Actueel

GB admin

GB stelt artikel 41 vragen over het afsteken van vuurwerk

  • Geschreven door GB admin

VuurwerkschadeVuurwerk hoort bij Oud en Nieuw, zo is de opvatting van velen. Veel mensen beleven er plezier aan. Het is een traditie.
Tegelijkertijd laait elk jaar de discussie over het afsteken door consumenten van vuurwerk op. Elk jaar is overal, Katwijk niet uitgezonderd, ook sprake van vuurwerkoverlast, meldingen van klachten, letsel bij mensen aan ogen en handen, stress bij (huis)dieren, schade, milieuvervuiling (bijvoorbeeld uitstoot van fijnstof) en kosten van herstel.

Dit roept de vraag op naar de houdbaarheid van de Nederlandse vuurwerktraditie. GemeenteBelangen ziet dat de publieke opinie over consumentenvuurwerk verandert. GemeenteBelangen vindt bovendien dat als de vrijheid van de vuurwerkknallers ten koste gaat van de vrijheid, gezondheid en veiligheid van anderen, dan kan de politiek niet stil blijven zitten. Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Hoe kijkt het college terug op de jaarwisseling van 2013 in vergelijking tot de jaarwisseling van 2012 als het gaat om het aantal klachten over vuurwerkoverlast, het aantal (meldingen van) ongevallen met vuurwerk, het aantal incidenten en de kosten van extra inzet van politie en Halt?
  2. Hoe kijkt het college aan tegen het instellen van vuurwerkvrije zones in Katwijk, bijvoorbeeld bij pleinen, winkels en verzorgingstehuizen, zoals inmiddels bij een aantal gemeenten (bij wijze van experiment) in Nederland is ingevoerd?
  3. Is het college bereid zich hard te maken bij de landelijke politiek voor een verbod op het afsteken door consumenten van vuurwerk? Zo neen, waarom niet.
  4. Is het college bereid zich hard te maken bij de landelijke politiek voor een strengere aanpak/handhaving van het verbod op illegaal vuurwerk? Dus op het in bezit hebben, opslaan, vervoeren en/of afsteken daarvan. Zo neen, waarom niet?
  5. Hoe kijkt het college aan tegen het invoeren van professioneel afgestoken vuurwerk op een centraal punt in Katwijk net als in andere (wereld)steden (zoals bijvoorbeeld in Rotterdam) gebruikelijk is?
  6. Vuurwerk zit bomvol met verschillende chemicaliën. Is, voor zover het college bekend, wel eens onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van de (lucht)verontreiniging afkomstig van vuurwerk rond de jaarwisseling? Als dat niet het geval is, hoe kijkt het college aan tegen een dergelijke gedachte?
  7. In het geval het college naar aanleiding van de evaluatie van de jaarwisseling 2013 bereid is om nadere maatregelen (tegen de overlast van vuurwerk) te nemen, is het college dan tevens bereid hierover een raadsdiscussie voor te bereiden op een zodanig tijdstip dat eventuele implementatie van te nemen maatregelen voor de jaarwisseling van 2014 mogelijk is?

 
Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Emile Soetendal