Actueel

GB admin

Voetgangersoversteekplaats Brouwerstraat

  • Geschreven door GB admin

Brouwerstraat 2Zoals eerder gemeld hebben GemeenteBelangen en CDA hun zorg geuit over de veiligheid van overstekende voetgangers in de heringerichte Brouwerstraat. Met name denken wij daarbij aan de schoolkinderen, die vier maal daags deze straat over moeten steken van en naar school.
Wij hebben daarom bij burgemeester en wethouders gepleit voor voetgangersoversteeklichten op de kruising Van der Koddestraat/Joh. Poststraat/Brouwerstraat.

Helaas is ons verzoek om verkeerstechnische redenen afgewezen. Wij hebben vervolgens overleg hierover gehad met de wethouder en daarna dit als agendapunt opgevoerd voor de raadsvergadering van 11 juli jl. Daar is nader overleg gevoerd met de wethouder.
Dit heeft geresulteerd in een aantal suggesties om de veiligheid van overstekende voetgangers te verhogen. Deze suggesties waren o.a. een zeer opvallend zebrapad, mogelijke inzet verkeersouders, overleg met bedrijven om de Brouwerstraat te mijden met vrachtverkeer, vanaf het begin handhavend optreden, monitoren van de snelheid.
De wethouder heeft toegezegd sommige van deze suggesties te zullen uitvoeren en andere te bezien op de uitvoerbaarheid. In oktober zal een en ander worden geëvalueerd.

Hoewel wij het jammer vinden dat onze wens voor voetgangersoversteeklichten niet is gehonoreerd hopen wij dat de hiervoor genoemde maatregelen een positief effect zullen hebben op de verkeersveiligheid van de voetgangers. Wij zullen dit kritisch blijven volgen en het resultaat in oktober kritisch beoordelen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Leen van Poppel