook pleit GB voor een mogelijke doorsteek van de stoomtrein richting het Panbos.

Extra ambtenaren
Het college wil 47 ambtenaren ofwel 47 FTe toevoegen aan de ambtelijke organisatie. De raad gaat niet over nut en noodzaak hiervan, maar GB heeft er wel vraagtekens bij.

De raad gaat wel over de financiering van die extra ambtenaren. Het college wil een eind maken aan de jaarlijke stijging van externe inhuur met €1 miljoen per jaar door mensen in vaste dienst te nemen. Het college erkent ook dat de projecten de ambtenarentijd niet goed registreren en wil meer uren toewijzen op die projecten. Het college vraagt nu €477.000 vooruit, om alvast personeel aan te nemen.

In de ogen van GB kan het college vandaag al middelen vrijmaken door de urenadministratie van de projecten op orde te brengen en minder extern in te huren. Dat maakt de organisatie tegelijk gezonder. Met de vrijgekomen gelden kan de organisatie dan meer personeel aannemen.

GB stelt dus: zorg eerst dat je je zaken op orde hebt voor je meer geld vraagt. Ook hier is GB dus kritisch maar niet tegendraads. Want wanneer het college eind van dit jaar komt met zijn plan van aanpak, is GB bereid opnieuw naar deze kwestie te kijken.

Centrum autovrij
Het college maakt het centrum van Katwijk aan Zee autovrij en realiseert daarmee een oude droom van GB. Maar dit centrum is nog niet fietsvrij. GB is een echte fietserpartij maar erkent ook dat fietsers in winkelgebieden vaak gevaarlijke situaties veroorzaken. Ondernemers en winkelende inwoners pleiten daarom voor een fietsverbod in het centrum van Katwijk Zee. Net als in de andere winkelcentra. Wij vragen het college daarom de Leidse spreuk over te nemen: “winkels open, fietsers lopen”.

Bestrating
Veel senioren klagen over de bestrating. Die vinden ze niet seniorenproof. Senioren in een scootmobiel voelen elke oneffenheid. Zouden de routes die lopen van de verpleeghuizen en flats met veel senioren naar de kerken en supermarkten wellicht vaker onderhoud kunnen krijgen?

Katwijk merkbaar groener
Katwijk hoort bij de vijf gemeenten met het minste groen in de bebouwde kom. Dat is niet goed voor de inwoners want dichtbij gelegen groen ontstresst, houdt woonbuurten koeler en droger, zuivert de lucht en verhoogt de waarde van ieder huis.

De laatste twee jaar is weer 13 hectare groen verdwenen. GB doet hier daarom nieuwe suggesties dat wat te compenseren. Groene parkeerplaatsen moeten een standaard onderdeel worden van wijkopknapbeurten en de herinrichting van straten. Gelukkig heeft de wethouder deze ook gezien en al toegepast langs de Industrieweg. Deze trend mag hij van GB doorzetten. Ook is er meer voorlichting nodig over groene gevels. Muurbegroeiing van blinde gevels zou een onderdeel kunnen zijn van de prestatieafspraken met Dunavie. Meer projectontwikkelaars van woon- en kantoorkolossen dienen aangezet worden tot het indienen van ontwerpen met groen in en op de gevels. Ook onze speelplaatsen vallen te vergroenen. In Utrecht en Zaandam zien we Minibossen, maar in Katwijk niet. Een minibos is zo groot als een tennisbaan met dertig keer zoveel inheemse bomen en struiken als een bosplantsoen. Ze groeien in tien jaar tot een stukje wilde natuur dankzij selectie en grondbewerking. Katwijk heeft lege plekken genoeg om dit te realiseren. Denk aan de groene buffer in Valkenburg.

De gemeente heeft de laatste twintig jaar geen nieuwe parken voorgesteld. De inwoners wel: het ringpark, het wandelpark langs de Stille Rijn, het park op de vuilstort in Rijnsburg en tenslotte het landschapspark in Berkheide. Wij zien graag dat de wethouder deze ideeën overneemt in zijn groenbeleid.

Duurzaamheid
Katwijk is op weg een maximaal duurzame gemeente te worden. Het gaat bij verduurzaming om talloze maatregelen, van electriciteit die gecertificeerd groen is opgewekt en de inzet van LED verlichting tot de energiezuinige verwarming van het vastgoed van de gemeente, de plaatsing van oplaadpalen voor electrische auto’s, de renteloze financiering van zonnecellen voor particulieren en het aanbod van advisering voor woningen enzovoort. Het is daarbij pikant dat het bestand aan sociale huurwoningen milieuvriendelijker is dan het bestand aan particuliere woningen. Hier ligt nog wat voorlichtingswerk voor de duurzaamheidscoördinator.

Afschaffen hondenbelasting
In 1851 nam het Koninkrijk der Nederlanden de hondenbelasting op in de gemeentewet. Het was een belasting op hondenkarren op de openbare weg. Maar die zijn al jaren geleden verdwenen. En het was een wapen tegen de hondsdolheid, die ook al jaren geleden uitgeroeid is.

Minister Plasterk schreef dat de hondenbelasting geen overtuigend bestaansrecht heeft. Hij had gelijk. Het is om twee redenen een oneerlijke belasting. In de eerste plaats omdat de opbrengst in de algemene reserves gaat maar alleen eigenaren van honden die moeten betalen. In de tweede plaats omdat volgens onze eigen gemeente zeker een kwart van de eigenaren niet betaalt.

De hondenbelasting ondermijnt de belastingmoraal, de rechtsstaat en de democratie. Meer dan honderd gemeenten hebben hem al afgeschaft. Ook de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur pleiten al jaren voor afschaffing.

GB heeft de wethouder in 2015 gevraagd te zorgen dat alle honden eigenaren de belasting betalen. GB stelde voor daarvoor de hondenpenning in te voeren. De wethouder wilde hier niet aan maar koos voor meer en intensievere controles. Die leiden in 2016 tot de aangfite van maar 159 extra honden, lang niet de 1200 die volgens de gemeente belastingvrij rondlopen. Het ziet er dus niet naar uit dat de gemeente kan zorgen voor een eerlijke inning. En ook dan blijft het bezwaar dat eigenaren van honden meer moeten bijdragen aan de algemene middelen dan mensen zonder hond.

GemeenteBelangen zal daarom met Hart voor Katwijk een amendement indienen om de hondenbelasting af te schaffen.

 

 

 

 

Provincie gaat randweg Rijnsburg snappen

PioniersbaanDe provincie gaat snappen dat de noordelijke randweg Rijnsburg nodig kan worden als de Rijnlandroute vol loopt. Die erkenning is goed nieuws voor Rijnsburg, en vooral voor de Brouwerstraat. Natuurlijk, het gaat nog zeker tien jaar duren. Maar tot deze week vermeldde de provincie de verbinding alleen in regeltjes in de tekst zonder hem te tekenen op de kaarten waarmee ze de uitbreiding van haar wegennet plant.

Vorig jaar doopte de wethouder de randweg ‘Pioniersbaan’. Hij wilde aangeven dat de weg belangrijk is voor de hele Bollenstreek, en niet alleen voor Rijnsburg. Dat lijkt dus iets te hebben geholpen. De afgelopen weken besprak hij met de provincie de uitkomsten van zijn onderzoek naar de wisselwerking tussen de Pioniersbaan en de Rijnlandroute. De provincie begon toen in te zien dat de ‘Pioniersbaan’ nodig kan worden. De gemeente had liever gezien dat de provincie van de Rijnlandroute een stadweg zou maken en beginnen met de pioniersbaan. Maar zo vlug gaat dat natuurlijk niet.

GB ijvert al jaren voor de randweg/pioniersbaan. GB is dus blij dat die weer op de kaart komt te staan.

Groen goed voor welzijn en welvaart

groene tuinMeer groen is belangrijk voor het milieu, dat weet iedereen. Maar groen doet nog meer. Stadsgroen en –water verhogen bijvoorbeeld de economische waarde van woningen. De gemeente Den Haag heeft uitgerekend dat het Haagse groen de gemeente ieder jaar 1,3 miljoen euro oplevert. Want door het vele groen in de bebouwde kom zijn de Haagse woningen vier procent meer waard, en brengt de onroerende zaak belasting dus vier procent meer op. 


Groen nabij de woning helpt mensen ook hun concentratievermogen herstellen en stress verminderen. Ze zijn daardoor minder ziek, voelen zich gelukkiger en leven langer. Dat blijkt uit allerlei onderzoek.

Groen in de buurt heeft zelfs effekt op een neurobiologische aandoening als ADHD. Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen in samenwerking met het Nederlandse Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg en ziektekostenverzekeraar Achmea blijkt namelijk dat in arme groene buurten minder kinderen ADHD hebben dan in arme grijze buurten. Dat komt waarschijnlijk doordat kinderen in arme groene buurten meer spelen in een omgeving die groen is.

Hoe pakken deze bevindingen uit voor Katwijk? Slecht, want Katwijk heeft zo weinig groen in de bebouwde kom dat maar drie gemeentes nog minder groen hebben. (De duinen tellen voor dit soort effekten niet mee.) En dan te weten dat Katwijk de laatste twee jaar weer 15 hectare groen is kwijt geraakt. Hoogste tijd dus voor een krachtiger gemeentelijk groenbeleid. GB werkt er aan want groene schoolpleinen en Operatie Steenbreek zijn niet genoeg

GB, de dodo, de Pioniersbaan en de N206

NL N206Op 28 september besprak de raad het verzoek van GemeenteBelangen om haar ‘dodo’ voorstel verkeerskundig en financieel te laten onderzoeken. Het gaat om de aanleg van een verdieping van de N206 in een tunnelbak met verschillende overkappingen en een transferium voor het nieuwe busnet. GB had dat verzoek in maart ingediend.

‘Dodo’ wil zeggen ‘dicht open dicht open’. De verdieping vermindert de overlast voor Katwijk Binnen maar kost minder dan een dichte tunnel. Het plaatsen van het transferium bovenop de dodo vermindert de schade die de aanpassingen voor het nieuwe busnet zouden doen aan de bomen, fietspaden en wegen in het dorp.

Maar alle andere partijen wezen het onderzoeksverzoek af omdat ze de integrale bereikbaarheid plannen van de wethouder wilden afwachten. Wel zagen sommige partijen waardevolle elementen in het voorstel.

Wethouder vd Bent is zelf in juni begonnen met een eigen onderzoek of het verkeer op de N206 van en naar de A44 via de Pioniersbaan zou kunnen rijden. Dat is de verbinding die ooit ‘noordelijke randweg Rijnsburg’ heette. Dan zou de Rijnlandroute/N206 namelijk een stadsweg kunnen worden. Dat levert minder overlast op voor Katwijk Binnen en flinke besparingen voor de provincie op de aanleg van de Rijnlandroute. Daarmee zou zij de aanleg van de Pioniersbaan kunnen financieren.

Dit plan is prima, en was vooral in 2010-2014 goed uitvoerbaar. Het is wellicht ook nu nog mogelijk maar wel met veel meer onzekerheden. In het ongunstigste geval gaat de Pioniersbaan uiteindelijk niet door en krijgt de N206/Rijnlandroute geen verdiepte ligging en geen dubbele banen.

Er zijn ook andere uitkomsten denkbaar die minder ernstig, maar ook ongunstig zijn. Dan is het wel nuttig een plan B te hebben zoals het initiatiefvoorstel van GB voor een dodo met een transferium voor het openbaar vervoer.

Maar voorlopig komt er dus geen onderzoek. Daarom zal GB haar plan weer agenderen bij de bespreking van het bereikbaarheids voorstel van de wethouder. Dan kan de raad een eigen inbreng hebben en krijgt zij wat te kiezen.

 

Art 41 Vragen over subsidie en huisvesting Turkse vereniging

Katwijk 29 September maart 2017 GB logo web

 


Betreft: vragen ex artikel 41 RvO Subsidie en huisvesting Turkse Vereniging

 

Geacht college,

Al enkele jaren is er communicatie en discussie over de subsidie aan de Turks Islamitische Culturele Vereniging Katwijk (hierna: Turkse vereniging) over de vaststelling en de hoogte van de subsidie. Naar de mening van het college zou een subsidie aan de vereniging in een bredere context bekeken moeten worden dan de inburgering uit het welzijnsprogramma. Ook geeft het college in zijn brief d.d. 24-06-2015 aan dat het beleid ten aanzien van subsidie en huisvesten van verenigingen drastisch zal veranderen. Dit betekent dat er verwacht wordt van verenigingen om meer zelf te regelen, o.a. door meer inkomsten te genereren.

De Turkse vereniging is nu gehuisvest in de Coligny. De vereniging heeft meerdere malen aangegeven bij de gemeente dat deze ruimte niet past bij haar activiteiten . Voor de meeste evenementen moet zij uitwijken naar andere ruimtes. De vereniging is ook van mening dat zij meer inkomsten kan genereren en wil ook daarom  graag naar een andere ruimte verhuizen. Want om meer contributie en bijdragen te kunnen vragen van haar leden, moet zij kunnen aantonen dat er ook daadwerkelijk activiteiten plaats zullen vinden en dat vereist een passend gebouw. Al 2 jaar is er aangegeven dat de subsidie zou stoppen en na een bezwaar vanuit de Turkse vereniging is er respectievelijk een jaar en vervolgens een half jaar subsidie verstrekt. Door zeer late reactie vanuit de gemeente is er besloten om het laatste half jaar ook maar subsidie te verstrekken en te stoppen met ingang van 1-1-2018.

Eerdere beloftes voor de Oeverpolder zijn van de baan geschoven. Daardoor heeft de Turkse vereniging noodgedwongen in de Coligny "gevangen" gezeten. De gemeente heeft ook aangegeven mee te zullen denken over een ruimte die geschikt zou zijn, niet de hele week gehuurd en gebruikt hoefde te worden en waarvan de Turkse vereniging zelf de huur zou kunnen ophoesten. Echter, de gemeente heeft niets meer van zich laten horen.

De communicatie richting de vereniging is moeizaam verlopen, waardoor de vereniging zich benadeeld voelt en aan haar lot overgelaten.

1. Is het college voornemens om de situatie van de vereniging opnieuw onder de loep te nemen aangezien de subsidie eind dit jaar zal eindigen?

2. Is het college ook voornemens om een beter passende huisvesting te vinden voor de vereniging, zodat zij haar activiteiten kan voorzetten en meer inkomsten zal genereren? De vereniging zou graag een gedeelte van De Schelp huren op de dagen dat het gebouw niet gebruikt wordt. Bijvoorbeeld de zaterdag en zondag middag/avond/gehele dag.  Deze ruimte wordt dan meer benut, ligt bovendien centraal en van de activiteiten daar heeft niemand last, in tegenstelling tot de Coligny

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer

Meer spreekrecht burgers bij raadsvergadering

microfoon6

Steeds vaker hebben burgers het idee dat ze niet gehoord worden. Ze zijn daarom ook steeds minder geneigd hun mening te laten horen.

Toch zijn al er wel mogelijkheden voor burgers om hun mening te laten horen. Zo kunnen zij inspreken bij een raadsvergadering, maar momenteel alleen bij onderwerpen die op de agenda staan. Inwoners die een onderwerp willen bespreken dat niet op de agenda staat, kunnen dat alleen doen met een brief aan de raad. Als je als burger de politiek rechtstreeks wilt toespreken, moet je elke fractie apart langs gaan. Dat kost veel tijd en dat houdt veel mensen tegen.

GemeenteBelangen is van mening dat dit moet veranderen en simpeler kan. De fractie dient daarom een initiatiefvoorstel in om de burger meer spreekrecht te geven in de raadsvergadering.

Het voorstel is simpel: aan het begin van elke raadsvergadering worden vijftien minuten vrijgemaakt voor het spreekrecht voor burgers. Iedereen die zich voor twaalf uur diezelfde dag bij de griffie heeft aangemeld kan deze tijd gebruiken om mondeling in de raadsvergadering (bijna) alle onderwerpen aan de orde te stellen. Per vergadering is er ruimte voor maximaal drie insprekers die dan elk vijf minuten krijgen.

Deze regeling is al in meerdere gemeenten in gebruik, waaronder Noordwijk.

Met dit voorstel hoopt GemeenteBelangen de kloof tussen burgers en politiek iets kleiner te maken.

Link naar het voorstel

Nooit meer overvolle containers

volle container bij supermarktHet lukt de gemeente al jaren niet alle verzamelcontainers op tijd te laten legen.  Met slimme volmelders lukt dat wel.  GemeenteBelangen heeft daarom donderdagavond 6 juli in de gemeenteraad een motie ingediend waarin zij de wethouder vroeg na te gaan of die passen in de Katwijkse situatie. 


Al 35 gemeentes werken ermee.  Het zijn voelers in de container die over het internet een signaal zenden naar het afvalbedrijf als de container bijna vol is.


Als de gemeente de volmelders plaatst in de verzamelcontainers in de milieuparkjes, kunnen de inwoners voortaan altijd hun afval kwijt en heeft niemand die meer een reden die naast de container te zetten. Dat is voordeel nummer 1. Er zit bovendien een kostenvoordeel aan voor de afvalbedrijven en een milieuvoordeel voor ons allemaal.  Momenteel rijden de afvalwagens ook naar verzamelcontainers die nog niet vol zijn. Ze maken daardoor onnodig veel ritten en kosten.  En stoten dan  onnodig CO2 uit.


GemeenteBelangen hoopt dat de gemeente de slimme volmelders ook kan gaan plaatsen in de honderden ondergrondse containers.  Dat zou namelijk een flink kostenvoordeel zijn voor de gemeente plus nog meer milieuvoordeel voor de inwoners.  Een voorbeeld: het afvalbedrijf in Schiedam werkt sinds de invoering van de slimme volmelders niet meer met drie maar met maar twee vuilniswagens.  De vuiniswagens halen nu namelijk alleen volle bakken op, en geen halfvolle meer.


De motie kreeg de steun van alle partijen, behalve De Lokalen. De motie vroeg de wethouder per 1 november 2017 met een rapport komen over de technische en economische haalbaarheid van de slimme volmelders.  De wethouder zei dat toe zodat de raad niet meer over de motie hoefde te stemmen.


Katwijk moet afval gaan behandelen als grondstoffen en niet meer als afval. De slimme volmelders helpen het traject woning-container daarvoor geschikt te maken. 

Geen bieb in de Noordzee passage

geen biebTijdens de raadsvergadering van 29 juni was er een duidelijke scheiding tussen coalitie en oppositie. De coalitie wil het project voor een bieb van €11 miljoen in de Noordzee Promenade “het voordeel van de twijfel geven”, maar GemeenteBelangen en de rest van de oppositie zijn tegen het voorstel.

Nog geen 3 weken daarvoor waren er nog kritische vragen vanuit de coalitie, maar dat bleek al snel een houding voor de bühne te zijn. Als oppositie werden wij in een kwaad daglicht werden gezet, omdat we de vorige sessie niet wilden aanschuiven. Het die sessie had geen enkel verschil gemaakt op het besluit want dat was al veel eerder genomen.

Hoeveel meer geld moet er nog in deze locatie gestopt worden? GemeenteBelangen voorziet al bij voorbaat dat ook deze krediet aanvraag zal worden overschreden, zoals zoveel andere.

De coalitie wil draagvlak creëren onder de bevolking. Maar dit is nu juist een veel gehoorde klacht van de burgers, dat besluiten al eigenlijk genomen zijn en dat daarna pas de burgers overtuigd dienen te worden van nut en noodzaak. De burger van onze gemeente heeft duidelijk haar mening laten horen en GemeenteBelangen heeft die ook gehoord; men is niet voor een bibliotheek op deze locatie.

GemeenteBelangen is wel van mening dat er plaats is voor een toekomstbestendige bibliotheek in het centrumgebied van Katwijk aan Zee, ook al stemt zij tegen het voorstel van een bieb in de Noordzee passage. Geen grote hoofdbieb, maar wel een bibliotheek die is afgestemd op het bedieningsgebied van Katwijk aan Zee, zoals de succes vestigingen in Rijnsburg en Valkenburg en het uitleen-tafeltje in de Roskam.

Politiek gezien zijn GemeenteBelangen en de rest van de oppositie uitgerangeerd. De coalitie-trein dendert verder. Maar het is nog niet te laat want het finale besluit is nog niet genomen.

Daarom is 21 maart 2018 een belangrijke datum voor de burgers van Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg: die kunnen dan bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem laten horen. Zij kunnen dan het verschil maken en duidelijk hun keuze aangeven. Wij hopen dan ook op een hoge opkomst en een duidelijke uitslag.

 

 

Samen grondstoffen afvoeren

Bijna alle inwoners willen wel meer afval scheiden. Maar het college doet daar bijna niets mee. Zijn plan voor ‘Omgekeerd inzamelen plus light’ werkt vooral met ‘straffen’. Het wil de ondergrondse containers voor keuken- en tuinafval vervangen door de minder hygiënische rolcontainers. Om ze te kunnen inspecteren op ‘contrabande’ en de eigenaar te kunnen beboeten. Ook wil het college iedereen 200 meter met restafval laten lopen en 150 eurocent rekenen voor elke inworp.

volle container bij supermarkt

 

GB vindt dat het college eerst het gebruik van de twee inzamelsystemen van Katwijk en Rijnsburg moet vergemakkelijken, samen met de inwoners. En elk kwartaal meten en publiceren hoeveel voortgang beide systemen maken. Ook de voortgang van de milieuparkjes meten en per wijk publiceren, al zijn die voor ieder toegankelijk. En dan na twee jaar samen beoordelen.

 

Laat de gemeente in heel Katwijk meer milieuparkjes maken en daarin meer containers plaatsen zodat mensen minder ver hoeven lopen. In Duyfrak kunnen de inwoners hun glas, papier of plastic maar op één plek in ondergrondse containers stoppen. In Westerhaghe heeft de gemeente vorig jaar het milieuparkje uitgebreid. De omwonenden zien nu meer mensen het parkje gebruiken.

 De gemeente moet ook de verzamelcontainers bij de supermarkten zoals bij de Digros enzovoort niet meer laten overlopen. Bijvoorbeeld door te eisen dat de bedrijven containers neerzetten met een inwendige sensor die een signaal zendt naar het afvalbedrijf als de container bijna vol is.

De gemeente kan ook de openingstijden van de milieustraat verruimen. Dan hoeven werkende doe-het-zelvers minder bouwafval, puin en KCA in het restafval te storten. Zij hebben meestal te weinig afval voor een VLIKO bak maar ze kunnen door de week niet bij de milieustraat terecht na 1630 uur, en zaterdags niet na 1500 uur. Ook kunnen ze zaterdagmiddag geen puin naar het grondbedrijf brengen want dat sluit al om 1230 uur.

De gemeente kan het voor de verenigingen weer lonend maken het oud papier op te halen. En ze kan bij de containers voor restafval en GFT een extra ondergrondse container voor plastic maken. De gemeente kan sorteeranalyses maken van individuele buurtcontainers en de uitkomst op het deksel plakken. Dan weten de inwoners hoeveel ze nog extra moeten scheiden. En wat denkt de gemeente van afvalcoaches? Er zijn vast pensionado’s die buurten aan een hoger scheidingspercentage willen helpen, net als in Arnhem.

GB hoorde trouwens dat de meeuwen blij zijn met de extra rolcontainers…

Coalitie durft debat nieuwe bieb niet aan

 

PERSBERICHT van de oppositiepartijen in de Katwijkse gemeenteraad.
(D66, De Lokalen, GemeenteBelangen, Hart Voor Katwijk, Kies Katwijk, PvdA en de VVD)

knopendoorhakken

Ken jij het sprookje van het oordeelvormende debat van Katwijkse fracties over het programma van eisen nieuwe bibliotheek en muziekschool? Het werd 1 juni in de raadzaal geen debat.
De coalitiepartijen hadden bij de vaststelling van de raadsagenda door hun meerderheid afgedwongen dat er geen debat zou volgen deze avond. Hun voorstel was het debat in te ruilen voor een informatieve sessie zodat ze nog vele vragen konden stellen deze avond.
Voor de woordvoerders van de oppositiepartijen D66, De Lokalen, GemeenteBelangen, Hart Voor Katwijk Kies Katwijk, PvdA en de VVD reden om hier niet bij aan te schuiven. Zij waren immers met hun standpunten wel klaar voor het debat. Hoe kon het zo lopen?

Maandag 15 mei in het Presidium, waar raadsagenda’s worden vastgesteld, waren alle fractievertegenwoordigers het erover eens dat dit agendapunt rijp was voor het debat op 1 juni. Donderdag 23 februari was er immers een uitgebreide informatieve sessie geweest.
De politiek was er klaar voor! Een volgende stap in het proces naar definitieve besluitvorming kon worden gezet.

Helaas maar waar…
Woensdagavond 31 mei 23.12 uur ontvingen alle fractievoorzitters een e-mail van de fractievoorzitter van de CU met de vraag, namens de coalitiepartners, om deze oordeelsvormende sessie om te zetten in een informatieve. Ze hadden immers nog vele vragen, was de hoofdreden voor dit verzoek. Die vragen leefden er blijkbaar niet op 15 mei toen het Presidium unaniem tot oordeelsvorming besloot. Of hadden ze hun stukken toen nog niet voorbereid? De SGP had  wel informatieve vragen gesteld die donderdag 1 juni waren beantwoord. En de CU en het CDA… geen vraag was er ingediend. Nu ineens een informatieve sessie ervan maken betekende dat Katwijkers , die normaliter zo’n hele sessie kunnen meespreken, dat nu niet konden (of je moest toevallig in het gemeentehuis zijn). Zo breng je de politiek zeker niet dichter bij de burger.

Geen standpunt, geen oordeel
Bij deze informatieve sessie, waar van 20.30 – 22.00 uur de tijd voor was genomen, had het voor de oppositiepartijen geen enkele zin om aanwezig te zijn. Zij hadden immers wel hun huiswerk gedaan en waren klaar voor het debat. Met alleen de drie coalitieleden werd het zo genoemde quorum niet gehaald en verviel deze sessie. De oppositie zag het zeker niet als een boycot, eerder als machtspolitiek door de coalitie. Hoe verder nu? In het Presidium werd dezelfde avond besloten om donderdag 29 juni de oordeelsvormende sessie te houden, blijkbaar heeft de coalitie nu geen informatieve sessie meer nodig. De besluitvorming kan  donderdag 6 juli in de extra raadsvergadering volgen. Weet jij hoe sprookjes eindigen…?

 

Stoeptegels toch vervangen in de Pioenhof

Het bericht dat de wethouder na een laatste schouw van de stoeptegels in de Pioenhof toch deze gaat vervangen door goede tweedehands, stemt raadsleden Matthijs van Tuijl (PvdA) en René Slootweg (GemeenteBelangen) positief.

Gebruikte Betontegels 03

Zij hadden zich in de openbare sessie van de gemeenteraad expliciet uitgesproken dat insteek van het college om deze huidige 60-jarige oude stoeptegels te hergebruiken niet verstandig was. Deze zijn zo oud dat bij het terugplaatsen er brokken vanaf braken en het aantrillen al niet eens mogelijk was, daar er dan alleen gruis van over bleef.

Maar zeker door de volhardendheid van de bewoners in deze wijk, is het proces nu positief afgesloten. Natuurlijk rijst de vraag, waarom dan niet gelijk nieuw? Dan ben je er toch voor meerdere jaren vanaf? Naast het feit dat nieuwe tegels toch anderhalf keer zo duur zijn als gebruikte, moeten er ook stoepranden vervangen worden en is er een precedentwerking voor de andere Molenwijk gebieden.

Het vervangen van de tegels in goede tweedehands was een compromis voorstel van de bewoners zelf en blijkt gezien de argumenten het best haalbare.

Het proces verdient volgens PvdA en GB, zeker geen schoonheidsprijs, maar het resultaat is wat telt. Zeker voor de gemeente een leerproces voor de toekomst.

Wij wensen de bewoners van de Pioenhof nog vele jaren woongenot van de opgeknapte buurt.

 

Matthijs van Tuijl - Fractievoorzitter PvdA

René Slootweg - Fractievoorzitter GemeenteBelangen

 

 

GemeenteBelangen is op zoek naar uw mening!

GB logo webOp 10 mei om 20.00 uur is het zover. De volgende denktank van GemeenteBelangen staat dan weer op de agenda. Natuurlijk weer in De Roskam.

Bij de vorige denktank bespraken we de N206, het HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) en de Duinvallei. Deze denktank bleek behoorlijk succesvol. Hij leidde namelijk tot ons initiatiefvoorstel voor de verdieping van de N206 in combinatie met het HOV. Mocht u dat voorstel willen inzien, kijk dan op onze vernieuwde website: www.gbkatwijk.nl.

We hebben dat voorstel ondertussen ingediend in de gemeenteraad. De wethouder bestudeert het nu met zijn ambtenaren.

Bij de denktank van 10 mei aanstaande staan andere onderwerpen op de agenda:

 • het scheiden van afval 
 • het groen in Katwijk
 • passende woonruimte voor elke levensfase 
 • de herinrichting van de Rijnstraat.

Als echte volksvertegenwoordigers wil de fractie van GB dolgraag uw ideeën over deze onderwerpen horen. 

Wij zien u daarom graag verschijnen in De Roskam op 10 mei, en wel om 20.00 uur. Neem kennissen of vrienden mee van wie u denkt dat zij ook interesse hebben in een van deze vier onderwerpen.

Tot gauw! Namens GemeenteBelangen

René Slootweg, Geert Diemer & Ebru Demirdas.

Werkzoekenden sneller aan het werk

ServicePunt werk

In Katwijk wonen 900 mensen die al meer dan 38 maanden zonder werk zijn. Van hen heeft de helft grote afstand tot de arbeidsmarkt of zelfs nooit gewerkt. De andere helft heeft een grotere kans op een baan. Voor hen heeft Katwijk per 1 januari 2017 het Servicepunt Werk (hierna: SPW) opgericht, samen met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Het SPW is vorig jaar november officieel geopend.

 

Het SPW heeft na aandringen van het Ondernemershuis van de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV) een pilot afgesproken om per september 2017 tot zes werkervaringsplekken te komen. Van de 450 kandidaten heeft het SPW 20 kandidaten geselecteerd voor begeleiding door het Ondernemershuis. Er is 1 werkzoekende doorgestroomd naar regulier werk.

 

 

Beide partijen willen samenwerken maar uit de praktijk blijkt dat naar verhouding weinig mensen doorstromen naar regulier werk. Het SPW wil eerst de werkervaring en talenten van werkzoekenden inventariseren. Dat kost veel tijd. Het Ondernemershuis wil direct met kandidaten in de slag om zo in de praktijk te ervaren wat voor vlees er in de kuip is. Het KOV vraagt de gemeente nadrukkelijk te luisteren naar deze wens van de ondernemers zodat er sneller een match komt tussen de werkzoekende en de werkgever.

GemeenteBelangen is blij met de inzet van het KOV/OHKW voor onze maatschappij. Wij vragen daarom het verzoek van het KOV te honoreren.

Ebru Demirdas, namens GemeenteBelangen

Klik hier om te luisteren naar het RTV interview van Ebru over dit onderwerp

Laat WMO cliënt hulp zelf aftekenen

Hulp bij huishouden

De achthonderd inwoners die via de WMO hulp krijgen bij het huishouden, betalen die hulp voor een deel uit hun eigen portemonnee. De gemeente vult de rest aan. Door de bijdrage van de gemeente ontvangt de hulp in de huishouding haar geld niet van de cliënt maar van de zorginstelling waar ze in dienst is. Een cliënt heeft daardoor geen directe grip op de kwaliteit van de hulp. Gelukkig leveren de meeste huishoudelijke hulpen prima werk maar dat geldt niet altijd voor iedereen.

Huishoudens die niet in de WMO zitten en hun hulp volledig zelf betalen, kunnen hulp opzeggen en hebben zo grip op de kwaliteit van het werk. GemeenteBelangen is van mening dat WMO cliënten dat ook moeten kunnen. Ten eerste omdat ze een deel zelf betalen. En ten tweede omdat WMO cliënten alleen dan volwaardig zijn aan andere huishoudens, en weer even volwaardig als toen ze geen WMO cliënten waren en niet met de gemeente te maken hadden. Maar de gemeente kiest niet voor dit directe toezicht. Ze geeft de WMO cliënten een omslachtige grip op hun huishoudelijk hulp, namelijk via tevredenheidsonderzoeken en een klachtenregeling.

GemeenteBelangen kiest daarentegen voor een rechtstreekse grip waarbij de cliënten de hulp aftekenen op een ‘toughpad’. Dat is het digitale apparaatje van de pakketbezorgers waarop geadresseerden tekenen voor de ontvangst van hun pakketje. Aftekenen op de WMO ‘toughpad’ heeft twee voordelen. De zorginstelling weet dan direct of de huishoudelijke hulp werk levert waarover de cliënten tevreden zijn. En de cliënten hoeven geen omslachtige formulieren in te vullen. Gelukkig gaat de wethouder het voorstel van GB onderzoeken.

GB heeft in de raad ook aangedrongen op snel herstel van de Adviesraad Sociaal Domein. Die kan dan ook adviseren over de ‘toughpad’.

Geert Diemer, raadslid

 

Barakken Wassenaarseweg plaatsmaken voor groen?

barakDe barakken langs de Wassenaarseweg zijn al jaren het middelpunt van discussie. Naar aanleiding van een aangekondigd onderzoek en de wens van Dunea om dit gebied te gebruiken voor waterwinnen, heeft de fractie van GemeenteBelangen het college een aantal artikel 41 vragen gesteld.

 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO Inrichting gebied westelijke barakken Wassenaarseweg

Geacht college,

Het college heeft aangekondigd in 2018 te willen beginnen met de bouw van woningen op de locatie vliegveld Valkenburg. In het project Locatie Valkenburg (PLV) wordt gesproken over de inrichting van de barakken aan de duinkant als “barakkenbos” met een natuur en recreatieve invulling. Dit barakkenbos moet mede dienen om groene recreatieve behoefte van de nieuwe wijk mogelijk te maken en de recreatieve druk op de al zwaar belaste duinen niet nog groter te maken.

In de vergadering van 2 juni 2016 heeft u als antwoord op artikel 41 vragen gesteld dat verschillende inrichtingsmogelijkheden worden onderzocht door het bureau OKRA, dat de planning voor afronding van dit onderzoek eind juni 2016 is en dat de uitkomsten van dit onderzoek aan de raad beschikbaar worden gesteld.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Is het onderzoek van OKRA inmiddels afgerond?

2. Zo ja waarom is het dan nog niet zoals was toegezegd aan de raad beschikbaar gesteld? En wanneer wordt die toezegging alsnog gestand gedaan ?  Zo nee, hoe is die vertraging van drie kwart jaar (!) tot stand gekomen?

3. Heeft het onderzoek inzicht geboden hoe dit gebied te ontwikkelen als een buffer met recreatie mogelijkheden om de gevoelige duinen te ontzien conform de ambitie van het Masterplan Locatie Valkenburg? 

4. Bent u bekend met het meerjarenprogramma 2017-2021 samenwerking Dunea-Staatsbosbeheer, waarin het project ‘groene inrichting locatie Valkenburg’ is opgenomen?

5. Is het u bekend dat in voorgenoemd project is geconstateerd dat de in slechte staat verkerende barakken de ontwikkeling van de binnenduinrand voor natuur, recreatie en waterwinning belemmeren?

6. Heeft het onderzoek van OKRA oplossingen opgeleverd waarin zowel behoud van erfgoed als een groene ontwikkeling van het gebied mogelijk zijn?

7. Katwijk was mede indiener van het bidboek voor de oprichting van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Onderdeel van de ambitie van dit Nationaal Park is ook de recreatieve en groene ontwikkeling van het aan de duinen grenzende landschap. Op welke wijze kan het Nationaal Park de groenontwikkeling rond locatie Valkenburg en meer specifiek het gebied rond de barakken gaan versterken?

8. Is voornoemd aspect meegenomen in het onderzoek van OKRA?

9. Recent heeft het plan voor het Ringpark van Jan de Lange veel aandacht getrokken. Dit plan sluit aan op het barakkengebied. Welke mogelijkheden ziet u om de ontwikkeling van het barakkengebied het plan voor het Ringpark te laten versterken?

10. Op welke wijze wilt u vervolg geven aan het samen met Dunea uitgevoerde onderzoek door OKRA?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van GemeenteBelangen,

R.P. Slootweg

Opknapbeurt Rijnstraat duurt echt te lang

RijnstraatDe beloofde opknapbeurt van de Turfmarkt en Rijnstraat duurt echt te lang. GemeenteBelangen kreeg veel vragen uit de buurt wanneer er nu eindelijk begonnen wordt. Naar aanleiding van deze vragen heeft de fractie artikel 41 vragen aan het college gesteld.

 

 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO Renovatie Turfmarkt en Rijnstraat  

Geacht College,

In de begroting voor 2016, die gedateerd is op 22 September 2015, staat dat in 2016 een aanvraag tot investeringskrediet naar de raad komt voor omvormen van de Rijnstraat/Turfmarkt naar 30 km weg.   Pas op 4 oktober 2016 was er een bijeenkomst in de Roskam over de renovatie van de Turfmarkt en de Rijnstraat. Zoals het in de begroting staat “Rijnstraat/Turfmarkt omvormen naar 30 km weg”. Tijdens deze bijeenkomst was er bijzonder veel belangstelling voor deze renovatie door de omwonenden. De vele vragen van de bewoners zijn dan ook na een maand keurig beantwoord.

In de raadsvergadering van 24 november 2016 is het besluit genomen voor een voorbereidingskrediet van €55,000.

Door het uitblijven van een planning op de LTA van de gemeente, stelde de fractie van GemeenteBelangen in Januari de volgende informatieve vragen:

Hoe ziet de planning van de herinrichting van de Rijnstraat / Turfmarkt er uit?

1. Voor wanneer staat de inspraak gepland?

2. Voor wanneer staat de uitvoering gepland?

3. Voor wanneer staat de besluitvorming van de raad gepland?

 Het antwoord uit de organisatie was nogal teleurstellend:

1. De belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming. Verwacht wordt dat dit aanvangt in het tweede kwartaal 2017 is.

2. De planning is dat in het vierde kwartaal 2017 gestart gaat worden met de voorbereiding van het project waarna de uitvoering in 2018 staat gepland.

3. Het voorbereidingskrediet is reeds door de raad verstrekt. Het uitvoeringskrediet valt onder de zogenaamde C-categorie en dient daardoor opnieuw aan de raad te worden voorgelegd hetgeen gepland staat voor het vierde kwartaal 2017. Voorafgaand aan de bestek voorbereiding wordt het plan voorgelegd aan de raad.

Doordat deze opknapbeurt boven de markt hangt, wordt het asfalt in de Rijnstraat maar niet vervangen, maar elke keer met stukjes plakken gerepareerd. Dit oude asfalt geeft veel geluidsoverlast in de straat en in de woningen.

Naar aanleiding van dit relaas heeft de fractie van GemeenteBelangen de volgende vragen:

1. Heeft het college de herinrichting van de Rijnstraat / Turfmarkt bewust uitgesteld? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom plant het college de uitvoering pas in 2018?

Het investeringskrediet had al in 2016 in een raadsvoorstel moeten liggen, het ziet er nu naar uit dat dit pas eind 2017 gaat gebeuren. De buurt rond de Rijnstraat en Turfmarkt maken zich zorgen of dit nu wel gaat gebeuren. Het is de burgers beloofd dat de uitvoer al in 2017 zou gaan beginnen.

2. Is het college bereid het proces te versnellen, zodat al in 2017 begonnen kan worden met uitvoering, zoals beloofd was aan de bewoners?

Het moet wel zo zijn dat het proces met burgerparticipatie gebeurd, want de omgeving heeft er een duidelijk mening over, zo bleek ook op de avond in de Roskam.

3. Welke nieuwe datum voor uitvoering in het omvormen van de Rijnstraat / Turfmarkt tot 30 km weg kan het college de bewoners van Katwijk a/d Rijn toezeggen?

Er zijn meer herinrichtingsprojecten waarbij de besluitvorming of de uitvoering zijn vertraagd, zoals Frederiksoord in Rijnsburg. Voor het vertrouwen van betrokken bewoners in het gemeentebestuur is het niet nakomen van afgesproken en gecommuniceerde planningen een slechte zaak.

4. Herkent het college het beeld dat meerdere herinrichtingsprojecten vertraging oplopen?

5. Welke maatregelen neemt het college om herinrichtingsprojecten beter te plannen en de communicatie met bewoners hierover te verbeteren?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van GemeenteBelangen,  

R.P. Slootweg

Een biebje in elke kern

Mini Bieb 1Het is een verkiezingsbelofte van GemeenteBelangen om in elke kern van onze gemeente de nodige basisvoorzieningen te realiseren. Een bibliotheek hoort daar natuurlijk ook bij.

Goede voorbeelden zijn de twee gemeenschapshuizen in Valkenburg en Rijnsburg, waarin naast een bieb ook horeca en zaalverhuur gezamenlijk floreert.

In een recent gesprek met de wijkraad van Katwijk aan de Rijn, werden wij op de hoogte gesteld van verregaande plannen om in de Roskam een leestafel met boeken-uitleenpunt te realiseren. GemeenteBelangen was aangenaam verrast en kan deze plannen van harte ondersteunen. De leestafel staat er inmiddels al, met een grote hoeveelheid dagbladen en tijdschriften.

Ook in de Hoornes, na het Tripodia debacle, is het volgens GB nog altijd mogelijk een gemeenschapshuis te realiseren.

 De laatste kern die nog geen gemeenschapshuis heeft, is Katwijk aan Zee. Nu bij de presentatie van het meeste recente onderzoek is gebleken dat de muziekschool niet inpasbaar is in de Noordzee promenade, laait de discussie over de bieb aldaar weer op.mini Bieb Roskam

“Een grote bieb, dat doen we toch zeker niet?”

Voor GemeenteBelangen is Katwijk aan Zee ook gewoon een kern van onze gemeente, dus verdient ook de faciliteit van een bibliotheek. Maar passend, zoals bij alle andere kernen, bij het bedieningsgebied en het inwonertal van die kern. Er is geen enkele noodzaak om alle boeken en opslag op een dure locatie onder te brengen. De locaties in Rijnsburg en Valkenburg hebben bijzonder goed bewezen dat dit niet nodig is.

Ook heeft GB al eerder aangegeven, dat de verhuur van de promenade zeker geen taak is van de bieb. Het is een non-profit organisatie die niet geschikt is voor commerciële verhuur. Dus de plannen van het college om de bieb als hoofdhuurder aan te wijzen, zullen we niet steunen.

GemeenteBelangen staat voor haar verkiezingsbelofte en houdt wat betreft de grootte van de bieb haar rug recht. Dit is daarnaast ook de uitdrukkelijke wens van de inwoners van de andere kernen in de gemeente.

Wij vinden het nog steeds noodzakelijk dat een locatie van de bibliotheek in Katwijk aan Zee ook pas qua grootte bij het bedieningsgebied van de kern.

Namens de Fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg

GB wil een dodo voor N206

Initiatiefvoorstel verdieping N206 en HOV.

Verschillende infrastructurele projecten binnen Katwijk zorgen voor veel reuring en draagvlak problemen onder de bevolking van Katwijk. Het gaat hier vooral over de twee grote plannen tot verdieping van de N206 en die voor HOV.

Het plan tot het verdiepen van de N206 heeft al veel teweeg gebracht binnen Katwijk:  tweemaal trok de Open Hof in Katwijk Rijn volle zalen, de HOV plannen hebben Smart Village in het leven geroepen die met een enorme lijst met handtekeningen hebben laten zien dat er weinig draagvlak is voor de HOV plannen van het college. Het voorliggende initiatief voorstel moet een integrale oplossing zijn voor beide projecten, maar gaandeweg van het uitwerken waren er meer kleinere projecten die ook binnen de scope van het voorstel pasten.

Voor de verdieping van de N206 zijn verschillende varianten onderzocht, van een volledige tunnel tot landtunnel. Gebleken is dat een verdiepte variant toch de beste oplossing is, daar dan de weg uit het zicht verdwijnt en ook geluidsoverlast wordt teruggedrongen. Ook zorgt het voor vermindering van CO2, fijnstof en stikstofdioxide uitstoot binnen woongebied.

Uitgangspunt van dit voorstel is de scheiding van het doorgaande verkeer van de Rijnlandroute - Noordwijk enerzijds en het bestemmingsverkeer voor Katwijk anderzijds. Het doorgaande verkeer over de N206 wordt in de verdiepte vierbaans weg geleid en het bestemmingsverkeer gaat via een tweebaansweg die daaroverheen op maaihoogte loopt. De doorgaande weg wordt overkapt via een zogenaamde DODO (Dicht Open Dicht Open) constructie.

De provincie Zuid Holland wil graag een HOV verbinding van Leiden naar Katwijk realiseren in de vorm van R-Net. Maar dat loopt tegen een heleboel weerstand aan binnen de gemeente. Plannen voor het schrappen van rotondes, kappen van veel bomen, wegen omzetten van 30km/u naar 50km/u en het aanleggen van een aparte busbaan binnen de drukke infrastructuur van Katwijk worden niet positief ontvangen. Het burger initiatief van Smart Village heeft zelf ook contra plannen ingediend tegen deze provincie plannen.

Het college van B&W daarentegen ziet wel potentie in de provincie plannen, want ze gaan ook samen met een enorme financiële injectie van ruim €40M vanuit het RIF (Regionaal Investerings Fonds). Het college is van mening dat de regio middels deze RIF gelden meebetaalt om de infrastructuur binnen Katwijk te verbeteren. Onderzoek had volgens het college aangetoond dat de verkeersintensiteit gaat toenemen en dat rotondes die stroom niet aan kunnen. Smart Village heeft in contra-expertise deze gegevens weerlegd.

Het initiatief plan:

Het initiatief plan van GemeenteBelangen heeft deze plannen samengevoegd tot een integraal plan.

N206 planGB v3

Het bijgevoegde plaatje is een schets, om te laten zien hoe het ongeveer eruit moet komen te zien. Afstanden, maten en verhoudingen moeten nauwkeuriger worden berekend en zo nodig gecorrigeerd. Zo ook de openingen en lengtes van de overkapping. Het exacte tracé  van de weg die het lokale verkeer verwerkt is nog flexibel. De bruine wegen zijn de verdiepte doorgaande stroom van de N206, de rode wegen zijn de lokale wegen op maaiveld voor bestemmingsverkeer.

Het plan gaat uit van het tracé van de verlegde N206, dit is geschikt voor de snelheid van 80km/u die de provincie graag wil, maar heeft ook als voordeel dat de weg niet lange tijd dicht hoeft tijdens de werkzaamheden, maar naast de huidige weg kan worden aangelegd. Vanuit Leiden kan men de N206 af middels een afrit net voor de N441, daar scheidt het plan het doorgaande verkeer van het lokale verkeer.

Het doorgaande verkeer blijft op de N206, die vanaf dat punt, verdiept verder gaat in een DODO tunnelbak met verschillende overkappingen. De weg komt pas weer omhoog bij de Nieuwe Roversbrug.

Op maaiveld vindt de afhandeling van het lokale verkeer plaats. De afslagen naar de N441 (Westerbaan), bij de Molentuinweg en ter hoogte van het huidige Zeewegviaduct, worden gerealiseerd via rotondes.

Nu de op- en afritten bij de N441 en voorbij het Zeewegviaduct zitten, wordt de Molentuinweg behoorlijk ontlast. Daar staan nu regelmatig files door de verkeerslichten bij de N206.

De DODO-tunnelbak zorg ervoor dat overlast van fijnstof, geluid en roet behoorlijk minder wordt. Het is bekend dat bij uitgangen van tunnels de concentratie van fijnstof en roet hoger is, daarom loopt de laatste DODO overkapping bij de Zeeweg verder door richting Noordwijk, zodat deze extra fijnstof en roet bij een minder bevolkt stuk (ter hoogte van de begraafplaats) naar buiten komen. Ook aan de westkant is de bebouwing dunner.

Ter hoogte van het Westerbaanpad komt op een overkapping van de DODO een bustransferium. Deze wordt aangevuld met een parkeerplaats voor auto’s en fietsen, die niet alleen door busreizigers gebruikt kan worden, maar ook voor bezoekers van DVS, de scholen en evenementen op het aangrenzende evenemententerrein.

Deze locatie voor een bustransferium wordt ook onderschreven door Smart Village als de beste plek.

Op de andere overkappingen van de DODO kunnen nog andere elementen worden gerealiseerd, zoals een evenementen terrein en een park. Doordat de weg smaller is, kunnen er bomen geplant worden en groenvoorzieningen worden gerealiseerd, zodat het gebied een  groener karakter krijgt.

Andere kleinere projecten in het plan:

Het plan heeft nog een aantal additionele projecten die kunnen aanhaken:

 • Elektrische busjes - vanuit het transferium kunnen kleine elektrische busjes passagiers vervoeren verder binnen Katwijk. Dit is zowel duurzaam als milieuvriendelijk. Arriva experimenteert hier al mee in andere plaatsen.
 • Fietssnelwegen - Nu het lokale verkeer gescheiden is van het doorgaande verkeer, zijn fietssnelwegen van Noord naar Zuid prima mogelijk.
 • Snelheid ter hoogte van de Helmbergweg - Met deze plannen kan er door Katwijk 80 km/u gereden blijven worden. Verderop bij de Helmbergweg is het dan niet meer nodig om 100 km/u te rijden en kan daar ook terug naar 80. Dit komt de leefbaarheid in de achterliggende wijk ten goede
 • Evenemententerrein - Er is nog zoveel ruimte over dat een vast evenemententerrein haar plek kan vinden in de Duinvallei.
 • Park - Ook een park kan een plek krijgen in dit gebied, nu de doorgaande weg niet meer op het maaiveld plaatsvindt. Zoals het ringpark van Jan.

Financiering:

Een groot struikelblok, wat ook tot het mislukken met Campri heeft geleid, is de financiering van dit project.

Een volledige tunnel kost al gauw €90M, maar voor een DODO (Dicht Open Dicht Open) is dat “maar” €25M-€30M. Een tunnel is pas een tunnel als deze langer is dan 250 meter, daaronder praten we over een overkapping, welke geen tunnel technische installaties nodig heeft en daarom veel goedkoper is.

Maar zelfs met de beloofde €11M van de provincie uit het project van de Rijnlandroute en de €9.7M die gemeente zelf apart heeft staan in de BSI, is dat niet voldoende om een DODO van die lengte te maken.

Maar met een deel van de RIF bijdrage van de provincie voor het HOV project tussen de €20M-€25M, komen we wel op een bedrag dat dit gerealiseerd kan worden. Deze toevoeging kan prima worden beargumenteerd, daar het HOV project hier ook in verwerkt is.

Positieve punten:

 • Minder geluidsoverlast
 • Minder fijnstof
 • Minder roetneerslag in woonkernen.
 • Meer groen
 • Meer ruimte op maaiveldniveau
 • Betere locatie voor OV-Transferium met fiets- en autoparkeer mogelijkheid
 • Meer ruimte voor ander initiatieven, zoals een evenementen terrein.
 • Veiligere fietsroute en mogelijkheid voor fietssnelweg
 • Geen busbaan nodig door Katwijk.
 • Behoud van bomen op de Zeeweg
 • Behoud rotondes in het dorp.
 • Doorstroming voor de N206
 • Beter ontsluiting van de Zanderij.
 • Betere verdeling van verkeer binnen Katwijk dat van en naar de N206 gaat

Aandachtspunten:

 • Als de tunnelbak niet volledig in de grond kan verdwijnen, door hoger grondwater, is het mogelijk om de overkapping iets hoger te maken als een soort halve landtunnel. Dan krijgen we een soort heuvellandschap.
 • Een goede verkeers doorrekening is nodig, daar mogelijk onwenselijke verkeersstromen kunnen ontstaan op oa de Zeeweg, Rijnstraat, Molentuinweg etc..

Het moet natuurlijk nog goed doorgerekend worden. Ook het tracé is een schets en moet bekeken worden door experts, maar zeker ook door de burgers van Katwijk, of dit de juiste route door het gebied is.

GemeenteBelangen wil hiermee een nieuwe impuls geven om uiteindelijk tot een oplossing te komen voor dit langslepende probleem.

privacy voor aanvragers van bijstand

PriveDe gemeente moet rekening houden met het recht op privacy van alle inwoners. Dat gebeurt niet altijd. De gemeente stuurde bijvoorbeeld in 2016 alle 263 aanvragers van bijstand naar voorlichtingsbijeenkomsten waar ook andere aanvragers kwamen. De gemeente vertelde de aanvragers niet dat ze recht hadden op individuele voorlichting. Privacy is niet alleen een recht maar ook heel belangrijk voor aanvragers die hun aanvraag graag stil houden.

Iedereen wil dat de gemeente goedkoop werkt.  Maar volgens GemeenteBelangen mag ze het recht op privacy niet afschaffen vanwege de kosten.  Na vragen van GB bleek de jurist van de gemeente ook van mening dat de gemeente bijstandaanvragers individuele voorlichting moet aanbieden. Dat gebeurt nu. Dankzij de vragen van GB vertelt de gemeente de aanvragers bij het eerste contact dat zij bezwaar kunnen maken tegen groepsgewijze voorlichting. 

Dat is winst voor de aanvragers. Maar ook voor alle andere inwoners want de gemeente let nu ook beter op hun privacy.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer

College laat geld liggen op zondag

TijdensWeegschaal parkeren de oordeelsvormende sessie donderdag 4 december heeft GemeenteBelangen  aangegeven voor een goed parkeerbeleid te zijn. Een parkeerbeleid dat veilig is en dat betaalbaar is en moet blijven. Middels forse tariefsverhogingen van wel  20% tot 60% voor de burgers wil dit college het nieuwe jaar in.

Het college heeft  er echt alles aan gedaan om tot deze verhoging te komen.  En waarom, om de kosten te dekken? Nee, ze zijn ‘vergeten’ de zondag mee te nemen bij het vaststellen van de parkeertarieven.

Het college heeft alles uit de kast gehaald, wat ze ook gezien hun nota is gelukt, om betaald parkeren op zondag te vermijden en daar gaat het nu mis! Daar laat dit college dus echt kansen liggen. Het college geeft als reden hiervoor aan dat een deel van de bevolking geen betaald parkeren wil op zondag en geen uitvoering van de handhaving op hoe en waar de auto’s staan geparkeerd.

Wie zal dat betalen?

Dit was de eerste regel van een oud - Hollands kinderliedje. En zoete Gerritje wist er in die liedtekst meer van af. Hier is het duidelijk dat door deze zondagargumentatie van het college andere parkeertarieven moeten worden verhoogd. Dus nu moeten andere burgers de forse verhogingen betalen, omdat een deel van de bevolking geen parkeren en handhaving op zondag wil. En dat snapt de fractie van GemeenteBelangen niet. Waarom moeten andere inwoners daarvoor opdraaien? Het kan ook anders. Het college laat een fors geldbedrag liggen en dit geld ligt gewoon voor het oprapen. GemeenteBelangen snapt het echt niet meer.

Parkeren op Zondag Voorstraat 1

Door op zondag parkeergeld in te voeren voor alle gebruikers kunnen we immers de verhoging parkeertarieven minder laten stijgen. Dat er een kleine tariefsverhoging moet komen, begrijpt GB. Is in parkeerland immers niet het credo: ‘De gebruiker betaalt?’.

(foto Voorstraat op zondag)

Wordt vervolgd op 18 december

Voor GemeenteBelangen  is het onbegrijpelijk dat een partij zoals het CDA  eerst tegen betaald parkeren op zondag is vanuit de beleving van de zondagsrust. En nu geeft zij aan dat het gratis parkeren goed is voor het toerisme en de horeca op zondag. Is het CDA soms van haar geloof af gevallen?

Donderdag 18 december is er van 19.45 – 20.30 uur een tweede oordeelsvormende sessie over deze parkeertarieven. En dezelfde avond zal zo rond 22.00 uur de gemeenteraad van Katwijk een besluit moeten nemen over deze voorgestelde parkeertarieven.

RTV interview van René Slootweg over dit onderwerp: https://soundcloud.com/kuijt/gb-raadslid-rene-slootweg-over-parkeren-op-zondag

Ontsluiting inrichten met bewoners

Hoe Gemeentewerf ontsluitingplan je een weg van vier meter breed die vlak langs de huizen loopt en vijftig huizen gaat verbinden met de Noordwijkerweg? Volgens GemeenteBelangen moet je voor zo’n inrichtingsplan overleggen met de omwonenden. Dat is dan ook precies de toezegging die GemeenteBelangen van wethouder Van der Bent los kreeg bij de goedkeuring 30 oktober van het bestemmingsplan voor de gemeentewerf van Rijnsburg.

Op de plaats van de vroegere gemeentewerf van Rijnsburg mag Dunavie een veertigtal appartementen bouwen. In het bestemmingsplan stond ook dat de vroegere toegangsweg mag worden doorgetrokken naar de Noordwijkerweg. De toegangsweg is maar 4,1 meter smal en reden genoeg voor GB en bewoners om hier extra aandacht aan te geven.

De opgave: De Horn ontsluiten

De appartementen van Dunavie zijn onderdeel van plan De Horn. Volgens dat plan kunnen de bewoners van een vijftigtal woningen in de wijk hun wijk alleen verlaten via wat nu een verhard pad is naar de Korte Voorhouterweg. Dat pad ligt in het verlengde van de toegangsweg naar de vroegere gemeentewerf. Voor de gemeente ligt het daarom voor de hand dat verharde pad te verbinden met de verlengde toegangsweg om zo de bewoners van die vijftig huizen in De Horn aan te sluiten op de Noordwijkerweg.

Werken met ideeën omwonenden

Maar de omwonenden zetten vraagtekens bij dit plan. Ook de bewoners van de Collegiantenstraat met bestemming Middelmors, Noordwijk of de Bollenstreek kunnen die verlengde toegangsweg gaan gebruiken. Alle reden dus voor de gemeente om met omwonenden om de tafel te gaan zitten en mede aan de hand van hun ideeën een inrichtingsplan te maken. Vóór de bouw van de appartementen begint, zal de gemeente dat plan aan de raad voorleggen, compleet met een verslag van de gesprekken met omwonenden. Zo hoort het, volgens GB.

GB en CU dienen motie in voor leesgroepjes

Veel mensen vinden de brieven van de gemeente lastig te lezen. Er staan namelijk vaak moeilijke woorden in. Bovendien zijn die moeilijke woorden vaak niet nodig.brief

Daarom vroegen GemeenteBelangen en ChristenUnie de wethouder 5 maart de brieven anders te schrijven. Wethouder Mostert antwoordde dat hij dat niet nodig vond. Hij zei dat de burgers de gemeente konden bellen als ze vragen hadden maar dat de gemeente maar weinig vragen had gekregen.

Het gaat vooral om de brieven over de WMO: de zorg, de huishoudelijke hulp en zulke zaken. De gemeente stuurt deze brieven vooral naar oudere inwoners. Toen zij jong waren, konden ze weinig opleiding krijgen. En nu ze oud zijn, bellen zij de gemeente niet en stellen ze ook geen vragen over de mail, al denkt de wethouder dat.

Na de weigering van de wethouder vonden GemeenteBelangen en ChristenUnie het tijd voor krachtiger maatregelen. Ze maakten een motie. Daarin vragen zij de wethouder alle brieven eerst naar een groepje vrijwilligers te sturen voor commentaar vóór de gemeente ze thuis bezorgt. De vrijwilligers moeten dan samen aangeven wat ze in de brief onduidelijk vinden, wat ze niet nodig vinden, welke informatie ze missen, welke zinnen ze niet begrijpen enzovoort. 

Die vrijwilligers bestaan uit twee soorten.  Het gaat om vrijwilligers die als WMO klanten deze brieven zouden ontvangen. En om vrijwilligers die ervaring hebben met voorlichten of met het schrijven van brieven. Want zulke vrijwilligers kunnen aangeven hoe de gemeente de brief kan verbeteren.

Sommige gemeentes werken al deze methode, en met succes.

De hele raad stemde vóór de motie, op 'De Lokalen' na want die stemden verrassend tegen.

De wethouder hoeft de motie niet te volgen, maar omdat 29 raadsleden vóór de motie stemden,  is dat lastig.

GB ziet met spanning uit naar de reactie van de wethouder. Wordt zeker vervolgd!

Luister ook het interview op RTV radio van Geert: https://soundcloud.com/kuijt/raadslid-geert-diemer-over-de-motie-leesclubjes

Tekst motie leesgroepen sociaal domein.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer

Een mountainbikeparcours… fiets hem erin?

ATBDonderdagavond 5 juni in een oordeelvormende sessie van de gemeenteraad werd er gevraagd akkoord te gaan met de aanleg van een mountainbikeparcours op het voormalig vliegveld Valkenburg. Dat zou betekenen dat we  ‘ja’ zouden zeggen tegen de onttrekking van € 60.000,- voor de aanleg van dit parcours uit de reserve verkeersveiligheid. En we zouden dan ook akkoord gaan met de verlaging van de reserve verkeersveiligheid van € 40.000,-. Dit bedrag van € 100.000,- zou dan worden bestemd om de overige faciliteiten waaronder het plaatsen van een hekwerk ten behoeve van het parcours te realiseren.

Een stukje fietsgeschiedenis

De wielerafdeling van IJsclub Voorwaarts Katwijk heeft bij de gemeente Katwijk een verzoek ingediend voor de realisatie van een parcours voor mountainbikers (ATB) in Katwijk. Het College heeft het terrein van het voormalige vliegveld Valkenburg aangewezen als een mogelijke locatie. Leden van de wielerclub hebben samen met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (R.V.O.B.) de omgeving onderzocht en er blijkt binnen de gestelde contouren een zogenaamd skillpark aangelegd te kunnen worden van ongeveer drie kilometer. Dit is een parcours met veel uitdagende elementen, aantrekkelijk voor alle leeftijden.

voormalig vliegkamp valkenburg

Het parcours is openbaar en vrij toegankelijk. En het onderhoud van het parcours wordt de verantwoordelijkheid van de vereniging.

De aanleg van het voorgestelde parcours inclusief de transportkosten van grond worden betaald uit de reserve verkeersveiligheid en de aanleg, verbetering en uitbreiding van fietsroutes (I.V.V.P.). Daarnaast wordt voorgesteld om de door de R.V.O.B. opgelegde plaatsing van een hekwerk tevens te bekostigen door een extra onttrekking, uit de reserve verkeersveiligheid.

Aandacht voor de niet – gebonden sporter in Katwijk

GemeenteBelangen heeft laten weten dat zij het mountainbikeparcours een uitstekend voorstel vindt. Een dergelijk parcours is een aanwinst en sluit aan bij de behoefte van de vele mountainbikers, zowel oud(er) als jong. De locatie van dit parcours vinden wij uitstekend, zeker met oog op de toekomst, om daar een sportbuffer te realiseren. Het biedt ook grote mogelijkheden voor de vele niet - gebonden sporters in Katwijk en daar is GB blij mee. Het verruimt het sportaanbod. GemeenteBelangen is altijd een groot voorstander geweest van ook te inverteren in andere sporten dan het voetbalgebeuren. Wat betreft het onderhoud van de baan heeft GB vertrouwen in de vereniging die dit voor zijn rekening gaat nemen.

Voor wat betreft de financiering heeft GemeenteBelangen duidelijk aangegeven dat benodigde gelden  niet uit de reserve van verkeersveiligheid mogen komen. We hebben het College dan ook voorgesteld met een ander financieringsvoorstel te komen. Verder heeft GemeenteBelangen gevraagd wanneer dit nieuwe voorstel kan worden verwacht. De wethouder verwacht voor het zomerreces met en nieuw voorstel naar de gemeenteraad te kunnen komen. Wordt zeker fietsend vervolgd!

Zorgen om ontwerp Oegstgeesterweg - Sandtlaan

VerkeerslichtIn de raadsvergadering van 24 april jl werd in een oordeelsvormende sessie gesproken over dit ontwerp. In een eerdere raadsvergadering had het CDA middels een mondelinge vraag om agendering gevraagd. Helaas was CDA – man Krijn van der Spijk vergeten te melden dit te willen agenderen mede namens GemeenteBelangen. Maar op 24 april was het dan zover!

De reden dat GB dit wilde bespreken was dat wij ons grote zorgen maakten over het verwijderen van de verkeerslichten op de kruising Oranjelaan – Tramstraat - Oegstgeesterweg en het zebrapad op die kruising. Wat ons betreft, komt hier Nederlands eerste verkeersregeling in een dertig kilometer zone.

Verbaasd en verrast door dit ontwerp

We zijn ook verbaasd  omdat we in maart 2013 hier twee keer over hebben gesproken. Tijdens dieZebrapad raadsvergadering hebben de GB’ers  Hans Vingerling en Àdriaan Heijnen het verwijderen van de verkeerslichteninstallatie op genoemde kruising dan ook ten strengste ontraden.  Dat werd raadsbreed gesteund. Het is voor GB dan onbegrijpelijk dat het college dit met genoemd ontwerp naast zich heeft neergelegd. Er wordt een verkeerde keuze gemaakt, een keuze die grote gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid!

Brouwerstraat 2?

GemeenteBelangen wil geen tweede Brouwerstraat wat immers qua uitvoering een debacle is. Het kan gewoon niet zo zijn dat het college dezelfde fout maakt als bij de Brouwerstraat. Rijnsburg verdient beter!

De politie gaat immers niet handhaven als een weg zes meter breed is. Dit doen ze alleen bij een weg die 5,5 meter breed is en ook een dertig kilometer zone is.

Het is een keiharde eis van GB om de verkeerslichten te laten staan. Het wordt dan wel  het eerste kruispunt met verkeerslichten in een dertig kilometer zone.

Als het college toch besluit het voorstel naast zich neer te leggen zal Gemeente Belangen tegen het voorstel stemmen. Het is voor GB immers onacceptabel dat we een tweede Brouwerstaat maken in Rijnsburg.

Hoe gaat het verder?

De portefeuillehouder deed de toezegging dat er met de belanghebbenden een bijeenkomst zal worden gepland. Dat zal dinsdag 13 mei van 19.30 – 21.00 uur in de Voorhof in Rijnsburg zijn.

In de raadsvergadering donderdag 15 mei is er van 21.15 – 22.00 uur een ingelaste informatieve sessie over dit punt met portefeuillehouder Mostert die de raadsleden zal gaan informeren over de verdere ontwikkelingen. Dat is ook voor belanghebbenden een mogelijkheid om in deze sessie met de raadsleden in gesprek te gaan.

GB ondertekent motie Oegstgeesterweg

Nadat GemeenteBelangen de te nemen verkeersmaatregelen Oegstgeesterweg had laten  agenderen voor een oordeelsvormende raadscommissie 13 maart jl. waren het wederom GB en het CDA die voor agendering pleitten voor een oordeelsvormende raadscommissie 24 april jl. GB vond in eerste instantie dat er bij de inrichting van de Oegstgeesterweg in Rijnsburg niet echt was geleerd van minder goede ervaringen met de reconstructie van de Brouwerstraat. De zorg om de veiligheid van de oversteek Oranjelaan – Tramstraat was de aanleiding voor de bespreking op 24 april. Dit alles met de wetenschap dat de aanbesteding van het werk al achter de rug was en de eerste spaden al royaal in de Rijnsburgse bodem waren gestoken.

‘Wel geluisterd, maar niet gehoord’

Dat was de reactie van één van de vele Rijnsburgers die op de informatieavond dinsdag 13 mei in de Voorhof aanwezig waren. Daar werd door wethouder Mostert nog een keer de reden van de gemaakte keuzes voor verkeersmaatregelen toegelicht. Argumenten voor en tegen de gemaakte keuzes werden uitgewisseld. Wie verder nog vragen had, kon deze schriftelijk indienen en meegeven aan de aanwezige ambtenaren. En daar werd dan ook zeker gebruik van gemaakt. Donderdag 15 mei zou Mostert in een informatieve raadscommissie verslag doen van de opbrengsten van deze informatieavond.

GB had voorafgaand ook uitvoerig overleg met de wijkraad Rijnsburg zo ook burgers die ingesproken hadden. Deze raadscommissie leverde geen nieuwe inzichten op behalve dat Fedde Jonkman van het CDA een motie voor de later op de avond te houden raadsvergadering aankondigde.

Motie breed gesteund

GB steunde Jonkmans woorden dat hier geen sprake was van burgerparticipatie. ‘Ik vind het eerder een duidelijk gevalletje A.B.P., Anti Burger Participatie’, aldus een verontwaardigde Van Tol in de raadzaal. ‘Daar zal de totale politiek toch echt werk van moeten gaan maken om de burgers te kunnen bereiken’, sprak Van Tol na afloop.

De indieners van de motie verzoeken het College: de 30 km zone op de Oegstgeesterweg te laten overgaan in de bestaande 50 km zone tot de splitsing, de verkeersregelinstallatie en de zebrapaden op de kruising Tramstraat – Oranjelaan – Oegstgeesterweg te handhaven en de parkeerstrook voor de winkels te behouden. Alle partijen behalve de CU en de SGP ondertekenden deze motie waarmee deze werd aangenomen met 21 stemmen voor en 10 tegen.

Hoe nu verder?

Wethouder Mostert zal deze motie in het College van B&W van 20 mei bespreken waarna de raad verder zal worden geïnformeerd. Wordt vervolgd en dat er veel (en niet ‘iets’) moet gebeuren, is wel duidelijk!

Meer artikelen...

 1. Urnenmuur
 2. Derde Denktank van GemeenteBelangen druk bezocht
 3. Tegen de lamp gelopen??
 4. Jubileumreceptie 40 jaar GemeenteBelangen
 5. De auto in Rijnsburg ……. kunnen we zonder?
 6. Een blik achter de schermen met S.K.A. voor het eindejaarsfeest
 7. Katwijkse Nieuwjaarsduik en het GB-geel op het strand maar .........
 8. Onderzoek inpassing RijnGouweLijn onvoldoende
 9. Hoe gaat GemeenteBelangen de verkiezingen in?
 10. Veel publiek bij discussie RGL
 11. Uit in Katwijk?
 12. Leeft de paarse krokodil ook in Katwijk??
 13. De 'Gouden Duim' voor Joke Slings op receptie 40 jaar GemeenteBelangen
 14. De paarse krokodil in Valkenburg en bij in Katwijk aan den Rijn.... feest van herkenning
 15. Sporten in Katwijk, Blijven Bewegen!
 16. Wandel mee in de duinen met GB
 17. Vingerling niet meer beschikbaar als wethouder
 18. De Brug één brug te ver of haalbaar in Katwijk of ...................
 19. Is Katwijk leefbaar met 80.000 inwoners?
 20. Initiatief GB beloond, maximum snelheid N206 omlaag
 21. GemeenteBelangen vraagt aandacht voor verkeersveiligheid
 22. Katwijk bereikbaar met 80.000 inwoners?
 23. TuinTerroristen trekken door Katwijk
 24. Meer Groen? Natuurlijk Doen!
 25. Aanstootgevende plantjes
 26. Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart: lokale of landelijke politiek?
 27. De waarheid over de afsluiting van de Westerbaan/Cantineweg
 28. Dansen op het Hemaplein - DISCO!
 29. GemeenteBelangen wil duidelijkheid over afsluiting Boslaan Rijnsburg
 30. Kiezers bedankt!
 31. Wijkraden voortaan opgenomen in Gemeentegids
 32. GemeenteBelangen buiten Collegevorming gehouden
 33. Selectief geheugen?
 34. Suggesties GB vallen goed
 35. Busdienstregeling Frederiksoord
 36. Warm hart voor Stichting Stoomtrein Valkenburgse Meer
 37. PvdA, SGP en GemeenteBelangen werken aan oppositie-akkoord
 38. Wethouder Vingerling neemt stijlvol afscheid van “fascinerende hondenbaan”
 39. Digitaal je vragen voorleggen aan het Centrum voor Jeugd en gezin ... dat kan
 40. Oranje-akkoord aangeboden aan B&W van Katwijk
 41. Oranje-akkoord warm ontvangen door college
 42. MPG kost Katwijk miljoenen
 43. GB wil randvoorwaarden RGL puntig formuleren
 44. GemeenteBelangen steunt ook de sport met de ivoren ballen
 45. Boete gemeente bij niet tijdig beslissen op aanvragen
 46. Merovingenlaan en Clovislaan?
 47. GB wil geen hoogbouw op Zeehosterrein
 48. Stichting De Brug voor verslaafdenopvang in Katwijk .....één brug te ver
 49. Benut Katwijk europese subsidiemogelijkheden?
 50. Monumentenstatus Vredeskerk
 51. Huisvesting ambtelijke organisatie in het Heerenhuys en behoud servicepunt in Rijnsburg
 52. Combinatiefuncties in Katwijk ....... heb je dan twee beroepen?
 53. Vertrek Jan Kralt
 54. Coalitie zonder ambitie?
 55. Een triest hoofdpijndossier werd 12 oktober afgesloten in de commissie Welzijn
 56. Algemene Beschouwingen 2010
 57. Steun voor voorstellen van GB
 58. Wonen met begeleiding in Katwijk roept toch weer vragen op bij GB
 59. Denktank bijeenkomst
 60. Meer mogelijk bij Strand, Zee en Duinen
 61. Kritische keuzes denktank GemeenteBelangen
 62. GemeenteBelangen wil bouwplannen herzien
 63. Politici bezoeken raadsbreed het terrein van het S.K.A. Oud- en Nieuwfeest
 64. De College - antwoorden op de vragen 'Begeleid Wonen' Mgr. Bekkerstraat
 65. Factor W zat te denken wat voor moois het Katwijk zou schenken
 66. Vredeskerk heeft de gemeentelijke monumentstatus bereikt
 67. Wat in het politieke vat zit, verzuurt nooit
 68. Cantineweg: Katwijk weer gefopt!
 69. Rijnsburgers en Valkenburgers verstoken van gemeentelijke informatie
 70. De hoofdibliotheek in het centrum .....en hoe zit het dan in Rijnsburg, Valkenburg en de Hoornes / Rijnsoever?
 71. Toch gemeentelijke informatie in De Rijnsburger
 72. Coalitiekramp doet CDA en CU draaien
 73. Bezuinigingsplannen komen snoeihard aan
 74. Dorpskunstwerk in Rijnsburg
 75. Koud in de Brouwerstraat met een meer dan warme belangstelling
 76. GB steunt bouw aula annex rouwcentrum Rijnsburg
 77. Bezuinigingsvoorstellen ter discussie
 78. Wethouder Udo komt schoorvoetend verhuizingsafspraak na
 79. Ook in Katwijk Burgernet
 80. Een aanvullende ontsluiting voor noordelijk Rijnsburg en Flora
 81. Hoe reageert GemeenteBelangen op de bezuinigingen bij Welzijn?
 82. Visie GB op aanpak lokale woningmarkt
 83. Wethouder Udo laat Natuur- en milieueducatie op zijn beloop
 84. Bestuursakkoord tussen kabinet en gemeenten een zorgpunt voor de raad
 85. Koppeling Cantineweg - Westerbaan
 86. RijnlandRoute, GB wil verschillende opties open houden
 87. Servicepunt Rijnsburg
 88. Geen steun voor fasering bezuinigingen op subsidies
 89. Amendementen GB bij Kadernota 2011
 90. Sluiting servicepunt Rijnsburg
 91. Verruiming bestedingsmogelijkheden budget wijkraden
 92. Bezuinigingen op subsidies gaan helaas door
 93. Je moet een broedende Rijnsburgse kip niet storen
 94. Speeltuin Westerhaghe in Rijnsburg geopend
 95. Cantineweg onterecht open?
 96. Katwijk in beweging ............ hier liggen kansen
 97. Hoop voor camper- en caravanbezitters
 98. Raadswerk nu even niet te combineren
 99. Wat vindt GemeenteBelangen van de bibliotheekplannen?